Publikowanie, wersje i zatwierdzenia

Publikowanie kontenerów

Gdy opublikujesz kontener, Menedżer tagów wprowadzi zmiany w wybranym środowisku. Po dodaniu lub edytowaniu tagów, reguł i zmiennych w obszarze roboczym musisz opublikować te zmiany, by zastosować je na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Aby opublikować bieżący obszar roboczy:

 1. Kliknij Prześlij u góry po prawej stronie ekranu. Pojawi się okno Przesyłanie zmian, w którym możesz opublikować kontener i zapisać jego wersję.
 2. Zaznacz opcję Tworzenie i publikowanie wersji (jeśli nie jest zaznaczona).
 3. Przejrzyj sekcję Zmiany w obszarze roboczym i sprawdź, czy konfiguracja jest zgodna z oczekiwaniami.
 4. Wpisz nazwęopis wersji.
 5. Jeśli w Menedżerze tagów skonfigurowano używanie wielu środowisk, w sekcji Opublikuj w środowisku określ, w którym z nich chcesz publikować.
 6. Kliknij Opublikuj.
Możesz przejrzeć zmiany przed ich opublikowaniem. Możesz użyć menu Więcej działań Więcej w sekcji Zmiany w obszarze roboczym, by wyświetlić różnice między wersjami dla danego elementu lub zrezygnować z wprowadzania zmian. Kliknij nazwę elementu na liście, by wyświetlić rozszerzony ekran z danymi, na którym możesz sprawdzić, co się zmieniło w każdym z elementów, wprowadzić szybkie zmiany lub zrezygnować z ich wprowadzania.

Wersje

Wersja jest migawką konfiguracji kontenera w określonym czasie. W dowolnym momencie możesz zapisać aktualny stan obszaru roboczego jako wersję. Dzięki temu w razie potrzeby możesz przywrócić obszar roboczy do stanu z poprzedniej wersji.

Wersje ułatwiają naprawianie ewentualnych błędów. Jeśli na przykład ktoś pomyłkowo opublikuje wersję kontenera, zanim będzie ona gotowa do produkcji, można przywrócić poprzednią wersję obszaru roboczego i ją opublikować.

Wersje mogą tworzyć użytkownicy z uprawnieniami na poziomie Zatwierdzanie lub wyższym. Za każdym razem, gdy kontener jest publikowany, zapisywana jest jego wersja.

Aby zapisać bieżący obszar roboczy jako wersję przed jego opublikowaniem:

 1. Kliknij Prześlij. Pojawi się okno Przesyłanie zmian, w którym możesz opublikować kontener i zapisać jego wersję. (Klienci korzystający z Google Marketing Platform mogą wybrać dodatkową opcję Prośba o zatwierdzenie).
 2. Kliknij Utwórz wersję.
 3. Wpisz nazwęopis wersji.
 4. Kliknij Utwórz.

Aby opublikować wcześniej zapisaną wersję kontenera na stronie:

 1. Kliknij Wersje.
 2. Kliknij wybraną wersję w tabeli.
 3. Kliknij Działanie a potem Opublikuj.

Menedżer tagów przechowuje historię publikowania, więc możesz sprawdzić, kiedy poszczególne wersje były w użyciu i kto je opublikował. Aby zobaczyć historię publikacji, kliknij Wersje i znajdź wpisy z datą w kolumnie Opublikowano.

Aby zastąpić bieżącą wersję kontenera wersją zapisaną wcześniej:

 1. Kliknij Wersje.
 2. Kliknij menu Działania obok wybranej wersji kontenera.
 3. Kliknij Ustaw jako najnowszą wersję.

Spowoduje to zastąpienie obecnej wersji roboczej kontenera zawartością wybranej wersji kontenera. Możesz następnie wprowadzić dodatkowe modyfikacje w wersji roboczej kontenera i opublikować zmiany, gdy wersja będzie gotowa.

Aby opublikować konkretną wersję w oknie Wersje: wybierz wersję, którą chcesz opublikować, a następnie w menu Działania wybierz Opublikuj w.

