Powiadomienie

Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Raport na temat konwersji Floodlight

Ustawianie niestandardowych danych i wymiarów Floodlight

Zanim ustawisz w Search Ads 360 niestandardowe dane i wymiary, musisz utworzyć niestandardowe zmienne Floodlight dla reklamodawcy w usłudze Campaign Manager 360 powiązanego z reklamodawcą w Search Ads 360. Następnie skonfiguruj tagi Floodlight, by rejestrowały dane dla zmiennych, lub prześlij dane dla zmiennych za pomocą interfejsu Search Ads 360 API.

Search Ads 360 co 2 godziny sprawdza, czy reklamodawca w usłudze Campaign Manager 360 ma nowe niestandardowe zmienne Floodlight. Po wykryciu nowej zmiennej dodaje ją do karty Niestandardowe zmienne Floodlight reklamodawcy w Search Ads 360. Zanim skorzystasz z danych w raporcie Search Ads 360, musisz zmapować każdą niestandardową zmienną Floodlight na typ danych w Search Ads 360.

Uwaga: dane tekstowe z niestandardowej zmiennej Floodlight są w Search Ads 360 zamieniane na tekst zapisany tylko małymi literami. Jeśli na przykład zmienna Floodlight przesyła „PL” jako nazwę kraju, Search Ads 360 zamieni tę wartość na „pl”.

Wymagane uprawnienia specjalne

Niestandardowe dane i wymiary Floodlight mogą konfigurować tylko menedżerowie agencji i reklamodawców w Search Ads 360.

Konfigurowanie niestandardowych danych i wymiarów w Search Ads 360

 1. W Search Ads 360 otwórz właściwości reklamodawcy, który jest powiązany z reklamodawcą w usłudze Campaign Manager 360 zawierającym niestandardowe zmienne Floodlight.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Ustawienia reklamodawcy.

  Nie widzisz opcji Ustawienia reklamodawcy? Ustawienia reklamodawcy w panelu użytkownika po lewej stronie widzą tylko menedżerowie agencji i reklamodawców w Search Ads 360.

 3. Kliknij kartę Floodlight▼ i wybierz Niestandardowe zmienne Floodlight.
  Na tej karcie znajdziesz wszystkie niestandardowe zmienne Floodlight reklamodawcy w usłudze Campaign Manager 360 wykryte w Search Ads 360.

  Nowo wykryte zmienne mają wartość Nieaktywna w kolumnie Stan.

 4. Typ danych niestandardowej zmiennej nie jest od razu ustawiony w Search Ads 360. Musisz go ustawić w ten sposób:

  • Jeśli typem zmiennej w usłudze Campaign Manager 360 jest ciąg znaków, wybierz Wymiar w kolumnie Typ. W Search Ads 360 ciągi znaków mogą być tylko wymiarami.
  • Jeśli typem zmiennej w usłudze Campaign Manager 360 jest liczba, wybierz w kolumnie Typ wartość odpowiadającą planowanemu wykorzystaniu zmiennej w Search Ads 360:

   • Dane: wartość zmiennej będzie agregowana. Na przykład jeśli zmienna zlicza elementy przy konwersji lub śledzi ogólne koszty wysyłki zakupów, powinna mieć typ dane. Search Ads 360 będzie sumować te wartości przy każdej aktualizacji zmiennej z Floodlight, a gdy dodasz tę kolumnę do raportu w Search Ads 360, zobaczysz łączną liczbę konwersji lub łączne koszty wysyłki.

   • Wymiar: wartość zmiennej będzie służyć do filtrowania danych w kolumnie. Na przykład jeśli zmienna oznacza numer działu lub liczbowy identyfikator produktu, powinna mieć typ wymiar. Możesz wtedy utworzyć kolumnę aktywności Floodlight, która będzie zawierać tylko dane z wybranego działu.

    Wymiarów niestandardowych możesz też używać w strategii ustalania stawek Search Ads 360.

Teraz w kolumnie Stan zobaczysz wartość Nieużywana, co oznacza, że zmienna jest ustawiona i gotowa do wykorzystania w kolumnie Floodlight.

