Jak dołączyć do programu

Konfiguracja bezpłatnych informacji o produktach

Aby wyświetlać swoje produkty w bezpłatnych informacjach w Google, wybierz odpowiednią opcję podczas rejestracji w Merchant Center. Możesz też kliknąć Rozwój w menu nawigacyjnym po lewej stronie, a następnie Zarządzaj programami. Wybierz „Wyświetlaj produkty w bezpłatnych informacjach w Google”.

Instrukcje

Aby skonfigurować produkty do wyświetlania w bezpłatnych informacjach w Google:

Po wykonaniu odpowiednich kroków kliknij Aktywuj, aby zakończyć konfigurację.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem