Sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu trên điện thoại Pixel

Bạn có thể sao lưu nội dung, dữ liệu và cài đặt từ điện thoại Pixel vào Tài khoản Google của mình. Bạn có thể khôi phục thông tin đã sao lưu vào điện thoại Pixel của mình.

Cách khôi phục dữ liệu khác nhau giữa các thiết bị và phiên bản Android. Bạn không thể khôi phục bản sao lưu từ phiên bản Android cao hơn sang điện thoại chạy phiên bản Android thấp hơn. Nếu bạn đang khôi phục dữ liệu trên điện thoại không phải là Pixel, hãy xem trang web hỗ trợ của nhà sản xuất.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Bạn có thể tìm hiểu cách xem phiên bản Android của mình ở đây.

Tự động sao lưu ảnh, dữ liệu và cài đặt

Nội dung tự động sao lưu

Các bản sao lưu được tải lên Google và mã hóa bằng mật khẩu Tài khoản Google của bạn. Đối với một số dữ liệu, mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu dùng để khóa màn hình của thiết bị cũng dùng để mã hóa.

Bất kỳ lượng dữ liệu nào

 • Lịch Google
 • Danh bạ Google
 • Ảnh và video

Lưu ý: Để biết điện thoại của bạn sẽ sao lưu ảnh và video không giới hạn ở chất lượng gốc hoàn toàn trong thời gian bao lâu, hãy xem thông số kỹ thuật hoặc tìm hiểu về kích thước tải lên.

Tối đa 25 MB dữ liệu cho mỗi ứng dụng

 • Ứng dụng và dữ liệu ứng dụng
 • Nhật ký cuộc gọi
 • Cài đặt thiết bị
 • Tin nhắn văn bản SMS (không phải MMS)

Lưu ý: Không phải tất cả ứng dụng đều tự động sao lưu. Để tìm hiểu về ứng dụng, hãy tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển ứng dụng đó.

Bật hoặc tắt tính năng tự động sao lưu

Để giúp bảo vệ dữ liệu mà bạn đã sao lưu, hãy dùng phương thức khóa màn hình bằng mã PIN, hình mở khóa hay mật khẩu, thay vì sử dụng thao tác vuốt hoặc Smart Lock.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hệ thống sau đó Nâng cao sau đó Sao lưu.
 3. Bật hoặc tắt tùy chọn Sao lưu vào Google Drive.

Quan trọng: ​Nếu tắt tính năng sao lưu tự động, bạn cũng sẽ xóa dữ liệu và cài đặt trên điện thoại mà bạn đã lưu vào Tài khoản Google bằng tính năng này. Nội dung bị xóa bao gồm dữ liệu ứng dụng, lịch sử cuộc gọi, cài đặt thiết bị và tin nhắn SMS. (Video và ảnh đã sao lưu của bạn sẽ vẫn duy trì trong Google Ảnh. Danh bạ Google và Lịch Google của bạn sẽ vẫn đồng bộ hóa.)

Chuyển đổi tài khoản sao lưu

Tài khoản sao lưu là Tài khoản Google có chứa dữ liệu được sao lưu. Bạn có thể sao lưu vào bất kỳ Tài khoản Google nào của mình.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hệ thống sau đó Nâng cao sau đó Sao lưu.
 3. Nhấn vào Tài khoản.
 4. Nhấn vào tài khoản bạn muốn sử dụng để sao lưu. Nếu tài khoản bạn muốn sử dụng không có sẵn, hãy nhấn vào Thêm tài khoản.

Sao lưu tệp

Bạn có thể lưu tệp và thư mục vào Google Drive. Hãy tìm hiểu cách tải lên Drive.

Xóa sau khi sao lưu

Sau khi sao lưu, nếu muốn xóa mọi nội dung trên điện thoại của mình, bạn có thể đặt lại điện thoại. Hãy tìm hiểu cách đặt lại thiết bị về cài đặt gốc.

Khôi phục ảnh, dữ liệu và cài đặt đã sao lưu

Khôi phục dữ liệu và cài đặt thiết bị đã sao lưu

Khi bạn thêm Tài khoản Google của mình vào một thiết bị thì nội dung trước đây bạn đã sao lưu cho Tài khoản Google đó sẽ được đưa vào thiết bị.

Quan trọng: Bạn không thể khôi phục bản sao lưu từ phiên bản Android cao hơn sang điện thoại chạy phiên bản Android thấp hơn. Tìm hiểu cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android của bạn.

Cách thêm một tài khoản khác vào điện thoại Pixel đã thiết lập

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Người dùng và tài khoản sau đó Thêm tài khoản.
 3. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách khôi phục tài khoản của thiết bị cũ sang điện thoại Pixel đã đặt lại

Bạn có thể khôi phục dữ liệu sao lưu của thiết bị cũ sang điện thoại Pixel mới nếu nhớ mã PIN, mật khẩu hoặc hình mở khóa dùng cho tính năng màn hình khóa.

 1. Sau khi đặt lại điện thoại Pixel, hãy nhấn vào Bắt đầu. Sau đó, làm theo các bước trên màn hình.
 2. Kết nối mạng Wi-Fi hoặc mạng di động.
 3. Khi bạn thấy tùy chọn "Sao chép ứng dụng và dữ liệu", hãy nhấn vào Tiếp theo sau đó Không thể sử dụng điện thoại cũ.
 4. Trong mục "Sao chép bằng cách khác", hãy nhấn vào OK sau đó Bản sao lưu từ đám mây.
 5. Đăng nhập vào Tài khoản Google có bản sao lưu dữ liệu của bạn.
 6. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý: Không phải ứng dụng cũ nào cũng khôi phục được. Hãy thử tải lại các ứng dụng đó xuống từ Cửa hàng Play.

Khôi phục các mục cài đặt ứng dụng đã sao lưu

Khi cài đặt lại ứng dụng, bạn có thể khôi phục các tùy chọn cài đặt ứng dụng mà trước đây bạn đã sao lưu vào Tài khoản Google của mình bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hệ thống sau đó Nâng cao sau đó Sao lưu sau đó Dữ liệu ứng dụng.
 3. Bật tính năng Tự động khôi phục.

Lưu ý: Không phải tất cả ứng dụng đều tự động sao lưu. Để tìm hiểu về ứng dụng, hãy tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển ứng dụng đó.

Khôi phục các liên hệ đã sao lưu

Nếu bạn đã lưu các liên hệ vào Tài khoản Google của mình thì các liên hệ này sẽ tự động đồng bộ hóa.

Nếu bạn có các mục liên hệ khác trên thiết bị hoặc thẻ SIM, hãy tìm hiểu cách tự khôi phục các mục liên hệ đó.

Xem ảnh, dữ liệu và tùy chọn cài đặt bạn đã sao lưu

Tùy chọn cài đặt Tài khoản Google sẽ cho bạn biết dữ liệu bạn đã sao lưu.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Tài khoản.
 3. Nhấn vào Tài khoản Google bạn đã dùng để sao lưu dữ liệu.
 4. Nhấn vào Đồng bộ hóa tài khoản
 5. Kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng đồng bộ hóa với Tài khoản Google cho tất cả ảnh, dữ liệu và tùy chọn cài đặt bạn muốn sao lưu. Hãy bật tính năng này lên nếu bạn chưa làm như vậy.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?