Felsökning

Hitta poddserier eller avsnitt i Google Podcasts

Så här hittar du din poddserie i Google Podcasts

 • Om poddserien är registrerad i Google Podcast Manager:
  1. Öppna poddserien i Google Podcast Manager.
  2. Klicka på poddseriens ikon.
 • Om poddserien inte är registrerad i Google Podcast Manager:
  1. Öppna Google Podcasts.
  2. Sök efter din podd.

Så här hittar du ett avsnitt i Google Podcasts:

 • Öppna poddserien i Google Podcasts och sök efter avsnittets namn
  eller
 • sök efter poddseriens och avsnittets namn på Google Sök eller i Google Podcasts.

Podden finns inte på Google

Om podden inte visas på Google Sök eller i Google Podcasts testar du följande felsökningssteg. Observera att Google inte garanterar att alla poddar visas på Google.

1. Kontrollera att flödet är indexerat

Ett flöde måste indexeras av Google innan det kan visas på en Google Podcasts-plattform. Indexering innebär att Google har hittat, läst och lagrat ditt RSS-flöde i Googles index.

Så här kontrollerar du om flödet har indexerats av Google:

 1. Sök efter poddserien på Google Podcasts:
  1. Öppna Google Podcasts.
  2. Sök efter din podd.
 2. Om poddserien inte finns där:
  1. Publicerade du precis flödet för första gången? Tänk i så fall på att det kan ta upp till sex dagar efter att Google har hittat och bearbetat flödet innan poddserien blir tillgänglig i Google Podcasts.
  2. Kontrollera att Google kan nå RSS-flödet:
   • Besök RSS-flödets webbadress i webbläsaren. Om webbläsaren inte kan hitta flödet eller om du måste logga in kontrollerar du att flödet finns och är tillgängligt på den webbadress där det borde finnas.
   • Kontrollera att flödet inte är blockerat av en robots.txt-regel:
    1.  Öppna Googles test av utökade resultat
    2. Ange webbadressen till RSS-flödet och klicka på Testa webbadress
    3. Om en röd varning om att genomsökningen misslyckades visas klickar du på raden Detaljer > Genomsökning för att utöka den.
    4. Om det står Blockerad av robots.txt blockerar du eller webbplatsvärden Google från att indexera RSS-flödet. Ta kontakt med en utvecklare för att ta reda på varför flödet har blockerats och hur du tar bort blockeringen.
   • Kontrollera hur det gick när Google försökte besöka RSS-flödet senast:
    1. Öppna webbplatsen Google PubSubHubbub.
    2. I Publisher Diagnostics anger du webbadressen till flödet i textrutan Topic URL och klickar sedan på Get Info.
    3. Kontrollera när den senaste lyckade hämtningen gjordes. Detta visar när Google senast kunde se flödet (inte om flödet var giltigt). Om det inte finns någon hämtningstid begär du en ny genomsökning av flödet, väntar i några dagar och kontrollerar sedan igen om podden visas i Google Podcasts. Om flödet har hämtats men fortfarande inte visas fortsätter du till steg 2.
2. Kontrollera RSS-flödets giltighet

Bekräfta att RSS-flödet är giltigt och fullständigt:

 • Kontrollera giltigheten: Använd en RSS-validerare för att bekräfta att flödet är rätt utformat, men observera att Google kan tolerera vissa RSS-fel. Validera flödet efter webbadress i stället för att klistra in koden i en validerare för att kontrollera att flödet går att komma åt.
 • Kontrollera fullständigheten: Bekräfta att flödet innehåller alla Google-specifika obligatoriska taggar på poddnivå för poddarna och minst ett avsnitt med de obligatoriska avsnittstaggarna.
 • Bekräfta att flödet inte är blockerat: Flödet ska inte innehålla någon av dessa taggar. Om avsnittet eller poddserien innehåller en blockeringstagg visas det inte på Google.
  • <itunes:block>yes</itunes:block>
  • <googleplay:block>yes</googleplay:block>
3. Bekräfta att Google kan komma åt flödet och startsidan
 1. Bekräfta att Google har åtkomst till flödet. Ett snabbt sätt att göra detta är att ange flödesadressen och webbadressen till startsidan i ett inkognitofönster.
 2. Om du har en startsida men Google inte verkar känna till den:
  1. Bekräfta att Google har åtkomst till startsidan. Använd testverktyget för mobilanpassning på startsidan och se om det rapporterar några problem med noindex eller en robots.txt-regel. Dessa problem kan hindra Google från att läsa startsidan. Information om hur du åtgärdar dessa problem ingår inte i det här dokumentet, men läs den länkade dokumentationen om du vill veta hur du hanterar detta.
  2. På startsidan bekräftar du att du har en länk till webbadressen för det visade RSS-flödet och att det är rätt webbadress.
  3. Bekräfta att <link>-elementet i flödet hänvisar till startsidan.
Observera att det tar omkring ett dygn för Podcast Manager att kontrollera att ett otillgängligt eller trasigt flöde har åtgärdats, så vänta i ett dygn innan du kontrollerar att varningen om ett otillgängligt flöde har försvunnit från poddserien i Podcast Manager.

