Adobe Analytics verileri hakkında rapor

Search Ads 360'taki Adobe Analytics verileri hakkında

Sitenizdeki etkinliği izlemek için Adobe Analytics kullanıyorsanız Adobe Analytics, topladığı verilerin bir kısmını Search Ads 360 ile paylaşabilir. Search Ads 360 bu verileri aldıktan sonra, aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

 • Hangi anahtar kelimelerin, dinamik hedeflerin ve diğer teklif verilebilir öğelerin Adobe Analytics tarafından kaydedilen ziyaretleri, etkinlikleri ve geliri sağladığını görmek için Search Ads 360 raporlarını kullanın.

 • Adobe Analytics verilerini Campaign Manager'daki Rapor Oluşturucu'dan alınan raporlara ekleyebilirsiniz.

 • İşleme ve eyleme dayalı dönüşümleri en üst düzeye çıkaran bir Search Ads 360 teklif stratejisinde Adobe Analytics verilerini kullanın.  

 • İş akışınızı otomatikleştirmek için Adobe Analytics verilerini, formül sütunlarını ve otomatik kuralları kullanabilirsiniz.

Entegrasyonun işleyişi

 1. Search Ads 360'ta, Dönüşüm API'sini açabilir ve Adobe Analytics ile entegrasyonu etkinleştirebilirsiniz.

 2. Bir tüketici bir reklamı tıklayıp Search Ads 360 üzerinden yönlendirildiğinde Search Ads 360, Google tıklama kimliği içeren bir URL parametresi ekler.
 3. Adobe Analytics rapor paketinizde, Google tıklama kimliğini toplayan ve kimliği Adobe Analytics ziyaretiyle ilişkilendiren bir dönüşüm değişkeni (eVar) oluşturursunuz.

 4. Search Ads 360'ta, Search Ads 360'ta görünmesini istediğiniz rapor paketi metriklerini belirtirsiniz. 
  Search Ads 360, belirttiğiniz metrikler için otomatik olarak çevrimdışı Floodlight etkinlikleri oluşturur. 

 5. Search Ads 360, raporlama verilerini belirli aralıklarla otomatik olarak Adobe Analytics rapor paketinden indirir ve verileri, oluşturduğu Floodlight etkinliklerinde depolar.

 6. Search Ads 360'tan Adobe Analytics metrikleri hakkında rapor oluşturmak amacıyla, Search Ads 360'ın oluşturduğu Floodlight etkinliklerine ait verileri içeren özel Floodlight sütunları oluşturursunuz.

  Özel Floodlight sütunlarını, Search Ads 360'ta özel Floodlight sütunlarını destekleyen formül sütunlarında, teklif stratejilerinde veya başka bir yerde kullanabilirsiniz.

Kullanılabilir Adobe Analytics verileri

Search Ads 360, aşağıdaki varsayılan ve hesaplanmış metrikleri destekler:

 • Sayaç metrikleri (bir etkinliğin kaç defa gerçekleştiğini veya bir etkinliğin süresini kaydeden metrikler):
  • Sayısal
  • Ondalık
  • Zaman
   Search Ads 360 raporları zaman metriklerini saniye cinsinden gösterir
  • Sayaç (standart) etkinlikleri
  • Sayısal etkinlikler
 • Gelir metrikleri (bir işlemin gelir miktarını kaydeden metrikler):
  • Para birimi
  • Para birimi etkinlikleri

Search Ads 360 aşağıdakileri desteklememektedir:

 • Adobe Analytics formül sütunları veya yüzde sütunları

 • Google tıklama kimliğini içeren eVar haricinde dönüşüm değişkenleri (eVars)

Each Search Ads 360 advertiser can only be linked to one Adobe Analytics organization (company).

You can add multiple report suites to Search Ads 360, but all of the report suites must be from the same Adobe Analytics organization. While a Search Ads 360 advertiser can only be linked to a single Adobe Analytics organization, an Adobe Analytics organization can be linked to multiple Search Ads 360 advertisers.

Desteklenen Search Ads 360 özellikleri

Search Ads 360, Adobe Analytics verilerini Floodlight etkinliklerinde depoladığından, Floodlight verilerini kullanabildiğiniz her yerde Adobe Analytics'ten aldığınız verileri de kullanabilirsiniz.

