Begivenheder

Nyhed! Med schema.org kan du markere et langt større udvalg af varetyper på dine sider med et ordforråd, som Google, Microsoft og Yahoo! alle kan forstå. Få flere oplysninger. (Google understøtter dog stadig dine eksisterende markeringer af udvidede uddrag).

Om begivenhedsoplysninger

Når begivenhedsoplysninger markeres i teksten på en webside, kan Google identificere dem og gøre oplysningerne tilgængelige på søgeresultatsider og andre Google-produkter. Oplysninger, f.eks. navnet på en begivenhed, dato og sted, kan hjælpe brugerne med at beslutte, hvilke sider de vil klikke på i søgeresultaterne.

billede af et udvidet uddrag i Google med flere begivenheder

... eller den kan vise en enkel begivenhed:

billede af et udvidet uddrag i Google med en enkelt begivenhed

... eller det kan også kombinere stedet og oplysninger om begivenheden:

billede af et udvidet uddrag fra Google, som både indeholder stedet og oplysninger om begivenheden

Retningslinjer for anvendelse

Markeringer af begivenheder kan bruges til at markere begivenheder, der foregår på specifikke fremtidige datoer, f.eks. en koncert eller kunstfestival.

De oplysninger, der er synlige i uddraget, f.eks. navn og placering for begivenheden, skal også defineres tydeligt. Eftersom denne funktion ikke skal bruges til reklame, bør navnet på din begivenhed ikke indeholde promoverende elementer såsom pris, en opfordring til at købe eller angive et udsalg eller en midlertidig rabat.

Eksempler på gyldige navne på begivenheder:

 • Symfonikoncert i East Bay
 • Musikfestival i nordvest

Ugyldige navne på begivenhed:

 • Turpakke: San Diego/Los Angeles, 7 nætter (Udlad at bruge markeringen af udvidede uddrag til at promovere produkter eller tjenester, som ikke relaterer til begivenheder).
 • Musikfestival i nordvest – kun 10 dollar! (Marker i stedet billetpriser med egenskaben tickets).
 • Kjoleudsalg! (Oplysninger, som ikke relaterer til begivenheden)
 • Koncert – køb billet nu! (Promovering)
 • Koncert – 50 % rabat indtil lørdag! (Promovering)

Egenskaber

Begivenhed har egenskaber, f.eks. en beskrivelse, en startdato (som skal ligge i fremtiden. Google viser ikke udvidede uddrag for gamle hændelser) samt placeringsoplysninger. Google genkender følgende begivenhedsegenskaber (afledt fra hCalendar-mikroformatet). Hvor egenskabsnavnene er forskellige i mikrodata/RDFa og mikroformater, vises mikroformater-navnet i parenteser. Egenskaber med fed er påkrævede. Tjek vores retningslinjer for anvendelse.

Egenskab Beskrivelse
summary Navnet på begivenheden.
url Kræves for sider med flere begivenheder. Link til siden med detaljer om begivenheden. Ikke nødvendigt, hvis webadressen er den samme som den side, der indeholder markeringen.
location Påkrævet for enkeltstående begivenhed.Begivenhedens placering eller sted. En tekststreng er påkrævet, men vi anbefaler, at du angiver placeringen ved hjælp af en indlejret organisation for at angive stedets navn og adresse. Flere oplysninger om indlejrede enheder.
description En beskrivelse af begivenheden.
startDate (dtstart) Hændelsens startdato og -tid i ISO-datoformat.
endDate (dtend) Hændelsens slutdato og -tid i ISO-datoformat.
varighed Begivenheden varighed i ISO-varighedsformat.
eventType (category) Hændelsens kategori, såsom "Festival", "Koncert" eller "Foredrag".
geo Angiver placeringens geografiske koordinater. Inkluderer to elementer: latitude og longitude. Valgfrit.
Foto Et link til et foto eller billede, der er relateret til hændelsen.
tickets Et tilbud på at købe billetter til en begivenhed. Det kan være en webadresse, hvor billetter kan købes eller det kan indeholde specifikke tilbudsegenskaber såsom price, quantity,priceValidUntil og currency.
ticketAggregate Samlede oplysninger om alle billetter til begivenheden. Det kan også indeholde specifikke egenskaber for samlede tilbud såsom lowPrice,highPrice, offerCount og currency.

