Bildirim

Arama motoru pazarlamacılığı kampanyalarınız için tasarlanan Search Ads 360 platformunun yardım merkezine hoş geldiniz.  Yardım merkezine herkes erişebilir. Bununla birlikte, Search Ads 360 ürünü yalnızca oturum açan abone müşteriler tarafından kullanılabilmektedir. Abone olmak veya daha fazla bilgi edinmek için satış ekibimizle iletişime geçin.

Bütçe teklif stratejileriyle bütçe yönetimi

Bütçe yönetimi hakkında

Search Ads 360'ta planlama, bütçe oluşturma ve raporlama görevlerini içeren bütçe yönetimi özelliği, harcamanızı sorunsuz bir şekilde yönetmenize ve kampanyalarınızın başarısını anlamanıza yardımcı olarak verileri e-tablolara aktarma ihtiyacını ortadan kaldırır.

İlk olarak kampanyaları işletmenizin yapısını, reklamlarınızın odaklandığı konuları, markalarınızı veya iş kollarınızı yansıtan bütçe grupları halinde organize edip Search Ads 360'taki mali yıla ait, üç aylık, aylık ya da haftalık reklam harcamalarınızı yönetmeye başlayın. Ardından, belirli bir dönemde ne kadar harcama yapmak istediğinizi tanımlamak için bütçe planı oluşturun. 

Kampanyaları bütçe grupları halinde organize etme

Bütçelerinizi Search Ads 360'ta yönetmek için öncelikle aynı odağa sahip kampanyaları bütçe grupları halinde organize edin. Örneğin, buzdolabı ve soba satıyorsanız cihazları tanıtan tüm kampanyaların yer aldığı bir bütçe grubu oluşturabilirsiniz. Hem lüks hem de ekonomik otel markalarının reklamını yapıyorsanız farklı kampanyaları lüks ve ekonomik bütçe gruplarına yerleştirebilirsiniz. 

Bütçe grubu, desteklenen herhangi bir arama motoru hesabından birden fazla kampanya içerebilir. Google Ads, Microsoft Advertising, Yahoo! Japan ve diğer hesap türlerindeki kampanyalar aynı para birimini kullanıyorsa aynı grupta bulunabilir.

Bütçe grubu çok sayıda kampanya içerebilirken, bir kampanya aynı anda yalnızca bir bütçe grubuna ait olabilir.

Diagram of 2 budget groups in an advertiser. Each budget group contains 3 or 4 campaigns and 2 or 3 quarterly budget plans impact campaign budgets

Desteklenen kampanya türleri

Tüm desteklenen kampanya türleri, paranın nasıl yönetildiğine bakılmaksızın bir bütçe grubuna dahil edilebilir. Diğer bir deyişle, günlük kampanya bütçeleri standart veya hızlandırılmış yayın harcaması (ilerleme hızı) ile manuel veya otomatik olarak yönetilebilir. 

Hızlandırılmış yayın kullanan tüm arama ve alışveriş kampanyaları 7 Ekim 2019'dan itibaren Google Ads'de Standart yayına geçirilmiştir. Hızlandırılmış yayın seçeneği Search Ads 360'ta hala mevcut olsa da Google Ads kampanyaları artık Standart yayın kullanmaktadır. Daha fazla bilgi 

Bir gruba dahil etmek istediğiniz kampanyaları tanımlamak için kampanyalarınızın adlarını, kampanyalara uyguladığınız etiketleri, özel iş verilerinizi veya bir kampanya grubunu benzersiz şekilde tanımlayan diğer ölçütleri kullanabilirsiniz.

Bütçe planlarında harcamayı ayarlama

Temel olarak bütçe planında, harcamak istediğiniz tutar ve reklamcılık hedeflerinize ulaşmak için bütçeyi harcayacağınız zaman aralığı (hafta, ay, üç ay veya yıl) belirtilir.