Przy publikowaniu lub tworzeniu wersji wypełnij pola Nazwa wersjiOpis, by ułatwić śledzenie wprowadzonych zmian. Na przykład:

 • Nazwa wersji: „Pierwsze uruchomienie tagu wyświetlenia strony GA”
 • Opis: „Uruchomienie tagu wyświetlenia strony Google Analytics na stronie example.com”
Uwaga: gdy tworzysz nowy kontener, automatycznie generowana jest wersja początkowa o nazwie „Wersja 1 – pusty kontener”.

Zatwierdzenia

Ta funkcja jest dostępna tylko w Menedżerze tagów Google 360 wchodzącym w skład Google Marketing Platform.

W kontenerach należących do kont Menedżera tagów 360 można dodać opcję zatwierdzeń do przepływów pracy. Użytkownicy z uprawnieniami dostępu na poziomie Edycja lub wyższym mogą wybrać dodatkową opcję, by przesłać prośbę o zatwierdzenie publikacji wprowadzonych zmian.

Użytkownicy proszący o zatwierdzenie zmian, mogą opcjonalnie przypisać konkretnego użytkownika do rozpatrzenia prośby i zostawić komentarz z instrukcjami lub dodatkowymi informacjami. Każdy użytkownik z uprawnieniami dostępu na poziomie Zatwierdzanie lub Publikacja może zareagować na prośbę, ale przypisanie jej do konkretnego użytkownika pozwala oznaczyć prośbę tak, by zajęła się nią konkretna osoba.

Prośba o zatwierdzenie

Aby poprosić o zatwierdzenie zmian wprowadzonych w obszarze roboczym:

 1. Kliknij Prześlij.
 2. Wybierz Prośba o zatwierdzenie.
 3. Opcjonalnie: kliknij Wybierz zatwierdzającego, by określić, kto rozpatrzy i zatwierdzi Twoją prośbę.
 4. Opcjonalnie: w sekcji Komentarz możesz dodać opisowy komentarz wyjaśniający osobie zatwierdzającej wprowadzone zmiany.
 5. Kliknij Wyślij prośbę.

Jeśli korzystasz z obszaru roboczego, który czeka na zatwierdzenie, zobaczysz baner z informacją o oczekującym stanie zatwierdzenia. Kliknij Wyświetl prośbę, by sprawdzić, jakie zmiany czekają na zatwierdzenie.

Zatwierdzanie próśb

Na stronie Zatwierdzenia znajdują się wszystkie prośby o zatwierdzenie przesłane dla danego kontenera. Wśród nich będą prośby o opublikowanie obszarów roboczych, zatwierdzenie połączeń z kontami zewnętrznymi i dodanie tagów przekazanych z Campaign Managera 360. Obok próśb oczekujących na zatwierdzenie na karcie Zatwierdzenia pojawi się wskaźnik:

 • Niebieski okrąg oznacza, że istnieją otwarte prośby, które są przypisane do innego użytkownika lub są dostępne do sprawdzenia i zatwierdzenia dla wszystkich użytkowników.
 • Czerwony okrąg oznacza, że istnieją otwarte prośby do sprawdzenia, które są przypisane konkretnie do Ciebie.

Aby przejrzeć i zatwierdzić lub odrzucić prośbę o zatwierdzenie:

 1. Kliknij kartę Zatwierdzenia.
 2. Kliknij nazwę pozycji, którą chcesz zatwierdzić.
 3. Zapoznaj się z prośbą.
 4. Opcjonalnie: aby przypisać konkretną osobę zatwierdzającą, kliknij Wybierz zatwierdzającego.
 5. Opcjonalnie: aby dodać komentarz do prośby, kliknij Dodaj komentarz.
 6. Kliknij Zatwierdź, by zatwierdzić prośbę, Odeślij, by ją odrzucić i poprosić nadawcę o wprowadzenie dodatkowych zmian, lub Wycofaj, by anulować prośbę.
Funkcja zatwierdzania ułatwia klientom korzystającym z Menedżera tagów 360 ustanawianie wspólnych przepływów pracy dla organizacji i udostępnianie agencjom zewnętrznym i innym użytkownikom procesu konfigurowania tagów w sposób, który zapewnia kontrolę głównym interesariuszom. Aby spełnić standardy organizacji i zminimalizować liczbę błędów, właściciele kontenerów mogą udzielić uprawnień dostępu na poziomie Publikacja mniejszym grupom bardziej doświadczonych użytkowników, którzy mogą sprawdzać i zatwierdzać prośby o publikację.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
false
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
102259
false