Publiceren, versies en goedkeuringen

Containers publiceren

Wanneer u een container publiceert, maakt Tag Manager uw wijzigingen actief voor de opgegeven omgeving. Als u tags, triggers en variabelen in een werkruimte heeft toegevoegd of bewerkt, moet u die wijzigingen publiceren om ze op uw website of mobiele app operationeel te maken.

Uw huidige werkruimte publiceren:

 1. Klik op Verzenden rechtsboven op het scherm. Het scherm Wijzigingen verzenden wordt weergegeven, met opties om de container te publiceren en een versie van uw container op te slaan.
 2. Selecteer Versie publiceren en maken als deze optie nog niet is geselecteerd.
 3. Bekijk het gedeelte Wijzigingen in werkruimte om te zien of uw configuratie wordt weergegeven zoals u verwacht.
 4. Voer een Versienaam en Versiebeschrijving in.
 5. Als u Tag Manager heeft geconfigureerd om meerdere omgevingen te gebruiken, selecteert u in het gedeelte Publiceren naar omgeving in welke omgeving u wilt publiceren.
 6. Klik op Publiceren.
U kunt wijzigingen bekijken voordat u ze publiceert. U kunt de acties bij Meer (Meer) in het gedeelte Wijzigingen in werkruimte gebruiken om verschillen tussen versies voor het betreffende element te bekijken of om de wijziging te annuleren. Klik op de naam van het element in de lijst om een scherm met uitgebreide gegevens weer te geven. Op dit scherm kunt u zien wat er aan elk element is gewijzigd, last-minute wijzigingen aanbrengen of de wijziging annuleren.

Versies

Een versie is een momentopname van een containerconfiguratie. U kunt de huidige status van een werkruimte op elk gewenst moment als versie opslaan. Hiermee kunt als dat nodig is uw werkruimte terugzetten naar een vorige versie.

Versies maken het gemakkelijker fouten te herstellen. Als iemand bijvoorbeeld per ongeluk een containerversie publiceert voordat deze klaar is voor productie, kunt u uw werkruimte terugzetten naar een eerdere versie en deze publiceren.

Gebruikers met het recht Goedkeuren of hoger kunnen versies maken. Elke keer dat een container wordt gepubliceerd, wordt er een versie van die container geregistreerd.

De huidige werkruimte als versie opslaan voordat deze wordt gepubliceerd:

 1. Klik op Verzenden. Het scherm Wijzigingen verzenden wordt weergegeven, met opties om te publiceren of een versie op te slaan. (Klanten van Google Marketing Platform zien een extra optie: Goedkeuring vragen.
 2. Klik op Versie maken.
 3. Voer een Versienaam en Versiebeschrijving in.
 4. Klik op Maken.

Een eerder opgeslagen versie van een container op de site publiceren:

 1. Klik op Versies.
 2. Klik op de gewenste versie in de tabel.
 3. Klik op Actie en dan Publiceren.

Tag Manager houdt een publicatiegeschiedenis bij, zodat u kunt zien welke versies er zijn gepubliceerd (en door wie). Als u de publicatiegeschiedenis wilt bekijken, gaat u naar Versies en zoekt u naar items met een datum in de kolom Gepubliceerd.

De huidige containerversie vervangen door een eerder opgeslagen versie:

 1. Klik op Versies.
 2. Klik op het menu Acties naast de gewenste containerversie.
 3. Selecteer Instellen als nieuwste versie.

Hiermee wordt het huidige containerconcept vervangen door de inhoud van de geselecteerde containerversie. U kunt vervolgens eventuele aanvullende wijzigingen in het containerconcept aanbrengen en uw wijzigingen publiceren wanneer u klaar bent.

Als u een specifieke versie wilt publiceren, gaat u naar het scherm Versies, zoekt u de versie die u wilt publiceren en selecteert u Publiceren naar… in het menu Acties.

