Nasadenie služby Google Analytics pomocou Správcu značiek

Create a Google Analytics Page View Tag with Google Tag Manager

Správca značiek Google sa vyznačuje úzkou integráciou so službou Google Analytics. Pomocou Správcu značiek môžete konfigurovať a nasadiť svoje konfigurácie značiek Google Analytics.

Vytvorenie novej značky Google Analytics:

 1. Na stránke Prehľad pracovného priestoru kliknite na položku Nová značka. Prípadne kdekoľvek v kontajneri kliknite na položky Značky a potom Nová. Zobrazí sa obrazovka s definíciou novej značky.
 2. Kliknite na položku Konfigurácia značky a vyberte možnosť Universal Analytics.
 3. Vyberte požadovaný typ sledovania. (Použite napríklad možnosť Zobrazenie stránky, ak chcete sledovať, ktoré stránky vaši používatelia navštevujú na webe. Použite možnosť Udalosť, ak chcete sledovať konkrétnu interakciu, ako je napríklad kliknutie na tlačidlo v rámci proma.)
 4. Vyberte alebo vytvorte novú premennú nastavení služby Google Analytics:
  • Ak chcete opakovane použiť premennú nastavení služby Google Analytics, ktorá už bola vytvorená:
   1. Vyberte požadovanú premennú z ponuky. Váš identifikátor sledovania služby Google Analytics a všetky ostatné nastavenia z tejto premennej budú použité vo vašej značke.
  • Ak chcete vytvoriť novú premennú nastavení služby Google Analytics:
   1. Vyberte možnosť Nová premenná…
   2. Na obrazovke Konfigurácia premennej zadajte svoj identifikátor sledovania služby Google Analytics.
   3. Doména súboru cookie: Ak nemáte na svojom webe prostredníctvom knižnice analytics.js alebo Správcu značiek implementované žiadne iné značky Google Analytics, túto hodnotu ponechajte nastavenú na auto. Ak máte na webe alebo v Správcovi značiek nastavené ďalšie značky Google Analytics, uistite sa, že hodnota v poli Doména súboru cookie tomu zodpovedá.
   4. Ak vyžadujete ďalšie nastavenia, ako je napríklad nastavenie vlastných polí, vlastných dimenzií, vlastných metrík, skupín obsahu, funkcií obsahovej reklamy, funkcií Rozšíreného elektronického obchodu alebo sledovania viacerých domén, kliknite na položku Ďalšie nastavenia a konfigurujte príslušné polia.
   5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
   6. Vyzveme vás na premenovanie premennej, ak ste to ešte neurobili. Môžete akceptovať predvolené nastavenie alebo zadať vlastný názov. Nastavenie značky dokončíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
 5. Kliknite na položku Spúšťanie a vyberte spúšťač, ktorý bude značku spúšťať. Môžete vybrať existujúci spúšťač alebo kliknúť na ikonu +, ak chcete definovať nový spúšťač.

Implementácie značiek

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov možných konfigurácií značky Google Analytics, ktoré môžete nastaviť v Správcovi značiek:

 • Základná aktivita webových stránok: Toto je najčastejšia implementácia služby Google Analytics. Nastavte položku Typ sledovania na možnosť Zobrazenie stránky a v sekcii Spúšťanie vyberte spúšťač, ktorý sa spustí na všetkých stránkach.
 • Sledovanie udalostí: Pomocou Správcu značiek môžete konfigurovať a nasadiť značky Google Analytics, ktoré budú sledovať konkrétne udalosti, ako sú kliknutia na odkazy alebo tlačidlá na webovej stránke. Ďalšie informácie
 • Sledovanie naprieč doménami: Použite Správcu značiek na sledovanie používateľov naprieč viacerými doménami. Ďalšie informácie
 • Sledovanie elektronického obchodu: Sledujte udalosti elektronického obchodu.
 • Dynamický remarketing: Implementujte dynamický remarketing pomocou služby Google Analytics a zobrazujte svojim používateľom reklamy obsahujúce produkty a služby, ktoré si predtým pozerali.

Nastavenia konfigurácie pre značky Google Analytics

Značky Google Analytics je možné konfigurovať v Správcovi značiek Google tak, aby mali rovnaké funkcie ako väčšina manuálnych implementácií kódu. (Poznámka: Správca značiek Google v súčasnosti nepodporuje vlastné doplnky služby Universal Analytics.) Nastavenia konfigurácie nájdete v konfigurácii premennej nastavení služby Google Analytics alebo ich môžete nastaviť na úrovni značky v sekcii Povoliť prepísanie nastavení v tejto značke a potom Ďalšie nastavenia:

Polia na nastavenie: Pevne naprogramované vlastné značky Google Analytics môžu zabezpečovať sledovania a pridávať vlastné konfigurácie pomocou volaní create()set() rozhrania API. Správca značiek zabezpečuje tieto funkcie pomocou polí na nastavenie. Ďalšie páry názov poľa – hodnota môžete vytvárať pomocou tlačidla + Pridať pole.