Markering af indhold

HTML, ingen markering tilføjet

Følgende HTML-kode beskriver Spinal Taps sejrrige comebackkoncert.

Kontroller, at dine markeringer er korrekte, og få vist et eksempel på, hvordan indholdet kan se ud i søgeresultaterne med testværktøjet til udvidede uddrag. Hvis udvidede uddrag ikke vises på dit websted, kan du se mulige årsager.

<div>
  <a href="http://www.example.com/events/spinaltap">Spinal Tap</a>
<img src="spinal_tap.jpg" />
Efter deres meget omtalte søgen efter en trommeslager indleder Spinal Tap deres seneste comebackturne med en koncert i San Francisco.

Hvornår: 15. oktober 2009 kl. 19:00 – 21:00

Hvor: Warfield Theatre, 982 Market St, San Francisco, CA

Kategori: Koncert
Billetter fra 10 - 11 USD
2.000 billetter tilgængelige
<a href="http://www.example.com/events/spinaltap/alltickets">Se alle tilgængelige billetter</a>
<a href="http://www.example.com/events/spinaltap/presale">Billetter i forsalg</a> 10 USD til den 10. november 2015 (1.000 billetter)
<a href="http://www.example.com/events/spinaltap/tickets">Billetter til fuld pris</a> 11 USD
</div>
Klik for at se HTML markeret med mikrodata

Her er det samme HTML-indhold markeret med mikrodata.

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Event">
 ​<a href="http://www.example.com/events/spinaltap" itemprop="url" >
  <span itemprop="summary">Spinal Tap</span>
 </a>
  <img itemprop="photo" src="spinal_tap.jpg" />
 <span itemprop="description">Efter deres meget omtalte søgen efter en ny trommeslager
  indleder Spinal Tap deres seneste comebackturne med en koncert i San
  Francisco.</span>

 Hvornår:
 <time itemprop="startDate" datetime="2015-10-15T19:00-08:00">15. okt. kl. 19:00</time> – 
 <time itemprop="endDate" datetime="2015-10-15T19:00-08:00">15. oktober 2009 kl. 21:00</time>

 Hvor:
 ​<span itemprop="location" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/​Organization">
   ​<span itemprop="name">Warfield Theatre</span>
   ​<span itemprop="address" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Address">
     <span itemprop="street-address">982 Market St</span>, 
     <span itemprop="locality">San Francisco</span>, 
     <span itemprop="region">CA</span>
   </span>
  <span itemprop="geo" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/​Geo">
    <meta itemprop="latitude" content="37.774929" />
    <meta itemprop="longitude" content="-122.419416" />
   </span>
  </span>

 Kategori: <span itemprop="eventType">Koncert</span>
 <span itemprop="ticketAggregate" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Offer-aggregate"> 
  Billetter fra <span itemprop="lowPrice">10.00</span>-<span itemprop="highPrice">11,00 USD</span>
  <span itemprop="currency" content="USD" /> 
  <span itemprop="offerCount">2.000</span> tilgængelige billetter
  <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/alltickets" itemprop="offerurl">
   http://google.com/ticket</span>Se alle tilgængelig billetter</a>
 </span>
  <span itemprop="tickets" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Offer"> 
  <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/presale" itemprop="offerurl">Billetter i forsalg</a> 
  <span itemprop="price">10 USD</span><span itemprop="currency" content="USD" /> 
   till <time itemprop="priceValidUntil" datetime="2015-11-10">10. november 2015</time> 
   (<span itemprop="quantity">1000</span> billetter) 
 </span> 
 <span itemprop="tickets" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Offer"> 
  <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/tickets" itemprop="offerurl">Billetter til fuld pris</a> 
  <span itemprop="price">11 USD</span><span itemprop="currency" content="USD" /> 
 </span>
  </div>