Plan, harcamayla ilgili öngörüler veya tahmini değerler gösteren grafikler ile bir bütçe ilerleme hızı grafiği içerir. Ayrıca planda, artımlı harcamaları görselleştirip belirli bir zaman aralığında bütçenin nasıl harcanabileceğini anlamanıza yardımcı olan bir ayırma tablosu da bulunur. Grafikleri ve ayırma tablosunu kullanarak harcamak istediğiniz tutara göre performansı izleyip raporlayabilir, her plan segmenti için tahmini harcamayı görüntüleyebilir ve bir veya daha fazla sayıda ara hedef belirleyebilirsiniz.

Bütçe yönetimini bütçe teklif stratejisiyle otomatikleştirme

Optimum performansa ulaşmak amacıyla, bireysel kampanya bütçelerini, teklifleri ve teklif ayarlamalarını otomatik olarak ayarlamak için bir bütçe teklif stratejisi kullanarak Search Ads 360'ın plan boyunca harcamayı optimize etmesini sağlayabilirsiniz. Bütçe planında bütçe ayırma ve harcamayı otomatikleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Search Ads 360, harcama bir Search Ads 360 bütçe teklif stratejisi tarafından yönetilmedikçe kampanya bütçelerinizi (ve teklifleri) otomatik olarak değiştirmez.

Aklınızda bulunsun

Harcamayı optimize etmek için bir bütçe teklif stratejisi etkinleştirmeyi planlıyorsanız paylaşılan bütçeler kullanan kampanyaların, açık artırma anında teklif verme özelliği etkinleştirilmediği sürece bir bütçe teklif stratejisi tarafından optimize edilemeyeceğini unutmayın. Ayırma ve harcamayı otomatikleştirmek için bütçe teklif stratejisi kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Example budget pacing chart with actual, estimated, and target spend

Bütçe ilerleme hızı grafiği, bir plan süresince tahmini, hedef ve gerçekleşen harcamayı grafik olarak gösterir.  

Bütçe ayırma tablosu

Tek bir bütçe planı oluştururken veya düzenlerken, bütçe ayırma tablosu, tahmini ve gerçek kümülatif tutarlarla ve tahmini ve gerçek temel performans göstergesi (gelir, tıklama sayısı, EBM veya dönüşüm sayısı) ile haftalık veya günlük olarak segmentlere ayrılmış şekilde toplam bütçeyi gösterir. Daha fazla bilgi için Tek bir bütçe planında ayırmaları inceleme ve ayarlama başlıklı makaleye bakın.

Budget allocation table in new budget plan. $750000 allocated weekly from April 1 to April 30.

Aynı anda birden çok bütçe planı oluştururken veya düzenlerken, bütçe ayırma tablosu tek bir bütçe planı oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde göründüğünden farklı görünür. Başlıca fark, birden çok planı gösteren tablonun her bir satırının zaman segmenti yerine bir bütçe grubunu temsil etmesidir. Her bütçe grubu satırı, yalnızca bir gün veya haftayı değil, bütçe planı zaman aralığının tamamını kapsar (tek plan içeren ayırma tablosunda olduğu gibi). Daha fazla bilgi için Birden çok bütçe planında hedef harcamaları inceleme ve ayarlama başlıklı makaleye bakın.

Budget allocation table with multiple budget groups selected

Search Ads 360, geçmiş performans verilerini kullanarak performansla ilgili tahminler oluşturur. Ayırmalar için ise her bir bütçe planında yalnızca öneri sunar

Bütçe yönetiminde raporlama

Search Ads 360 tüm bütçe gruplarının ve kampanyalarının performansı ile bağımsız bütçe grupları ve planları hakkında rapor oluşturarak gerçek harcamayı hedef bütçenizle karşılaştırabilmenizi sağlar. Bütçe raporlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bütçe grubu performansı hakkında raporlama yalnızca bütçe yönetiminde kullanılabilir.

