Powiadomienie

Google Analytics: tag konfiguracji GA4 to teraz tag Google. We wrześniu rozpocznie się automatyczna migracja tagów konfiguracji GA4 w kontenerze internetowym. Twoje dotychczasowe pomiary nie ulegną zmianie. Nie musisz też nic robić. Więcej informacji

Wprowadzenie do zarządzania zgodą użytkowników

Ten artykuł jest przeznaczony dla każdego, kto wysyła dane do Google i zbiera zgody użytkowników oraz nimi zarządza.

Dowiesz się z niego, dlaczego może być konieczne zarządzanie zgodą użytkowników w Google Analytics, Google Ads lub Centrum danych reklam i jak należy to robić.

Dlaczego trzeba zarządzać zgodą użytkowników

Konsumenci coraz częściej oczekują możliwości kontrolowania danych, które o sobie udostępniają, a Google zapewnia narzędzia, które umożliwiają szanowanie wyborów dokonywanych przez użytkowników. Witryny i aplikacje, które korzystają z Google Analytics lub Google Ads, zbierają i przechowują informacje o zachowaniach użytkowników. Google umożliwia też przesyłanie do Google Ads danych z innych źródeł (np. danych o sprzedaży w sklepie).

W wielu krajach i regionach obowiązują przepisy, które wymagają od reklamodawców uzyskania zgody użytkowników na przechowywanie i udostępnianie informacji na ich temat. Przepisy różnią się w zależności od jurysdykcji i co jakiś czas się zmieniają. Jako reklamodawca odpowiadasz za zapoznanie się z przepisami, które Cię dotyczą, i wdrożenie platform do zarządzania zgodą użytkowników w przypadku wszelkich danych, które udostępniasz Google.

Do przechowywania informacji witryny używają plików cookie, a aplikacje – identyfikatorów aplikacji. Jednak wiele osób określa wszystkie przechowywane informacje jako pliki cookie. W efekcie możesz zobaczyć skrótowe określenie zgoda na stosowanie plików cookie zarówno w witrynach, jak i w aplikacjach. Podobnie określenie baner z prośbą o zgodę na stosowanie plików cookie jest często używane w odniesieniu do wszystkich platform do zarządzania zgodą użytkowników.

Jak zarządzać zgodą użytkowników

Do zarządzania zgodą użytkowników wymagane są:

  1. Uzyskanie zgody (lub odmowy) użytkownika dotyczącej przechowywania informacji o jego zachowaniu. Ponosisz odpowiedzialność za uzyskanie zgody użytkowników w swojej witrynie lub aplikacji, w tym na wszelkie dane, które przesyłasz do Google.
    W przypadku witryn i aplikacji możesz wdrożyć baner z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych lub inne niestandardowe rozwiązanie do uzyskiwania zgody użytkownika albo skorzystać z platformy do zarządzania zgodą użytkowników (CMP). Dowiedz się więcej o konfigurowaniu banera z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych za pomocą platformy do zarządzania zgodą użytkowników (CMP) lub systemu zarządzania treścią (CMS).
    W przypadku przesyłania danych do Google skonsultuj się ze swoim działem prawnym, aby dobrać platformę do zarządzania zgodą użytkowników, która odpowiada Twoim potrzebom biznesowym.
  2. Poinformowanie Google o wyborze użytkownika lub jego stanie zgody. Wiele platform CMP wysyła stan zgody użytkownika do Google. Jeśli wdrożysz niestandardowe rozwiązanie do uzyskiwania zgody, musisz wdrożyć metodę wysyłania stanu zgody użytkownika do Google. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Wybór platformy do zarządzania zgodą użytkowników.
  3. Zadbanie o to, aby tagi Google lub tagi innej usługi działały zgodnie z wyborem użytkownika dotyczącym zgody na przetwarzanie danych.

