Implementera Google Analytics med Taggstyrning

Create a Google Analytics Page View Tag with Google Tag Manager

Google Taggstyrning är nära integrerat med Google Analytics. Konfigurera och implementera taggkonfigurationen i Google Analytics med hjälp av Taggstyrning.

Så här skapar du en ny Google Analytics-tagg:

 1. Klicka på Ny tagg på skärmen Översikt över arbetsytor. Du kan också klicka på Taggar följt av Ny var som helst i behållaren. En ny skärm för taggdefinition visas.
 2. Klicka på Taggkonfiguration och välj Universal Analytics.
 3. Välj Spårningstyp. (Använd till exempel sidvisning på en webbplats om du vill mäta vilka sidor användarna besöker. Använd händelse om du vill mäta en specifik interaktion, till exempel ett knappklick på en kampanj.)
 4. Välj eller skapa en ny inställningsvariabel för Google Analytics:
  • Återanvänd en inställningsvariabel för Google Analytics som redan har konfigurerats:
   1. Välj variabeln på menyn. Ditt Google Analytics-spårnings-id och alla övriga inställningar från variabeln kopplas till taggen.
  • Konfigurera en ny inställningsvariabel för Google Analytics:
   1. Välj Ny variabel ….
   2. På skärmen Variabelkonfiguration anger du ditt Google Analytics-spårnings-id.
   3. Cookiedomän: Om du inte har några andra Google Analytics-taggar på din webbplats via analytics.js eller från Taggstyrning lämnar du värdet inställt på auto. Om du har andra Google Analytics-taggar på din webbplats eller i Taggstyrning kontrollerar du att värdet på cookiedomänen är samma.
   4. Om du behöver göra ytterligare inställningar, t.ex. inställning av anpassade fält, dimensioner, mätvärden, innehållsgrupper, displayannonseringsfunktioner, förbättrade e-handelsfunktioner eller spårning över flera domäner klickar du på Fler inställningar. Konfigurera sedan relevanta fält.
   5. Klicka på Spara.
   6. Du uppmanas att byta namn på variabeln om du inte redan har gjort det. Du kan välja standardinställningen eller ange ett eget namn. Klicka på Spara när du vill slutföra taggkonfigurationen.
 5. Klicka på Utlösare när du vill ange en utlösare för taggen. Du kan välja en befintlig utlösare eller klicka på ikonen + och definiera en egen.

Taggimplementationer

Här är några exempel på Google Analytics-taggkonfigurationer som går att göra från Taggstyrning.

 • Grundläggande webbsideaktivitet: den vanligaste implementeringen av Google Analytics. Ställ in SpårningstypSidvisning och välj en utlösare som aktiverar taggen på alla sidor i avsnittet Utlösare.
 • Spåra händelser: Använd Taggstyrning när du konfigurerar och implementerar Google Analytics-taggar som spårar specifika händelser, till exempel klick på länkar eller knappar på en webbsida. Läs mer.
 • Spåra i flera domäner: Spåra användare i flera domäner via Taggstyrning. Läs mer.
 • Spårning av e-handel: Spåra e- handelshändelser.
 • Dynamisk remarketing: Implementera dynamisk remarketing med Google Analytics för att visa annonser med de produkter och tjänster som användarna tidigare har visat intresse för.

Konfigurationsinställningar för Google Analytics-taggar

Google Analytics-taggar kan konfigureras i Google Taggstyrning och få samma funktioner som de flesta andra kodimplementeringar som görs manuellt. (Obs! Anpassade Universal Analytics-plugin fungerar för närvarande inte i Taggstyrning.) Konfigurationsinställningarna finns i Google Analytics-inställningsvariabel eller kan ställas in på taggnivå i Aktivera åsidosättande av inställningar i taggen följt av Fler inställningar:

Fält att ange: Hårdkodade anpassade Google Analytics-taggar använder API-anropen create() och set() för att kunna ställa in utlösare och lägga till anpassade konfigureringar. Taggstyrning använder Fält att ange till samma sak. Om du vill skapa fler fältnamn/värdepar använder du knappen +Lägg till fält.

Anpassade dimensioner: Använd knappen +Lägg till anpassad dimension om du vill lägga till anpassade dimensioner. Ange ett indexvärde och dimensionsvärde för varje post. Läs mer om hur du använder anpassade dimensioner.

Anpassade mätvärden: Använd knappen +Lägg till anpassat mätvärde om du vill lägga till anpassade värden. Ange ett indexvärde och mätvärde för varje post. Läs mer om hur du använder anpassade mätvärden.

Innehållsgrupper: Använd knappen +Lägg till anpassad innehållsgrupp om du vill lägga till egna innehållsgrupper. Ange ett indexvärde och en innehållsgrupp för varje post. Läs mer om hur du använder innehållsgrupper.

Aktivera displayannonseringsfunktioner: Aktiverar plugin-programmet displayfeatures för annonseringsfunktioner som demografi- och intresserapporter, remarketing och Google Marketing Platform-integrering. Tänk på att du också måste ställa in motsvarande inställningar i Google Analytics gränssnitt. Att aktivera denna funktion i taggarna är valfritt. Om du vill åsidosätta egendomsinställningarna för att kunna stänga av annonsrapporteringsfunktioner under Fält att ange lägger du till fältet allowAdFeatures. Ge fältet värdet false. Läs om displayannonseringsfunktioner och deras inverkan på din sekretesspolicy.

Förbättrad e-handel: Skicka data som mäter e-handelsinteraktioner som när kunder har lagt artiklar i kundvagnen, påbörjat betalningsproceduren och slutfört ett köp. Med Förbättrad e-handel kan du identifiera vilka kundsegment som lämnar köptratten. Läs mer

Spårning över flera domäner: Spåra separata toppdomäner som en enda enhet och kombinera därmed data för dessa domäner i samma Google Analytics-rapporter. Läs mer om spårning över flera domäner. Du kan välja

 • Automatiska länkdomäner: Ange en kommaavgränsad lista över domäner för att automatiskt kunna dela ett klient-id över flera domäner.
 • Använd nummertecken som avgränsare: Använd ett nummertecken (#) i stället för ett frågetecken (?) när du lägger till cookievärden i webbadresser. Ställ in värdet på sant, falskt eller en Taggstyrning-variabel som returnerar antingen sant eller falskt.
 • Lägg till i formulär: Lägger till spårningsinformation i formuläråtgärden. Ställ in värdet på sant, falskt eller en Taggstyrning-variabel som returnerar antingen sant eller falskt.

Avancerad konfiguration: Dessa kontroller ger utökade funktioner och vänder sig främst till erfarna användare.

 • Namn på global funktion: Byt namn på den globala funktionen som används av Universal Analytics-taggen. Läs mer.
 • Använd felsökningsversion: Google Analytics har en felsökningsversion av biblioteket analytics.js som loggar detaljerade meddelanden på JavaScript-konsolen. Ställ in värdet på sant, falskt eller en Taggstyrning-variabel som returnerar antingen sant eller falskt. Läs mer
 • Aktivera utökad länkattribution: Utökad länkattribution gör rapporten Analytics på sidan noggrannare. När en sida innehåller flera länkar till samma webbadress läggs ett unikt element-id till för varje länk. Ställ in värdet på sant, falskt eller en Taggstyrning-variabel som returnerar antingen sant eller falskt. Läs mer
 • Ange spårarens namn: Vi avråder från att använda namngivna spårare i Taggstyrning. Läs mer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?