Το G Suite είναι πλέον το Google Workspace: όλα όσα χρειάζεται η επιχείρησή σας, για να είναι αποτελεσματική.

Δημοσίευση, εκδόσεις και εγκρίσεις

Δημοσίευση κοντέινερ

Όταν δημοσιεύετε ένα κοντέινερ, ο Διαχειριστής ετικετών θα ενεργοποιήσει τις αλλαγές σας για το συγκεκριμένο περιβάλλον. Αν έχετε προσθέσει ή επεξεργαστεί ετικέτες, κανόνες ετικέτας και μεταβλητές σε έναν χώρο εργασίας, θα πρέπει να δημοσιεύσετε αυτές τις αλλαγές, προκειμένου να εφαρμοστούν στον ιστότοπό σας ή στην εφαρμογή σας για κινητά.

Για να δημοσιεύσετε τον τρέχοντα χώρο εργασίας:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή, στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης. Θα εμφανιστεί η οθόνη Υποβολή αλλαγών, με επιλογές για τη δημοσίευση του κοντέινερ και για την αποθήκευση μιας έκδοσης του κοντέινερ.
 2. Επιλέξτε Δημοσίευση και δημιουργία έκδοσης, αν δεν έχει ήδη επιλεγεί.
 3. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγές χώρου εργασίας, για να δείτε αν η διαμόρφωση εμφανίζεται όπως την περιμένετε.
 4. Καταχωρίστε ένα Όνομα έκδοσης και μια Περιγραφή έκδοσης.
 5. Αν έχετε διαμορφώσει τον Διαχειριστή ετικετών ώστε να χρησιμοποιεί πολλά περιβάλλοντα, χρησιμοποιήστε την ενότητα Δημοσίευση σε περιβάλλον, για να επιλέξετε το περιβάλλον στο οποίο θέλετε να δημοσιεύσετε.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση.
Πριν τη δημοσίευση, μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές. Χρησιμοποιήστε το μενού Περισσότερες ενέργειες Περισσότερα στην ενότητα Αλλαγές χώρου εργασίας, για να δείτε τις διαφορές μεταξύ των εκδόσεων για το συγκεκριμένο στοιχείο ή για να εγκαταλείψετε την αλλαγή. Κάντε κλικ στο όνομα του στοιχείου στη λίστα, για να εμφανιστεί μια αναπτυγμένη οθόνη λεπτομερειών, όπου μπορείτε να ελέγξετε τι έχει αλλάξει σε κάθε στοιχείο, να κάνετε αλλαγές της τελευταίας στιγμής ή να εγκαταλείψετε την αλλαγή.

Εκδόσεις

Η έκδοση είναι μια σύνοψη της διαμόρφωσης κοντέινερ σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποθηκεύσετε την τρέχουσα κατάσταση ενός χώρου εργασίας ως έκδοση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επαναφέρετε τον χώρο εργασίας σε μια προηγούμενη έκδοση, αν είναι απαραίτητο.

Με τις εκδόσεις γίνεται ευκολότερη η ανάκτηση σε περίπτωση λαθών. Για παράδειγμα: Αν κάποιος δημοσιεύσει κατά λάθος μια έκδοση κοντέινερ που δεν είναι ακόμα έτοιμη για παραγωγή, μπορείτε να επαναφέρετε τον χώρο εργασίας σε μια παλαιότερη έκδοση και να τον δημοσιεύσετε.

Εκδόσεις μπορούν να δημιουργούν οι χρήστες που διαθέτουν πρόσβαση με δυνατότητα Έγκρισης ή υψηλότερου επιπέδου. Κάθε φορά που δημοσιεύεται ένα κοντέινερ, καταγράφεται μια έκδοση αυτού του κοντέινερ.

