Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Ustawianie celu konwersji w kampanii

Informacje o celach konwersji w kampaniach Google Ads i Microsoft Advertising

Automatyczne ustawianie dostosowań stawek oraz tworzenie lokalizacji docelowych i grup produktów

Możesz ustawić cel konwersji w kampaniach Google Ads i Microsoft Advertising, by na podstawie wybranych konwersji automatycznie maksymalizować liczbę konwersji lub wielkość przychodów, zarządzając dostosowaniami stawek i optymalizując wartości docelowe.

Co to jest cel konwersji?

Jeśli korzystasz z możliwości strategii ustalania stawek, możesz już znać cele konwersji. Cel konwersji pozwala określić, których konwersji chcesz użyć, by zmaksymalizować liczbę konwersji lub wielkość przychodów w kampanii, możliwości strategii ustalania stawek albo planie budżetu.

Więcej informacji o celach konwersji w planach budżetu

Cel konwersji działa nieco inaczej w zależności od tego, czy stosujesz go w pojedynczej kampanii Google Ads lub Microsoft Advertising, w planie budżetu czy w możliwości strategii ustalania stawek. We wszystkich przypadkach cel konwersji automatycznie wykonuje niektóre zadania za Ciebie.

Gdy zastosujesz cel konwersji w kampanii, system na jego podstawie może ustawiać dostosowania stawek oraz automatycznie generować (lub dostosowywać) lokalizacje docelowe, cele remarketingowe i grupy produktów. Pozwala to maksymalizować liczbę konwersji lub wielkość przychodów na podstawie historycznej skuteczności wybranych konwersji.  Cel konwersji nie służy do ustawiania stawek w kampanii.

Dowiedz się więcej o opcjach kampanii adaptacyjnych.
Ten sam cel konwersji możesz zastosować w wielu kampaniach. Pozwala to zarządzać dostosowaniami stawek w każdej kampanii oddzielnie. Jeśli na przykład w kampaniach A i B zastosujesz cel o nazwie Makskonwersji, będzie on zarządzał wybranymi dostosowaniami stawek w kampanii A niezależnie od dostosowań wybranych w kampanii B.

W możliwości strategii ustalania stawek cel konwersji służy do określenia grupy kampanii o podobnej skuteczności, które mogłyby osiągać lepsze wyniki, gdyby zarządzała nimi taka strategia. Jeśli przekształcisz możliwość w strategię ustalania stawek, cel strategii będzie zarządzać ustalaniem stawek w tej grupie kampanii zgodnie z określonymi przez Ciebie ograniczeniami.

Podobnie jak cel konwersji w kampanii, strategia ustalania stawek jest używana do zarządzania dostosowaniami stawek, by zwiększać liczbę konwersji lub wielkość przychodów. Cel i wartości docelowe strategii mogą też posłużyć do automatycznego tworzenia (dostosowywania) lokalizacji docelowych, celów remarketingowych i grup produktów w kampaniach, którymi ta strategia zarządza.

Pamiętaj, że strategia ustalania stawek może ustalać stawki, ustawiać lub zalecać dostosowania stawek oraz optymalizować wartości docelowe w grupie kampanii. Cel konwersji może ustawiać lub zalecać dostosowania stawek oraz optymalizować wartości docelowe w pojedynczej kampanii. 

Dostosowania stawek i cele adaptacyjne

Określenie celu konwersji w kampanii Google Ads lub Microsoft Advertising pozwala Search Ads 360 na automatyczne ustawianie lub zalecanie dostosowań stawek oraz automatyczne generowanie lokalizacji docelowych i grup produktów na podstawie historycznych danych o skuteczności.

Jeśli zastosujesz cel konwersji w kampanii, ale nie wybierzesz dostosowań stawek, będzie on je tylko zalecał.

W kampaniach Google Ads i Microsoft Advertising cele konwersji zarządzają różnymi dostosowaniami stawek i celami adaptacyjnymi.

Dostosowania stawek i cele adaptacyjne w kampanii Google Ads

 • Ustawiają lub zalecają dostosowania stawek różnego typu (podobnie jak strategia ustalania stawek).

