Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Rezygnacja z Search Ads 360

Od marca 2022 r. będziemy przenosić konta wyszukiwarki Yahoo! Gemini w Search Ads 360 na konta śledzenia wyszukiwarki. Więcej informacji

Jeśli chcesz przestać używać Search Ads 360, najpierw skontaktuj się z przedstawicielem tej usługi. Spróbuje on rozwiązać wszelkie problemy, które mogą wpływać na Twój komfort korzystania z tej usługi.

Jeśli nadal chcesz zrezygnować z DS, musisz dokładnie wykonać wszystkie opisane niżej kroki. Pozwoli to uniknąć niepożądanych konsekwencji.

Omówienie procedur rezygnacji

Poniżej znajdziesz omówienie wszystkich procedur wymaganych przy rezygnacji z Search Ads 360. Kliknij wybrany link, by zobaczyć czynności wykonywane w ramach danej procedury.

 1. Usuń lub wstrzymaj automatyczne procesy Search Ads 360, takie jak zaplanowane edytowanie.
  Dzięki temu Search Ads 360 nie będzie zastępować nowych zmian w wyszukiwarkach do momentu ukończenia procesu rezygnacji.

 2. Dezaktywuj wszystkie konta wyszukiwarek w Search Ads 360

 3. Usuń URL serwera kliknięć Search Ads 360
  Czynności, które trzeba wykonać, aby usunąć adresy URL serwerów kliknięć z kont korzystających z szablonów udostępnianych, są inne niż czynności wykonywane w przypadku kont, które nie korzystają z takich szablonów.

 4. Na każdym koncie wyszukiwarki usuń Search Ads 360 z listy aplikacji mających dostęp do interfejsu API.

 5. Gdy zrezygnujesz z Search Ads 360 na wszystkich kontach wyszukiwarek, skontaktuj się z zespołem pomocy, by dezaktywować reklamodawcę w Search Ads 360.

  Odłączanie Google Analytics

  Jeśli reklamodawca jest połączony z usługą Google Analytics, po jego dezaktywacji przez zespół obsługi klienta połączenie nie będzie już używane.

  Jeśli usuniesz wszystkie konta wyszukiwarek, nie prosząc zespołu pomocy o dezaktywację reklamodawcy, musisz też wykonać procedurę odłączenia usługi Google Analytics, by nie wysyłała ona więcej danych do Search Ads 360.

Usuwanie i wstrzymywanie automatycznych procesów Search Ads 360

Jeśli poniższe automatyczne procesy są aktywne we właściwościach reklamodawcy w Search Ads 360, usuń je lub wstrzymaj.

Od 29 czerwca 2020 r. klienci, którzy wcześniej włączyli zaplanowaną synchronizację lub zdecydują się włączyć ją teraz, nie będą mogli wyłączyć tej funkcji.Podobnie klienci, którzy wcześniej aktywowali interfejs API konwersji, nie będą mogli go dezaktywować.

Od 1 lutego 2021 r. Search Ads 360 będzie automatycznie włączać zaplanowaną synchronizację i aktywować interfejs API konwersji na kontach wszystkich użytkowników, którzy jeszcze tego nie zrobili.

Jeśli usuniesz konto, zostaną zatrzymane wszystkie synchronizacje (nawet te zaplanowane).

Automatyczny proces Procedura usuwania lub wstrzymywania automatycznego procesu
Uaktualnione kampanie asortymentowe

Wstrzymaj plany asortymentu:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Zarządzanie asortymentem.

 3. Kliknij kartę Plany asortymentu i wybierz plan asortymentu.

 4. Kliknij Edytuj ▼ i wybierz Wstrzymaj.

Gdy wstrzymasz plan asortymentu, Search Ads 360 przestanie aktualizować kampanie wygenerowane na jego podstawie. Wygenerowane kampanie nie zostaną wstrzymane.Jeśli po rezygnacji z usługi dodasz konto wyszukiwarki z powrotem do Search Ads 360, Search Ads 360 potraktuje wszystkie wcześniejsze uaktualnione kampanie asortymentowe jako kampanie ręczne, ale będzie można przywrócić funkcję zarządzania asortymentem.

Adaptacyjne kampanie produktowe Zatrzymaj automatyczne podziały grup produktów w kampaniach produktowych.
Adaptacyjne lokalizacje docelowe Wyłącz kierowanie na lokalizacje adaptacyjne w kampaniach Google Ads.
Strategie ustalania stawek

Usuń lub wstrzymaj strategie ustalania stawek:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

 3. Zaznacz wszystkie strategie ustalania stawek.

 4. Kliknij kolejno Edytuj ▼Usuń (lub Wstrzymaj).

Zaplanowane przesyłanie

Anuluj wszystkie operacje przesyłania:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Przesyłanie danych.

