Σύνδεση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα η συσκευή σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Ανάλογα με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και το πρόγραμμα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, η συσκευή σας ενδέχεται να συνδέεται αυτόματα στο πιο γρήγορο διαθέσιμο δίκτυο δεδομένων της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Εναλλακτικά, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε μια κάρτα SIM ή να επιλέξετε ρυθμίσεις για μια συγκεκριμένη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Για να χρησιμοποιείτε λιγότερα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σε περιορισμένο πρόγραμμα δεδομένων, μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο για Android 8.1 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση Android που χρησιμοποιείτε.

Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
  2. Πατήστε Δίκτυα και διαδίκτυο Και έπειτα Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
  3. Πατήστε μια ρύθμιση.

Συμβουλή: Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου, πατήστε Δίκτυα και διαδίκτυο Και έπειτα Περισσότερα Περισσότερα Και έπειτα Επαναφορά Wi-Fi, δικτύου κινητής τηλεφωνίας και Bluetooth.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Οι επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τη συσκευή και την έκδοση Android.

  • Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
  • Περιαγωγή: Επιτρέψτε στη συσκευή σας να στέλνει δεδομένα μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας άλλων εταιρειών, όταν εγκαταλείπετε μια περιοχή που καλύπτεται από τα δίκτυα της δικής σας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.
  • Προτεινόμενος τύπος δικτύου: Επιλέξτε τον προτιμώμενο τύπο δικτύου ανάμεσα σε επιλογές όπως LTE, 3G και 2G.
  • Δίκτυο: Επιλέξτε την εταιρεία δικτύου σας από τα διαθέσιμα δίκτυα.
  • Ονόματα σημείων πρόσβασης: Βοηθήστε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας να βρει τη σωστή διεύθυνση IP για τη συσκευή σας και να συνδέσει τη συσκευή σας με ασφάλεια.

Πολλές κάρτες SIM και ρυθμίσεις δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Εάν η συσκευή σας διαθέτει περισσότερες από μία κάρτες SIM:

  • Μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας κάθε κάρτας SIM με τις καρτέλες στην κορυφή της επιλογής "Ρυθμίσεις δικτύου κινητής τηλεφωνίας".
  • Μπορείτε να αντιστοιχίσετε κάθε κάρτα SIM σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και σε δραστηριότητες, όπως τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα SMS. Μάθετε πώς μπορείτε να αντιστοιχίσετε κάρτες SIM.

Σχετικά άρθρα