Publicering, versioner och godkännanden

Publicera behållare

När du publicerar en behållare tillämpar Taggstyrning dina ändringar i den angivna miljön. Om du har lagt till eller redigerat taggar, utlösare eller variabler i en arbetsyta måste du publicera dessa ändringar för att de ska tillämpas på webbplatsen eller i appen.

Så här publicerar du en aktuell arbetsyta:

 1. Klicka på Skicka högst upp till höger på skärmen. Skärmen Skicka ändringar visas med alternativ för att publicera behållaren och spara en version av den.
 2. Välj Publicera och skapa version om det inte redan är valt.
 3. Kontrollera i avsnittet Ändringar av arbetsyta att allt ser ut som förväntat.
 4. Ange ett Versionsnamn och en Versionsbeskrivning.
 5. Om du har konfigurerat Taggstyrning för flera miljöer väljer du önskad miljö i avsnittet Publicera i miljö.
 6. Klicka på Publicera.
Du kan granska ändringar innan du publicerar dem. Använd menyn Fler åtgärder Mer i avsnittet Ändringar av arbetsyta för att se skillnader mellan olika versioner av det aktuella elementet eller ignorera ändringen. Klicka på elementet på listan om du vill se en skärm med mer information, där du kan se alla ändringar av varje element, göra sista minuten-ändringar eller ignorera ändringen.

Versioner

En version är en översiktsbild av en behållare vid en viss tidpunkt. Du kan när som helst spara arbetsytans aktuella läge som en version. På så sätt kan du gå tillbaka till en tidigare version av arbetsytan om det behövs.

Med versioner kan du lättare åtgärda misstag. Om någon till exempel publicerar en behållarversion innan den är klar att användas, kan du återställa arbetsytan till en tidigare version och publicera den.

Användare med godkännandeåtkomst eller högre kan skapa versioner. Varje gång en behållare publiceras registreras en version av den.

Så här sparar du den aktuella arbetsytan som en version innan den publiceras:

 1. Klicka på Skicka. Skärmen Skicka ändringar visas med alternativ för att publicera eller spara en version. (Google Marketing Platform-kunder kan se ytterligare ett alternativ för att begära godkännande.)
 2. Klicka på Skapa version.
 3. Ange ett Versionsnamn och en Versionsbeskrivning.
 4. Klicka på Skapa.

Så här publicerar du en tidigare sparad version av en behållare på webbplatsen:

 1. Klicka på Versioner.
 2. Klicka på önskad version i tabellen.
 3. Klicka på Åtgärd följt av Publicera.

Taggstyrning sparar en publiceringshistorik där du kan se när versionerna publicerades och av vem. Du kan se publiceringshistoriken genom att öppna Versioner och leta efter poster med datum i kolumnen Publicerade.

Så här ersätter du den aktuella behållarversionen med en tidigare sparad version:

 1. Klicka på Versioner.
 2. Klicka på menyn Åtgärder vid önskad behållarversion.
 3. Välj Ange som senaste version.

Då ersätts det aktuella utkastet av behållaren med innehållet i den markerade behållarversionen. Du kan sedan göra ytterligare ändringar av utkastet till behållaren och publicera ändringarna när du är klar.

Om du vill publicera en viss version öppnar du Versioner, letar reda på versionen du vill publicera och väljer Publicera i … på menyn Åtgärder.

När du publicerar och/eller skapar en version bör du ange ett versionsnamn och en beskrivning som gör det enkelt att förstå vilka ändringar som har gjorts. Exempel:

 • Versionsnamn: ”GA-sidvisningstagg – första lanseringen”
 • Beskrivning: ”Lansering av Google Analytics-sidvisningstagg på example.com.”

Godkännanden

Denna funktion är endast tillgänglig i Google Tag Manager 360, en del av Google Marketing Platform.
Läs mer om Google Marketing Platform.

För behållare som ägs av Tag Manager 360-konton kan godkännanden läggas till i arbetsflödet. Användare med redigeringsåtkomst eller högre ser ytterligare ett alternativ för att begära godkännande av ändringar.

Användaren som begär godkännande kan välja att utse en annan användare som ska granska begäran samt skriva en kommentar med anvisningar eller en förklaring. Alla användare med godkännande- eller publiceringsåtkomst kan vidta åtgärder på begäran, men att tilldela den till en viss användare är ett bra sätt att flagga godkännandet för en viss person.

Begära godkännande

Så här begär du godkännande för ändringar gjorda i en arbetsyta:

 1. Klicka på Skicka.
 2. Välj Begär godkännande.
 3. Valfritt: Klicka på Välj godkännare för att ange vem som ska granska och godkänna din begäran.
 4. Valfritt: Använd avsnittet Kommentar för att lägga till en beskrivande kommentar som kan hjälpa en godkännare att förstå de begärda ändringarna.
 5. Klicka på Begär.

Om du använder en arbetsyta som väntar på godkännande ser du en banner med information om denna status. Klicka på Visa begäran för att se ändringarna som begärdes.

Godkänna begäranden

Fliken Godkännanden visar alla begäranden om godkännande som har skickats in för en viss behållare. Här visas begäranden om att publicera arbetsytor, godkänna externa kontolänkar och lägga till taggar från Campaign Manager. När det finns begäranden som väntar på godkännande visas en symbol vid dem på fliken Godkännanden:

 • En blå cirkel betyder att det finns öppna begäranden som antingen har tilldelats en annan användare eller som kan granskas och godkännas av vem som helst.
 • En röd cirkel betyder att det finns öppna begäranden som tilldelats dig specifikt och som väntar på godkännande.

Så här granskar och godkänner du eller avvisar en begäran om godkännande:

 1. Klicka på fliken Godkännanden.
 2. Klicka på posten som ska godkännas.
 3. Läs igenom begäran.
 4. Valfritt: Om du vill välja en specifik godkännare klickar du på Välj godkännare.
 5. Valfritt: Om du vill lägga till kommentarer till en begäran klickar du på Lägg till kommentar.
 6. Klicka på Godkänn för att godkänna begäran, Skicka tillbaka för att avvisa begäran och uppmana den ursprungliga avsändaren att göra ytterligare ändringar, eller på Återkalla för att avbryta en begäran.
Tag Manager 360-kunder kan använda godkännandefunktionen för att införa arbetsflöden för samarbete och involvera externa byråer eller andra användare i processen med att konfigurera taggar och samtidigt ge viktiga intressenter kontroll över arbetet. För att hjälpa till att uppfylla organisationens standarder och minimera fel kan ägare av behållare välja att bevilja publiceringsåtkomst till ett litet antal mer erfarna användare som kan granska och godkänna publiceringsbegäranden.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?