Vlastníctva typu aplikácia a web v službe Google Analytics (beta)

Toto je súčasť beta verzie vlastníctva aplikácia + web.

Tieto funkcie budú postupne uvedené v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov.

Vlastníctva typu aplikácia a web v službe Google Analytics predstavujú nový typ merania, ktorý spája webové a mobilné analytické údaje. Táto funkcia je aktuálne k dispozícii vo verzii beta. Ďalšie informácie

Správca značiek Google podporuje vlastníctva typu aplikácia a web s dvoma značkami, ktoré navzájom spolupracujú:

 • Google Analytics: konfigurácia aplikácia + web
 • Google Analytics: udalosť aplikácia + web

Značka konfigurácie

Značka Google Analytics: konfigurácia aplikácia + web inicializuje Google Analytics pre vaše vlastníctvo typu aplikácia a web na konkrétnej stránke. Vyhodnocuje správanie, ako napríklad nastavenie súborov cookie služby Google Analytics, odoslanie udalostí automatickéhovylepšeného merania a deklarácia bežných nastavení pre následné udalosti.

Značka konfigurácie by sa mala spustiť na každej stránke, na ktorej chcete zhromažďovať údaje pre vlastníctvo typu aplikácia a web, a to čo najskôr, pred akoukoľvek inou značkou udalosti aplikácia + web.

Vytvorenie značky konfigurácie aplikácia + web:

 1. Kliknite na Značky a potom Nová.
 2. Kliknite na položku Konfigurácia značky.
 3. Vyberte možnosť Google Analytics: konfigurácia aplikácia + web.
 4. Zadajte identifikátor merania.
 5. Voliteľné: V sekcii Polia na nastavenie pridajte všetky parametre, ktoré chcete konfigurovať.Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte odporúčané názvy parametrov udalostí.
 6. Voliteľné: V sekcii Vlastnosti používateľa pridajte všetky vlastné vlastnosti používateľov, ktoré chcete konfigurovať. Poznámka: Analytics automaticky zaznamenáva niektoré vlastnosti používateľov. Môžete nastaviť až 25 ďalších vlastností používateľov na vlastníctvo typu aplikácia a web.
 7. Voliteľné: V sekcii Rozšírené nastavenia nastavte Prioritu spúšťania značky alebo v sekcii Sekvencie značiek zabezpečte spúšťanie značky konfigurácie pred všetkými ostatnými značkami udalostí, ktoré ju vyžadujú.
 8. Kliknite na Spúšťanie a vyberte vhodné udalosti, ktoré vyvolajú spustenie značky.
 9. Uložte konfiguráciu značky a zverejnite kontajner.

V sekcii Polia na nastavenie nastavte hodnoty trvalých parametrov pre všetky stránky, ktoré spúšťajú danú značku.

1. príklad: Ak chcete nastaviť identifikátor používateľa, v sekcii Polia na nastavenie pridajte riadok. Nastavte Názov poľa na hodnotu user_id a v poli Hodnota nastavte premennú Správcu značiek, ktorá vracia identifikátor používateľa.

2. príklad: V sekcii Polia na nastavenie nakonfigurujte nastavenia polí súborov cookie:

Názov parametra Príklad
cookie_prefix CookieOdberatela
cookie_domain tickets.example.com
cookie_expires 31536000

Značka udalosti

Meranie elektronického obchodu ešte nie je vo vlastníctvach typu aplikácia a web podporované.

Značka udalosti aplikácia + web v službe Google Analytics umožňuje odosielať do služby Google Analytics ďalšie vlastné udalosti okrem tých, ktoré sa odosielajú automaticky a prostredníctvom vylepšeného merania. Ak napríklad chcete zhromažďovať údaje o hĺbke posúvania alebo chcete skrátiť intervaly oproti tým, ktoré poskytuje vylepšené meranie, môžete nastaviť spúšťanie značky udalosti aplikácia + web na základe spúšťača hĺbky posúvania Správcu značiek.

Vytvorenie značky udalosti aplikácia + web:

 1. Kliknite na Značky a potom Nová.
 2. Kliknite na položku Konfigurácia značky.
 3. Vyberte Google Analytics: udalosť aplikácia + web.
 4. V zozname Značka konfigurácie vyberte značku konfigurácie, ktorú ste vytvorili predtým.
 5. Do poľa Názov udalosti zadajte názov udalosti. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte odporúčané názvy parametrov udalostí.
 6. Voliteľné: Zadajte Parametre udalosti.Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte odporúčané názvy parametrov udalostí.
  1. Kliknite na Pridať riadok.
  2. Zadajte Názov parametra.
  3. Zadajte Hodnotu.
  4. Postup opakujte, kým nepridáte všetky požadované parametre.
 7. Voliteľné: V sekcii Vlastnosti používateľa pridajte všetky vlastné vlastnosti používateľov, ktoré chcete konfigurovať. Poznámka: Analytics automaticky zaznamenáva niektoré vlastnosti používateľov. Môžete nastaviť až 25 ďalších vlastností používateľov na vlastníctvo typu aplikácia a web.
 8. Voliteľné: Ak chcete, aby sa značka udalosti spúšťala po jej pridruženej značke konfigurácie, v sekcii Rozšírené nastavenia nastavte Prioritu spúšťania značky. V sekcii Sekvencie značiek tiež môžete zabezpečiť spúšťanie značky konfigurácie pred všetkými ostatnými značkami udalostí, ktoré ju vyžadujú.
 9. Kliknite na Spúšťanie a vyberte vhodné udalosti, ktoré vyvolajú spustenie značky.
 10. Uložte konfiguráciu značky a zverejnite kontajner.

Príklad konfigurácie značky udalosti:

 • Názov udalosti: scroll
 • Názov parametra: percent_scrolled
 • Hodnota parametra: {{Scroll Depth Threshold}} (vypĺňa ju integrovaná premenná)
Ak chcete, aby sa značka udalosti spúšťala po značke konfigurácie, nastavte to v sekcii Rozšírené nastavenia a potom Sekvencie značiek.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?