Wanneer u een versie publiceert of maakt, voert u een Versienaam en Beschrijving in die uitdrukt welke wijzigingen worden aangebracht. Voorbeeld:

 • Versienaam: 'Eerste lancering GA-paginaweergavetag'
 • Beschrijving: 'Lancering van Google Analytics-paginaweergavetag op example.com'.

Goedkeuringen

Deze functie is alleen beschikbaar in Google Tag Manager 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform.

Containers die eigendom zijn van een Tag Manager 360-account kunnen goedkeuringen aan hun werkstroom toevoegen. Gebruikers met bewerkingsrechten of hoger krijgen een extra optie om goedkeuring aan te vragen voor publicatie van de wijzigingen die ze hebben aangebracht.

De gebruiker die om goedkeuring vraagt, kan het verzoek optioneel aan een specifieke gebruiker toewijzen ter beoordeling en een reactie achterlaten met instructies of aanvullende informatie. Elke gebruiker met het recht goedkeuren of publiceren kan actie ondernemen op het verzoek, maar toewijzing aan een specifieke gebruiker is een goede manier om een specifiek persoon op het goedkeuringsverzoek te attenderen.

Goedkeuring vragen

Goedkeuring vragen voor wijzigingen die in een werkruimte zijn aangebracht:

 1. Klik op Verzenden.
 2. Selecteer Goedkeuring vragen.
 3. Optioneel: klik op Goedkeurder kiezen om iemand aan te wijzen die uw verzoek moet beoordelen en goedkeuren.
 4. Optioneel: gebruik het gedeelte Opmerkingen om een beschrijvende opmerking toe te voegen zodat een goedkeurder de gevraagde wijzigingen gemakkelijker kan begrijpen.
 5. Klik op Verzoek indienen.

Als u een werkruimte gebruikt waarvoor een goedkeuring in behandeling is, ziet u een banner ten teken dat de goedkeuring in behandeling is. Klik op Verzoek bekijken om de gevraagde wijzigingen te bekijken.

Verzoeken goedkeuren

Op de pagina Goedkeuringen worden alle goedkeuringsverzoeken weergegeven die voor een bepaalde container zijn ingediend. Deze items bevatten verzoeken om werkruimten te publiceren, externe accountkoppelingen goed te keuren en tags toe te voegen die vanuit Campaign Manager zijn gepusht. Bij eventuele goedkeuringsverzoeken in behandeling staat op het tabblad Goedkeuringen een indicator:

 • Een blauwe cirkel betekent dat er open verzoeken zijn die aan een andere gebruiker zijn toegewezen of die door iedereen kunnen worden beoordeeld en goedgekeurd.
 • Een rode cirkel betekent dat er verzoeken zijn die specifiek aan u zijn toegewezen ter beoordeling.

Een goedkeuringsverzoek beoordelen en goedkeuren of afwijzen:

 1. Klik op het tabblad Goedkeuringen.
 2. Klik op de naam van het item dat moet worden goedgekeurd.
 3. Bekijk de gegevens van het verzoek.
 4. Optioneel: klik op Goedkeurder kiezen om een specifieke goedkeurder toe te wijzen.
 5. Optioneel: klik op Opmerking toevoegen om een opmerking aan een verzoek toe te voegen.
 6. Klik op Goedkeuren om het verzoek goed te keuren, op Terugsturen om het verzoek te weigeren en degene die het heeft ingediend verdere bewerkingen uit te laten voeren, of Intrekken om een verzoek te annuleren.
Met de functie Goedkeuringen van Tag Manager 360 kunnen gebruikers binnen hun organisatie werkstromen voor samenwerking instellen en kunnen derde partijen of andere gebruikers toegang krijgen tot het taggingproces zonder dat de belangrijkste belanghebbenden de gecentraliseerde controle uit handen hoeven te geven. Containereigenaren kunnen ervoor kiezen Publicatietoegang te verlenen aan een kleinere groep meer ervaren gebruikers die publicatieverzoeken kunnen beoordelen en goedkeuren. Zo kan mogelijk beter aan de normen van een organisatie worden voldaan en kunnen fouten worden geminimaliseerd.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen