G Suite giờ đây trở thành Google Workspace: ở đây có mọi thứ mà doanh nghiệp của bạn cần để hoàn thành công việc.

Thẻ Google Analytics 4

Các thuộc tính Google Analytics 4 thu hẹp khoảng cách giữa các số liệu phân tích trên web và trên thiết bị di động. Trình quản lý thẻ của Google hỗ trợ các thuộc tính Google Analytics 4 thông qua 2 thẻ hoạt động cùng nhau:

 • Google Analytics: Cấu hình GA4
 • Google Analytics: Sự kiện GA4

Thẻ cấu hình Google Analytics 4

Google Analytics: Thẻ cấu hình GA4 khởi chạy Google Analytics cho thuộc tính Google Analytics 4 của bạn trên một trang cụ thể. Thẻ này xử lý các hành vi như đặt cookie của Google Analytics, gửi các sự kiện đo lường tự độngnâng cao, cũng như khai báo các tùy chọn cài đặt chung.

Thẻ Cấu hình phải được kích hoạt trên mỗi trang mà bạn muốn thu thập dữ liệu cho thuộc tính Google Analytics 4, và phải được kích hoạt trong thời gian sớm nhất có thể, trước mọi thẻ sự kiện Google Analytics 4 khác.

Để tạo thẻ Cấu hình Google Analytics 4, hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào Thẻ > Mới.
 2. Nhấp vào Cấu hình thẻ.
 3. Chọn Google Analytics: Cấu hình GA4.
 4. Nhập Mã đo lường của bạn.
 5. Tùy chọn: Thêm bất kỳ thông số nào bạn muốn định cấu hình trong mục Các trường cần đặt. Hãy sử dụng tên thông số sự kiện đề xuất để có kết quả tốt nhất.
 6. Không bắt buộc: Thêm bất kỳ thuộc tính người dùng tùy chỉnh nào mà bạn muốn định cấu hình trong mục Thuộc tính người dùng. Lưu ý: Analytics tự động ghi lại một số thuộc tính người dùng. Bạn có thể thiết lập thêm tối đa 25 thuộc tính người dùng khác cho mỗi thuộc tính Google Analytics 4.
 7. Không bắt buộc: Sử dụng Cài đặt nâng cao để đặt Mức độ ưu tiên kích hoạt thẻ hoặc sử dụng tính năng Sắp xếp theo trình tự thẻ để giúp đảm bảo rằng thẻ Cấu hình sẽ kích hoạt trước khi được bất kỳ thẻ sự kiện nào khác yêu cầu.
 8. Nhấp vào Kích hoạt và chọn các sự kiện thích hợp sẽ khiến thẻ kích hoạt.
 9. Lưu cấu hình thẻ và xuất bản vùng chứa của bạn.

Sử dụng mục Các trường cần đặt để đặt giá trị thông số liên tục cho tất cả các trang kích hoạt thẻ đã cho.

Ví dụ 1: Để đặt mã người dùng, hãy thêm một hàng vào mục Các trường cần đặt. Đặt Tên trường thành user_idGiá trị thành Biến Trình quản lý thẻ trả về mã người dùng.

Ví dụ 2: Sử dụng Các trường cần đặt để định cấu hình các mục cài đặt trường cookie:

Tên thông số Ví dụ:
cookie_prefix SubscriberCookie
cookie_domain tickets.example.com
cookie_expires 31536000

Thẻ sự kiện Google Analytics 4

Thẻ Sự kiện Google Analytics 4 cho phép bạn gửi sự kiện tùy chỉnh đến Analytics (ngoài các sự kiện được gửi tự động hoặc thông qua tính năng đo lường nâng cao). Ví dụ: nếu muốn thu thập dữ liệu về chiều sâu cuộn hoặc các khoảng thời gian chi tiết hơn mức được cung cấp thông qua tính năng đo lường nâng cao, bạn có thể kích hoạt thẻ Sự kiện Google Analytics 4 dựa trên trình kích hoạt chiều sâu cuộn của Trình quản lý thẻ.

Để tạo thẻ Sự kiện Google Analytics 4, hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào Thẻ > Mới.
 2. Nhấp vào Cấu hình thẻ.
 3. Chọn Google Analytics: Sự kiện GA4.
 4. Đối với Thẻ Cấu hình, hãy chọn Thẻ Cấu hình mà bạn đã tạo trước đó.
 5. Đối với Tên sự kiện, hãy chỉ định tên của sự kiện. Hãy sử dụng tên sự kiện đề xuất để có kết quả tốt nhất.
 6. Tùy chọn: Nhập Thông số sự kiện. Hãy sử dụng tên thông số sự kiện đề xuất để có kết quả tốt nhất.
  1. Nhấp vào mục Thêm hàng.
  2. Nhập một Tên tham số.
  3. Nhập một Giá trị.
  4. Lặp lại cho đến khi tất cả các thông số mong muốn đều được thêm.
 7. Không bắt buộc: Thêm bất kỳ thuộc tính người dùng tùy chỉnh nào mà bạn muốn định cấu hình trong mục Thuộc tính người dùng. Lưu ý: Analytics tự động ghi lại một số thuộc tính người dùng. Bạn có thể thiết lập thêm tối đa 25 thuộc tính người dùng khác cho mỗi thuộc tính Google Analytics 4.
 8. Không bắt buộc: Sử dụng Cài đặt nâng cao để đặt Mức độ ưu tiên kích hoạt thẻ hoặc sử dụng tính năng Sắp xếp theo trình tự thẻ để giúp đảm bảo rằng thẻ Cấu hình sẽ kích hoạt trước khi được bất kỳ thẻ sự kiện nào khác yêu cầu.
 9. Nhấp vào Kích hoạt và chọn các sự kiện thích hợp sẽ khiến thẻ kích hoạt.
 10. Lưu cấu hình thẻ và xuất bản vùng chứa.

Cấu hình thẻ Sự kiện mẫu:

 • Tên sự kiện: cuộn
 • Tên thông số: percent_scrolled
 • Giá trị thông số: {{Scroll Depth Threshold}} (được điền bằng biến tích hợp)
Sử dụng Cài đặt nâng cao > Sắp xếp theo trình tự thẻ để chỉ định rằng thẻ Sự kiện phải kích hoạt sau thẻ Cấu hình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
102259
false