Μια κοντινή ματιά στα εργαλεία και στα φίλτρα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;