Thiết lập nguồn cấp dữ liệu bổ sung cho tài khoản nhiều khách hàng

Nguồn cấp dữ liệu bổ sung cho phép bạn áp dụng các quy tắc nguồn cấp dữ liệu và những nguồn cấp dữ liệu bổ sung Content API cho nhiều tài khoản phụ cùng một lúc. Khi bạn thiết lập một nguồn cấp dữ liệu bổ sung, hệ thống sẽ chỉ cập nhật dữ liệu sản phẩm khi tệp này chứa những mã số có trong nguồn cấp dữ liệu chính. Các lợi ích của việc thiết lập nguồn cấp dữ liệu bổ sung:

 • Thêm hoặc thay thế các nhãn tùy chỉnh để quản lý chiến dịch
 • Thêm hoặc thay thế các ID quảng cáo cho các khuyến mãi bán lẻ
 • Thay thế tiêu đề
 • Loại trừ một số sản phẩm (thông qua thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến])
 • Thêm Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu (GTIN) còn thiếu
 • Thêm dữ liệu sản phẩm về kho hàng tại địa phương cho quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất
Lưu ý:
 • Bạn chỉ có thể tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung Content API ở cấp tài khoản chính.
 • Vì hệ thống dùng quy tắc để đăng ký nguồn cấp dữ liệu bổ sung, nên nguồn cấp dữ liệu bổ sung chỉ hoạt động với các quy tắc của tài khoản nhiều khách hàng.

Tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung mới

Để tạo một nguồn cấp dữ liệu bổ sung mới, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Trong phần Sản phẩm của trình đơn thao tác, hãy nhấp vào mục Các quy tắc và nguồn cấp dữ liệu bổ sung > tab "Nguồn cấp dữ liệu bổ sung".
 3. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng .
 4. Đặt tên cho nguồn cấp dữ liệu.
 5. Nhấp vào Tạo nguồn cấp dữ liệu.
 6. Ở trên cùng, hãy bật nút chuyển đổi để ghi đè các quy tắc và dữ liệu của nguồn cấp dữ liệu bổ sung từ các tài khoản phụ. Thao tác này sẽ áp dụng quy tắc nguồn cấp dữ liệu và dữ liệu của nguồn cấp dữ liệu bổ sung cho tất cả các tài khoản phụ.
  • Nếu bạn muốn loại trừ một tài khoản phụ, hãy nhập thông tin của tài khoản phụ đó trong phần "Tài khoản phụ đã loại trừ".

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố