Powiadomienie

Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Zarządzanie budżetem za pomocą strategii ustalania stawek pod kątem budżetu

Informacje o zarządzaniu budżetem

Zarządzanie budżetem w Search Ads 360 umożliwia tworzenie planów, określanie budżetu i generowanie raportów, dzięki czemu masz kontrolę nad wydatkami oraz dostęp do informacji pozwalających poznać przyczyny sukcesu kampanii. Nie musisz już więc eksportować danych do arkusza kalkulacyjnego.

Aby zarządzać rocznymi, kwartalnymi, miesięcznymi lub tygodniowymi nakładami na reklamę w Search Ads 360, połącz najpierw kampanie w grupy budżetu, które odzwierciedlają strukturę Twojej firmy, cele jej działań reklamowych oraz jej marki lub rodzaje działalności. Następnie utwórz plan budżetu, by określić, ile chcesz wydać w danym przedziale czasu.

Łączenie kampanii w grupy budżetu

Aby zarządzać budżetami w Search Ads 360, połącz kampanie z tym samym przeznaczeniem w grupy budżetu. Jeśli np. sprzedajesz lodówki i kuchenki, możesz utworzyć grupę budżetu, która uwzględnia wszystkie kampanie reklamujące sprzęt gospodarstwa domowego. Jeśli reklamujesz zarówno ekskluzywne, jak i tanie hotele, możesz przyporządkować różne kampanie do grup budżetu takich jak klasa luksusowa i klasa ekonomiczna.

Grupa budżetu może obejmować kampanie z dowolnego obsługiwanego konta wyszukiwarki. Kampanie Google Ads, Microsoft Advertising i Yahoo! oraz z innych typów kont mogą się znajdować w jednej grupie, o ile korzystają z tej samej waluty.

Grupa budżetu może obejmować wiele kampanii, ale kampania może w danym momencie należeć tylko do jednej grupy budżetu.

Diagram of 2 budget groups in an advertiser. Each budget group contains 3 or 4 campaigns and 2 or 3 quarterly budget plans impact campaign budgets

Obsługiwane typy kampanii

W grupie budżetu można uwzględnić wszystkie obsługiwane typy kampanii niezależnie od sposobu zarządzania w nich środkami. Oznacza to, że dziennymi budżetami kampanii można zarządzać ręcznie lub automatycznie – z wydatkami za wyświetlanie standardowe lub przyspieszone (tempo).

7 października 2019 r. wszystkie kampanie w sieci wyszukiwania i kampanie produktowe korzystające z wyświetlania przyspieszonego zostały przełączone w Google Ads na standardowe wyświetlanie. Opcja wyświetlania przyspieszonego jest nadal dostępna w Search Ads 360, ale kampanie Google Ads korzystają teraz ze standardowego wyświetlania. Więcej informacji 

Kampanie, które chcesz uwzględnić w grupie, możesz wskazać, używając ich nazw, etykiet, niestandardowych firmowych baz danych lub innych kryteriów, które umożliwiają unikalną identyfikację zbiorów kampanii.

Określanie wydatków w planach budżetu

Zasadniczo plan budżetu określa kwotę, którą chcesz przeznaczyć na wydatki, i przedział czasu (tydzień, miesiąc, kwartał, rok), w którym chcesz wydać środki z budżetu i osiągnąć założone cele reklamowe.

Plan zawiera wykresy, które pokazują przewidywane lub szacowane wydatki, wykres tempa wydawania budżetu i tabelę alokacji. Dzięki temu możesz się zorientować, jak będą rosnąć wydatki oraz jak może następować wydawanie budżetu w określonym czasie.Korzystając z wykresów i tabeli alokacji, możesz śledzić i raportować skuteczność w zależności od kwoty, jaką chcesz wydać, wyświetlać szacunkowe wartości wydatków w przypadku każdego segmentu planu, a także ustawić co najmniej jeden cel pośredni.

Automatyczne zarządzanie budżetem dzięki strategii ustalania stawek pod kątem budżetu

Możesz pozwolić Search Ads 360 na optymalizowanie wydatków w ramach planu, stosując strategię ustalania stawek pod kątem budżetu. Będzie ona automatycznie określać budżety, stawki i dostosowania stawek w poszczególnych kampaniach, aby zapewnić optymalną skuteczność.Dowiedz się więcej o tym, jak automatyzować alokację budżetu i wydatki w ramach planu budżetu.

Search Ads 360 nie zmienia automatycznie budżetów kampanii (ani stawek), chyba że wydatkami w tej usłudze zarządza strategia ustalania stawek pod kątem budżetu.

Pamiętaj o tych kwestiach

Jeśli planujesz włączyć strategię ustalania stawek pod kątem budżetu, by racjonalizować wydatki, pamiętaj że kampanii korzystających z budżetów wspólnych nie można optymalizować za pomocą takiej strategii, chyba że włączone jest określanie stawek w czasie aukcji. Dowiedz się więcej o używaniu strategii ustalania stawek pod kątem budżetu do automatycznego przydzielania środków i określania wydatków.

 

Example budget pacing chart with actual, estimated, and target spend

Wykres tempa wydawania budżetu przedstawia szacowane, docelowe i rzeczywiste wydatki w okresie obowiązywania planu.  

Tabela alokacji budżetu

Podczas tworzenia lub edytowania pojedynczego planu budżetu tabela alokacji budżetu podaje łączny budżet z podziałem na tygodnie lub dni, szacowane i rzeczywiste skumulowane kwoty oraz szacowany i rzeczywisty kluczowy wskaźnik wydajności (w postaci przychodów, kliknięć, CPA lub konwersji). Więcej informacji znajdziesz w artykule Sprawdzanie i ustawianie przydziałów w planie budżetu.

