Usługi Aplikacje + internet w Google Analytics (wersja beta)

Ten artykuł dotyczy usługi Aplikacje + internet w wersji beta.

Te funkcje będą stopniowo udostępniane w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Usługi Aplikacje + internet w Google Analytics to nowy typ pomiaru, który wypełnia lukę między analityką internetową a mobilną. Ta funkcja jest obecnie w wersji beta. Więcej informacji

Menedżer tagów Google obsługuje usługi Aplikacje + internet za pomocą dwóch współpracujących ze sobą tagów:

 • Google Analytics: konfiguracja usługi typu aplikacje + internet,
 • zdarzenie usługi Aplikacje + internet w Google Analytics.

Tag konfiguracji

Tag „Google Analytics: konfiguracja usługi typu aplikacje + internet” inicjuje Google Analytics dla Twojej usługi Aplikacje + internet na danej stronie. Obsługuje takie działania jak konfigurowanie plików cookie Google Analytics, wysyłanie zdarzeń automatycznych i związanych z pomiarem zaawansowanym oraz deklarowanie wspólnych ustawień dla kolejnych zdarzeń.

Tag konfiguracji musisz wywoływać na każdej stronie, na której chcesz zbierać dane z usługi Aplikacje + internet, i na dodatek najwcześniej jak to tylko możliwe, przed innymi tagami zdarzeń tej usługi.

Aby utworzyć tag konfiguracji usługi typu aplikacje + internet:

 1. Kliknij Tagi potem Nowy.
 2. Kliknij Konfiguracja tagu.
 3. Kliknij Google Analytics: konfiguracja usługi typu aplikacje + internet.
 4. Wpisz identyfikator pomiaru.
 5. Opcjonalnie: w sekcji Pola do ustawienia dodaj dowolne parametry, które chcesz skonfigurować.Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj zalecanych nazw parametrów zdarzeń.
 6. Opcjonalnie: w sekcji Właściwości użytkownika dodaj dowolne niestandardowe właściwości użytkownika, które chcesz skonfigurować. Uwaga: Analytics automatycznie rejestruje niektóre właściwości użytkownika. W przypadku każdej usługi Aplikacje + internet możesz skonfigurować maksymalnie 25 dodatkowych właściwości użytkownika.
 7. Opcjonalnie: użyj opcji Ustawienia zaawansowane, by skonfigurować Priorytet wywoływania tagów. Możesz też skorzystać z opcji Sekwencjonowanie tagów, by mieć pewność, że tag konfiguracji będzie wywoływany przed innymi tagami zdarzeń, które go wymagają.
 8. Kliknij Reguły i wybierz odpowiednie zdarzenia, które mają powodować wywoływanie tagu.
 9. Zapisz konfigurację tagu i opublikuj kontener.

W sekcji Pola do ustawienia wyznacz stałe wartości parametrów dla wszystkich stron, na których ma być wywoływany dany tag.

Przykład 1: aby ustawić identyfikator użytkownika, dodaj wiersz w sekcji Pola do ustawienia. Dla opcji Nazwa pola wybierz ustawienie user_id, a w polu Wartość wpisz zmienną Menedżera tagów, która zwraca identyfikator użytkownika.

Przykład 2: w sekcji Pola do ustawienia skonfiguruj ustawienia pola plików cookie:

Nazwa parametru Przykład
cookie_prefix PlikCookieSubskrybenta
cookie_domain bilety.example.com
cookie_expires 31536000

Tag zdarzenia

Usługi Aplikacje + internet nie obsługują jeszcze pomiaru e-commerce.

Tag zdarzenia usługi Aplikacje + internet w Google Analytics umożliwia wysyłanie do Google Analytics dodatkowych zdarzeń niestandardowych poza tymi, które są wysyłane automatycznie i przez pomiar zaawansowany. Jeśli np. chcesz zbierać dane o głębokości przewijania lub gromadzić je w krótszych odstępach czasu niż zapewnia to pomiar zaawansowany, możesz wywoływać tag zdarzenia usługi Aplikacje + internet za pomocą reguły Menedżera tagów opartej na głębokości przewijania.

Aby utworzyć tag zdarzenia usługi Aplikacje + internet:

 1. Kliknij Tagi potem Nowy.
 2. Kliknij Konfiguracja tagu.
 3. Kliknij Zdarzenie usługi Aplikacje + internet w Google Analytics.
 4. Dla opcji Tag konfiguracji wybierz utworzony wcześniej tag konfiguracji.
 5. W polu Nazwa zdarzenia wpisz nazwę zdarzenia. Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj zalecanych nazw zdarzeń.
 6. Opcjonalnie: wpisz Parametry zdarzenia.Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj zalecanych nazw parametrów zdarzeń.
  1. Kliknij Dodaj wiersz.
  2. Wypełnij pole Nazwa parametru.
  3. Wypełnij pole Wartość.
  4. Powtarzaj te czynności, aż dodasz wszystkie niezbędne parametry.
 7. Opcjonalnie: w sekcji Właściwości użytkownika dodaj dowolne niestandardowe właściwości użytkownika, które chcesz skonfigurować. Uwaga: Analytics automatycznie rejestruje niektóre właściwości użytkownika. W przypadku każdej usługi Aplikacje + internet możesz skonfigurować maksymalnie 25 dodatkowych właściwości użytkownika.
 8. Opcjonalnie: aby mieć pewność, że tag zdarzenia będzie wywoływany po powiązanym z nim tagu konfiguracji, użyj opcji Ustawienia zaawansowane w celu skonfigurowania ustawienia Priorytet wywoływania tagów. Możesz też skorzystać z opcji Sekwencjonowanie tagów, by określić, że tag konfiguracji ma być wywoływany przed innymi tagami zdarzeń, które go wymagają.
 9. Kliknij Reguły i wybierz odpowiednie zdarzenia, które mają powodować wywoływanie tagu.
 10. Zapisz konfigurację tagu i opublikuj kontener.

Przykładowa konfiguracja tagu zdarzenia:

 • Nazwa zdarzenia: scroll
 • Nazwa parametru: percent_scrolled
 • Wartość parametru: {{Scroll Depth Threshold}} (wypełniana przez wbudowaną zmienną)
Użyj opcji Ustawienia zaawansowane potem Sekwencjonowanie tagów, by określić, że tag zdarzenia ma być wywoływany po tagu konfiguracji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?