Search Ads 360 teklif stratejisi dönüşümlerini belirtme

Search Ads 360 teklif stratejisinde cihaz hedefleri ayarlama hakkında

Cihaza özel teklif ayarlamaları yapmak için formül sütunu kullanma
Bir Search Ads 360 teklif stratejisinde cihaz hedeflerini doğrudan belirtemezsiniz. Yani mobil cihazlar için 5 ABD doları, masaüstü bilgisayarlar için 10 ABD doları ve tabletleri hedeflemek için 1 ABD doları tutarında EBM ayarlayamazsınız. Bunun yerine, her cihazın hedef toplamından türetilen bir dönüşüm veya gelir hedefi hesaplamak için bir formül sütunu oluşturabilirsiniz.

Bir Search Ads 360 teklif stratejisinin mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar ve tabletler için teklif ayarlamaları yapmasını veya önermesini isterseniz teklif stratejisinin, örneğin mobil cihazlar için daha yüksek ve sizin için daha az değerliyse masaüstü bilgisayarlar ve tabletler için daha düşük olacak şekilde teklif ayarlamaları yapmasını "belirtebilirsiniz".

Search Ads 360'ta bu tür bir cihaza özel hedefleme yapabilmek için teklif stratejisinde dönüşüm kaynağı olarak bir formül sütunu belirtilir. Formülde, her cihaz türü için bir çarpan (ağırlık olarak da bilinir) tanımlayarak her cihaz için bir dönüşüm veya gelir hedefi belirtirsiniz.

Ağırlıklı formül sütununa sahip bir teklif stratejisi, diğer teklif stratejileriyle aynı şekilde çalışır. Dönüşüm kaynaklarının performans geçmişini değerlendirir ve ardından, portföy performansını optimize etmek ve hedefe ulaşmak için teklifleri ve teklif ayarlamalarını yönetir. Search Ads 360 teklif stratejisinde formül sütunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Formül sütununda cihaz hedeflerini ayarlama

Formül sütununda her cihaz türüne ait bir değer belirtmek için formülde for_device_type (type) işlevini kullanın.

Denklemin biçimi şöyledir:
(Column_1.for_device_type(“Mobile”) * m_1) + (Column_1.for_device_type(“Desktop”) * m_2) + (Column_1.for_device_type(“Tablet”) * m_3)

burada

 • Column_1 bir Floodlight veya Google Analytics sütunudur.
  Cihaza özel hedefler belirlerken denklemin her bir bölümünde aynı sütunu kullanmanızı öneririz. Örneğin, Column_1, aynı Gelir sütunu veya aynı GA işlemleri sütunu olur. 
 • m, cihaz türüne ağırlık atayan ve hedefi belirleyen pozitif bir sayıdır.
Formül sütunu üç cihaz türünün tamamını içermiyorsa, sütun düzenleyicide bir uyarı görüntülenir.

Formülde yalnızca Floodlight veya Google Analytics sütunlarını kullanma

Herhangi bir ilişkilendirme modeliyle eylemleri, işlemleri veya geliri bildiren önceden tanımlı veya özel Floodlight sütunlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca Floodlight sütunları, ortamlar arası dönüşümleri içerebilir ve özel Floodlight değişkenleri ile ilgili rapor oluşturabilir.

Formül sütunu, dönüşümleri veya geliri raporlayan Google Analytics etkinlik sütunlarını da içerebilir:

 • Google Analytics işlemleri 
 • Google Analytics geliri
 • Google Analytics hedef tamamlamaları
 • Google Analytics hedef değeri

Örnekler

EBM cihaz hedefleri 

Mobil cihazlarda daha yüksek bir teklif ayarlaması yapmak için dönüşüm hedefi olan bir teklif stratejisi istersiniz. Oluşturduğunuz formül sütunu aşağıdaki gibi olabilir: 

         (Eylemler.for_device_type (“Mobil”) * 5.5
                                      +
         (Eylemler.for_device_type (“Masaüstü”) * 1)
                                      +
         (Eylemler.for_device_type (“Tablet”) * 1)

 

Gelir cihaz hedefleri 

Tabletleri hedeflemek ve belirli bir ROAS elde etmek istersiniz:

        (c:"Demo Gelir".for_device_type (“Mobil”) * 1
                                      +
         (c:"Demo Gelir".for_device_type (“Masaüstü”) * 1)
                                      +
         (c:"Demo Gelir".for_device_type (“Tablet”) * 7,50)

Her cihaz türünün nasıl ağırlık atanacağı konusunda daha iyi bir fikir edinmek için bir kampanya veya reklam grubu raporunu cihaza göre segmentlere ayırarak her cihazın performansını inceleyin. 

