Implementera Universal Analytics med Taggstyrning

Obs! Den här artikeln handlar om Universal Analytics. Läs dokumentationen om Google Analytics 4 om du använder nästa generation av Google Analytics.

Create a Google Analytics Page View Tag with Google Tag Manager

Skapa en ny Universal Analytics-tagg:

 1. Klicka på Ny tagg på skärmen Översikt över arbetsytor. Klicka på Taggar > Ny var som helst i behållaren. En ny skärm för taggdefinition visas.
 2. Klicka på Taggkonfiguration och välj Universal Analytics.
 3. Välj Spårningstyp. (Använd till exempel sidvisning på en webbplats om du vill mäta vilka sidor användarna besöker. Använd händelse om du vill mäta en specifik interaktion, till exempel ett knappklick på en kampanj.)
 4. Välj eller skapa en ny inställningsvariabel för Google Analytics:
  • Återanvända en inställningsvariabel för Google Analytics som redan har konfigurerats:
   1. Välj variabeln på menyn. Ditt Google Analytics-id och alla övriga inställningar från variabeln kopplas till taggen.
  • Konfigurera en ny inställningsvariabel för Google Analytics:
   1. Välj Ny variabel …
   2. Ange ditt Google Analytics-id på skärmen Variabelkonfiguration.
   3. Cookiedomän: Om du inte har några andra Google Analytics-taggar på din webbplats via analytics.js eller från Taggstyrning lämnar du värdet inställt på auto. Om du har andra Google Analytics-taggar på din webbplats eller i Taggstyrning kontrollerar du att värdet på cookiedomänen är samma.
   4. Klicka på Fler inställningar om du behöver göra ytterligare inställningar, t.ex. av anpassade fält, dimensioner, mätvärden, innehållsgrupper, displayannonseringsfunktioner, förbättrade e-handelsfunktioner eller mätning över flera domäner. Konfigurera sedan de aktuella fälten.
   5. Klicka på Spara.
   6. Du uppmanas att byta namn på variabeln om du inte redan har gjort det. Du kan välja standardinställningen eller ange ett eget namn. Klicka på Spara när du vill slutföra taggkonfigurationen.
 5. Om det behövs konfigurerar du taggen för att inaktivera annonseringsfunktioner eller annonsanpassning dynamiskt.
 6. Klicka på Utlösare när du vill ange en utlösare för taggen. Du kan välja en befintlig utlösare eller klicka på ikonen + och definiera en egen.

Taggimplementationer

Här är några exempel på Google Analytics-taggkonfigurationer som går att göra från Taggstyrning.

 • Grundläggande webbsideaktivitet: den vanligaste implementeringen av Google Analytics. Ställ in SpårningstypSidvisning och välj en utlösare som aktiverar taggen på alla sidor i avsnittet Utlösare.
 • Mäta händelser: Du kan använda Taggstyrning för att konfigurera och implementera Google Analytics-taggar som mäter specifika händelser, till exempel klick på länkar eller knappar på en webbsida. Läs mer.
 • Mät aktivitet över flera domäner: Använd Taggstyrning för att förstå användaraktivitet på flera domäner. Läs mer.
 • E-handel: Mät information om e-handelsbruk.
 • Dynamisk remarketing: Implementera dynamisk remarketing med Google Analytics för att visa annonser med de produkter och tjänster som användarna tidigare har visat intresse för.

Konfigurationsinställningar för Universal Analytics-taggar

Google Analytics-taggar kan konfigureras i Google Taggstyrning och få samma funktioner som de flesta andra kodimplementeringar som görs manuellt. (Obs! Anpassade Universal Analytics-plugin fungerar för närvarande inte i Taggstyrning.) Konfigurationsinställningarna finns i inställningsvariabeln i Google Analytics eller kan anges på taggnivå i Aktivera åsidosättande av inställningar i taggen > Fler inställningar:

Fält att ange: Använd knappen +Lägg till fält för att skapa fältnamn/värde-par.

Anpassade dimensioner: Använd knappen +Lägg till anpassad dimension om du vill lägga till anpassade dimensioner. Ange ett indexvärde och dimensionsvärde för varje post. Läs mer om hur du använder anpassade dimensioner.

Anpassade mätvärden: Använd knappen +Lägg till anpassat mätvärde om du vill lägga till anpassade värden. Ange ett indexvärde och mätvärde för varje post. Läs mer om hur du använder anpassade mätvärden.

Innehållsgrupper: Använd knappen +Lägg till anpassad innehållsgrupp om du vill lägga till egna innehållsgrupper. Ange ett indexvärde och en innehållsgrupp för varje post. Läs mer om hur du använder innehållsgrupper.

Aktivera displayannonseringsfunktioner: Aktiverar plugin-programmet displayfeatures för annonseringsfunktioner som demografi- och intresserapporter, remarketing och Google Marketing Platform-integrering. Tänk på att du också måste ställa in motsvarande inställningar i Google Analytics gränssnitt. Att aktivera denna funktion i taggarna är valfritt. Om du vill åsidosätta detta fält och egendomsinställningarna för att kunna stänga av annonsrapportfunktioner ska du under Fält att ange lägga till fältet allowAdFeatures och ge det värdet false. Läs om displayannonseringsfunktioner och deras inverkan på din sekretesspolicy.

Förbättrad e-handel: Skicka data som mäter e-handelsinteraktioner som när kunder har lagt artiklar i kundvagnen, påbörjat betalningsproceduren och slutfört ett köp. Med Förbättrad e-handel kan du identifiera vilka kundsegment som lämnar köptratten. Läs mer

Spårning över flera domäner: Mät separata toppdomäner som en enda enhet och kombinera därmed data för dessa domäner i samma Google Analytics-rapporter. Läs mer om mätning över flera domäner. Du kan välja

 • Automatiska länkdomäner: Ange en kommaavgränsad lista över domäner för att automatiskt kunna dela ett klient-id över flera domäner.
 • Använd brädgård som avgränsare: Använd en brädgård (#) i stället för ett frågetecken (?) för att lägga till cookie-värden i webbadresser. Ange värdet true, false eller en Taggstyrning-variabel som returnerar antingen true eller false.
 • Lägg till i formulär: Lägger till mätinformation i formuläråtgärden. Ställ in värdet på true, false eller en Taggstyrning-variabel som returnerar antingen true eller false.

Avancerad konfiguration: Dessa kontroller ger utökade funktioner och vänder sig främst till erfarna användare.

 • Namn på global funktion: Byt namn på den globala funktionen som används av Universal Analytics-taggen. Läs mer.
 • Använd felsökningsversion: Google Analytics har en felsökningsversion av biblioteket analytics.js som loggar detaljerade meddelanden på JavaScript-konsolen. Ställ in värdet på true, false eller en Taggstyrning-variabel som returnerar antingen true eller false. Läs mer
 • Aktivera utökad länkattribution: Utökad länkattribution gör rapporten På sidan-analys noggrannare. När en sida innehåller flera länkar till samma webbadress läggs ett unikt element-id till för varje länk. Ställ in värdet på true, false eller en Taggstyrning-variabel som returnerar antingen true eller false. Läs mer
 • Ange spårarens namn: Vi avråder från att använda namngivna spårare i Taggstyrning. Läs mer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?