เปิดหรือปิด TalkBack

โปรแกรมอ่านหน้าจอ TalkBack มีการอธิบายและอ่านออกเสียง ตลอดจนการแจ้งเตือน

เนื้อหา

ตัวเลือกที่ 1: ทางลัดปุ่มปรับระดับเสียง

ตัวเลือกที่ 2: ใช้ Google Assistant

ตัวเลือกที่ 3: ใช้การตั้งค่าอุปกรณ์

รับความช่วยเหลือ

ตัวเลือกที่ 1: กดปุ่มปรับระดับเสียงทั้ง 2 ปุ่ม

คุณใช้ทางลัดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเปิดหรือปิด TalkBack ได้ 

 1. หาปุ่มปรับระดับเสียงทั้ง 2 ปุ่มที่อยู่ด้านข้างของอุปกรณ์
 2. กดปุ่มปรับระดับเสียงทั้ง 2 ปุ่มค้างไว้ 3 วินาที
 3. กดปุ่มปรับระดับเสียงทั้ง 2 ปุ่มค้างไว้อีกครั้งเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการเปิดหรือปิด TalkBack

เคล็ดลับ: หากต้องการปิดทางลัดปุ่มปรับระดับเสียงอย่างถาวร ให้ไปที่การตั้งค่า จากนั้น การช่วยเหลือพิเศษ จากนั้น TalkBack จากนั้นสลับทางลัด TalkBack เป็นปิด ดูวิธีเปลี่ยนแปลงทางลัด TalkBack

ตัวเลือกที่ 2: ใช้ Google Assistant

 1. ในวิซาร์ดการตั้งค่าหรือในการตั้งค่า หลังจากที่คุณเปิด Google Assistant ให้พูดว่า "Ok Google"
 2. พูดว่า "ปิด TalkBack" หรือ "เปิด TalkBack"

ตัวเลือกที่ 3: ใช้การตั้งค่าอุปกรณ์

 1. เปิดการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
 2. เลือกการช่วยเหลือพิเศษ จากนั้น TalkBack
 3. เปิดหรือปิดใช้ TalkBack
 4. เลือกตกลง

สิ่งที่ควรทราบเมื่อ TalkBack เปิดอยู่

 • แตะเพื่อเลือกรายการ แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด
 • ใช้ 2 นิ้วเลื่อน 
 • เมื่อตั้งค่า "การนำทางของระบบ" เป็น "การนำทางด้วยท่าทางสัมผัส" สำหรับท่าทางสัมผัสอย่างเช่นหน้าแรก กลับ หรือแอปล่าสุด ให้ใช้ 2 นิ้วแทนนิ้วเดียว 
 • โดยค่าเริ่มต้น TalkBack จะอ่านอักขระในรหัสผ่านให้คุณฟัง คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อไม่ให้โทรศัพท์พูดอักขระในช่องที่ปลอดภัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่านที่ระบบพูด

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TalkBack โปรดติดต่อทีมสนับสนุนผู้พิการของ Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
1634144
false
false