Bildirim

G Suite artık Google Workspace oldu: Çalışmalarınız için işletmenizin ihtiyaç duyduğu her şey burada.

[UA] Etiket Yöneticisi ile Universal Analytics'i dağıtma

Not: Bu makale Universal Analytics (UA) hakkındadır. Standart UA mülkleri 1 Temmuz 2023'ten itibaren veri işlemeyi durduracak (UA 360 mülkleri için 1 Temmuz 2024). UA'yı kullanmaya devam ediyorsanız Google Analytics 4'e (GA4) geçin.

Create a Google Analytics Page View Tag with Google Tag Manager

Yeni bir Universal Analytics etiketi oluşturmak için:

 1. Çalışma Alanına Genel Bakış ekranında Yeni Etiket'i tıklayın. Bunun yerine, kapsayıcınızda herhangi bir yerde Etiketler> Yeni'yi de tıklayabilirsiniz. Yeni bir etiket tanımı ekranı görüntülenir.
 2. Etiket Yapılandırması'nı tıklayın ve Universal Analytics'i seçin.
 3. İstenen İzleme Türü'nü seçin. (Örneğin, kullanıcılarınızın hangi sayfaları ziyaret ettiğini ölçmek için bir web sitesinde Sayfa Görüntüleme'yi kullanın. Bir promosyondaki düğme tıklaması gibi belirli bir etkileşimi ölçmek istiyorsanız Etkinlik seçeneğini kullanın.)
 4. Bir Google Analytics Ayarları Değişkeni seçin veya oluşturun:
  • Google Analytics Ayarları Değişkeni seçmek için:
   1. Menüden istenen değişkeni seçin. Google Analytics kimliğiniz ve bu değişkendeki diğer tüm ayarlar etiketinize uygulanacaktır.
  • Google Analytics ayarları değişkeni oluşturmak için:
   1. Yeni Değişken… öğesini seçin.
   2. Değişken Yapılandırması ekranında Google Analytics Kimliğinizi girin.
   3. Çerez Alanı: Sitenizde analytics.js yoluyla veya Etiket Yöneticisi'nden dağıtılmış başka bir Google Analytics etiketiniz yoksa bu değeri "auto" olarak ayarlanmış şekilde bırakmanız gerekir. Sitenizde veya Etiket Yöneticisi'nde ayarlanmış başka bir Google Analytics etiketi mevcutsa Çerez Alanı değerinin tutarlı olduğunu onaylamanız gerekir.
   4. Özel alanları, özel boyutları, özel metrikleri, içerik gruplarını, görüntülü reklamcılık özelliklerini, Geliştirilmiş E-ticaret özelliklerini veya alanlar arası ölçümü ayarlama gibi ek ayarlara ihtiyaç duyuyorsanız Diğer Ayarlar'ı tıklayın ve ilgili alanları yapılandırın.
   5. Kaydet'i tıklayın.
   6. Henüz yapmadıysanız değişkeni yeniden adlandırmanız istenecektir. Varsayılan ayarı kabul etmeyi seçebilir veya kendi seçtiğiniz bir adı girebilirsiniz. Etiket ayarlama işlemini tamamlamak için Kaydet'i tıklayın.
 5. Gerekirse, etiketinizi Reklamcılık Özelliklerini veya Reklamcılık Kişiselleştirmeyi dinamik olarak devre dışı bırakacak şekilde yapılandırın.
 6. Etiketi tetikleyecek bir tetikleyici seçmek için Tetikleme'yi tıklayın. Mevcut bir tetikleyici seçebilir veya yeni bir tane tanımlamak için + simgesini tıklayabilirsiniz.

Etiket uygulamaları

Etiket Yöneticisi'nden ayarlanabilen olası Google Analytics etiket yapılandırmalarına bazı örnekler:

 • Temel web sayfası etkinliği: Bu, Google Analytics’in en yaygın uygulamasıdır. İzleme Türü'nü "Sayfa Görüntüleme" olarak ayarlayın ve Tetikleme bölümünde, tüm sayfalarda tetiklenecek bir tetikleyici seçin.
 • Etkinlik ölçme: Bir web sayfasındaki düğmelere veya bağlantılara yapılan tıklamalar gibi belirli etkinlikleri ölçen Google Analytics etiketleri yapılandırmak ve bunları dağıtmak için Etiket Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi.
 • Alanlar arasındaki etkinliği ölçme: Birden çok alandaki kullanıcı etkinliğini anlamak için Etiket Yöneticisi'ni kullanın. Daha fazla bilgi.
 • E-ticaret: E-ticaret kullanımını ölçün.
 • Dinamik yeniden pazarlama: Kullanıcılarınıza daha önce görüntüledikleri ürün ve hizmetleri içeren reklamlar göstermek için Google Analytics ile dinamik yeniden pazarlamayı uygulayın.