Bütçe yönetimi avantajlarının özeti

Bütçe yönetiminin avantajları arasında şunlar vardır:

 • Bütçeyi ve performans ilerleme hızını incelemenizi sağlayan, bir reklamverendeki tüm bütçe grupları için hedef, tahmini harcama ve temel performans göstergelerinin (EBM veya gelir gibi) grafikleri.
 • Bir bütçe teklif stratejisi tarafından yapılan isteğe bağlı otomatik bütçe ayırma, teklif ve teklif ayarlama ayarı.
 • Tüm bütçe gruplarını, bütçe planlarını ve bunların bir reklamveren içindeki performanslarını listeleyen rapor tabloları.
 • Harcama ve diğer hedefleri tahmin etmek için geçmiş performans verilerinin ve hedeflerin kullanımı. Performans geçmişi, Search Ads 360'ın ilk ayırmaları tahmin ederken bir miktar mevsimsellik içermesini de sağlar.
 • Hedef harcamanın, kampanya grubunun geçmiş harcama aralığı dahilinde olup olmadığını belirten, farklı hedefler ve ayırmalar için tahmini kümülatif harcama.
 • Optimum bütçe ayırmayla ilgili detaylı bilgiler edinmenize ve harcama hızınızı görüntülemenize yardımcı olmak için günlük, haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık bütçe raporları.
Bütçe yönetimi, harcamanız için rapor aracı olarak Bütçe ilerleme hızı raporlarının yerini alıyor. Bütçe yönetiminde bütçe ilerleme hızı raporlarınızı nasıl yeniden oluşturacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Desteklenen ve desteklenmeyen özellikler

Aşağıdaki listeler bütçe yönetimi bileşenleri ile kullanılabilecek Search Ads 360 özelliklerini özetlemektedir.

Desteklenen özellikler

 • Hedefler. Bütçe planı oluşturmak için bir dönüşüm hedefi veya tıklama hedefi gerekir.
 • Toplu düzenlemeler. Kullanıcı arayüzünden yararlanarak veya toplu e-tablo kullanarak birden fazla kampanyayı bütçe grubuna ekleyebilir veya bütçe grubundan kaldırabilirsiniz.
 • İş verileri ve filtreler. Bir bütçe grubuna dahil edilecek kampanyaların listesini filtrelemek için iş verilerinizi kullanabilirsiniz.
 • Yalnızca arama motorları. Bütçe gruplarının üyeleri yalnızca arama motoru kampanyaları olabilir. Motor izleme ve sosyal motor kampanyaları bütçe gruplarına dahil edilemez.
 • Değişiklik geçmişi. Belirli türlerdeki bütçe yönetimi değişiklikleri, değişiklik geçmişi raporlarına kaydedilir. Bunlara örnek olarak bütçe grupları, planlar, bütçeler, teklifler ve teklif ayarlamaları hakkındaki değişiklikler verilebilir.
 • Bütçe gruplarına kampanya eklemek veya bütçe gruplarından kampanya kaldırmak için kurallar kullanılabilir.
 • Aylık harcama bütçe teklif stratejileri. Aylık harcama teklif stratejilerinin yerine bütçe teklif stratejileri geliyor. Bütçe teklif stratejileri, harcamaları haftalık, üç aylık veya özel dönemler için de optimize edebilir. Bütçe teklif stratejileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Desteklenmeyen özellikler

 • Bütçe grubu ve bütçe planı performansı, Yönetici raporlarında kullanılamaz.
 • Teklif stratejileri bütçe gruplarına veya bütçe planlarına uygulanamaz. Bunun yerine bütçelerin, tekliflerin ve teklif ayarlamalarının otomatikleştirilmesi için bütçe planı içinde bir bütçe teklif stratejisi oluşturabilirsiniz. 
 • Kampanya kopyası. Bütçe grupları, bütçe planları ve bütçe teklif stratejileri kopyalanmaz.

Bütçe yönetimini kullanma adımlarına genel bakış

 1. Bütçe grupları oluşturun ve bunlara kampanya ekleyin.
 2. Bir veya daha fazla bütçe planı oluşturun ve bütçe teklif stratejisini etkinleştirerek bütçe otomasyonunu etkin hale getirin.

 

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü