Google Analytics’i Etiket Yöneticisi ile dağıtma

Create a Google Analytics Page View Tag with Google Tag Manager

Google Etiket Yöneticisi, Google Analytics ile yakın entegrasyona sahiptir. Google Analytics etiket yapılandırmalarınızı yapılandırmak ve dağıtmak için Etiket Yöneticisi'ni kullanın.

Yeni bir Google Analytics etiketi oluşturmak için:

 1. Çalışma Alanına Genel Bakış ekranında Yeni Etiket'i tıklayın. Veya kapsayıcınızdaki herhangi bir konumdan Etiketler ve sonra Yeni'yi tıklayın. Yeni bir etiket tanımı ekranı görüntülenir.
 2. Etiket Yapılandırması'nı tıklayın ve Universal Analytics'i seçin.
 3. İstenen İzleme Türü'nü seçin. (Örneğin, kullanıcılarınızın hangi sayfaları ziyaret ettiğini ölçmek için bir web sitesindeki Sayfa Görüntüleme'yi kullanın. Bir promosyondaki düğme tıklaması gibi belirli bir etkileşimi ölçmek istiyorsanız Etkinlik seçeneğini kullanın.
 4. Bir Google Analytics Ayarları Değişkeni seçin veya yeni bir tane oluşturun:
  • Önceden ayarlanmış bir Google Analytics Ayarları Değişkeni'ni yeniden kullanmak için:
   1. Menüden istenen değişkeni seçin. Google Analytics İzleme Kimliğiniz ve bu değişkendeki diğer tüm ayarlar etiketinize uygulanacaktır.
  • Yeni bir Google Analytics Ayarları Değişkeni ayarlamak için:
   1. Yeni Değişken… öğesini seçin.
   2. Değişken Yapılandırması ekranında Google Analytics İzleme Kimliğinizi girin.
   3. Çerez Alanı: Sitenizde analytics.js üzerinden veya Etiket Yönenticisi'nden dağıtılmış başka Google Analytics etiketiniz yoksa bu değeri "auto" değerine ayarlanmış şekilde bırakmanız gerekir. Sitenizde veya Etiket Yöneticisi'nde ayarlanmış başka bir Google Analytics etiketi mevcutsa Çerez Alanı değerinin tutarlı olduğunu onaylamanız gerekir.
   4. Özel alanları, özel boyutları, özel metrikleri, içerik gruplarını, görüntülü reklamcılık özelliklerini, Geliştirilmiş E-ticaret özelliklerini veya alanlar arası izlemeyi ayarlama gibi ek ayarlara ihtiyaç duyarsanız Diğer Ayarlar'ı tıklayın ve ilgili alanları yapılandırın.
   5. Kaydet'i tıklayın.
   6. Henüz yapmadıysanız değişkeni yeniden adlandırmanız istenecektir. Varsayılan ayarı kabul etmeyi seçebilir veya kendi seçtiğiniz bir adı girebilirsiniz. Etiket ayarlama işlemini tamamlamak için Kaydet'i tıklayın.
 5. Etiketi tetikleyecek bir tetikleyici seçmek için Tetikleyici'yi tıklayın. Mevcut bir tetikleyici seçebilir veya yeni bir tane tanımlamak için + simgesini tıklayabilirsiniz.

Etiket uygulamaları

Etiket Yöneticisi'nden ayarlanabilen olası Google Analytics etiket yapılandırmalarına bazı örnekler:

 • Temel web sayfası etkinliği: Bu, Google Analytics’in en yaygın uygulamasıdır. İzleme Türü'nü "Sayfa Görüntüleme" olarak ayarlayın ve Tetikleyici bölümünde, tüm sayfalarda etkinleşecek bir tetikleyici seçin.
 • Etkinlikleri izleme: Bir web sayfasındaki düğmelere veya bağlantılara yapılan tıklamalar gibi belirli etkinlikleri izleyecek Google Analytics etiketlerini yapılandırmak ve dağıtmak için Etiket Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi
 • Alanlar arası izleme: Birden çok alan arasında kullanıcıları izlemek için Etiket Yöneticisi'ni kullanın. Daha fazla bilgi
 • E-ticaret izleme: E-ticaret etkinliklerini izleyin.
 • Dinamik yeniden pazarlama: Kullanıcılarınıza daha önce görüntüledikleri ürün ve hizmetleri içeren reklamlar göstermek için Google Analytics ile dinamik yeniden pazarlamayı uygulayın.

Google Analytics etiketleri için yapılandırma ayarları

Google Analytics etiketleri, Google Etiket Yöneticisi içinde çoğu manuel kod uygulamasıyla aynı işlevselliğe sahip olacak şekilde yapılandırılabilir. (Not: Özel Universal Analytics eklentileri şu an için Etiket Yöneticisi'nde desteklenmemektedir). Yapılandırma ayarları Google Analytics ayarları değişkeni yapılandırmasında bulunur veya Bu etikette geçersiz kılma ayarlarını etkinleştir ve sonra Diğer Ayarlar bölümünden etiket düzeyinde ayarlanabilir:

Ayarlanacak alanlar: Sabit kodlu özel Google Analytics etiketleri, izleyicileri belirlemek ve özel yapılandırmalar eklemek için create() ve set() API çağrılarını kullanır. Etiket Yöneticisi, bu işlevi tekrarlamak için Ayarlanacak Alanlar'ı kullanır. Ek Alan Adı/Değer çiftleri oluşturmak için +Alan Ekle düğmesini kullanın.

Özel Boyutlar: Özel boyutlar eklemek için +Özel Boyut Ekle düğmesini kullanın. Her giriş için bir Dizin ve Boyut sağlayın. Özel boyutları kullanma hakkında daha fazla bilgi

Özel Metrikler: Özel metrikler eklemek için +Özel Metrik Ekle düğmesini kullanın. Her giriş için bir Dizin ve Metrik Değeri sağlayın. Özel metrikleri kullanma hakkında daha fazla bilgi

İçerik Grupları: Özel içerik grupları eklemek için +Özel İçerik Grubu Ekle düğmesini kullanın. Her giriş için bir Dizin ve İçerik Grubu sağlayın. İçerik gruplarını kullanma hakkında daha fazla bilgi

Görüntülü Reklamcılık Özelliklerini Etkinleştir: Demografi ve İlgi Alanı Raporları, Yeniden Pazarlama ve Google Marketing Platform entegrasyonu gibi reklamcılık özellikleri için displayfeatures eklentisini etkinleştirir. Ayrıca Google Analytics arayüzünde ilgili ayarları da yapılandırmanız gerektiğini ve etiketlerinizde bu özelliği etkinleştirmenin isteğe bağlı olduğunu unutmayın. Reklamcılık Raporlama Özelliklerini kapatmak için bu alanı ve mülk ayarlarını geçersiz kılmak amacıyla, Ayarlanacak alanlar altına allowAdFeatures başlıklı bir alan ekleyin ve bu alana false (yanlış) değerini atayın. Görüntülü reklamcılık özellikleri ve gizlilik politikanız üzerindeki etkisi hakkında bilgi

Geliştirilmiş E-ticaret: Müşteriler siparişlerine ürün eklediğinde, ödeme sürecini başlattığında ve bir satın alma işlemini tamamladığında e-ticaret ile ilgili etkileşimleri ölçen verileri gönderin. E-ticaret dönüşüm hunisinin dışına çıkan müşteri segmentlerini tanımlamak için geliştirilmiş e-ticaret olanağını kullanın. Daha fazla bilgi

Web Alanları Arası İzleme: Ayrı üst düzey alanları, bu alanlara yönelik verileri aynı Google Analytics raporlarında bir araya toplamak için tek bir varlık olarak izleyin. Web alanları arası izleme hakkında daha fazla bilgi Ek seçenekler şunlardır:

 • Alanları Otomatik Olarak Bağla: Birden çok alan arasında istemci kimliğini otomatik olarak paylaşmak için alanların virgülle ayrılmış listesini girin.
 • Kare İşaretini Sınırlayıcı Olarak Kullan: Çerez değerlerini URL’lere eklemek için soru işareti (?) yerine oktotorf (#) kullanın. Bu değeri true veya false değerine ya da true veya false değerini döndüren bir Etiket Yöneticisi değişkenine ayarlayın.
 • Formu Donat: Form işlemine izleme bilgileri ekler. Bu değeri true veya false değerine ya da true veya false değerini döndüren bir Etiket Yöneticisi değişkenine ayarlayın.

Gelişmiş Yapılandırma: Bu denetimler, genişletilmiş işlevsellik sağlar ve yalnızca deneyimli kullanıcılar tarafından kullanılmalıdır.

 • Evrensel İşlev Adı: Universal Analytics Etiketi tarafından kullanılan global işlevi yeniden adlandırın. Daha fazla bilgi
 • Hata Ayıklama Sürümünü Kullan: Google Analytics, ayrıntılı mesajları JavaScript konsoluna kaydeden analytics.js kitaplığının bir hata ayıklama sürümünü sağlar. Bu değeri true veya false değerine ya da true veya false değerini döndüren bir Etiket Yöneticisi değişkenine ayarlayın. Daha fazla bilgi
 • Geliştirilmiş Bağlantı İlişkilendirmeyi Etkinleştir: Geliştirilmiş Bağlantı İlişkilendirme, Sayfa İçi Analytics raporunuzun doğruluğunu iyileştirir. Bir sayfa aynı URL'ye giden birden fazla bağlantı içerdiğinde, her bağlantıya benzersiz bir öğe kimliği ekler. Bu değeri true veya false değerine ya da true veya false değerini döndüren bir Etiket Yöneticisi değişkenine ayarlayın. Daha fazla bilgi
 • İzleyici Adını Belirle: Etiket Yöneticisi'nde adlandırılmış izleyicilerin kullanılması hiçbir şekilde önerilmez. Daha fazla bilgi
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?