Για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα χώρο εργασίας ως έκδοση, προτού δημοσιευτεί:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή. Θα εμφανιστεί η οθόνη Υποβολή αλλαγών, με επιλογές για τη δημοσίευση ή την αποθήκευση μιας έκδοσης. (Στους πελάτες του Google Marketing Platform εμφανίζεται μια πρόσθετη επιλογή για Αίτημα έγκρισης.)
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία έκδοσης.
 3. Καταχωρίστε ένα Όνομα έκδοσης και μια Περιγραφή έκδοσης.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

Για να δημοσιεύσετε στον ιστότοπο μια έκδοση κοντέινερ που είχε αποθηκευτεί παλαιότερα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκδόσεις.
 2. Κάντε κλικ στην επιθυμητή έκδοση στον πίνακα.
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ενέργεια και μετά Δημοσίευση.

Ο Διαχειριστής ετικετών διατηρεί ένα ιστορικό δημοσιεύσεων, ώστε να μπορείτε να βλέπετε πότε δημοσιεύτηκαν οι εκδόσεις και ποιος τις δημοσίευσε. Για να δείτε το ιστορικό δημοσιεύσεων, μεταβείτε στην ενότητα Εκδόσεις και αναζητήστε καταχωρίσεις με ημερομηνία στη στήλη Δημοσιευμένες.

Για να αντικαταστήσετε την τρέχουσα έκδοση κοντέινερ με μια έκδοση που είχε αποθηκευτεί παλαιότερα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκδόσεις.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες, δίπλα στην επιθυμητή έκδοση κοντέινερ.
 3. Επιλέξτε Ορισμός ως πιο πρόσφατης έκδοσης

Με αυτόν τον τρόπο, το τρέχον πρόχειρο κοντέινερ αντικαθίσταται από το περιεχόμενο της έκδοσης κοντέινερ που έχετε επιλέξει. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε τυχόν πρόσθετες τροποποιήσεις στο πρόχειρο κοντέινερ και να δημοσιεύσετε τις αλλαγές όταν είναι έτοιμες.

Για να δημοσιεύσετε μια συγκεκριμένη έκδοση από την οθόνη Εκδόσεις, προσδιορίστε την έκδοση που θέλετε να δημοσιεύσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημοσίευση σε... από το μενού Ενέργειες.

Κατά τη δημοσίευση ή τη δημιουργία μιας έκδοσης, καταχωρίστε ένα Όνομα έκδοσης και μια Περιγραφή που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίζετε εύκολα τις αλλαγές που πραγματοποιούνται. Για παράδειγμα:

 • Όνομα έκδοσης: "Αρχική κυκλοφορία ετικέτας προβολής σελίδας GA"
 • Περιγραφή: "Κυκλοφορία ετικέτας προβολής σελίδας του Google Analytics στο example.com".
Σημείωση: Όταν δημιουργείτε ένα νέο κοντέινερ, δημιουργείται αυτόματα μια αρχική έκδοση με τίτλο "Έκδοση 1 - Κενό κοντέινερ".

Εγκρίσεις

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο Google Tag Manager 360 που αποτελεί τμήμα του Google Marketing Platform.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Google Marketing Platform.

Στη ροή εργασιών των κοντέινερ που ανήκουν σε λογαριασμούς Tag Manager 360 μπορούν να προστεθούν εγκρίσεις. Στους χρήστες που διαθέτουν πρόσβαση με δυνατότητα επεξεργασίας ή υψηλότερου επιπέδου εμφανίζεται μια πρόσθετη επιλογή για την υποβολή αιτήματος έγκρισης, προκειμένου να δημοσιεύσουν τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιήσει.

Ο χρήστης που ζητά την έγκριση έχει τη δυνατότητα να αναθέσει σε έναν συγκεκριμένο χρήστη την εξέταση του αιτήματος, καθώς και να καταχωρίσει ένα σχόλιο με οδηγίες ή πρόσθετες πληροφορίες. Οποιοσδήποτε χρήστης που διαθέτει πρόσβαση με δυνατότητα Έγκρισης ή Δημοσίευσης μπορεί να επεξεργαστεί το αίτημα. Ωστόσο, η ανάθεση σε συγκεκριμένο χρήστη είναι ένας καλός τρόπος για να επισημάνετε το αίτημα έγκρισης σε ένα συγκεκριμένο άτομο.

Αίτημα έγκρισης

Για να υποβάλετε αίτημα έγκρισης για αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε έναν χώρο εργασίας:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.
 2. Επιλέξτε Αίτημα έγκρισης.
 3. Προαιρετικά: Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή ελεγκτή, για να προσδιορίσετε τον χρήστη που θα εξετάσει και θα εγκρίνει το αίτημά σας.
 4. Προαιρετικά: Χρησιμοποιήστε την ενότητα Σχόλιο, για να προσθέσετε ένα περιγραφικό σχόλιο που θα βοηθήσει έναν ελεγκτή να κατανοήσει τις αλλαγές για τις οποίες υποβλήθηκε το αίτημα.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα.

Αν χρησιμοποιείτε έναν χώρο εργασίας για τον οποίο εκκρεμεί η έγκριση, εμφανίζεται ένα banner που υποδεικνύει ότι η έγκριση του χώρου εργασίας βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή αιτήματος, για να δείτε τις αλλαγές για τις οποίες υποβλήθηκε το αίτημα έγκρισης.

Αιτήματα έγκρισης

Στη σελίδα Εγκρίσεις παρατίθενται όλα τα αιτήματα έγκρισης που έχουν υποβληθεί για ένα συγκεκριμένο κοντέινερ. Σε αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται αιτήματα για τη δημοσίευση χώρων εργασίας, για την έγκριση Συνδέσμων εξωτερικού λογαριασμού και για την προσθήκη ετικετών που έχουν προωθηθεί από το Campaign Manager 360. Όταν υπάρχουν αιτήματα για τα οποία εκκρεμεί η έγκριση, δίπλα στην καρτέλα Εγκρίσεις εμφανίζεται μια ένδειξη:

 • Ο μπλε κύκλος σημαίνει ότι υπάρχουν ανοιχτά αιτήματα που είτε έχουν ανατεθεί σε άλλον χρήστη είτε είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε χρήστη να τα ελέγξει και να τα εγκρίνει.
 • Ο κόκκινος κύκλος σημαίνει ότι υπάρχουν ανοιχτά αιτήματα που έχουν ανατεθεί ειδικά σε εσάς, για να τα ελέγξετε.

Για να ελέγξετε και να εγκρίνετε ή να απορρίψετε ένα αίτημα έγκρισης:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγκρίσεις.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα της καταχώρισης που πρέπει να εγκριθεί.
 3. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του αιτήματος.
 4. Προαιρετικά: Για να αναθέσετε τον έλεγχο σε έναν συγκεκριμένο ελεγκτή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή ελεγκτή.
 5. Προαιρετικά: Για να προσθέσετε σχόλια σε ένα αίτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχολίου.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Έγκριση, για να εγκρίνετε το αίτημα, στην επιλογή Επιστροφή, για να απορρίψετε το αίτημα και να ζητήσετε από τον χρήστη που υπέβαλε το αρχικό αίτημα να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία ή στην επιλογή Ανάκληση, για να ακυρώσετε ένα αίτημα.
Η λειτουργία "Εγκρίσεις" βοηθά τους πελάτες του Tag Manager 360 να δημιουργούν συνεργατικές ροές εργασιών για τους οργανισμούς τους και να παρέχουν πρόσβαση σε εταιρείες τρίτων ή σε άλλους χρήστες στη διαδικασία διαμόρφωσης ετικετών, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται ο κεντρικός έλεγχος στα χέρια των βασικών ενδιαφερομένων. Προκειμένου να πληρούνται τα πρότυπα ενός οργανισμού και να ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα, οι κάτοχοι κοντέινερ έχουν τη δυνατότητα να παραχωρούν πρόσβαση με δυνατότητα Δημοσίευσης σε μια μικρότερη ομάδα πιο έμπειρων χρηστών, οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν και να εγκρίνουν αιτήματα δημοσίευσης.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
102259
false