Move a site with URL changes

Tổng quan: Di chuyển trang web có thay đổi URL

Bài viết này mô tả cách thay đổi URL của các trang hiện có trên trang web của bạn mà chỉ gây tác động tối thiểu đến kết quả trong Google Tìm kiếm của bạn. Ví dụ về loại di chuyển trang web này bao gồm:

 • Thay đổi từ URL từ HTTP sang HTTPS
 • Thay đổi tên miền như example.com sang example.net hoặc hợp nhất nhiều miền hoặc tên máy chủ
 • Thay đổi đường dẫn URL: example.com/page.php?id=1 > example.com/widget hoặc example.com/page.html > example.com/page.htm

Nếu bạn đang thực hiện thay đổi trang web mà không có thay đổi nào với URL, hãy bắt đầu ở đây để thay thế.

Câu hỏi thường gặp về tất cả thao tác di chuyển trang web có thay đổi URL

 • Tôi nên di chuyển mọi thứ cùng lúc, hay là nên di chuyển theo từng phần?
  Việc di chuyển theo từng phần là một ý tốt.
 • Làm thế nào để tôi kiểm tra có bao nhiêu trang được lập chỉ mục?
  Xác minh dữ liệu cho từng sản phẩm một cách riêng biệt trong Search Console. Sử dụng báo cáo Trạng thái chỉ mục để biết tổng quan hoặc số sơ đồ trang web được lập chỉ mục trong báo cáo Sơ đồ trang web để biết URL sơ đồ trang web.
 • Mất bao lâu để Google nhận thấy thay đổi về URL của tôi?
  Không có tần suất thu thập dữ liệu cố định; tần suất này phụ thuộc vào quy mô trang web của bạn và tốc độ thu thập dữ liệu khả thi. Việc di chuyển xảy ra theo từng URL.
 • Tôi có mất điểm đối với các liên kết khi tôi chuyển hướng sang URL mới không?
  Không, chuyển hướng 301 hoặc 302 không làm mất giảm hạng trong PageRank.

Di chuyển từ HTTP–>HTTPS

 • Xem lại phương pháp hay nhất đối với HTTPS.
 • Đảm bảo thêm sản phẩm HTTPS vào Search Console. Search Console xử lý HTTP và HTTPS tách biệt với nhau; dữ liệu cho các sản phẩm này không được chung nhau trong Search Console. Vì thế nếu bạn có trang thuộc cả hai giao thức, bạn phải có sản phẩm riêng biệt trong Search Console cho từng giao thức.
 • Sau đây là các câu hỏi thường gặp bổ sung về việc di chuyển trang từ HTTP sang HTTPS:
Câu hỏi thường gặp về việc di chuyển từ HTTP–>HTTPS

Liệu việc di chuyển này có ảnh hưởng đến xếp hạng của tôi không?

Cũng như với mọi thao tác di chuyển, bạn có thể gặp phải một số biến động về xếp hạng trong quá trình di chuyển. Tuy nhiên, bạn cũng nên xem xét thông tin phương pháp hay nhất cho các trang HTTPS để tránh các lỗi riêng về HTTPS.

Trang web HTTPS tăng nhẹ về xếp hạng, nhưng đừng mong đợi một thay đổi rõ rệt. Google sử dụng HTTPS như một tín hiệu tích cực khi xếp hạng. Tín hiệu này chỉ là một trong số nhiều tín hiệu khác, và hiện có tầm quan trọng kém hơn nội dung trang web chất lượng cao; bạn không nên mong đợi lợi ích đáng kể về mặt SEO khi di chuyển sang HTTPS trong thời gian ngắn. Về lâu dài, Google có thể tăng mức độ thăng hạng với HTTPS.

Tôi chỉ di chuyển một số trang sang HTTPS có được không?

Được, không có vấn đề gì! Hãy bắt đầu với một phần, kiểm tra nó, sau đó di chuyển các phần khác tùy mong muốn của bạn.

Nếu bạn đang di chuyển từ HTTP sang HTTPS theo phần và bạn muốn tránh việc lập chỉ mục sớm các URL được di chuyển theo giai đoạn này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng rel=canonical thay vì chuyển hướng. Nếu bạn sử dụng chuyển hướng, bạn sẽ không thể kiểm tra các trang được chuyển hướng.

Tôi cần chứng chỉ nào?

Đối với Google Tìm kiếm, bất kỳ chứng chỉ hiện đại nào được chấp nhận bởi các trình duyệt hiện đại đều có thể chấp nhận.