Wybór platformy do zarządzania zgodą użytkowników

Aby przekazywać do Google informacje o zgodzie użytkowników na przetwarzanie danych z witryn i aplikacji, Twoje rozwiązanie do uzyskiwania zgody użytkowników musi korzystać z odpowiedniej platformy. Możesz wybrać tryb uzyskiwania zgody Google lub Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych.

Jeśli przesyłasz do Google dane, np. dane o sprzedaży w sklepie, musisz uwzględnić sygnały dotyczące zgody, aby nadal korzystać z funkcji personalizacji reklam, takich jak np. kierowanie na listę klientów na podstawie danych o sprzedaży w sklepie. Więcej informacji o wysyłaniu zgody dotyczącej przesyłanych danych

Tryb uzyskiwania zgody

Tryb uzyskiwania zgody pozwala informować Google o stanie zgody użytkownika na stosowanie plików cookie lub identyfikatorów aplikacji. Sposób działania tagów jest uzależniony od wyboru użytkownika.

Tagi z mechanizmami sprawdzania zgody użytkownika dostosowują swoje działanie związane z przechowywaniem plików cookie. Jeśli użytkownik odmówi zgody, tagi nie będą przechowywać plików cookie, ale będą wysyłać pingi do serwera Google zgodnie z opisem w sekcji Działanie trybu uzyskiwania zgody. Oznacza to, że nie wszystkie informacje o użytkownikach, którzy nie wyrazili zgody, zostaną utracone. Pingi umożliwiają usługom w Google Analytics 4 modelowanie danych zgodnie z opisem w sekcjach Modelowanie kluczowych zdarzeń i Modelowanie behawioralne na potrzeby trybu uzyskiwania zgody.

Zasady IAB Europe dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych (TCF)

Zasady IAB Europe dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych to alternatywny sposób uzyskiwania zgody użytkownika i monitorowania jej stanu. Jeśli Twoja niestandardowa implementacja lub platforma CMP korzysta z zasad TCF, przekazuje do Google stan zgody jako specjalny ciąg znaków odnoszący się do tych zasad. Tag Google lub Menedżer tagów może odczytywać ten ciąg znaków i ustawiać sposób pomiaru w przypadku tagów z mechanizmem sprawdzania zgody użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wdrażanie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych. Użytkownikom, którzy nie są jeszcze zarejestrowani na globalnej liście dostawców IAB Europe, Google udostępnia Tryb udzielenia dodatkowej zgody opisany w specyfikacji technicznej Google dotyczącej Trybu udzielenia dodatkowej zgody.

Jeśli użytkownicy odmówią udzielenia zgody w ramach rozwiązania do uzyskiwania zgody, które korzysta z zasad TCF, usługi w GA4 nie będą mogły modelować danych, aby uzupełnić brakujące informacje.

Jak zacząć zarządzać zgodą użytkowników

Twoje źródło danych

1. Uzyskiwanie zgody użytkownika

2. Wysyłanie informacji o wyborze użytkownika do Google

3. Sprawdzanie, czy tagi Google działają zgodnie z wyborem dotyczącym zgody użytkownika

Strona internetowa

Konfigurowanie banera z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych

Konfigurowanie trybu uzyskiwania zgody

Sprawdzanie wdrożenia trybu uzyskiwania zgody

Aplikacja

Konfigurowanie banera z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych

Konfigurowanie trybu uzyskiwania zgody

Sprawdzanie wdrożenia trybu uzyskiwania zgody

Przesyłanie danych do Google

Uzyskiwanie zgody użytkownika na przesyłanie danych do Google

Wysyłanie zgody dotyczącej danych przesyłanych do Google

Nie dotyczy

Inne ustawienia prywatności klientów

Tryb uzyskiwania zgody jest tylko jednym z narzędzi umożliwiających pomiar stopnia zapewniania ochrony prywatności użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej o innych rozwiązaniach oferowanych przez Google, użyj narzędzia Ads Privacy Planner. Możesz też zastosować następujące ustawienia:

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne