Upozornenie

Značka Google Analytics: konfigurácia GA4 je teraz značka Google. Značky konfigurácie GA4 vo webovom kontajneri budú automaticky migrované od septembra. V existujúcom meraní nie sú potrebné žiadne zmeny a nevyžadujú sa od vás žiadne kroky. Ďalšie informácie

Zverejňovanie, verzie a schválenia

Zverejnenie kontajnerov

Keď zverejníte kontajner, Správca značiek aktivuje vaše zmeny pre uvedené prostredie. Ak ste pridali alebo upravili značky, spúšťače a premenné v pracovnom priestore, tieto zmeny bude potrebné zverejniť, aby boli na vašom webe alebo v mobilnej aplikácii v prevádzke.

Postup zverejnenia aktuálneho pracovného priestoru:

 1. Kliknite na možnosť Odoslať v pravej hornej časti obrazovky. Zobrazí sa obrazovka Odoslanie zmien s možnosťami na zverejnenie kontajnera a uloženie verzie vášho kontajnera.
 2. Ak možnosť Zverejniť a vytvoriť novú verziu ešte nie je vybratá, vyberte ju.
 3. Skontrolujte sekciu Zmeny pracovného priestoru a ubezpečte sa, že vaša konfigurácia sa zobrazuje podľa očakávaní.
 4. Zadajte názov verziepopis verzie.
 5. Ak máte Správcu značiek nakonfigurovaného na používanie viacerých prostredí, použite sekciu Zverejniť v prostredí a vyberte tak, v ktorom prostredí chcete zverejniť zmeny.
 6. Kliknite na položku Zverejniť.
Zmeny môžete pred zverejnením skontrolovať. Ak chcete zobraziť rozdiely medzi verziami príslušného prvku alebo zmenu zrušiť, použite ponuku Ďalšie akcie Viac v sekcii Zmeny pracovného priestoru. Kliknutím na názov prvku v zozname zobrazte rozbalenú obrazovku podrobností, kde môžete skontrolovať, čo sa v súvislosti s jednotlivými prvkami zmenilo, vykonať posledné úpravy alebo zmenu zrušiť.

Verzie

Verzia je prehľad konfigurácie kontajnera v konkrétnom čase. Aktuálny stav pracovného priestoru môžete kedykoľvek uložiť ako verziu. Umožňuje vám to v prípade potreby vrátiť pracovný priestor späť do predchádzajúcej verzie.

Verzie zjednodušujú návrat do vyhovujúceho stavu v prípade chýb. Ak napríklad niekto omylom zverejní verziu kontajnera, skôr než je pripravená na implementáciu, môžete vrátiť verziu pracovného priestoru na skoršiu verziu a zverejniť ju.

Používatelia s prístupom na schvaľovanie alebo vyššou úrovňou prístupu môžu vytvárať verzie. Vždy, keď je kontajner zverejnený, zaznamená sa jeho verzia.

Ak chcete uložiť súčasný pracovný priestor ako verziu ešte pred zverejnením, postupujte takto:

 1. Kliknite na Odoslať. Zobrazí sa obrazovka Odoslanie zmien s možnosťami na zverejnenie alebo uloženie verzie. (Zákazníkom so súpravou služieb Google Marketing Platform sa zobrazí aj možnosť Požiadať o schválenie.)
 2. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť verziu.
 3. Zadajte názov verziepopis verzie.
 4. Kliknite na možnosť Vytvoriť.

Ak chcete na webe zverejniť verziu kontajnera, ktorú ste predtým uložili, postupujte takto:

 1. Kliknite na možnosť Verzie.
 2. Kliknite na požadovanú verziu v tabuľke.
 3. Kliknite na možnosti Akcia a potom Zverejniť.

Správca značiek uchováva históriu zverejnení, kde sa dozviete, kedy bola verzia zverejnená a kto ju zverejnil. Ak si chcete pozrieť históriu zverejnených verzií, prejdite do ponuky Verzie a v stĺpci Odoslané vyhľadajte záznamy s dátumom.

Ak chcete nahradiť aktuálnu verziu kontajnera verziou, ktorú ste uložili predtým, postupujte takto:

 1. Kliknite na možnosť Verzie.
 2. Kliknite na ponuku Akcie vedľa požadovanej verzie kontajnera.
 3. Vyberte možnosť Nastaviť ako najnovšiu verziu.

Takto nahradíte koncept aktuálneho kontajnera obsahom verzie vybraného kontajnera. Potom môžete vykonať akékoľvek úpravy konceptu kontajnera a keď budú pripravené, môžete zmeny zverejniť.

Ak chcete zverejniť konkrétnu verziu, na obrazovke Verzie vyhľadajte verziu, ktorú chcete zverejniť, a v ponuke Akcie vyberte možnosť Zverejniť v službe…

Keď zverejníte alebo vytvoríte verziu, zadajte Názov verziePopis, ktoré umožnia jednoducho identifikovať, aké zmeny sa vykonávajú. Príklad:

 • Názov verzie: Prvé nasadenie značky Google Analytics pre zobrazenia stránok
 • Popis: Nasadenie značky Google Analytics pre zobrazenia stránok na example.com
Poznámka: Keď vytvoríte nový kontajner, automaticky sa vygeneruje počiatočná verzia s názvom Verzia 1 – Prázdny kontajner.

Schválenia

Táto funkcia je k dispozícii iba v Správcovi značiek Google 360, ktorý je zahrnutý v súprave služieb Google Marketing Platform.

Kontajnery vlastnené účtami Správcu značiek 360 môžu do svojho pracovného postupu pridať schválenia. Používateľom s prístupom na úpravy alebo vyšším sa zobrazí možnosť požiadať o schválenie na zverejnenie zmien, ktoré vykonali.

Používateľ, ktorý požiada o schválenie, má možnosť priradiť konkrétneho používateľa na schválenie žiadosti a zanechať komentár s pokynmi alebo ďalšími informáciami. Akcie v súvislosti so žiadosťou môže podnikať ľubovoľný používateľ s prístupom na schvaľovanie alebo zverejňovanie, no jej priradenie konkrétnemu používateľovi je dobrým spôsobom, ako označiť žiadosť o schválenie konkrétnou osobou.

Žiadosť o schválenie

Ak chcete požiadať o schválenie zmien pracovného priestoru, postupujte takto:

 1. Kliknite na Odoslať.
 2. Vyberte možnosť Požiadať o schválenie.
 3. Voliteľné: Kliknite na možnosť Vybrať schvaľovateľa a identifikujte tak osobu, ktorá skontroluje a schváli vašu žiadosť o schválenie.
 4. Voliteľné: Pomocou sekcie Komentár pridajte popisný komentár, ktorý schvaľovateľovi pomôže pochopiť požadované zmeny.
 5. Kliknite na možnosť Požiadať.

Ak používate pracovný priestor, ktorý čaká na schválenie, uvidíte banner označujúci, že pracovný priestor čaká na schválenie. Ak chcete zobraziť zmeny, ako bolo o ne požiadané, kliknite na možnosť Zobraziť žiadosť.

Žiadosti o schválenie

Stránka Schválenia bude uvádzať zoznam všetkých žiadostí o schválenie, ktoré boli odoslané pre príslušný kontajner. Tieto položky budú zahŕňať žiadosti o zverejnenie pracovných priestorov, schválenie prepojení externých účtov a pridanie značiek zo služby Campaign Manager 360. Keď existujú žiadosti čakajúce na schválenie, vedľa karty Schválenia sa bude nachádzať indikátor:

 • Modrý kruh znamená, že existujú otvorené žiadosti, ktoré sú buď priradené inému používateľovi, alebo sú k dispozícii na skontrolovanie a schválenie pre kohokoľvek.
 • Červený kruh znamená, že existujú otvorené žiadosti čakajúce na schválenie, ktoré sú priradené konkrétne vám.

Ak chcete skontrolovať a schváliť alebo zamietnuť žiadosť o schválenie, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Schválenia.
 2. Kliknite na názov záznamu, ktorý má byť schválený.
 3. Skontrolujte podrobnosti žiadosti.
 4. Voliteľné: Ak chcete priradiť konkrétneho schvaľovateľa, kliknite na možnosť Vybrať schvaľovateľa.
 5. Voliteľné: Ak chcete k žiadosti pridať komentáre, kliknite na možnosť Pridať komentár.
 6. Kliknutím na možnosť Schváliť žiadosť schválite, kliknutím na možnosť Odoslať späť žiadosť zamietnete a požiadate pôvodného odosielateľa o vykonanie ďalších úprav a kliknutím na možnosť Odvolať žiadosť zrušíte.
Funkcia schválení pomáha zákazníkom Správcu značiek 360 vytvoriť pracovné postupy na princípe spolupráce pre svoje organizácie a umožňuje agentúram tretích strán alebo iným používateľom získať prístup k procesu konfigurácie značky spôsobom, ktorý uchováva centralizované riadenie v rukách hlavných zúčastnených strán. V snahe pomôcť organizácii zabezpečiť jej normy a minimalizovať chyby sa môžu vlastníci kontajnera rozhodnúť udeliť prístup na zverejňovanie menšej skupine skúsenejších používateľov, ktorí môžu žiadosti o zverejnenie kontrolovať a schvaľovať.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
11180642686581296427
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
102259