Vlastné dimenzie: Na pridávanie vlastných dimenzií použite tlačidlo + Pridať vlastnú dimenziu. Uveďte index a hodnotu dimenzie pre každú položku. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní vlastných dimenzií.

Vlastné metriky: Na pridávanie vlastných metrík použite tlačidlo + Pridať vlastnú metriku. Uveďte index a hodnotu metriky pre každú položku. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní vlastných metrík.

Skupiny obsahu: Na pridávanie vlastných skupín obsahu použite tlačidlo + Pridať vlastnú skupinu obsahu. Uveďte index a skupinu obsahu pre každú položku. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní skupín obsahu.

Zapnúť reklamné funkcie v Obsahovej sieti: Toto nastavenie aktivuje doplnok displayfeatures pre reklamné funkcie, ako sú demografické prehľady a prehľady záujmov, remarketing a integrácia súpravy služieb Google Marketing Platform. Upozorňujeme, že musíte konfigurovať aj príslušné nastavenia v rozhraní služby Google Analytics a aktivácia tejto funkcie vo vašich značkách je nepovinná. Ak chcete prepísaním tohto poľa a nastavení vlastníctva deaktivovať funkcie na vytváranie prehľadov reklamy, v sekcii Polia na nastavenie pridajte pole s názvom allowAdFeatures, ktorému priraďte hodnotu false. Prečítajte si o reklamných funkciách v Obsahovej sietiich vplyve na vaše pravidlá ochrany súkromia.

Rozšírený elektronický obchod: Odosielajte údaje, ktoré merajú interakcie týkajúce sa elektronického obchodu, napríklad kedy si zákazníci pridávali položky do objednávok, kedy začali proces platby a kedy dokončili nákup. Rozšírený elektronický obchod vám umožňuje identifikovať segmenty zákazníkov, ktorí opustia lievik elektronického obchodu. Ďalšie informácie

Sledovanie viacerých domén: Sledujte samostatné domény najvyššej úrovne ako jeden celok a skombinujte tak údaje pre tieto domény do tých istých prehľadov služby Google Analytics. Prečítajte si ďalšie informácie o sledovaní viacerých domén. Ďalšie možnosti:

 • Domény s automatickým odkazom: Uveďte zoznam domén oddelených čiarkou, ak chcete automaticky zdieľať identifikátor klienta vo viacerých doménach.
 • Použiť symbol mriežky (#) ako oddeľovací znak: Na pridávanie hodnôt súborov cookie do webových adries použite znak mriežky (#) namiesto otáznika. Nastavte túto hodnotu na Pravda, Nepravda alebo premennú Správcu značiek, ktorá vráti buď hodnotu true, alebo false.
 • Pridávať súbory cookie sledovania do formulára: Pridá informácie o sledovaní do akcie formulára. Nastavte túto hodnotu na Pravda, Nepravda alebo premennú Správcu značiek, ktorá vráti buď hodnotu true, alebo false.

Rozšírená konfigurácia: Tieto nastavenia ponúkajú rozšírené funkcie a mali by ich používať iba skúsení používatelia.

 • Názov globálnej funkcie: Premenujte globálnu funkciu, ktorú používa značka Universal Analytics. Ďalšie informácie
 • Použiť verziu na ladenie: Google Analytics ponúka verziu knižnice analytics.js na ladenie, ktorá vypisuje podrobné správy do konzoly JavaScript. Nastavte túto hodnotu na Pravda, Nepravda alebo premennú Správcu značiek, ktorá vráti buď hodnotu true, alebo false. Ďalšie informácie
 • Zapnúť rozšírenú atribúciu odkazov: Rozšírená atribúcia odkazov zlepšuje presnosť vášho prehľadu Analýza na stránke. Keď stránka obsahuje viaceré odkazy na rovnakú webovú adresu, pridáva jedinečný identifikátor prvku do každého odkazu. Nastavte túto hodnotu na Pravda, Nepravda alebo premennú Správcu značiek, ktorá vráti buď hodnotu true, alebo false. Ďalšie informácie
 • Nastaviť názov sledovania: Dôrazne neodporúčame používať v Správcovi značiek pomenované sledovania. Ďalšie informácie
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?