Sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu trên điện thoại Pixel

Bạn có thể sao lưu nội dung, dữ liệu và các tùy chọn cài đặt trên điện thoại sang Tài khoản Google. Bạn có thể khôi phục thông tin mình đã sao lưu vào điện thoại.

Cách khôi phục dữ liệu khác nhau tùy theo điện thoại và phiên bản Android. Bạn không thể khôi phục dữ liệu sao lưu trên phiên bản Android cao hơn sang điện thoại chạy phiên bản Android thấp hơn. Nếu bạn đang khôi phục dữ liệu trên điện thoại không phải là Pixel, hãy xem trang web hỗ trợ của nhà sản xuất.
Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Tự động sao lưu ảnh, dữ liệu và các tùy chọn cài đặt

Nội dung tự động sao lưu

Các dữ liệu sao lưu được tải lên Google và mã hóa bằng mật khẩu Tài khoản Google của bạn. Một số dữ liệu còn được mã hóa bằng phương thức khóa màn hình của điện thoại, chẳng hạn như mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu.

Bất kỳ lượng dữ liệu nào

 • Lịch Google
 • Danh bạ Google
 • Ảnh và video

Lưu ý: Để biết khoảng thời gian mà điện thoại sẽ sao lưu ảnh và video không giới hạn ở chất lượng gốc đầy đủ, hãy xem thông số kỹ thuật hoặc tìm hiểu về kích thước tải lên.

Mỗi ứng dụng có tối đa 25 MB dữ liệu

 • Ứng dụng và dữ liệu ứng dụng
 • Nhật ký cuộc gọi
 • Các tùy chọn cài đặt trên điện thoại
 • Tin nhắn văn bản SMS (không phải MMS)
Lưu ý: Không phải ứng dụng nào cũng tự động sao lưu. Để tìm hiểu về ứng dụng, hãy tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển ứng dụng đó.
Bật hoặc tắt tính năng tự động sao lưu
Để giúp bảo vệ dữ liệu đã sao lưu, hãy dùng mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu phương thức khóa màn hình, thay cho thao tác vuốt hoặc Smart Lock.
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Hệ thống Sau đó Sao lưu.​ 
 3. Bật dịch vụ sao lưu.
Quan trọng: Nếu bạn tắt tính năng tự động sao lưu, tức là bạn cũng xóa dữ liệu và các tùy chọn cài đặt điện thoại mà mình đã lưu vào Tài khoản Google này thông qua tính năng tự động sao lưu. Nội dung bị xóa gồm có dữ liệu ứng dụng, nhật ký cuộc gọi, các tùy chọn cài đặt trên điện thoại và tin nhắn SMS. (Video và ảnh bạn đã sao lưu sẽ vẫn còn trong Google Photos. Danh bạ Google và Lịch Google của bạn sẽ vẫn đồng bộ hóa.)
Chuyển đổi tài khoản sao lưu

Tài khoản sao lưu là Tài khoản Google có chứa dữ liệu mà bạn đã sao lưu. Bạn có thể sao lưu vào bất kỳ Tài khoản Google nào mà mình có.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Hệ thống Sau đó Sao lưu.
 3. Nhấn vào Tài khoản.
 4. Nhấn vào tài khoản bạn muốn sử dụng để sao lưu. Nếu tài khoản bạn muốn sử dụng không xuất hiện, hãy nhấn vào Thêm tài khoản.

Sao lưu tệp

Bạn có thể lưu tệp và thư mục vào Google Drive. Tìm hiểu cách tải lên Drive.

Xóa sau khi sao lưu

Sau khi sao lưu, bạn có thể đặt lại điện thoại bằng cách xóa mọi dữ liệu trên đó. Tìm hiểu cách khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại.

Khôi phục ảnh, dữ liệu và các tùy chọn cài đặt đã sao lưu

Khôi phục dữ liệu và các tùy chọn cài đặt điện thoại đã sao lưu

Khi bạn thêm Tài khoản Google của mình vào một điện thoại đã được thiết lập, thì những nội dung mà bạn từng sao lưu vào Tài khoản Google này sẽ được chuyển sang điện thoại.

Quan trọng: Bạn không thể khôi phục nội dung sao lưu trên phiên bản Android cao hơn sang điện thoại chạy phiên bản Android thấp hơn. Tìm hiểu cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android.

Cách thêm một tài khoản khác vào điện thoại đã thiết lập

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Người dùng và tài khoản Sau đó Thêm tài khoản.
 3. Làm theo các bước trên màn hình.

Cách khôi phục tài khoản của điện thoại cũ sang điện thoại đã đặt lại

Bạn có thể khôi phục dữ liệu sao lưu trên điện thoại cũ sang điện thoại mới nếu nhớ mã PIN, mật khẩu hoặc hình mở khóa dùng cho tính năng màn hình khóa.

 1. Sau khi đặt lại điện thoại, hãy nhấn vào Bắt đầu. Làm theo các bước trên màn hình.
 2. Kết nối với mạng Wi-Fi hoặc mạng di động.
 3. Khi bạn thấy tùy chọn "Sao chép ứng dụng và dữ liệu", hãy nhấn vào Tiếp theo Sau đó Không thể sử dụng điện thoại cũ.
 4. Trong mục "Sao chép bằng cách khác", hãy nhấn vào OK Sau đó Bản sao lưu từ đám mây.
 5. Đăng nhập vào Tài khoản Google có bản sao lưu dữ liệu của bạn.
 6. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý: Không phải ứng dụng cũ nào cũng có thể khôi phục. Hãy thử tải lại các ứng dụng đó xuống từ Cửa hàng Play.

Khôi phục các tùy chọn cài đặt ứng dụng đã sao lưu

Khi cài đặt lại ứng dụng, bạn có thể khôi phục các tùy chọn cài đặt ứng dụng mà mình từng sao lưu bằng Tài khoản Google.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Hệ thống Sau đó Sao lưu Sau đó Dữ liệu ứng dụng
 3. Bật tùy chọn Tự động khôi phục.

Lưu ý: Không phải ứng dụng nào cũng tự động sao lưu. Để tìm hiểu về ứng dụng, hãy tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển ứng dụng đó.

Khôi phục danh bạ đã sao lưu

Danh bạ mà bạn đã sao lưu vào Tài khoản Google sẽ tự động đồng bộ hóa.

Nếu bạn có danh bạ khác trên điện thoại hoặc thẻ SIM, hãy tìm hiểu cách khôi phục danh bạ theo cách thủ công.

Xem ảnh, dữ liệu và tùy chọn cài đặt bạn đã sao lưu

Phần cài đặt Tài khoản Google của bạn sẽ hiển thị những dữ liệu đã sao lưu.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Tài khoản.
 3. Nhấn vào Tài khoản Google bạn đã dùng để sao lưu dữ liệu.
 4. Nhấn vào Đồng bộ hóa tài khoản
 5. Kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng đồng bộ hóa với Tài khoản Google cho tất cả ảnh, dữ liệu và tùy chọn cài đặt bạn muốn sao lưu. Hãy bật tính năng này nếu bạn chưa làm như vậy.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?