จัดการพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณ

หากสำรองข้อมูลรูปภาพและวิดีโอไม่ได้ แสดงว่าพื้นที่เก็บข้อมูลอาจเต็มแล้ว หากต้องการเพิ่มพื้นที่ คุณสามารถล้างพื้นที่เก็บข้อมูลหรือซื้อเพิ่ม

สำคัญ

 

ตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูล

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในอุปกรณ์ Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. ที่ด้านบน ให้แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ
 4. แตะการตั้งค่า Photos การตั้งค่า จากนั้น สำรองข้อมูล จากนั้น จัดการพื้นที่เก็บข้อมูล
 5. คุณจะเห็นระยะเวลาโดยประมาณที่จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลจนหมดได้ที่ด้านบน

เคล็ดลับ

 • หากคุณไม่ได้สำรองข้อมูลเนื้อหาอยู่อย่างสม่ำเสมอ พื้นที่เก็บข้อมูลของคุณใกล้เต็มแล้ว หรือคุณใช้บัญชีของที่ทำงาน โรงเรียน หรือกลุ่มอื่น ระบบอาจแสดงค่าประมาณไม่ได้
 • หากคุณมีบัญชีที่มีการควบคุมดูแลหรือบัญชีที่ให้บริการโดยโรงเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) เครื่องมือการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลจะใช้งานไม่ได้
 • หากคุณใช้บัญชีของที่ทำงาน โรงเรียน ครอบครัว หรือกลุ่มอื่น คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูลในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์หรือเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ที่ photos.google.com/quotamanagement

ล้างพื้นที่เก็บข้อมูล

สำคัญ: เมื่อจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล คุณจะจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google ทั้งยังเพิ่มพื้นที่ว่างในอุปกรณ์ได้ด้วย

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในอุปกรณ์ Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. ที่ด้านบน ให้แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ
 4. แตะการตั้งค่า Photos การตั้งค่า จากนั้น สำรองข้อมูล จากนั้น จัดการพื้นที่เก็บข้อมูล
 5. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการในส่วน "ตรวจสอบและลบ"
 6. แตะเลือก
 7. เลือกรายการที่ต้องการลบ
 8. แตะย้ายไปที่ถังขยะ ลบ
เคล็ดลับ: การลบรูปภาพบางรูปออกจะช่วยประหยัดพื้นที่ได้ หากลบรูปภาพซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี Google คุณจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลคืนบางส่วน
ดูสิ่งที่ไม่นับรวมในพื้นที่เก็บข้อมูล

บางรายการจะไม่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี Google ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณลบรายการเหล่านี้ พื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ได้ก็จะยังคงเดิม

ซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่ม

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในอุปกรณ์ Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. ที่ด้านบน ให้แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ
 4. เลือกการตั้งค่า Photos การตั้งค่า จากนั้น สำรองข้อมูล จากนั้น ซื้อพื้นที่เก็บข้อมูล
 5. เลือกแพ็กเกจพื้นที่เก็บข้อมูล
 6. เพิ่มหรือเลือกวิธีการชำระเงิน
 7. แตะสมัครใช้บริการ

หากต้องการดาวน์เกรดหรือยกเลิกการสมัครใช้บริการ ให้ไปที่ Play Store

เกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมของ Workspace

สำหรับบัญชี G Suite/Workspace เครื่องมือจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือพื้นที่เก็บข้อมูลร่วม

 • หากโควต้าส่วนบุคคลเหลือน้อยกว่า เครื่องมือจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลจะแสดงโควต้าส่วนบุคคลและขีดจำกัด
 • หากองค์กรมีโควต้าพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมเหลือน้อยกว่า เครื่องมือจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลจะแสดงโควต้าที่ใช้ร่วมกันและขีดจำกัด

เคล็ดลับ: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google เช่น Google ไดรฟ์ อาจแสดงค่าพื้นที่เก็บข้อมูลและค่าโควต้าที่แตกต่างกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการชำระค่าพื้นที่เก็บข้อมูล

พื้นที่เก็บข้อมูลไม่เพิ่มขึ้นหลังจากอัปเกรด

หลังจากซื้อแพ็กเกจพื้นที่เก็บข้อมูลใหม่ คุณอาจต้องรอถึง 24 ชั่วโมงก่อนที่จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลนั้นได้

หากพื้นที่เก็บข้อมูลยังคงไม่ถูกต้องหลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อดูว่าชำระเงินสำเร็จหรือไม่ 

หากชำระเงินสำเร็จและผ่านไป 24 ชั่วโมงแล้วหลังจากที่คุณอัปเกรด แต่พื้นที่เก็บข้อมูลยังไม่ถูกต้อง โปรดลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้

หากมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรสำหรับชำระเงินของคุณ แต่การชำระเงินไม่แสดงในบัญชี Google ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google หลายบัญชีหรือไม่ หากใช่ คุณอาจซื้อ Google One จากบัญชีอื่น ซึ่งคุณยกเลิกการซื้อในบัญชีนั้นและซื้อ Google One อีกครั้งในบัญชีที่ต้องการได้ ดูวิธียกเลิกการซื้อ Google One

ธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ ไม่สำเร็จ หรือไม่สมบูรณ์
หากพบปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Google หรือได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ดูวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการชําระเงิน
ซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับบัญชีนี้ไม่ได้
หากชำระเงินเพื่อสมัครใช้บริการสำหรับบัญชีอื่นของ Google หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นไว้แล้ว คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการสมัครดังกล่าวก่อนที่จะชำระเงินเพื่อสมัครใช้บริการใหม่ในอุปกรณ์ของคุณ
 • หากมีบัญชีอื่นที่สมัครใช้บริการ Google One ไว้แล้ว คุณจะยกเลิกได้ และจะซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับบัญชี Google อื่นในอุปกรณ์ได้หลังจากระยะเวลาการสมัครใช้บริการสิ้นสุดลง
 • หากใช้อุปกรณ์ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวซึ่งสมัครใช้บริการ Google One ไว้แล้ว คุณจะใช้การแชร์กับครอบครัวใน Google One ได้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก