Telefonování z aplikace Google Duo

Zavolat v audio- nebo videohovoru můžete komukoli ze svých kontaktů. Přečtěte si, jak najít a přidat lidi, kterým můžete zavolat.

Všechny hovory (i mezinárodní) jsou prováděny přes váš mobilní datový tarif nebo připojení Wi-Fi a nevyužívají vaše mobilní minuty. Pokud využíváte mobilní data, mohou vám být účtovány poplatky. 

Přečtěte si, jak nastavit Google Duo.

Zahájení video- nebo hlasového hovoru

Zkontrolujte, že máte nejnovější verzi aplikace DuoAndroid verze 7.0 nebo vyšší.

 1. Spusťte na zařízení Android aplikaci Duo.
 2. Přejetím prstem nahoru přejděte do kontaktů a klepněte na jméno člověka, kterému chcete zavolat.
 3. Vyberte si mezi videohovorem videohovor a hlasovým hovorem Audiohovor.
 4. Až budete chtít skončit, klepněte na ikonu pro zavěšení Ukončit hovor.

Pokud máte zařízení Google Home propojené s účtem Duo, můžete na něj zavolat z aplikace:

 1. Spusťte na zařízení Android aplikaci Duo.
 2. V horní části seznamu kontaktů klepněte na Zavolat domů.

Duo zavolá na jakékoli zařízení Google Home, ke kterému jste přihlášeni, třeba na chytré displeje s Asistentem Google.

Důležité: Jazyk Asistenta Google musí být nastaven na americkou, britskou nebo kanadskou angličtinu, případně kanadskou francouzštinu.

Zahájení skupinového videohovoru

Skupinového videohovoru v aplikaci Duo se může účastnit až 32 lidí.

Vytvoření skupiny

 1. Spusťte na telefonu Android aplikaci Duo.
 2. Přejeďte po obrazovce prstem nahoru.
 3. Klepněte na Vytvořit skupinu.
 4. Vyberte kontakty.
 5. Klepněte na ikonu kamery videohovor.

Tip: Skupinu můžete pojmenovat při vytváření nebo až po skončení hovoru. Chcete-li skupinu pojmenovat, klepněte na ikonu tužky, zadejte název a klepněte na Uložit. Název uvidí všichni členové skupiny.

Sdílení odkazu k zahájení skupinového hovoru

 1. Spusťte na zařízení Android aplikaci Duo.
 2. Přejeďte prstem nahoru a klepněte na Vytvořit skupinu.
 3. Klepněte na Další nebo na Hotovo.
 4. Chcete-li odkaz sdílet nebo přidat kontakty, klepněte na ikonu pro sdílení Sdílet.
  • Pokud příjemce klikne na odkaz na počítači, otevře se mu stránka duo.google.com.
  • Jestliže příjemce klepne na odkaz v mobilu a má nainstalovanou aplikaci Duo, aplikace se spustí.
  • Pokud příjemce klepne na odkaz v mobilu a aplikaci Duo nainstalovanou nemá, otevře se odkaz na ni v Obchodě Play.
 5. Klepněte na Zahájit videohovor.

Zavolání do stávající skupiny a připojení k probíhajícímu skupinovému hovoru

Důležité: Účty dětí se můžou ke skupině připojit jen v případě, že mají v kontaktech alespoň jednoho z členů skupiny.

 1. Spusťte na telefonu Android aplikaci Duo.
 2. Přejeďte po obrazovce prstem nahoru.
 3. V sekci Skupiny vyberte, zda chcete zahájit hovor s nějakou skupinou nebo se připojit k probíhajícímu hovoru (pokud se nějaký koná). Pokud se pod názvem skupiny zobrazuje zpráva Živě, probíhá v ní hovor a můžete se připojit.
  • Pokud chcete zavolat do už vytvořené skupiny, klepněte na její název a poté Zahájit videohovor videohovor.
  • Chcete-li se připojit k probíhajícímu skupinovému hovoru, klepněte na název skupiny a poté Připojit se k videohovoru videohovor.

Přidání členů, přejmenování či opuštění skupiny

 1. Spusťte aplikaci Duo a přejeďte po obrazovce prstem nahoru.
 2. V části Skupiny klepněte na skupinu a poté na ikonu možností Více.
 3. Vyberte požadovanou možnost a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Informace o zablokovaných číslech ve skupinových hovorech

Volání z jiných aplikací

Hovory Google Duo můžete provádět i z dalších aplikací.

Pokud má váš operátor vlastní funkci videohovorů:

 • Pokud máte vy i člověk, kterému voláte, stejného operátora, může hovor automaticky využívat jeho službu.
 • Pokud máte každý jiného operátora, bude hovor probíhat přes Google Duo.
Volání z aplikace Telefon

Pokud chcete Duo používat v aplikaci Telefon, zkontrolujte, že máte verzi 13.0 nebo vyšší.

 1. Spusťte aplikaci Telefon Aplikace Telefon.
 2. Otevřete historii hovorů.
 3. Vyberte požadovaný kontakt.
 4. Klepněte na ikonu kamery videohovor.
 5. Až budete chtít skončit, klepněte na ikonu pro zavěšení Ukončit hovor.
Volání z aplikace Kontakty

Pokud chcete Duo používat v aplikaci Kontakty, zkontrolujte, že máte verzi 2.1 nebo vyšší.

 1. Spusťte aplikaci Kontakty Aplikace Kontakty.
 2. Otevřete kartu s údaji o kontaktu.
 3. Klepněte na ikonu kamery videohovor.
 4. Až budete chtít skončit, klepněte na ikonu pro zavěšení Ukončit hovor.
Volání z aplikace Zprávy

Pokud chcete Duo používat v aplikaci Zprávy, zkontrolujte, že máte verzi 2.6 nebo vyšší.

 1. Spusťte aplikaci Zprávy Aplikace Zprávy pro Android.
 2. Otevřete některou konverzaci.
 3. Klepněte na ikonu kamery videohovor.
 4. Až budete chtít skončit, klepněte na ikonu pro zavěšení Ukončit hovor.
Volání přes Asistenta Google

Videohovor Duo můžete zahájit tak, že řeknete nebo napíšete:

 • „Duo call [jméno kontaktu]“ (Provést hovor Duo s [kontaktem])
 • „Video call [jméno kontaktu]“ (Provést videohovor s [kontaktem])

Řešení problémů s hovory

Nefungují mi videohovory
Pokud používáte Android 8.0 nebo vyšší, synchronizujte nastavení aplikace Duo. Klepněte na Nastavení a poté Uživatelé a účty a poté Duo a poté Synchronizace účtů a poté na ikonu možností Více a poté Synchronizovat.
Nemůžu najít efekty nebo filtry
Pokud nemůžete najít efekty nebo filtry, možná máte starší verzi Androidu. Tyto funkce fungují jen v zařízeních s Androidem 9 nebo novějším. ⁠Přečtěte si, jak zjistit verzi Androidu.
Nedostávám oznámení o hovorech
Zkontrolujte, že máte nejnovější verzi aplikace a jste připojeni k Wi-Fi nebo k datům. Další kroky při odstraňování problémů s oznámeními.

Související články

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?