Örneğin, Adobe Analytics metrikleri, Search Ads 360’ta bulunan aşağıdaki öğelerden herhangi biriyle ilişkilendirilebilir:

 • Anahtar kelimeler
 • Dinamik hedefler
 • Metin reklamlar
 • Alışveriş reklamları
 • Ürün grupları
 • Site Bağlantıları

Ayrıca, teklif stratejilerinde Adobe Analytics verilerini içeren Floodlight etkinliklerini kullanabilir ve veriye ilişkilendirme modelleri uygulayabilirsiniz.

Önemli ayrıntılar

Veriler ileriye dönük olarak toplanır

Bir Adobe Analytics metriğini Search Ads 360'a ilk kez eklediğinizde, Search Ads 360, metriği eklemenizden bir gün öncesine ait verileri ve ardından, yalnızca Adobe Analytics'in topladığı yeni verileri ister. Diğer bir deyişle, Search Ads 360, bir metrik için metriği Search Ads 360'a eklediğiniz günün bir gün öncesinden başlayan verileri içerir.

Veriler ne kadar yenidir?

Adobe Analytics metriklerini içeren Floodlight etkinlikleri, verilerin Adobe Analytics tarafından kaydedilmesinden itibaren 8 saat içinde güncellenir.

Adobe Analytics'teki bir rapor paketinde oluşturduğunuz yeni metrikler, 24 saat içinde Search Ads 360'a eklenebilir.

Zaman damgaları, saat dilimleri ve para birimleri

Adobe Analytics metrikleri için zaman damgaları

Search Ads 360, ziyaretleri, etkinlikleri ve diğer metrikleri belirli günler ve saatlerle ilişkilendirmek için zaman damgalarını kullanır. Bununla birlikte, Adobe Analytics Search Ads 360'a yalnızca bir metriğin kaydedildiği tarihi sağlar, belirli bir saat bilgisi sağlamaz. Search Ads 360, bir Adobe Analytics metriğine zaman damgası atamak için Adobe Analytics tarafından sağlanan tarihle birlikte Google tıklama kimliği eVar'da bildirilen tıklama zamanını kullanarak aşağıdakilerden birini yapar:

 • Bir müşteri bir reklamı, Adobe Analytics bir metriği kaydetmesiyle aynı günde tıklarsa Search Ads 360, metriğin zaman damgasını tıklamanın zaman damgasından birkaç saniye sonrasına ayarlar.
 • Bir müşteri bir reklamı Adobe Analytics'in bir metriği kaydetmesinden bir veya birkaç gün önce tıklarsa Search Ads 360, metriğin zaman damgasını Adobe Analytics'in bildirdiği günün başlangıcına (00:01) ayarlar.

  Örneğin, bir kullanıcı 19 Mart'ta bir arama ağı reklamını tıklar, alışveriş sepetine öğeler ekler, ancak o gün hiçbir şey satın almaz. Daha sonra, 21 Mart saat 17'de kullanıcı sitenize geri döner ve alışveriş sepetindeki öğeleri satın alır.  Search Ads 360, Adobe Analytics’in kaydettiği 17:00 zaman damgasını görmez. Bu nedenle, Search Ads 360’taki raporlarınız, satın alma işleminin 21 Mart günü saat 00:01’de gerçekleştiğini gösterir.

Saat dilimleri

Google tıklama kimliği motorun saat diliminde bildirilir. Diğer bir deyişle, bir müşterinin bir reklamı tıklama zamanı, reklamı yayınlayan motor hesabının saat diliminde bildirilir.

Search Ads 360, Adobe Analytics metriklerini Search Ads 360 reklamvereninin saat diliminde bildirir. Bazen saat dilimi farklılıkları, bir tıklama zaman damgasının (motorun saat diliminde) Search Ads 360 reklamvereninin saat dilimindeki dönüşüm zaman damgasından daha erken olmasına neden olabilir. Bu durumda, Search Ads 360 dönüşüm zaman damgasını, Search Ads 360 reklamvereninin saat dilimindeki tıklama zaman damgasından hemen sonraya ayarlar.

Para birimleri

Search Ads 360, gelir metriklerini otomatik olarak Search Ads 360 reklamvereni tarafından kullanılan para birimine dönüştürür. Değerleri farklı bir para birimine dönüştürmek için Search Ads 360 Floodlight talimatlarını kullanabilirsiniz. Floodlight talimatlarının yalnızca Search Ads 360 raporları için geçerli olduğunu, Campaign Manager tarafından kullanılmadığını unutmayın.