 3. W kolumnie Stan kliknij wszystkie linki Anuluj. Są one widoczne obok przyszłych zaplanowanych operacji przesyłania danych.

Zaplanowane raporty

Usuń wszystkie zaplanowane raporty:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Pliki do pobrania.

 3. Na karcie Zaplanowane pobrania zaznacz wszystkie zaplanowane raporty (lub tylko istotne).

 4. Kliknij przycisk Usuń.

Zaplanowane zmiany

Usuń wszystkie zaplanowane zmiany:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Zaplanowane zmiany.

 3. Zaznacz wszystkie zaplanowane zmiany.

 4. Kliknij Edytuj ▼ i wybierz Usuń.

Jeśli wstrzymasz zaplanowane zmiany, będziesz nadal otrzymywać powiadomienia o pominięciu reguły, nawet po usunięciu reklamodawcy i konta.

 

Reguły automatyczne

Usuń wszystkie reguły automatyczne:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Reguły.

 3. Zaznacz wszystkie reguły.

 4. Kliknij Edytuj ▼ i wybierz Usuń.

Usuwanie adresów URL serwera kliknięć Search Ads 360

Musisz usunąć adresy URL serwera kliknięć Search Ads 360 ze wszystkich kont wyszukiwarek – obsługiwanych i należących do kategorii „Inne”.

Usuwanie adresów URL serwera kliknięć Search Ads 360 z kont, na których używa się szablonów udostępnianych

 1. Zaloguj się w wyszukiwarce.
  Na przykład zaloguj się w Google Ads lub Microsoft Advertising.
 2. Usuń adres URL serwera kliknięć Search Ads 360 ze wszystkich szablonów śledzenia na koncie. Adres URL serwera kliknięć zaczyna się od https://clickserve.dartsearch.net/link/, a kończy na ds_dest_url= (niżej znajdziesz przykłady).

  Pamiętaj, że konta zarządzane przez Search Ads 360 zawierają szablon śledzenia na poziomie konta oraz szablony śledzenia dla poszczególnych szablonów adresów URL Search Ads 360. Jeśli na przykład w Search Ads 360 masz szablony adresów URL dla każdej kampanii, musisz usunąć adres URL serwera kliknięć Search Ads 360 z tych szablonów śledzenia w Google Ads:

  • szablon śledzenia na poziomie konta,
  • szablony śledzenia poszczególnych kampanii.

  Jeśli masz szablony adresów URL dla poszczególnych słów kluczowych, musisz również zmodyfikować szablony śledzenia dla każdego słowa kluczowego.

 3. W przypadku każdego słowa kluczowego, dynamicznego celu reklamy i linku do podstrony usuń niestandardowy parametr utworzony przez Search Ads 360 na potrzeby śledzenia. Nazwa niestandardowego parametru zależy od typu elementu kierowania:

  • dssagcrid: stosowany w przypadku reklam, słów kluczowych, grup produktów i dynamicznych celów reklamy.

  • dssftfiid: stosowany w przypadku linków do podstron.

Wskazówka: użyj narzędzia do edycji zbiorczej, np. Edytora Google Ads lub arkusza kalkulacyjnego Google Ads, by zmienić na koncie wszystkie szablony śledzenia i parametry niestandardowe.

Przykłady

Przykład: szablon śledzenia kampanii

Oto fragment wiersza arkusza zbiorczego Google Ads sprzed i po rezygnacji z Search Ads 360 (dotyczy konta, na którym nie są używane szablony adresów URL Search Ads 360):

Kolumna Kampania Przed rezygnacją Po rezygnacji
Szablon śledzenia https://clickserve.dartsearch.net/link/click?
{_dssagcrid}&{_dssftfiid}
&ds_e_adid={creative}
&ds_e_matchtype={ifsearch:search}{ifcontent:content}&ds_url_v=2
&ds_dest_url={unescapedlpurl}
{ignore}&campaign=[*Campaign*]
&keyword=[*KeywordID*]
{unescapedlpurl}
{ignore}&campaign=[*Campaign*]
&keyword=[*KeywordID*]

Przykład: słowo kluczowe z szablonem śledzenia

Oto fragment wiersza arkusza zbiorczego Google Ads sprzed i po rezygnacji z Search Ads 360 (dotyczy konta, na którym nie są używane szablony adresów URL Search Ads 360):

Kolumna Słowo kluczowe Przed rezygnacją Po rezygnacji
Szablon śledzenia https://clickserve.dartsearch.net/link/click?
{_dssagcrid}&{_dssftfiid}
&ds_e_adid={creative}
&ds_e_matchtype={ifsearch:search}{ifcontent:content}&ds_url_v=2
&ds_dest_url={unescapedlpurl}
{ignore}&campaign=[*Campaign*]
&keyword=[*KeywordID*]&v=3
{unescapedlpurl}
{ignore}&campaign=[*Campaign*]
&keyword=[*KeywordID*]&v=3
Parametr niestandardowy {_dssagcrid}=lid=43700006138899296
&ds_s_kwgid=58700000415488463
 
Końcowy URL https://www.example.com/buty https://www.example.com/buty

Przykład: słowo kluczowe bez szablonu śledzenia

Oto część innego wiersza w arkuszu zbiorczym Google Ads. W tym przykładzie słowo kluczowe w wierszu ma podany szablon adresu URL Search Ads 360 (https://example.tracker.com/?c_id=123&t_url={escapedlpurl}) na poziomie słowa kluczowego:

Kolumna Słowo kluczowe Przed rezygnacją Po rezygnacji
Szablon śledzenia    
Parametr niestandardowy {_dssagcrid}=lid=43700006138899296
&ds_s_kwgid=58700000415488463
 
Końcowy URL https://www.example.com/buty https://www.example.com/buty

Usuwanie adresów URL serwera kliknięć Search Ads 360 z kont, na których nie są używane szablony udostępniane

 1. (Opcjonalnie) Aby ułatwić sobie usuwanie adresów URL serwera kliknięć Search Ads 360 ze słów kluczowych, możesz zmienić ustawienie obsługi parametrów konta wyszukiwarki na Uwzględnij pełny adres URL (niezakodowany).

  To ustawienie powoduje, że Search Ads 360 kopiuje pierwotny adres URL strony docelowej do parametru ds_dest_url w adresie URL serwera kliknięć. Po jego zmianie Search Ads 360 zmieni trafficking wszystkich słów kluczowych z takim adresem URL serwera kliknięć:
  https://clickserve.dartsearch.net/link/click?lid=43700001234567890&ds_s_kwgid=58700000012345678
  &ds_e_adid={AdId}&ds_url_v=2&ds_dest_url=
  https://www.example.com?staticQuery=1&dynamic={MatchType}&anotherStaticQuery=2

 2. Zaloguj się na konto wyszukiwarki i usuń adres URL serwera kliknięć Search Ads 360 (czyli cały tekst znajdujący się przed ds_dest_url=) ze wszystkich docelowych adresów URL słów kluczowych i innych obiektów, które mogą korzystać z linków monitorujących Search Ads 360.

Przykład:

Strony docelowe przed usunięciem adresu URL serwera kliknięć Strony docelowe po usunięciu adresu URL serwera kliknięć
https://clickserve.dartsearch.net/link/click
?lid=43700001234567890
&ds_s_kwgid=58700000012345678
&ds_e_adid={AdId}&ds_url_v=2
&ds_dest_url=http://
www.example.com?staticQuery=1&dynamic={MatchType}&anotherStaticQuery=2
http://
www.example.com?staticQuery=1&dynamic={MatchType}&anotherStaticQuery=2

Usuwanie adresu URL serwera kliknięć Search Ads 360 z kont typu „Inne”

Usuń z wyszukiwarki wszystkie adresy URL serwera kliknięć Search Ads 360 ustawione jako docelowe adresy śledzonych przez Ciebie reklam, słów kluczowych i innych elementów.

 

Dezaktywacja konta wyszukiwarki w Search Ads 360

W Search Ads 360 zmień stan konta wyszukiwarki na Usunięte (opcja dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami menedżera agencji lub menedżera reklamodawcy).

Uwaga: usuniętego konta nie można wznowić dla reklamodawcy.

Usuwanie dostępu Search Ads 360 do interfejsu API

W zależności od typu konta wyszukiwarki, z którego rezygnujesz, wykonaj te czynności:

 • Google Ads: zaloguj się w Google Ads i wyłącz dostęp do Menedżera klientów DoubleClick – DS3.
  Przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy Google Ads o usuwaniu dostępu do konta.

 • Microsoft Advertising: zaloguj się na konto Microsoft i wyłącz dostęp OAuth Search Ads 360, który został przyznany podczas tworzenia konta Microsoft Advertising.

 • Yahoo! Japan: zaloguj się w Yahoo! Japan i dezaktywuj nazwę użytkownika lub zmień hasło do konta wyszukiwarki połączonego z Search Ads 360.

 • Baidu: zaloguj się w Baidu Developers Console na http://dev2.baidu.com. Przejdź do sekcji „personal center” (centrum osobiste) i kliknij przycisk „reset API token”, aby zresetować token interfejsu API. Spowoduje to cofnięcie autoryzacji Search Ads 360 do korzystania z uprawnień dostępu do interfejsu API powiązanych z Twoim kontem.

 • Yahoo! Gemini: zaloguj się w Yahoo! Gemini i unieważnij dostęp OAuth Search Ads 360 przyznany podczas konfigurowania konta wyszukiwarki Yahoo! Gemini.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
263
false
false