Search Ads 360 teklif stratejileri hakkında

Search Ads 360'ta analiz edilmesi için bir hedef oluşturma

Bir hedef başlatma

 1. Bir reklamverene gidin.
  Reklamverene gitme adımları
  1. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  2. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  3. Reklamveren listesinde, reklamvereni tıklayın.

  4. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360'ta, reklamverenin tüm arama motoru hesaplarıyla ilgili veriler içeren reklamveren sayfası görüntülenir.

 2. Sol gezinme panelinde Teklif stratejileri'ni tıklayın.
 3. Teklif stratejisi fırsatları sekmesini tıklayın.
 4. Bu, oluşturulacak ilk hedefse Yeni dönüşüm hedefi oluştur düğmesini tıklayın.
  Başka hedef oluşturduysanız listeyi görüntülemek için Dönüşüm hedefi seçinAşağı Ok öğesini tıklayın.
 5. Bir dönüşüm hedefi seçin veya Yeni dönüşüm hedefi oluştur'u tıklayın.
 6. Yeni dönüşüm hedefi oluşturmayı seçtiyseniz mevcut bir sütunu hedef olarak kullanma veya hedef olarak kullanmak üzere yeni bir sütun oluşturma adımlarını tamamlayın.

Mevcut bir sütunu hedef olarak kullanma

 1. Bir hedef oluşturmaya başlayın.
 2. Yeni dönüşüm hedefi penceresinde Sütun seçin'i tıklayın.
 3. Sütun bölümünün altında oku ▼ tıklayın ve bir sütun seçin.

  Yalnızca son tıklama ilişkilendirmesi modelini kullanan sütunlar listelenir.
 4. Sütunun metriği Dönüşümler ise Search Ads 360, hedefinizi izlemek için EBM'yi (işlem başına maliyet) kullanır.
  Sütununun metriği Gelir ise ERS (etkin gelir paylaşımı) veya ROAS (reklam harcamasının getirisi) seçeneğini kullanın. 
  Search Ads 360 sütunun metriğini kullanarak dönüşümleri veya geliri optimize eder.

 5. Kaydet'i tıklayın. 

  Hedef raporlama sütunlarını düzenleyemezsiniz.

Hedef olarak kullanılacak yeni bir sütun ekleme

 1. Bir hedef oluşturmaya başlayın
 2. Yeni dönüşüm hedefi penceresinde Sütun oluştur'u tıklayın.
 3. Sütun için bir ad girin.
  Sütunun adı, aynı zamanda dönüşüm hedefinin adıdır.
 4. Dönüşümler'i veya Gelir'i seçin.
 5. Dönüşümler'i seçtiyseniz Search Ads 360, hedefinizi izlemek için EBM'yi (işlem başına maliyet) kullanır.

  Gelir'i seçtiyseniz ERS (etkin gelir paylaşımı) veya ROAS (reklam harcamasının getirisi) seçeneğini kullanın. 
 6. Dönüşüm kaynağı bölümünün altında, dönüşüm türünü seçmek için oku ▼ tıklayın ve ardından, dönüşüm türüyle ilgili adımları tamamlayın.

  Floodlight etkinliklerinin, Google Analytics hedeflerinin veya teklif stratejileriyle uyumlu formül sütunlarının bazılarını veya tümünü seçebilirsiniz.

  • Dönüşüm hedefinde kullanılan formül sütununda yalnızca desteklenen dönüşüm türleri bulunabilir.
  • Dönüşüm hedefleri için Search Ads 360, seçilen etiketlere göre bildirilen eylemlerin veya işlemlerin sayısını toplar.

   Buna ek olarak, formül sütunları listesi yalnızca dönüşüm sayısını değerlendiren formül sütunlarını içerir.

  • Gelir hedefleri için Search Ads 360, seçilen etiketler tarafından bildirilen tüm geliri toplar. Bu, etiketler tarafından bildirilen dönüşümlerle ilişkili Floodlight talimatları ile hesaplanan geliri de içerir.

   Buna ek olarak, formül sütunları listesinde yalnızca bir gelir tutarını değerlendiren formül sütunları bulunur.

   

  Floodlight
  1. İsteğe bağlı. Farklı bir ilişkilendirme modeli seçmek için İlişkilendirme modelinin yanındaki oku ▼ tıklayın.

   Son tıklama ilişkilendirme modeli varsayılan olarak seçilidir.

  2. Varsa Ortamlar arası dönüşümler onay kutusunu seçin. 

   Dönüşümlerin kaynağı Floodlight etiketleriyse dönüşüm sağlayan çeşitli müşteri etkileşimlerinin kredisini ilişkilendirmek için Ortamlar arası dönüşümler onay kutusunu işaretleyin. 

    

  3. Dönüşüm türünü seçin alanının altında dönüşümler veya gelir metriğine dayalı kullanılabilir seçeneklerden birini belirleyin.

   • Dönüşümler TPG'si

    1. Dönüşüm türünü seçin:
     • Eylemleri seçin
     • İşlemleri seçin
    2. Etiketleri seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:
     • Seçilen dönüşümler'i belirlediyseniz, bir Floodlight etiketinin adını yazarak etiketi arayın veya soldaki Floodlight etiketleri listesinde, hedefe dahil etmek istediğiniz her Floodlight etiketinin veya Floodlight etkinlik grubu klasörünün yanındaki sağa taşıma oklarını >> tıklayın. Bir Floodlight etkinlik grubundaki tüm etiketleri seçmek için grup klasörünü seçin.

     • Tüm Floodlight etiketlerini seçmek için Tümünü seç'i tıklayın.

    3. Etiketleri kaldırmak için aşağıdakilerden birini yapın.

     • Herhangi bir Floodlight etiketini kaldırmak için Seçilen etiketler listesinde satırdaki kaldır simgesini tıklayın. 

     • Seçilen Floodlight etiketlerinin tümünü kaldırmak için Seçilen etiketler listesinde Tümünü kaldır'ı tıklayın.  

   • Gelir TPG'si

    1. İşlemleri seç'i tıklayın.

    2. Etiketleri seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

     • Seçilen dönüşümler'i belirlediyseniz, bir Floodlight etiketinin adını yazarak etiketi arayın veya soldaki Floodlight etiketleri listesinde, dönüşüm hedefine dahil etmek istediğiniz her Floodlight etiketinin veya Floodlight etkinlik grup klasörünün yanındaki sağa taşıma oklarını >> tıklayın. Bir Floodlight etkinlik grubundaki tüm etiketleri seçmek için grup klasörünü seçin.

     • Tüm Floodlight etiketlerini seçmek için Tümünü seç'i tıklayın.

    3. Etiketleri kaldırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

     • Herhangi bir Floodlight etiketini kaldırmak için Seçilen etiketler listesinde satırdaki kaldır simgesini tıklayın. 

     • Seçilen Floodlight etiketlerinin tümünü kaldırmak için Seçilen etiketler listesinde Tümünü kaldır'ı tıklayın.  

  Google Analytics

  Dönüşümler TPG'si

  Dönüşüm türünü seçin alanının altında aşağıdakilerden birini seçin:

  • Tüm işlemler
  • Seçilen dönüşümler

   1. Hedefleri seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

    • Seçilen dönüşümler'i belirlediyseniz, bir Google Analytics hedefinin adını yazarak hedefi arayın veya soldaki Google Analytics hedefleri listesinde, eklemek istediğiniz her Google Analytics hedefinin veya Google Analytics klasörünün yanındaki sağa taşıma oklarını >> tıklayın. Bir gruptaki tüm hedefleri seçmek için ilgili Google Analytics klasörünü seçin.

    • Google Analytics hedeflerinin tamamını seçmek için Tümünü seç'i tıklayın.

   2. Hedefleri kaldırmak için aşağıdakilerden birini yapın.

    • Herhangi bir Google Analytics hedefini kaldırmak için Seçilen hedefler listesinde satırdaki kaldır simgesini tıklayın. 