Sådan fungerer dette eksempel:

 • På første linje angiver <itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Event">, at HTML-koden i <div> repræsenterer en begivenhed. itemscope angiver, at indholdet af <div> beskriver et element, og itemtype="http://data-vocabulary.org/Event"angiver, at elementet er en begivenhed.
 • Eksemplet beskriver begivenhed egenskaber, som f.eks. dens kategori, navn og placering. For at markere begivenhed egenskaber bliver hvert element, som indeholder en af disse egenskaber (som f.eks. <div> og <span>) tildelt attributten itemprop, der angiver en egenskab. For eksempel span itemprop="summary".
 • En egenskab kan indeholde et andet element (med andre ord kan et element indeholde andre elementer). Begivenheden ovenfor indeholder f.eks. oplysninger om organisationen for stedet, Warwick Theatre (itemtype="http://data-vocabulary.org/Organization"), som igen indeholder adresseoplysninger med egenskaberne street-address, locality og region.
 • Brug elementet time med attributten datetime til at angive datoer og tidspunkter entydigt. Her angiver egenskaben startDate koncertens startdato. Værdien i attributten datetime angives ved hjælp af ISO-datoformatet. Ved hjælp af dette format kan du give søgemaskiner detaljerede oplysninger om dato, tidspunkt og eventuelt tidszone i ISO-format ("2015-10-15T19:00-08:00") og samtidig vise datoen på siden på en brugervenlig måde ("15. oktober 2015 kl. 19.00").
 • meta-tagget bruges til at angive yderligere oplysninger, der ikke er synlige på siden – i dette tilfælde stedets længde- og breddegrad. Generelt bruger Google ikke skjult indhold, men geografiske oplysninger kan hjælpe med at sikre, at en placering kortlægges korrekt.

Sådan markeres begivenheder for et enkelt sted

Hvis din HTML-side viser oplysninger om stedet og derefter listen over begivenheder, kan du markere stedet som en organisation efterfulgt af en række begivenhedsmarkeringer for hver begivenhed i stedet for at gentage stedets placering i hver begivenhedsmarkering.

Dette eksempel viser organisationsdata for Warfield Theatre og planlagte begivenheder.

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Organization"> 
  <span itemprop="name">Warfield Theatre</span>,
 <span itemprop="address" itemscope
   itemtype="http://data-vocabulary.org/Address">
   <span itemprop="street-address">982 Market St</span>, 
     <span itemprop="locality">San Francisco</span>, 
     <span itemprop="region">CA</span>
   </span>
  <span class="geo">
    <span class="latitude">
      <span class="value-title" title="37.774929"></span>
    </span>
  <span class="longitude">
      <span class="value-title" title="-122.419416"></span>
    </span>
  </span>
  <span class="photo"> http://www.example.com/images/image.jpeg</span>
</div>

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Event">
 ​<a href="http://www.example.com/events/spinaltap" itemprop="url”> 
  <span itemprop=”summary">Spinal Tap</span>
 </a>
  <img itemprop="photo" src="spinal_tap.jpg" />
 Hvornår:
 <time itemprop="startDate" datetime="2015-10-15T19:00-08:00">
  15. okt. kl. 19:00</time> –
</div>

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Event">
 ​<a href="http://www.example.com/events/u2" itemprop="url” summary">U2</a>
 <img itemprop="photo" src="u2.jpg" />

 Hvornår:
 <time itemprop="startDate" datetime="2015-10-16T19:00-08:00">
  16. oktober, 19:00</time> 
</div>

Klik for at se HTML markeret med mikroformater

Her er det samme HTML-indhold markeret med hCalendar-mikroformatet.