Bir Search Ads 360 teklif stratejisinde hedef tanımlama

Dönüşüm veya gelir hedefi olan herhangi bir Search Ads 360 teklif stratejisinde olduğu gibi, teklif stratejisini yapılandırırken bir EBM veya ROAS (ya da ERS) hedefi belirtirsiniz.

Bid strategy settings. Target section with CPA target set to 1.00 circled.

Bir cihaz teklif stratejisi ve diğer teklif stratejileri için hedef arasındaki fark, hedef EBM veya ROAS'a nasıl karar vereceğinizdir. Dönüşüm kaynağı, her cihaz türüne ağırlık atayan bir formül sütunu olduğundan, teklif stratejisinde hedef EBM veya ROAS hedefini hesaplamak için cihaz hedefi formülünü kullanmanız gerekir.  Aksi halde, hedefiniz cihazlar için verimsiz olabilir.

Cihaza özel teklif stratejisi için EBM hedefi hesaplama

Her cihaz için Eylemler metriğine ağırlık atayan önceki formül sütunu örneğiyle devam edelim. EBM hedefini belirlemek üzere teklif stratejisini uygulamak istediğiniz kampanyalar veya reklam grupları raporu için bir maliyet/[cihaz hedefi formülü] sütunu oluşturup eklersiniz. Bu örnekte, EBM hedefini hesaplayan formül sütunu Ort. EBM olarak adlandırılmıştır.

Örneğin:

Ort. CPA = $17.260 / [(Actions.for_device_type ("Mobil") *5,5) + (Actions.for_device_type (“Masaüstü”) * 1) +    (Actions.for_device_type (“Tablet”) * 1)]

 Ardından, puan kartında gösterilen Ort. EBM değerini teklif stratejisinde EBM hedefi olarak belirlersiniz.

 1. Bir reklamverene gidin.

  Reklamverene gitme adımları
  1. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  2. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  3. Reklamveren listesinde, reklamvereni tıklayın.

  4. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360'ta, reklamverenin tüm arama motoru hesaplarıyla ilgili veriler içeren reklamveren sayfası görüntülenir.

 2. Sol gezinme panelinde Tüm hesaplar'ı tıklayın.

 3. Kampanyalar sekmesini tıklayın.

 4. İstediğiniz kampanyaların onay kutularını işaretleyin veya yalnızca bir Search Ads 360 teklif stratejisine dahil etmek istediğiniz kampanyaları görüntülemek için raporu filtreleyin.
 5. Bu makalenin önceki bölümlerinde açıklandığı gibi, cihaza özel ağırlık atayarak bir formül sütunu oluşturun.
 6. Maliyeti cihaz hedefi formülüne bölen başka bir formül sutunu oluşturun ve bu sütunu rapora ekleyin.
 7. Özet kartında raporlanan Ort. EBM'yi teklif stratejisi hedef EBM'si olarak girin.

 

Cihaza özel bir teklif stratejisi için ROAS hedefi hesaplama

Geliri hedefleyen bir teklif stratejisi için kampanyalar veya reklam grupları raporuna bir cihaz hedefi formülü/maliyet sütunu oluşturup ekleyerek ROAS hedefini hesaplarsınız.

İstenen bir ERS'yi hesaplamak için bir cihaz hedefi formülü/maliyet sütunu oluşturup eklersiniz.

Bir teklif stratejisini kaydettikten sonra, hedefi değiştirebilir ve farklı bir dönüşüm kaynağı seçebilirsiniz. Teklif stratejisi tarafından kullanıldığı sürece formül sütununun kendisini düzenleyemezsiniz.

Cihaz hedefleri için teklif stratejisi gereksinimleri

Bir dönüşüm, gelir veya gelişmiş hedefleme hedefi olan teklif stratejilerinde cihaza özel formül sütunu belirtebilirsiniz. 

