Di chuyển trang web là gì?

Là chủ sở hữu trang web hoặc quản trị viên web, có thể vào một lúc nào đó bạn sẽ muốn di chuyển trang web của mình sang một URL hoặc cơ sở hạ tầng khác. Phần này nói đến các tình huống khác nhau của việc di chuyển trang web và cung cấp cho bạn mẹo về cách chuẩn bị, triển khai và giám sát quá trình di chuyển.

Trong tài liệu này, việc thiết kế lại trang web không được xem là di chuyển trang web, ngay cả khi có thêm URL. Thiết kế lại là thay đổi bố cục của các trang hiện có, hoặc thêm trang có nội dung mới. Di chuyển là chuyển các trang hiện có theo một trong các cách sau:

 1. Di chuyển trang web không có thay đổi URL
  Cơ sở hạ tầng cơ bản phân phối trang web thay đổi, nhưng không có thay đổi về URL. Ví dụ, nếu bạn di chuyển www.example.com sang một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ mới nhưng vẫn giữ www.example.com làm URL gốc cũ của trang web.
 2. Di chuyển trang web  thay đổi URL
  URL của trang thay đổi. Ví dụ:
  • Giao thức thay đổi — http://www.example.com thành https://www.example.com
  • Tên miền thay đổi — example.com thành example.net
  • Đường dẫn URL thay đổi — example.com/page.php?id=1 thành example.com/widget

Để thay đổi cách trang web của bạn hiển thị cho người dùng trên thiết bị di động so với máy tính để bàn như thế nào, hãy xem hướng dẫn thiết kế trang web thân thiện với thiết bị di động.

Khuyến nghị cho tất cả thao tác di chuyển trang web

 • Chia quá trình di chuyển của bạn thành các bước nhỏ hơn.
  Chúng tôi khuyên bạn lúc đầu chỉ di chuyển một phần của trang web để kiểm tra bất kỳ ảnh hưởng nào đến lưu lượng truy cập và lập chỉ mục tìm kiếm. Sau đó bạn có thể di chuyển phần còn lại của trang web cùng lúc hoặc theo phần. Khi chọn phần thử nghiệm ban đầu của trang web, hãy chọn phần thay đổi ít thường xuyên hơn và không bị ảnh hưởng đáng kể bởi các sự kiện thường xuyên hay khó đoán. Cũng xin lưu ý rằng mặc dù việc di chuyển chỉ một phần là một cách tốt để thử nghiệm, nó không nhất thiết đại diện cho toàn bộ quá trình di chuyển trang web trong tìm kiếm. Bạn di chuyển càng nhiều trang thì bạn càng có khả năng gặp thêm nhiều vấn đề cần giải quyết. Việc lập kế hoạch cẩn thận có thể làm giảm thiểu vấn đề.
 • Di chuyển vào thời gian có lưu lượng truy cập thấp hơn, nếu có thể
  Nếu lưu lượng truy cập của bạn thay đổi theo mùa hoặc sụt giảm vào một số ngày nhất định trong tuần, việc di chuyển trang web trong lúc lưu lượng truy cập giảm là hợp lý. Điều này làm giảm tác động của bất kỳ điều gì bị hỏng, và cũng dành nhiều công suất máy chủ hơn cho việc giúp Googlebot cập nhật chỉ mục của chúng tôi.
 • Bạn có thể gặp phải biến động tạm thời trong xếp hạng trang web trong quá trình di chuyển.
  Với bất kỳ thay đổi quan trọng nào với một trang web, bạn có thể gặp phải biến động trong xếp hạng trong lúc Google thu thập lại dữ liệu và lập chỉ mục lại trang web của bạn. Quy tắc chung là một trang web có quy mô trung bình có thể mất vài tuần để phần lớn trang được di chuyển trong chỉ mục của chúng tôi; trang web lớn hơn có thể mất nhiều thời gian hơn. Tốc độ Googlebot và hệ thống của chúng tôi khám phá và xử lý URL được di chuyển phụ thuộc phần lớn vào số lượng URL và tốc độ máy chủ của bạn. Việc gửi sơ đồ trang web có thể giúp quá trình khám phá nhanh hơn, và di chuyển trang web của bạn theo phần cũng là ý kiến hay.
 • Đặt câu hỏi trên Trung tâm quản trị trang web của Google.
  Có nhiều lời khuyên tốt về Quản trị viên web của Google và các trường hợp cụ thể được giải đáp trong diễn đàn người dùng của chúng tôi. Nếu bạn không tìm được câu trả lời, bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho một Nhà phân tích xu hướng quản trị trang web trong giờ làm việc của Trung tâm quản trị trang web.
 • Nếu có thay đổi về URL, bạn có thể cân nhắc thử nghiệm A/B hoặc chạy thử.
  Lập kế hoạch trong vài tuần để quá trình thu thập dữ liệu và lập chỉ mục phát hiện được thay đổi, cộng thêm thời gian để theo dõi lưu lượng truy cập.

 

 

Di chuyển trang web của bạn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?