<div class="vevent">
  <a href="http://www.example.com/events/spinaltap" class="url summary">Spinal Tap</a>
  <img src="spinal_tap.jpg" class="photo" />

  <span class="description">Efter deres meget omtalte søgen efter en
  ny trommeslager indleder Spinal Tap deres seneste comebackturne
  med en koncert i San Francisco.</span>

 Hvornår:
 <span class="dtstart">
   15. oktober, 19:00<span class="value-title" title="2015-10-15T19:00-08:00"></span>
  </span>-
  <span class="dtend">
   21:00<span class="value-title" title="2015-10-15T21:00-08:00"></span>
  </span>

 Hvor:
  <div class="location vcard">
   <span class="fn org">Warfield Theatre</span>,
   <span class="adr">
     <span class="street-address">982 Market St</span>,
     <span class="locality">San Francisco</span>,
     <span class="region">CA</span>
   </span>
  <span class="geo">
    <span class="latitude">
      <span class="value-title" title="37.774929"></span>
    </span>
  <span class="longitude">
      <span class="value-title" title="-122.419416"></span>
    </span>
  </span>
  </div>

  Kategori: <span class="category">Koncert</span>

  <span class="ticketAggregate"> 
   <span class="hoffer-aggregate"> 
    Billetter fra <span class="lowprice">10 USD</span>-<span class="highprice">11 USD</span>
    <span class="currency">USD</span> 
    <span class="offercount">2.000 tilgængelige billetter</span>
    <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/alltickets" class="offerurl">Se alle tilgængelige billetter</a>
   </span>
  </span>
  <span class="tickets">
   <span class="hoffer">
    <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/presale" class="offerurl">Billetter i forsalg</a> 
     <span class="price">$10</span> till <span class="pricevaliduntil">10. november 2015</span>
    (<span class="quantity">1.000</span> billetter)
  </span>
  <span class="tickets">
   <span class="hoffer">
    <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/tickets class=offerurl">Billetter til fuld pris</a> 
     <span class="price">10 USD</span> til <span class="pricevaliduntil">10. november 2015</span>
     <span class="quantity">1.000</span> billetter)
   </span>
  </span>

</div>

Sådan fungerer eksemplet.

 • På første linje angiver class="vevent", at HTML-koden i <div> beskriver en hændelse – i dette tilfælde en grænseoverskridende rockoplevelse.
 • Linjen a href øverst indeholder både webadressen til en side om hændelsen og hændelsens titel, og den inkluderer derfor både egenskaben url og summary. Begge er inkluderet i det samme <a>-tag.
 • Eksemplet beskriver hændelsens egenskaber, som f.eks. dens beskrivelse og kategori. For at markere disse produktegenskaber bliver hvert element, der indeholder en af egenskaberne (som f.eks. <span>, <img> eller <strong>) tildelt en class-attribut.
 • I dette eksempel vil vi medtage detaljerede oplysninger om placeringen ved hjælp af et indlejret hCard-mikroformat (organisation): <div class="location vcard"></div>. Du kan gøre dette ved at sætte location og vcard på samme linje adskilt med et mellemrum. Flere oplysninger om indlejrede enheder.
 • Dette eksempel indeholder også to eksempler på mikroformater-mønsteret værdiklasse. Undtagen under særlige omstændigheder (for eksempel ved markering af den bedst mulige vurdering for anmeldelseswebsteder, der ikke bruger en 5-trins bedømmelsesskala), viser Google ikke indhold, der er usynligt for brugeren. Men eksemplet ovenfor viser nogle undtagelser for datoer og geografiske oplysninger. Se nedenfor for at få flere oplysninger.

Usynligt indhold

Det kan være praktisk at give søgemaskiner nøjagtige dato- og placeringsoplysninger, selvom du ikke ønsker, at oplysningerne skal være synlige for læseren af din side. Hvis du f.eks. oplyser længdegrad og breddegrad for et sted, kan det hjælpe Google med at sikre, at det bliver kortlagt korrekt. Hvis du oplyser datoen i ISO-datoformat, kan det hjælpe med at sikre, at den vises korrekt i søgeresultater.

Overvej dette eksempel:

<span class="dtstart">
   15. oktober, 19:00<span class="value-title" title="2015-10-15T19:00-08:00"></span>
  </span>

Når du medtager detaljerede datooplysninger i blokken med class="dtstart" indikerer du, at parseren for udvidede uddrag skal bruge værdien i title-attributten til at finde hændelsens startdato. Denne dato kan repræsenteres ved hjælp af ISO-datoformatet (eksemplet ovenfor – 2015-10-15T19:00-08:00 – angiver dato, tid og tidszone) uden at påvirke den læselige dato ("15. okt. kl. 19:00"), der vises til brugerne.

Geografiske oplysninger (placeringens bredde- og længdegrad) kan også inkluderes i HTML-markeringen. Disse oplysninger er normalt ikke synlige på en webside om en hændelse, men hvis de oplyses, kan det hjælpe med at sikre, at placeringen kortlægges nøjagtigt. For eksempel:

<span class="geo">
    <span class="latitude">
      <span class="value-title" title="37.774929"></span>
    </span>
  <span class="longitude">
      <span class="value-title" title="-122.419416"></span>
    </span>
  </span>

Sådan markeres begivenheder for et enkelt sted

Hvis din HTML-side viser oplysninger om stedet og derefter listen over begivenheder, kan du markere stedet med et vcard efterfulgt af en række begivenhedsmarkeringer for hver begivenhed i stedet for at gentage stedets placering i hver begivenhedsmarkering.

Dette eksempel viser vcard-data for Warfield Theatre og planlagte begivenheder.

<div class="vcard">
  <span class="fn org">Warfield Theatre</span>,
 <span class="adr">
     <span class="street-address">982 Market St</span>,
     <span class="locality">San Francisco</span>,
     <span class="region">CA</span>
   </span>
  <span class="geo">
    <span class="latitude">
      <span class="value-title" title="37.774929"></span>
    </span>
  <span class="longitude">
      <span class="value-title" title="-122.419416"></span>
    </span>
  </span>
  <span class="photo"> http://www.example.com/images/image.jpeg</span>
</div>

<div class="vevent">
  <a href="http://www.example.com/events/spinaltap" class="url summary">Spinal Tap</a>
  <img src="spinal_tap.jpg" class="photo" />
  Hvornår:
 <span class="dtstart">
   15. oktober, 19:00<span class="value-title" title="2015-10-15T19:00-08:00"></span>
  </span>
  </div>

<div class="vevent">
  <a href="http://www.example.com/events/u2" class="url summary">U2</a>
 <img src="u2.jpg" class="photo" />
 Hvornår:
 <span class="dtstart">
   15. oktober, 19:00<span class="value-title" title="2015-10-15T19:00-08:00"></span>
  </span>
  </div>
Klik her for at se HTML markeret med RDFa

Her er den samme HTML-kode markeret med RDFa:

<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Event"> 
 <a href="http://www.example.com/events/spinaltap" rel="v:url" 
   property="v:summary">Spinal Tap</a> 
 <img src="spinal_tap.jpg" rel="v:photo" /> 
 <span property="v:description">Efter deres meget omtalte søgen efter en ny trommeslager 
 indleder Spinal Tap deres seneste comebackturne med en koncert i San Francisco. </span>

 Hvornår:
  <span property="v:startDate" content="2015-10-15T19:00-08:00">15. okt. kl. 19:00</span>—
 <span property="v:endDate" content="2015-10-15T21:00-08:00">21:00</span>

 Hvor: 
  ​<span rel="v:location">
  <span typeof="v:Organization">
   <span property="v:name">Warfield Theatre</span>,
   <span rel="v:address">
   <span typeof="v:Address">
     <span property="v:street-address">982 Market St</span>, 
     <span property="v:locality">San Francisco</span>, 
     <span property="v:region">CA</span>
    </span>
  </span>

 <span rel="v:geo">
    <span typeof="v:Geo">
     <span property="v:latitude" content="37.774929" ></span>
     <span property="v:longitude" content="-122.419416" ></span>
    </span>
  </span>
  </span> 
 </span>