Budget allocation table in new budget plan. $750000 allocated weekly from April 1 to April 30.

Podczas tworzenia i edytowania wielu planów budżetu naraz tabela alokacji budżetu wygląda inaczej niż podczas tworzenia i edytowania pojedynczego planu budżetu. Główna różnica polega na tym, że każdy wiersz w tabeli dla wielu planów reprezentuje grupę budżetu, a nie segment czasu. Każdy wiersz grupy budżetu obejmuje cały zakres czasowy planu budżetu, a nie tylko dzień lub tydzień (tak jak w przypadku tabeli alokacji dla pojedynczego planu). Więcej informacji znajdziesz w artykule Sprawdzanie i ustawianie docelowych wydatków w wielu planach budżetu.

Budget allocation table with multiple budget groups selected

Search Ads 360 prognozuje skuteczność na podstawie historycznych danych o skuteczności i jedynie zaleca przydziały w poszczególnych planach budżetu.

Raporty w zarządzaniu budżetem

Search Ads 360 generuje łączne raporty o skuteczności wszystkich grup budżetu i kampanii, a także o poszczególnych grupach i planach budżetu, dzięki czemu możesz porównywać rzeczywiste wydatki z budżetem docelowym.Więcej informacji o raportach dotyczących budżetu.

Raporty o skuteczności grupy budżetu są dostępne tylko w zarządzaniu budżetem.

Podsumowanie zalet zarządzania budżetem

Zalety zarządzania budżetem to m.in.:

 • Wykresy przedstawiające docelowe i szacowane wydatki oraz kluczowe wskaźniki skuteczności (np. CPA czy przychody) we wszystkich grupach budżetu reklamodawcy umożliwiają przeglądanie tempa wydawania budżetu i rozkładu skuteczności.
 • Opcjonalne automatyczne przydzielanie budżetu, określanie stawek i dostosowań stawek, którymi zarządza strategia ustalania stawek pod kątem budżetu.
 • Tabele raportowania zawierają wszystkie grupy oraz plany budżetu i prezentują ich skuteczność w ramach reklamodawcy.
 • Prognozowanie wydatków i innych celów na podstawie danych o skuteczności historycznej. Historia skuteczności pozwala też Search Ads 360 na uwzględnianie sezonowości podczas szacowania wstępnych alokacji.
 • Szacowane skumulowane wydatki na potrzeby różnych celów i przydziałów wskazują, czy wydatki docelowe mieszczą się w zakresie wydatków historycznych dla grup kampanii.
 • Dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne raporty o budżecie ułatwiają analizę i określanie optymalnego przydzielania budżetu oraz przeglądanie tempa wydawania środków.
Zarządzanie budżetem zastępuje raporty o tempie wydawania budżetu w charakterze narzędzia do raportowania wydatków. Więcej informacji o tworzeniu używanych wcześniej raportów o tempie wydawania budżetu w zarządzaniu budżetem.

Funkcje obsługiwane i nieobsługiwane

Poniższa lista wymienia funkcje Search Ads 360, których można używać ze składnikami zarządzania budżetem.

Obsługiwane funkcje

 • Cele. Do utworzenia planu budżetu potrzeba celu konwersji lub docelowej liczby kliknięć.
 • Zmiany zbiorcze. Dodawanie lub usuwanie wielu kampanii z grupy budżetu w interfejsie albo za pomocą arkusza zbiorczego.
 • Firmowe bazy danych i filtry. Możesz korzystać ze swojej firmowej bazy danych do filtrowania listy kampanii, które chcesz uwzględnić w grupie budżetu.
 • Tylko wyszukiwarki. Do grup budżetu mogą należeć tylko kampanie wyszukiwarek. W grupach budżetu nie można uwzględniać kampanii z wyszukiwarek społecznościowych ani kampanii używanych do śledzenia.
 • Historia zmian. Niektóre rodzaje zmian wprowadzanych w zarządzaniu budżetem są rejestrowane w raportach Historia zmian. Są to np. zmiany w grupach i planach budżetu, budżetach, stawkach oraz w dostosowaniach stawek.
 • Reguł można używać do dodawania kampanii do grup budżetu i ich usuwania z takich grup.
 • Strategie ustalania stawek pod kątem budżetu z określonymi wydatkami miesięcznymi.Strategie te zastąpiliśmy teraz strategiami ustalania stawek pod kątem budżetu. Te ostatnie strategie mogą też optymalizować wydatki w wybranych tygodniach, kwartałach lub w okresach niestandardowych. Dowiedz się więcej o strategiach ustalania stawek pod kątem budżetu.

Nieobsługiwane funkcje

 • Dane o skuteczności grup i planów budżetu są niedostępne w raportach wykonawczych.
 • Strategii ustalania stawek nie można stosować do grup ani planów budżetu. Aby zautomatyzować modyfikowanie budżetów, stawek i dostosowań stawek, utwórz w zamian budżet strategii ustalania stawek w planie budżetu.
 • Kopiowanie kampanii. Grupy budżetu, plany budżetu i strategie ustalania stawek pod kątem budżetu nie są kopiowane.

Omówienie procedury użycia zarządzania budżetem

 1. Utwórz grupy budżetu i dodaj do nich kampanie.
 2. Utwórz co najmniej jeden plan budżetu oraz uruchom automatyzację budżetu, włączając strategię ustalania stawek pod kątem budżetu.

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne