Existujúci príjemcovia grantu

Ak ste už získali grant v rámci niektorej z jednotlivých ponúk programu Google pre neziskové organizácie (napr. Google Ad Grants, G Suite pre neziskové organizácie, program YouTube pre neziskové organizácie, Earth Pro, Maps API alebo One Today), odporúčame vám požiadať o členstvo v programe Google pre neziskové organizácie, ktoré ponúka ďalšie výhody. Nebude potrebné sa znova registrovať do ponúk, ktoré už využívate.

Upozorňujeme tiež, že hoci všetky vaše predchádzajúce registrácie do služieb zostanú aktívne, momentálne sa nezobrazia na hlavnom paneli programu Google pre neziskové organizácie. Ak už nejaké ponuky prijímate, znova sa do týchto konkrétnych ponúk neregistrujte.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?