Cihaza göre ağırlık atanmış formül sütunu, teklif stratejisinde dönüşüm kaynağı olsa da, teklif stratejisi cihaz teklif ayarlamaları yapmak yerine bunları yalnızca önerecek şekilde yapılandırılabilir.

Teklif stratejisinin anahtar kelime tekliflerini belirlemesi de gerekmez. Teklif stratejisi yalnızca teklif ayarlamaları belirleyecek şekilde yapılandırılabilir.

Dönüşüm kaynağında değişiklik yapılmasına izin verilir

Search Ads 360 teklif stratejisindeki dönüşüm kaynağını, kampanyalara ve reklam gruplarına uygulandıktan sonra bile değiştirebilirsiniz. Önceden, bir teklif stratejisindeki dönüşüm kaynağını düzenleyemiyordunuz.

Bir teklif stratejisinde farklı bir dönüşüm kaynağı seçerseniz, öğrenme moduna girebilir ve yeni verilere göre yeniden ayarlanabilir.

 

 1. Bir teklif stratejisine gidin.

  Teklif stratejisine gitme adımları
  1. Bir reklamverene gidin.

  2. Sol gezinme panelinde Teklif stratejileri'ni tıklayın.

  3. Raporlama tablosundan bir teklif stratejisi adını tıklayın.

   Alternatif olarak, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

   1. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunun sonundaki diğer simgesini Expander (or more) icon tıklayın.

   2. Ajans listesinde teklif stratejisini içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

   3. Reklamveren listesinde, teklif stratejisini içeren reklamvereni tıklayın.

   4. Teklif stratejisi listesinde, teklif stratejisini tıklayın.

   5. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360, teklif stratejisi sayfasını görüntüler.

 2. Bir dönüşüm veya gelir teklifi stratejisinin onay kutusunu seçin.

 3. Düzenle ▼ seçeneğini ve ardından Ayrıntıları düzenle'yi tıklayın.

 4. İleri'yi tıklayın.

 5. Dönüşüm kaynağı'nın yanındaki (ok) simgesini ve ardından, Formül sütunları'nı tıklayın.

 6. Bir formül sütunu seç'in yanındaki (ok) simgesini ve ardından, formül sütununu tıklayın.

 7. İsteğe bağlı olarak teklif stratejisindeki diğer ayarları değiştirin ve ardından, Teklif stratejisini kaydet'i tıklayın.

 

Değişiklik geçmişindeki cihaza özel formül sütunu değişiklikleri

Teklif stratejisinin dönüşüm kaynağındaki (veya diğer teklif stratejisi ayarlarında) yapılan değişiklikler, değişiklik geçmişi raporunda Değişiklik ayrıntıları sütununa kaydedilir.

Örneğin, EBM hedefi olan bir teklif stratejisindeki dönüşüm kaynağını seçili Floodlight dönüşümlerinden bir formül sütununa değiştirirseniz, değişiklik geçmişi raporu aşağıdakileri içerebilir:

Reklamveren teklif stratejisi değişti

EBM hedefi, Seçili eylemlerden Formula sütunu 000001 olarak değiştirildi

 1. Bir reklamverene gidin.

  Reklamverene gitme adımları
  1. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  2. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  3. Reklamveren listesinde, reklamvereni tıklayın.

  4. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360'ta, reklamverenin tüm arama motoru hesaplarıyla ilgili veriler içeren reklamveren sayfası görüntülenir.

 2. Sol gezinme panelinde, hesapta yapılan değişikliklerin listesini görüntülemek için Değişiklik geçmişi'ni tıklayın.

 3. Teklif stratejisi ayarlarında yapılan değişiklikleri görüntülemek için listeyi filtreleyin:

  1. Filtre düğmesini tıklayın.

  2. +Özellik'i tıklayın ve Değişiklik türü'nü seçin.

  3. Seçili numaranın yanındaki oku tıklayarak listeyi görüntüleyin.

  4. Seçimleri kaldırmak için Temizle'yi tıklayın.

  5. Teklif stratejisi ayarları değişti onay kutusunu seçin ve ardından, Tamam'ı tıklayın.

  6. Filtreleri uygula'yı tıklayın.

 

Bazı Search Ads 360 özellikleriyle desteklenmeyen cihaz hedefi formül sütunları

Cihaza özel formül sütunları aşağıdaki Search Ads 360 özellikleriyle kullanılamaz:

 

Sonraki adımlar

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?