Zmiana danych w wymiary

Jeśli ustawisz najpierw zmienną Floodlight jako wartość danych w Search Ads 360, możesz ją zmienić w wymiar. Podobnie, jeśli ustawisz niestandardową zmienną liczbową Floodlight jako wymiar, możesz ją zmienić w dane (tylko niestandardowe zmienne liczbowe Floodlight mogą być używane jako dane w Search Ads 360).

Jeśli zmienna jest używana w kolumnie Floodlight, przed zmianą musisz ją najpierw z niej usunąć. W tabeli raportowania Niestandardowe zmienne Floodlight zobaczysz, które kolumny Floodlight korzystają z tej zmiennej.

Gdy zmienisz dane w wymiar (lub cofniesz ustawienie danych), wszystkie dane historyczne zgromadzone przez zmienną zostaną utracone. Utraconych danych nie da się odzyskać, przełączając zmienną z powrotem na dane.

Gdy zmienisz wymiar w dane, zmienna zacznie zbierać dane od momentu zmiany.

Jak zmienić dane w wymiar

 1. W Search Ads 360 otwórz właściwości reklamodawcy, który jest powiązany z reklamodawcą w usłudze Campaign Manager 360 zawierającym niestandardowe zmienne Floodlight.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Ustawienia reklamodawcy.

  Nie widzisz opcji Ustawienia reklamodawcy? Ustawienia reklamodawcy w panelu użytkownika po lewej stronie widzą tylko menedżerowie agencji i reklamodawców w Search Ads 360.

 3. Kliknij kartę Floodlight▼ i wybierz Niestandardowe zmienne Floodlight.

 4. Jeśli w kolumnie Stan zmiennej widać W użyciu, wykonaj te czynności:

  1. Najedź kursorem na link W użyciu. Pojawi się wyskakujące okienko z listą nazw niestandardowych kolumn Floodlight, które korzystają ze zmiennej.

  2. Edytuj poszczególne kolumny Floodlight wymienione w okienku, by usunąć niestandardową zmienną Floodlight.

  3. Jeśli zmienna to jedyna wartość danych używana w tej kolumnie, wybierz w niej inne dane lub usuń kolumnę niestandardową z Search Ads 360.

   Teraz w kolumnie Stan zobaczysz wartość Nieużywana.

 5. W kolumnie Typ zmiennej zmień Wymiar lub Dane na wartość Nie ustawiono.

Usuwanie zmiennej niestandardowej

Jeśli nie chcesz już uwzględniać danych ze zmiennej niestandardowej w Search Ads 360, możesz cofnąć przypisanie zmiennej. Gdy to zrobisz, wszystkie dane historyczne zgromadzone przez zmienną zostaną utracone.Nie odzyskasz ich nawet wtedy, gdy dodasz tę zmienną ponownie.

 1. W Search Ads 360 otwórz właściwości reklamodawcy, który jest powiązany z reklamodawcą w usłudze Campaign Manager 360 zawierającym niestandardowe zmienne Floodlight.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Ustawienia reklamodawcy.

  Nie widzisz opcji Ustawienia reklamodawcy? Ustawienia reklamodawcy w panelu użytkownika po lewej stronie widzą tylko menedżerowie agencji i reklamodawców w Search Ads 360.

 3. Kliknij kartę Floodlight▼ i wybierz Niestandardowe zmienne Floodlight.

 4. Jeśli w kolumnie Stan zmiennej widać W użyciu, wykonaj te czynności:

  1. Najedź kursorem na link W użyciu. Pojawi się wyskakujące okienko z listą nazw niestandardowych kolumn Floodlight, które korzystają ze zmiennej.

  2. Edytuj poszczególne kolumny Floodlight wymienione w okienku, by usunąć niestandardową zmienną Floodlight.

  3. Jeśli zmienna to jedyna wartość danych używana w tej kolumnie, wybierz w niej inne dane lub usuń kolumnę niestandardową z Search Ads 360.

   Teraz w kolumnie Stan zobaczysz wartość Nieużywana.

 5. W kolumnie Typ zmiennej wybierz Nie ustawiono.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
10325791799650479560
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true