Liệu tôi có thấy từ khóa tìm kiếm cho trang web HTTPS của mình không?

Điều này sẽ không thay đổi với HTTPS; bạn vẫn có thể thấy truy vấn tìm kiếm trong Search Console.

Chúng tôi tham chiếu sơ đồ trang web HTTP trong robots.txt. Chúng tôi có nên cập nhật robots.txt để bao gồm sơ đồ trang web HTTPS mới không? 

Chúng tôi khuyên bạn nên tách riêng tệp robots.txt cho HTTP và HTTPS, trỏ đến các tệp sơ đồ trang web riêng cho HTTP và HTTPS. Chúng tôi cũng khuyên bạn chỉ liệt kê một URL cụ thể trong mỗi tệp sơ đồ trang web.

Sơ đồ trang web nào nên ánh xạ phần trong thời gian dùng thử HTTPS?

Bạn nên tạo sơ đồ trang web riêng chỉ cho phần cập nhật trang web của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn theo dõi việc lập chỉ mục phần dùng thử chính xác hơn. Tuy nhiên hãy đảm bảo không sao chép các URL này trong bất kỳ sơ đồ trang web nào khác.

Sơ đồ trang web của chúng tôi nên liệt kê URL nào nếu chúng tôi có chuyển hướng (từ HTTP sang HTTPS hoặc ngược lại)?

Liệt kê tất cả URL HTTP trong sơ đồ trang web HTTP và tất cả URL HTTPS trong sơ đồ trang web HTTPS, bất kể chuyển hướng là gì khi người dùng truy cập trang. Việc liệt kê các trang trong sơ đồ trang web bất kể chuyển hướng sẽ giúp công cụ tìm kiếm phát hiện các URL mới nhanh hơn.

Có điều cụ thể nào khác mà chúng tôi nên thêm vào robots.txt cho phiên bản HTTPS không? 

Không.

Chúng tôi có nên hỗ trợ HSTS không?

HSTS làm tăng bảo mật, nhưng thêm mức độ phức tạp vào chiến lược khôi phục của bạn. Xem phương pháp hay nhất về HTTPS để biết thêm thông tin.

Chúng tôi sử dụng một sơ đồ trang web Google Tin tức duy nhất cho toàn bộ trang web của chúng tôi. Chúng tôi phải làm gì nếu di chuyển trang web theo từng phần?

Nếu bạn muốn sử dụng sơ đồ trang web Google Tin tức cho phần HTTPS mới, bạn sẽ phải liên hệ với nhóm Tin tức để báo cho họ biết về thay đổi giao thức và sau đó trong sản phẩm HTTPS trong Search Console bạn có thể gửi sơ đồ trang web Google Tin tức mới khi bạn di chuyển từng phần của trang web sang HTTPS.

Có khuyến nghị cụ thể nào với Trung tâm xuất bản của Google Tin tức khi di chuyển sang HTTPS không?

Trung tâm xuất bản của Google Tin tức xử lý việc di chuyển từ HTTP->HTTPS một cách rõ ràng. Nhìn chung bạn không phải làm gì nhìn từ góc độ Google Tin tức, trừ khi bạn cũng sử dụng sơ đồ trang web Tin tức. Trong trường hợp đó, vui lòng liên hệ với nhóm Tin tức và cho họ biết về thay đổi. Bạn cũng có thể cho nhóm Tin tức biết về việc thay đổi các phần, ví dụ như trong trường hợp bạn di chuyển sang HTTPS, bạn có thể xác định rằng bạn đang di chuyển http://example.com/section sang https://example.com/section .

Di chuyển trang web của bạn

 1. Xem xét thông tin cơ bản về di chuyển trang web. Biết những điều có thể xảy ra và chúng có thể ảnh hưởng đến người dùng và xếp hạng của bạn như thế nào. Nếu di chuyển từ HTTP sang HTTPS, hãy xem xét phương pháp hay nhất cho HTTPS.
 2. Chuẩn bị trang web mới và kiểm tra kỹ.
 3. Chuẩn bị ánh xạ URL từ các URL hiện tại đến định dạng mới tương ứng của chúng.
 4. Bắt đầu di chuyển trang web bằng cách định cấu hình máy chủ để chuyển hướng từ các URL cũ sang URL mới.
 5. Giám sát lưu lượng truy cập trên cả URL cũ và mới.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?