Universal Analytics etiketleri için yapılandırma ayarları

Google Analytics etiketleri, Google Etiket Yöneticisi'nde çoğu manuel kod uygulamasıyla aynı işlevselliğe sahip olacak şekilde yapılandırılabilir. (Not: Özel Universal Analytics eklentileri şu an için Etiket Yöneticisi'nde desteklenmemektedir). Yapılandırma ayarları Google Analytics ayarları değişkeni yapılandırmasında bulunur veya Bu etikette geçersiz kılma ayarlarını etkinleştir > Diğer Ayarlar bölümünden etiket düzeyinde ayarlanabilir:

Ayarlanacak alanlar: Alan adı/değer çiftleri oluşturmak için +Alan Ekle düğmesini kullanın.

Özel Boyutlar: Özel boyutlar eklemek için +Özel Boyut Ekle düğmesini kullanın. Her giriş için bir Dizin ve Boyut sağlayın. Özel boyutları kullanma hakkında daha fazla bilgi.

Özel Metrikler: Özel metrikler eklemek için +Özel Metrik Ekle düğmesini kullanın. Her giriş için bir Dizin ve Metrik Değeri sağlayın. Özel metrikleri kullanma hakkında daha fazla bilgi

İçerik Grupları: Özel içerik grupları eklemek için +Özel İçerik Grubu Ekle düğmesini kullanın. Her giriş için bir Dizin ve İçerik Grubu sağlayın. İçerik gruplarını kullanma hakkında daha fazla bilgi.

Görüntülü Reklamcılık Özelliklerini Etkinleştir: Demografi ve İlgi Alanı Raporları, Yeniden Pazarlama ve Google Marketing Platform entegrasyonu gibi reklamcılık özellikleri için displayfeatures eklentisini etkinleştirir. Ayrıca Google Analytics arayüzünde ilgili ayarları da yapılandırmanız gerektiğini ve etiketlerinizde bu özelliği etkinleştirmenin isteğe bağlı olduğunu unutmayın. Reklamcılık Raporlama Özelliklerini kapatmak amacıyla bu alanı ve mülk ayarlarını geçersiz kılmak için, Ayarlanacak alanlar altında allowAdFeatures başlıklı bir alan ekleyin ve bu alana false (yanlış) değerini atayın. Görüntülü reklamcılık özellikleri ve gizlilik politikanız üzerindeki etkisi hakkında bilgi.

Geliştirilmiş E-ticaret: Müşteriler siparişlerine ürün eklediğinde, ödeme sürecini başlattığında ve bir satın alma işlemini tamamladığında e-ticaret ile ilgili etkileşimleri ölçen veriler gönderin. E-ticaret dönüşüm hunisinin dışına çıkan müşteri segmentlerini tanımlamak için geliştirilmiş e-ticaret olanağını kullanın. Daha fazla bilgi

Web Alanları Arası İzleme: Ayrı, üst düzey alanlara ilişkin verileri aynı Google Analytics raporlarında bir araya getirmek için bu alanları tek bir varlık olarak ölçün. Web alanları arası ölçüm hakkında daha fazla bilgi. Ek seçenekler şunlardır:

 • Alanları Otomatik Olarak Bağla: Birden çok alan arasında istemci kimliğini otomatik olarak paylaşmak için alanların virgülle ayrılmış listesini girin.
 • Kare İşaretini Sınırlayıcı Olarak Kullan: URL'lere çerez değerleri eklemek için soru işareti (?) yerine bir kare işareti (#) kullanın. Bu değeri true (doğru) veya false (yanlış) değerine ya da true veya false değerini döndüren bir Etiket Yöneticisi değişkenine ayarlayın.
 • Formları Donat: Form işlemine ölçüm bilgileri ekler. Bu değeri true veya false olarak ya da true veya false değerini döndüren bir Etiket Yöneticisi değişkenine ayarlayın.

Gelişmiş Yapılandırma: Bu denetimler genişletilmiş işlevsellik sağlar ve yalnızca deneyimli kullanıcılar tarafından kullanılmalıdır.

 • Global İşlev Adı: Universal Analytics Etiketi tarafından kullanılan global işlevi yeniden adlandırın. Daha fazla bilgi.
 • Hata Ayıklama Sürümünü Kullan: Google Analytics, ayrıntılı mesajları JavaScript konsoluna kaydeden analytics.js kitaplığının bir hata ayıklama sürümünü sağlar. Bu değeri true veya false olarak ya da true veya false değerini döndüren bir Etiket Yöneticisi değişkenine ayarlayın. Daha fazla bilgi
 • Geliştirilmiş Bağlantı İlişkilendirmeyi Etkinleştir: Geliştirilmiş Bağlantı İlişkilendirme, Sayfa İçi Analytics raporunuzun doğruluk düzeyini yükseltir. Bir sayfa aynı URL'ye giden birden fazla bağlantı içerdiğinde, her bağlantıya benzersiz bir öğe kimliği ekler. Bu değeri true veya false olarak ya da true veya false değerini döndüren bir Etiket Yöneticisi değişkenine ayarlayın. Daha fazla bilgi
 • İzleyici Adını Belirle: Adlandırılmış izleyicilerin Etiket Yöneticisi'nde kullanılması hiçbir şekilde önerilmez. Daha fazla bilgi

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
11663757091437226118
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
102259