  • Dostosowania stawek według urządzenia
  • Cel remarketingowy 
  • Lokalizacja docelowa (tylko kierowanie geograficzne) 
 • Dostosowują lub generują automatycznie cele kierowania geograficznego na podstawie lokalizacji ogólnych.
  Search Ads 360 automatycznie tworzy mniejsze, bardziej precyzyjne cele kierowania geograficznego na podstawie istniejących lokalizacji ogólnych, takich jak kraj, stan czy prowincja, oraz nimi zarządza.

  Jeśli korzystasz z adaptacyjnych lokalizacji docelowych, zalecamy też umożliwienie Search Ads 360 ustawiania dostosowań stawek dla celów kierowania geograficznego.
 • Automatycznie generują cele remarketingowe.
 • Dostosowują lub generują automatycznie precyzyjne grupy produktów w grupach reklam (ma to zastosowanie tylko w kampaniach produktowych).

 

Dostosowania stawek i cele adaptacyjne w kampanii Microsoft Advertising

 • Ustawiają lub zalecają dostosowania stawek według urządzeń (podobnie do strategii ustalania stawek).

 • Dostosowują lub generują automatycznie precyzyjne grupy produktów w grupach reklam (ma to zastosowanie tylko w kampaniach produktowych).

Grupy reklam dziedziczą dostosowania stawek z celu konwersji

Jeśli nie określisz w grupach reklam innych ustawień, mogą one dziedziczyć ustawienia automatycznego określania stawek ze swoich kampanii. Oznacza to, że jeśli ustawisz grupę reklam tak, by dziedziczyła ustawienia określania stawek z kampanii z zastosowanym celem konwersji, będzie ona dziedziczyła dostosowania stawek z tej kampanii.

How ad groups inherit bid adjustment settings from campaign with an applied conversion goal.

 

Przykład
Załóżmy, że cel Makskonwersji stosowany w KampaniiA ustawia w niej dostosowania stawek na urządzenia mobilne na poziomie 20%. Dla lokalizacji docelowych i celów remarketingowych zaleca on tylko dostosowania stawek w wysokości -10%.  
Jedna z grup reklam tej kampanii, Maksgrupareklam1, jest ustawiona tak, by dziedziczyła dostosowania stawek z kampanii. Oznacza to, że ma ona w ustawieniu ustalania stawek wybraną opcję Ręczne określanie ceny ofertowej (dziedziczone). Będzie więc stosować te same dostosowania stawek co kampania – dostosowania stawek mobilnych będą w niej wynosić 20%, a dla lokalizacji docelowych i celów remarketingowych zalecane będą dostosowania stawek w wysokości –10%.
Do innej grupy reklam w tej kampanii, Maksgrupyreklam2, jest stosowana strategia ustalania stawek Search Ads 360. Z tego powodu dostosowania stawek według urządzeń, jak również inne dostosowania stawek w tej grupie reklam, są zarządzane przez tę strategię.
Jeśli w grupie reklam wybierzesz Samodzielne ustawianie stawek, nie będzie ona automatycznie dziedziczyła żadnych dostosowań stawek z kampanii. Jeśli chcesz, by grupa reklam Google Ads lub Microsoft Advertising dziedziczyła dostosowania stawek z kampanii, możesz skonfigurować ją tak, by dziedziczyła z niej ustawienia kierowania.

Omówienie procesu tworzenia i stosowania celu konwersji

Proces tworzenia celu konwersji jest podobny do procesu tworzenia celu możliwości strategii ustalania stawek:

 1. Wybierz lub utwórz cel konwersji.
  1. Wybierz KPI – konwersje lub przychody – by zmaksymalizować ROI.
  2. Wybierz typ konwersji.
 2. Wybierz kampanię i zastosuj do niej cel konwersji.

  1. Wybierz jeden z tych typów kampanii:

   • Kampania ręczna
   • Kampania produktowa
  2. W ustawieniach kampanii ustaw strategię ustalania stawek na Samodzielne ustawianie stawek.

  3.  Zastosuj cel konwersji do kampanii.

  4. Wybierz dostosowania stawek i ustawienia adaptacyjne, którymi ten cel ma zarządzać.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
263
false