การแจ้งเตือน

Google Analytics: ตอนนี้แท็กการกําหนดค่า GA4 เปลี่ยนเป็นแท็ก Google แล้ว ระบบจะย้ายข้อมูลแท็กการกําหนดค่า GA4 ในคอนเทนเนอร์ฝั่งเว็บโดยอัตโนมัติตั้งแต่เดือนกันยายน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการวัดผลที่มีอยู่ และคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การนำไปใช้จริง เวอร์ชัน และการอนุมัติ

นำคอนเทนเนอร์ไปใช้จริง

เมื่อคุณนำคอนเทนเนอร์ไปใช้จริง Tag Manager จะทำให้การเปลี่ยนแปลงมีผลกับสภาพแวดล้อมที่เลือกไว้ หากเพิ่มหรือแก้ไขแท็ก ทริกเกอร์ และตัวแปรในพื้นที่ทำงาน คุณจะต้องนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้จริงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลกับเว็บไซต์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

วิธีนำพื้นที่ทำงานปัจจุบันไปใช้จริง

 1. คลิกส่งที่ด้านขวาบนของหน้าจอ หน้าจอส่งการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏขึ้น พร้อมด้วยตัวเลือกสำหรับนำคอนเทนเนอร์ไปใช้จริงและบันทึกเวอร์ชันของคอนเทนเนอร์
 2. เลือกนำไปใช้จริงและสร้างเวอร์ชันหากระบบไม่ได้เลือกไว้อยู่แล้ว
 3. ตรวจสอบส่วนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงานเพื่อดูว่าการกำหนดค่าปรากฏตามที่คาดไว้หรือไม่
 4. ป้อนชื่อเวอร์ชันและคำอธิบายเวอร์ชัน
 5. หากคุณกำหนดค่าให้เครื่องจัดการแท็กใช้หลายสภาพแวดล้อม ให้ใช้ส่วนนำไปใช้จริงในสภาพแวดล้อมเพื่อเลือกว่าจะนำไปใช้จริงกับสภาพแวดล้อมใด
 6. คลิกนำไปใช้จริง
คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงก่อนนำไปใช้จริงได้ โดยใช้เมนูการดำเนินการเพิ่มเติม เพิ่มเติม ในส่วนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทํางานเพื่อดูความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันขององค์ประกอบที่ต้องการ หรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลง คลิกชื่อองค์ประกอบในรายการเพื่อดูหน้าจอรายละเอียดแบบขยาย ซึ่งในหน้านี้คุณจะสามารถตรวจสอบว่าแต่ละองค์ประกอบมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ทำการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย หรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงได้

เวอร์ชัน

เวอร์ชันคือภาพรวมของการกำหนดค่าคอนเทนเนอร์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ คุณจะบันทึกสถานะปัจจุบันของพื้นที่ทำงานเป็นเวอร์ชันได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะช่วยให้เปลี่ยนพื้นที่ทำงานกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากจำเป็น

เวอร์ชันช่วยให้แก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากมีผู้ที่นำคอนเทนเนอร์เวอร์ชันหนึ่งไปใช้จริงโดยไม่ตั้งใจก่อนที่เวอร์ชันนั้นจะพร้อมสำหรับนำไปใช้ คุณจะเปลี่ยนพื้นที่ทำงานกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าและนำไปใช้จริงได้

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อนุมัติหรือสิทธิ์ที่สูงกว่าจะสร้างเวอร์ชันได้ ทุกครั้งที่มีการนำคอนเทนเนอร์ไปใช้จริง ระบบจะบันทึกเวอร์ชันของคอนเทนเนอร์นั้นไว้

วิธีบันทึกพื้นที่ทำงานปัจจุบันเป็นเวอร์ชันก่อนนำไปใช้จริง

 1. คลิกส่ง หน้าจอส่งการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏขึ้น พร้อมด้วยตัวเลือกสำหรับบันทึกหรือนำเวอร์ชันไปใช้จริง (หากเป็นลูกค้า Google Marketing Platform ระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับส่งคำขออนุมัติด้วย)
 2. คลิกสร้างเวอร์ชัน
 3. ป้อนชื่อเวอร์ชันและคำอธิบายเวอร์ชัน
 4. คลิกสร้าง

วิธีนำเวอร์ชันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ของคอนเทนเนอร์ไปใช้จริงในเว็บไซต์

 1. คลิกเวอร์ชัน
 2. คลิกเวอร์ชันที่ต้องการในตาราง
 3. คลิกการทำงาน จากนั้น นำไปใช้จริง

Tag Manager จะเก็บประวัติการนำไปใช้จริงไว้ คุณจึงดูได้ว่าเวอร์ชันต่างๆ มีการนำไปใช้จริงเมื่อใดและใครเป็นผู้ดำเนินการ หากต้องการดูประวัติการนำไปใช้จริง ไปที่เวอร์ชัน แล้วมองหารายการที่มีวันที่ในคอลัมน์นำไปใช้แล้ว

วิธีใช้เวอร์ชันคอนเทนเนอร์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้แทนเวอร์ชันปัจจุบัน

 1. คลิกเวอร์ชัน
 2. คลิกเมนูการทำงานติดกับเวอร์ชันคอนเทนเนอร์ที่ต้องการ
 3. เลือกกำหนดเป็นเวอร์ชันล่าสุด

การดำเนินการนี้จะใช้เนื้อหาของเวอร์ชันคอนเทนเนอร์ที่เลือกแทนแบบร่างคอนเทนเนอร์ปัจจุบัน จากนั้นคุณอาจทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกับแบบร่างคอนเทนเนอร์ และนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้จริงเมื่อพร้อมได้

หากต้องการนำเวอร์ชันที่เฉพาะเจาะจงไปใช้จริง ไปที่หน้าจอเวอร์ชัน ระบุเวอร์ชันที่คุณต้องการนำไปใช้จริง แล้วเลือกนำไปใช้จริงที่... จากเมนูการทำงาน

เมื่อคุณสร้างหรือนำเวอร์ชันไปใช้จริง ให้ป้อนชื่อเวอร์ชัน และคำอธิบายที่จะทำให้ทราบได้ง่ายๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นบ้าง เช่น

 • ชื่อเวอร์ชัน: "การเปิดตัวแท็กการดูหน้าเว็บของ GA ครั้งแรก"
 • คำอธิบาย: "เปิดตัวแท็กการดูหน้าเว็บของ Google Analytics ใน example.com"
หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างคอนเทนเนอร์ใหม่ ระบบจะสร้างเวอร์ชันเริ่มต้นที่ชื่อ "เวอร์ชัน 1 - คอนเทนเนอร์ว่าง" ให้คุณโดยอัตโนมัติ

การอนุมัติ

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะใน Google Tag Manager 360 ซึ่งรวมอยู่ใน Google Marketing Platform

คอนเทนเนอร์ที่เป็นของบัญชี Tag Manager 360 จะเพิ่มการอนุมัติให้กับเวิร์กโฟลว์ของตนได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขหรือสิทธิ์ในระดับที่สูงกว่าจะเห็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับส่งคำขออนุมัติเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงจากผู้ใช้รายนั้นไปใช้จริง

ผู้ใช้ที่ส่งคำขออนุมัติมีตัวเลือกในการกำหนดผู้ใช้เฉพาะเจาะจงให้ตรวจสอบคำขอ และแสดงความคิดเห็นพร้อมด้วยวิธีการหรือข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้ทุกรายที่มีสิทธิ์อนุมัติหรือนำไปใช้จริงจะดำเนินการกับคำขอได้ แต่การกำหนดคำขอให้กับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ดีในการแจ้งเรื่องคำขออนุมัติไปยังบุคคลที่คุณต้องการ

ส่งคำขออนุมัติ

วิธีส่งคำขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับพื้นที่ทำงาน

 1. คลิกส่ง
 2. เลือกส่งคำขออนุมัติ
 3. ไม่บังคับ: คลิกเลือกผู้อนุมัติเพื่อระบุผู้ที่จะตรวจสอบและอนุมัติคำขอของคุณ
 4. ไม่บังคับ: ใช้ส่วนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มคำอธิบายที่สื่อความหมายเพื่อช่วยให้ผู้อนุมัติเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ขอ
 5. คลิกส่งคำขอ

หากคุณใช้พื้นที่ทำงานซึ่งมีการอนุมัติที่รอดำเนินการอยู่ จะเห็นแบนเนอร์ที่ระบุว่าพื้นที่ทำงานมีสถานะรอการอนุมัติ คลิกดูคำขอเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการส่งคำขอ

คำขออนุมัติ

หน้าการอนุมัติจะแสดงรายการคำขออนุมัติทั้งหมดที่ส่งไปให้คอนเทนเนอร์ที่กำหนดแล้ว รายการเหล่านี้จะมีคำขอในการนำพื้นที่ทำงานไปใช้จริง อนุมัติลิงก์บัญชีภายนอก และเพิ่มแท็กที่พุชจาก Campaign Manager 360 เมื่อมีคำขอที่รอการอนุมัติ แท็บการอนุมัติจะมีตัวระบุกำกับไว้ ดังนี้

 • วงกลมสีน้ำเงินหมายความว่ามีคำขอที่รอการอนุมัติ ซึ่งได้รับการกำหนดให้ผู้ใช้รายอื่น หรือใครก็ตามก็สามารถตรวจสอบและอนุมัติได้
 • วงกลมสีแดงหมายความว่ามีคำขอที่รอการอนุมัติซึ่งกำหนดให้คุณตรวจสอบโดยเฉพาะ

วิธีตรวจสอบและอนุมัติ หรือปฏิเสธคำขออนุมัติ

 1. คลิกแท็บการอนุมัติ
 2. คลิกชื่อของรายการที่จะอนุมัติ
 3. ตรวจสอบรายละเอียดของคำขอ
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการกำหนดผู้อนุมัติที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกเลือกผู้อนุมัติ
 5. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นให้กับคำขอ ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็น
 6. คลิกอนุมัติเพื่ออนุมัติคำขอ ส่งกลับเพื่อปฏิเสธคำขอและให้ผู้ส่งเดิมแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเพื่อยกเลิกคำขอ
ฟังก์ชันการอนุมัติช่วยให้ลูกค้า Tag Manager 360 สร้างเวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรของตน และช่วยให้เอเจนซีบุคคลที่สามหรือผู้ใช้รายอื่นๆ มีสิทธิ์เข้าถึงกระบวนการกำหนดค่าแท็กได้ในแนวทางที่ผู้มีส่วนร่วมหลักๆ จะควบคุมแบบรวมศูนย์ได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรและลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด เจ้าของคอนเทนเนอร์อาจเลือกให้สิทธิ์นำไปใช้จริงแก่ผู้ใช้มากประสบการณ์เพียงกลุ่มเล็กๆ ที่จะตรวจสอบและอนุมัติคำขอนำไปใช้จริงได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
33767071940001267
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
102259