Geliri bildirmek için Adobe Analytics'te iki metrik gerekir

Search Ads 360 ve Adobe Analytics, gelirleri farklı yaklaşımlar kullanarak bildirir.

Search Ads 360'ta, tek bir Floodlight etkinliği sitenizdeki bir etkinliğin hem işlem sayısını hem de gelir miktarını izler. Örneğin, "Alışveriş sepeti" adlı bir Floodlight işlem etkinliği hem alışveriş sepeti satın alma işlemlerinin sayısını hem de her bir satın alma işleminden elde edilen toplam gelir miktarını izler.

Adobe Analytics'te, işlem sayısını ve her etkinlik türünden elde edilen gelir miktarını izlemek için iki ayrı metriğe ihtiyacınız vardır.

Bu iki yaklaşımı uzlaştırmak için Adobe Analytics'te iki metrik oluşturmanız ve bunları tek bir Floodlight işlem etkinliğine eklemeniz gerekir.  Daha fazla bilgi

Adobe Analytics ve Search Ads 360 raporları arasındaki tutarsızlıklar

Adobe Analytics ve Search Ads 360 raporlarındaki veriler arasında küçük farklar dikkatinizi çekebilir. Bu farklılıkların olması beklenen bir durumdur ve genellikle aşağıdaki nedenlerden kaynaklanır:

 • Search Ads 360, yalnızca Adobe Analytics’in bir metriği kaydettiği tarihle ilgili bilgiye sahiptir, etkinliğin gerçekleştiği belirli zaman hakkında bilgi sahibi değildir. Adobe Analytics'in ve Search Ads 360 reklamvereninizin saat dilimleri farklıysa, bazı metrikleri bir sonraki gün bildirilebilir. Saat dilimi farklılıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Dönüşümle ilişkili Google tıklama kimliği, yükleme sırasında 60 günden eskiyse dönüşüm Search Ads 360'a aktarılmaz.

 • Bir kullanıcı veya kullanıcı ortamına ait aşağıdaki kısıtlamaların herhangi biri, Search Ads 360'ın Adobe Analytics dönüşümünü içe aktarmasını engeller:

  • Kullanıcı çerezleri engellemiş veya kapsam dışında kalmayı seçmiştir. Bu grup, varsayılan ayarlarını üçüncü taraf çerezlerine izin verecek şekilde değiştirmeyen, iOS da dahil olmak üzere Apple Safari tarayıcısının tüm kullanıcılarını içerir.
  • Bir denetim izinleri çerezi/koruyucusu vardır
  • Bir COPPA işaretli etkinlik vardır
 • Birden çok etkileşim içeren dönüşüm yolları, Adobe Analytics'in ve Search Ads 360'ın dönüşümleri farklı tıklamalarla ilişkilendirmesine neden olabilir. Örneğin, bir müşteri bir arama ağı reklamını tıklayıp sitenize gelebilir, ancak dönüşüm gerçekleştirmez. Daha sonra, müşteri farklı bir arama ağı reklamını tıklayıp dönüşüm gerçekleştirebilir. Search Ads 360'ta son tıklama ilişkilendirmesini kullanırsanız, dönüşümle ilgili krediyi ikinci tıklama alır. Ancak, Google tıklama kimliklerini yakalamak için Adobe Analytics’i nasıl ayarladığınıza bağlı olarak, Adobe Analytics dönüşümü ilk tıklama ile ilişkilendirebilir.
  .
 • Adobe Analytics ve Search Ads 360 reklamvereniniz farklı para birimleri kullanıyorsa Search Ads 360, geliri Search Ads 360 reklamvereninin para birimine dönüştürür. Para birimi farklılıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başlamaya hazır mısınız?

 1. Search Ads 360 reklamvereninizi Adobe Analytics'e bağlayın.
  After you link to Adobe Analytics, Search Ads 360 needs time to retrieve the list of report suites and report metrics you have access to.
 2. Search Ads 360'a bir Adobe Analytics rapor paketi ekleyin.
  Wait a day after adding a report suite and metrics before reporting on Adobe Analytics data. It may take a full day for Search Ads 360 to start importing reporting data from Adobe Analytics.
 3. Raporlarda veya teklif stratejilerinde Adobe Analytics verilerini kullanın.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?