Avsnittet finns inte på Google

Om ett avsnitt saknas i Podcast Manager (inte från Google Podcasts) läser du Avsnitt saknas i en poddserie i Podcast Manager.

Någon har redan gjort anspråk på podden

Om du försöker verifiera att du äger ett flöde men får ett varningsmeddelande om att någon redan gjort anspråk på podden kontaktar du den ägare som anges i det aktuella verifierade flödet. Besök flödet som du ville göra anspråk på* och titta efter ägarens e-postadress i taggen <itunes:owner>. Skicka ett e-postmeddelande till den ägaren och be om åtkomst till poddserien i Podcast Manager.

* Om du försökte göra anspråk på flöde 1 men omdirigerades till att göra anspråk på flöde 2 kontaktar du ägaren till flöde 2, inte ägaren till flöde 1.

Om du anser att en oauktoriserad person har gjort anspråk på ägarskapet till flödet kan du kontakta oss med underlag som stödjer ditt anspråk.

Jag tillåts inte verifiera mig som ägare till ett flöde (flödet är redan kopplat till en poddserie)

Det går inte att verifiera sig som ägare till ett flöde om poddserien det gäller redan ägs av någon annan i Podcast Manager. Om du försöker visas ett felmeddelande i Podcast Manager tillsammans med webbadressen till det flöde som för närvarande visas på Google för podden. Du kan kontakta flödets ägare. Om en obehörig har gjort anspråk på flödet kan du också kontakta Google med underlag som stödjer ditt anspråk.

Inget resultat på poddnivå på Google Sök

Om poddens startsida inte visas i Googles sökresultat:

Dina flödesuppdateringar registreras inte på Google

Det tar omkring en dag för Podcast Manager att upptäcka de flesta flödesuppdateringar. Dessutom har data i Podcast Manager en 2–3 dagar lång fördröjning, så det kan ta några dagar innan du börjar se data om poddserien efter en lyckad åtgärd eller om det gäller ett nyligen upptäckt flöde.

Vissa metoder är snabbare än andra när en poddserie tas bort.

Tänk på detta om din podd redan visas på Google men inga uppdateringar registreras (till exempel nya avsnitt eller ändringar i poddbeskrivningen):

 1. Om du tar bort ett poddavsnitt tas det bort för lyssnarna på Google Podcasts-plattformarna, men finns kvar i Podcast Manager om det finns lyssningsdata från de senaste 16 månaderna för avsnittet.
 2. Google bör registrera ändringar av ett befintligt flöde på mindre än en dag. Om det bara har gått några minuter sedan du publicerade ändringen väntar du några timmar och kollar sedan igen.
 3. Kontrollera att det är det visade flödet för poddserien du uppdaterar. Om du har flera flöden kopplade till poddserien publicerar inte Google ändringar i flöden som inte visas.
 4. Kontrollera flödets status för genomsökning.
  1. Öppna webbplatsen Google PubSubHubbub.
  2. I Publisher Diagnostics anger du webbadressen till flödet i textrutan Topic URL och klickar sedan på Get Info.
  3. Kontrollera när den senaste lyckade hämtningen gjordes och om det var efter den senaste misslyckade hämtningen. Om den senaste hämtningen inte lyckades tittar du på det senaste hämtningsfelet för att se vad som blev fel. Om flödet inte har genomsökts på ett tag kan du begära en ny genomsökning.
 5. Kontrollera att flödet är giltigt. Om det finns syntaxfel i flödet kanske Google inte kan läsa det. Kontrollera att flödet är giltigt.

Förlorat åtkomst till poddserien

Här tar vi upp möjliga skäl till att du inte längre kommer åt poddserien i Podcast Manager:

 • Om du varken kan öppna poddserien i Podcast Manager eller se den i listan över poddserier har en administratör återkallat din åtkomst till poddserien. I så fall måste du kontakta poddseriens administratör eller redaktör för att få åtkomst på nytt.
 • Om du inte kan öppna poddserien utan blir omdirigerad till en sida där du ombeds verifiera flödet och det står att poddserien väntar på verifiering bredvid dess namn i listan beror det på något av följande:
  • Du slutförde aldrig verifieringen av ägarskapet till flödet. Detta måste du göra.
  • Det visade flödet har ändrats och du eller någon annan har börjat verifiera det nya flödet, men inte slutfört verifieringen. I detta fall ombeds alla som försöker få åtkomst till poddserien att slutföra verifieringen av det nya flödet.

Begära åtkomst till en poddserie

Om du inte har åtkomst till en poddserie ber du administratören att ge dig åtkomst. Om du inte vet vem du ska fråga kontaktar du ägaren via den e-postadress som listas i taggen <itunes:owner> för flödet.

Avsnitt saknas i en poddserie i Podcast Manager

Om du har lagt upp ett avsnitt i flödet men inte ser det i Podcast Manager ska du tänka på följande krav för att ett avsnitt ska visas i listan. Om avsnittet uppfyller kraven men du fortfarande inte ser det i listan för poddserien i Podcast Manager:

 • Ändra den valda tidsperioden. Tänk på att det bara är avsnitt som har publicerats före eller inom den valda tidsperioden som visas i avsnittslistan. Välj Alltid för den valda tidsperioden om du vill inkludera all data för alla avsnitt.
 • Kontrollera att avsnitten visas i det visade flödet för poddserien. Ändringar som görs i andra flöden, inklusive nya avsnitt som läggs till, visas inte på plattformarna för Google Podcasts.
 • Uppdatera webbläsarfliken. Podcast Manager uppdaterar inte sidan med ny data om du inte läser in sidan på nytt. Data läses heller inte in om du byter poddserie i listan.
 • Bekräfta att Google har sett dina uppdateringar. Övervaka statusen för flödesgenomsökning i det visade flödet och se om Google har hittat dina ändringar. Använd diagnostiken för flödesgenomsökning för att kontrollera att Google hade åtkomst till flödet och att flödet inte hade några kritiska fel.
 • Kontrollera att flödet visas. Öppna appen Google Podcasts, läs in podden och se om avsnittet visas där.
 • Om ett avsnitt har funnits tidigare i poddserien men nu inte visas längre ska du komma ihåg att Podcast Manager bara sparar data i 16 månader. Avsnitt som inte längre visas kommer inte att visas i rapporten 16 månader efter den senast registrerade lyssnardatan.

Avsnittet har ingen data, men visas i Podcast Manager

Tänk på att ett avsnitt måste ha data för att visas i Podcast Manager. Om avsnittet visas i Podcast Manager men inte visar någon data i rapporten har du troligen zoomat in på en tidsperiod utan data. Ändra datumintervallet till Genom tiderna om du vill se var din lyssnardata finns.

Avsnittet visas två gånger i poddserien

Podcast Manager identifierar ett avsnitt med hjälp av avsnittets webbadress. Om du ändrar webbadressen till ett avsnitt på något sätt (förutom att ändra skiftläget) räknas den nya webbadressen som ett nytt avsnitt med samma namn som det gamla avsnittet (om du inte har ändrat titeln också).

Dubbletter i listan med poddserier

Om det finns dubbletter i listan med poddserier i Podcast Manager kan du ta bort den felaktiga poddserien från listan. Om det inte fungerar kan du kontakta oss med mer information.

Plötslig nedgång i data för avsnitt eller poddserie

Om du ser en plötslig nedgång i data för ett eller flera avsnitt:

 • Om det visade flödet ändras och ingen har verifierat sig som ägare igen i Podcast Manager visas ingen data från det nya flödet för poddserien. Dataförlusten blir synlig 2–3 dagar efter att flödet ändrades om det nya flödet inte har verifierats. Poddseriens administratörer och redaktörer ska få en avisering när detta sker. Personer med läsbehörighet kanske inte får någon avisering.
 • En annan möjlighet är att avsnittet har blockerats av en <googleplay:block>- eller <itunes:block>-tagg. Dessa taggar kan blockera ett avsnitt från att visas för användare på Google Podcasts-plattformarna.
 • Ytterligare en möjlighet är att det finns fel i ljudfilens webbadress. Öppna det visade RSS-flödet, kopiera webbadressen till ett nytt webbläsarfönster och kontrollera om ljudfilsadressen är korrekt.

Långsam nedgång i data

Om data för ett avsnitt minskar successivt beror det troligtvis på att användarna helt enkelt har slutat lyssna på avsnittet.

Det visade flödet har ändrats men det går inte att verifiera på nytt

Om det visade flödet har ändrats men du av någon anledning inte kan verifiera dig som ägare till flödet kan du överklaga.

Poddserien är inte kopplad till webbplatsen

Om du söker efter din podd på Google och den kopplade webbadressen inte visas bekräftar du att flödet och startsidan länkar till varandra. Detta ger en mycket stark signal till Google att de två objekten är kopplade till varandra.

Dataavvikelser

Du kan se avvikelser mellan din data på Google Podcast Manager och andra värdtjänster. Läs mer om dataavvikelser här.

Google valde fel RSS-flöde för podden (föreslå ett annat flöde för poddserien)

Du kan föreslå det RSS-flöde som du helst vill ha för poddserien genom att länka det till startsidan. Google respekterar vanligtvis detta val. Om det inte fungerar kan du överklaga och begära att det visade flödet ändras.

Om du använder Podcast Manager kan du ändra det visade flödet själv.

Jag får svaret att jag redan har bekräftat ägarskapet till ett flöde, men det har jag inte

Om du skickar en verifieringsbegäran för ett nytt flöde och Google svarar att du redan har verifierat flödet är det troligtvis följande som har hänt:

 1. När du skickade din begäran kände inte Google till ditt flöde. Det var därför du fick skicka begäran utan några förslag från Podcast Manager.
 2. Google genomsökte sedan flödet och avgjorde att det var en del av en känd flödesgrupp. Med andra ord var det så likt ett annat flöde att det i princip var en dubblett av det kända flödet.
 3. Om du redan är en verifierad medlem i Podcast Manager-poddserien som representeras av den flödesgruppen är ditt nya flöde ett redan verifierat dubblettflöde (som inte visas) för poddserien, och Podcast Manager talar om för dig att du redan har verifierat flödet.

Om du inte håller med om att det här nya flödet är en dubblett av ett befintligt flöde kan du begära att det visade flödet ändras. Däremot tillhandahåller Google inget sätt att begära visning av två flöden som vi tror är dubbletter.

Uppspelningen misslyckas – en ny flik öppnas eller ljudfilen laddas ned

Gör följande om uppspelningen av ett avsnitt misslyckas på någon av Googles plattformar.

Bekräfta att det går att spela upp avsnittet i inkognitoläget:

 1. Leta reda på det visade flödet för poddserien.
 2. Leta reda på webbadressen till avsnittet i flödet.
 3. Öppna ett inkognitofönster i webbläsaren och ange webbadressen till avsnittet. Om anonyma användare inte kan spela upp avsnittet fungerar det inte på Google Podcasts heller. Kontrollera att det inte krävs inloggning för att komma åt avsnittet.

Det är också möjligt att ett problem med blandat innehåll har uppstått. Det sker när värdsidan eller flödet innehåller HTTP men HTTPS används för avsnittets ljudfil (eller vice versa). Kontrollera webbadressen till ljudfilen och bekräfta att samma protokoll (HTTP eller HTTPS) används som för som värdsidan eller flödet. Om så inte är fallet ser du till att samma protokoll används för värdlagringen av sidan, flödet och alla resurser (Google rekommenderar starkt HTTPS).

Om en ny flik öppnas i webbläsaren eller ljudfilen laddas ned när du klickar på Spela upp

Det är troligt att ett problem med blandat innehåll har uppstått. Det sker när värdsidan eller flödet innehåller HTTP men HTTPS används för avsnittets ljudfil (eller vice versa). Kontrollera webbadressen till ljudfilen och bekräfta att samma protokoll (HTTP eller HTTPS) används som för som värdsidan eller flödet. Om så inte är fallet ser du till att samma protokoll används för värdlagringen av sidan, flödet och alla resurser (Google rekommenderar starkt HTTPS).

Begära en ny genomsökning av flödet

Google genomsöker poddflöden regelbundet och ofta, men om du snabbt behöver publicera en uppdatering av flödet ber du Google att genomsöka flödet på nytt så här:

 1. Besök PubSubHubbub.
 2. Ange webbadressen till flödet i Publish > Topic URL.
 3. Klicka på Publish.
 4. Flödet placeras då i kö.

Så här kontrollerar du den begärda genomsökningens status:

 1. Besök PubSubHubbub.
 2. Ange flödets webbadress i fältet Publisher Diagnostics > Topic URL.
 3. Klicka på Get Info.
 4. Kontrollera när den senaste lyckade hämtningen gjordes och se om Google fick åtkomst till RSS-flödet. Observera att detta inte betyder att Google kunde läsa och tolka flödet, bara att vi kom åt flödet.

Blockera eller ta bort en poddserie

Mer information finns i Ta bort en poddserie.

Andra åtgärder för poddserier i Google Podcasts

Läs mer om hur du hanterar din poddserie i Google Podcasts.

Andra åtgärder för poddserier i Google Podcast Manager

Läs mer om hur du hanterar din poddserie i Google Podcast Manager.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
5139504
false