    • Seçilen Google Analytics hedeflerinin tümünü kaldırmak için Seçilen hedefler listesinde Tümünü kaldır'ı tıklayın.  

  Gelir TPG'si

  Dönüşüm türünü seçin alanının altında aşağıdakilerden birini seçin:

  • Tüm işlemlerin geliri
  • Seçilen hedeflerden para

   1. Hedefleri seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

    • Hedef için aranacak Google Analytics hedefinin adını yazın veya soldaki Google Analytics hedefleri listesinde, her Google Analytics hedefinin yanındaki sağa taşıma oklarını >> veya dahil etmek istediğiniz Google Analytics klasörünü tıklayın. Bir gruptaki tüm hedefleri seçmek için ilgili Google Analytics klasörünü seçin.

    • Google Analytics hedeflerinin tamamını seçmek için Tümünü seç'i tıklayın.

   2. Hedefleri kaldırmak için aşağıdakilerden birini yapın.

    • Herhangi bir Google Analytics hedefini kaldırmak için Seçilen hedefler listesinde satırdaki kaldır simgesini tıklayın. 

    • Seçilen Google Analytics hedeflerinin tümünü kaldırmak için Seçilen hedefler listesinde Tümünü kaldır'ı tıklayın.  

  Formül sütunları

  Dönüşüm türünü seçin alanının altındaki oku ▼ tıklayarak formül sütunları listesini görüntüleyin ve ardından, formülü seçin.

  Tüm Floodlight ve Google Analytics dönüşümlerinin sayısını toplayan bir formül sütunu kullanabileceğinizi unutmayın. Dönüşümler TPG'si olan hedefler, tıklamaların gelirini veya sayısını hesaplayan formül sütununu kullanamaz. Gelir TPG'si olan hedefler, dönüşüm sayısını hesaplayan formül sütununu kullanamaz.

  Dönüşüm hedefinin formül sütunu, Google Ads dönüşümlerini içeremez.

  Floodlight etkinlik sütunu

  Dönüşüm türünü seçin alanının altındaki oku ▼ tıklayarak özel Floodlight etkinlik sütunlarının listesini görüntüleyin ve özel Floodlight etkinliğini seçin.
  Listede, tüm ilişkilendirme modeli türlerini kullanan Floodlight etkinlik sütunları bulunur.

  Google Analytics sütunları

  Dönüşüm türünü seçin alanının altındaki oku ▼ tıklayarak özel Google Analytics sütunlarının listesini görüntüleyin ve ardından, Google Analytics sütununu seçin.

   

 7. Kaydet'i tıklayın.
   

Search Ads 360 teklif stratejisinden faydalanmak için analiz edilen kampanyalar

Search Ads 360, Google Ads ve Microsoft Advertising hesaplarınızın her birindeki kampanyaları analiz etmeye başlar. Search Ads 360 analizini bitirdiğinde, Teklif stratejisi fırsatları sekmesindeki raporlama tablosunda bir teklif stratejisinden faydalanacak kampanyaların listesi görüntülenir.

Search Ads 360 hedef için herhangi bir öneri içermiyorsa raporlama tablosunda şu mesajı görürsünüz:
Seçili hedef için öneri yok. Bir hafta içinde tekrar kontrol edin.

Bu iletiyi görürseniz aşağıdakilerden birini deneyin:

 • Hesap listesinden bir hesap seçin.
 • Bir iki gün bekleyip öneriyi yeniden görüntüleyin. Search Ads 360, önerileri günlük olarak oluşturur.

Bir kampanyadaki herhangi bir anahtar kelime ya da reklam grubu, etkin veya duraklatılmış bir teklif stratejisi ile yönetiliyorsa ilgili kampanyanın, öneriler tablosunda görünmeyeceğini de unutmayın.

Kampanyaların teklif stratejisi fırsatları için analiz edilmesini istiyorsanız duraklatılmış bir teklif stratejisindeki öğelerin kaldırıldığından emin olun.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?