 Kategori: <span property="v:eventType">Koncert</span>
 <span rel="v:ticketAggregate"> 
  <div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Offer-aggregate">
   Billetter fra <span property="v:lowPrice">10 USD</span>-<span property="v:highPrice">11 USD</span>
   <span property="v:currency">USD</span> 
   <span property="v:offercount">2.000</span> tilgængelige billetter
   <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/alltickets" property="v:offerurl">Se alle tilgængelige billetter</a>
  </div>
 </span>
  <span rel="v:tickets"> 
   <div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Offer"> 
   <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/presale" property="v:offerurl">>Billetter i forsalg</a> 
    <span property="v:price">10 USD</span> <span property="v:currency">USD </span> till 
    <span property="v:pricevaliduntil" content="2025-10-15T19:00+08:00">10. november 2015 </span> 
    (<span property="v:quantity">1000 </span> billetter)
   </div>     
   <div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Offer"> 
    <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/tickets" property="v:offerurl">Billetter til fuld pris</a>
     <span property="v:price">11 USD</span> <span property="v:currency">USD </span> 
   </div>     
   
</div>

Sådan fungerer dette eksempel:

 • Eksemplet begynder med typebetegnelsen navneområde ved hjælp af xmlns. Dette indikerer navneområdet, hvor ordforrådet (en liste over enheder og deres komponenter) er angivet. Du kan bruge erklæringen xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/# namespace", hver gang du markerer sider for person-, anmeldelse-, hændelses- eller steddata. Sørg for at bruge en efterstillet skråstreg og # (xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#").
 • På første linje angiver typeof="v:Event" desuden, at det markerede indhold beskriver en hændelse.
 • Hver af hændelsens egenskaber (som f.eks. beskrivelse, hændelsestype og starttidspunkt) markeres ved hjælp af property. Egenskabens navn får v: som præfiks (<span property="v:description">).
 • Google viser ikke oplysninger, der ikke er synlige for brugeren, med nogle få undtagelser. Du kan inkludere geografiske oplysninger (placeringens bredde- og længdegrad) i HTML-markering. Disse oplysninger er normalt ikke synlige på en webside og en hændelse, men hvis de oplyses, kan det hjælpe med at sikre, at placeringen kortlægges nøjagtigt. I dette eksempel angiver <span typeof="v:Geo"> geografiske oplysninger, og attributten content bruges til at angive bredde- og længdegrad.

Sådan markeres begivenheder for et enkelt sted

Hvis din HTML-side viser oplysninger om stedet og derefter listen over begivenheder, kan du markere stedet som en organisation efterfulgt af en række begivenhedsmarkeringer for hver begivenhed i stedet for at gentage stedets placering i hver begivenhedsmarkering.

Dette eksempel viser organisationsdata for Warfield Theatre og planlagte begivenheder.

<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Organization"> 
  <span class="fn org">Warfield Theatre</span>,
 <span class="adr">
     <span class="street-address">982 Market St</span>,
     <span class="locality">San Francisco</span>,
     <span class="region">CA</span>
   </span>
  <span class="geo">
    <span class="latitude">
      <span class="value-title" title="37.774929"></span>
    </span>
  <span class="longitude">
      <span class="value-title" title="-122.419416"></span>
    </span>
  </span>
  <span class="photo"> http://www.example.com/images/image.jpeg</span>
</div>

<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Event"> 
 <a href="http://www.example.com/events/spinaltap" rel="v:url" 
   property="v:summary">Spinal Tap</a> 
 <img itemprop="photo" src="spinal_tap.jpg" />
 Hvornår:
 <span property="v:startDate" content="2015-10-15T19:00-08:00">
  15. oktober, 19:00<span>
</div>

<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Event"> 
 <a href="http://www.example.com/events/u2" rel="v:url" 
   property="v:summary">U2</a> 
 <img itemprop="photo" src="u2.jpg" />

 Hvornår:
 <span property="v:startDate" content="2015-10-16T19:00-08:00">
  16. oktober, 19:00<span>
</div>