Požiadavky na platbu a osvedčené postupy

Používateľa môžete zaujať a môže dokonca kliknúť na váš výrobok, no predaj nie je dokončený, kým neuskutoční platbu. Ak svojim zákazníkom poskytnete vysokokvalitnú skúsenosť s platbou, je pravdepodobnejšie, že dokončia nákup a vy dosiahnete lepší konverzný pomer. V tomto článku vám vysvetlíme požiadavky Googlu na platbu a odporúčania týkajúce sa čo najjednoduchšieho procesu platby. 

Umožnite každému zaplatiť

Dodržiavaním týchto požiadaviek splníte požiadavky firiem aj jednotlivcov.

 • Umožnite nákup výrobkov jednotlivcom. Aj jednotlivci, ktorí nie sú členmi firmy, musia mať možnosť kúpiť si niečo z vášho webu. To znamená, že polia, ako napríklad názov firmy alebo identifikačné číslo spoločnosti, musia byť nepovinné.
 • Upozornite zákazníkov na minimálne hodnoty objednávky. Ak vyžadujete, aby bola pred dokončením nákupu alebo odoslaním položky dosiahnutá určitá minimálna hodnota, uveďte ju v nastaveniach dopravy. Ak napríklad požadujete, aby zákazník na vašom webe minul aspoň 30 USD, aby mohol uskutočniť nákup, pridajte do nastavení dopravy požadovanú minimálnu hodnotu objednávky. Ďalšie informácie o tom, ako pridať minimálnu hodnotu objednávky
 • Môžete požadovať, aby si zákazníci pred dokončením nákupu museli vytvoriť účet, no účet musí byť bezplatný a na dokončenie nákupu nesmiete vyžadovať odoslanie e-mailu s potvrdením. Zákazníkom tiež môžete povoliť platbu v pozícii hosťa.
 • Uveďte možné spôsoby platby ešte pred samotnou platbou. Môžete ich uvádzať napríklad v päte webovej stránky alebo na stránke výrobku pod tlačidlom Kúpiť.
 • Zaistite bezpečnosť procesu prihlásenia a platby. Na ochranu zákazníkov budete potrebovať bezpečný proces platby zabezpečený platným certifikátom SSL. Konkrétne budete musieť zabezpečiť spracovanie platby, transakcie a údajov umožňujúcich zistenie totožnosti (napr. meno, e-mailová adresa, fyzická adresa a platobné údaje).
 • Uistite sa, že všetky možnosti platby tretej strany sú chránené protokolom HTTPS, a nežiadajte zbytočné údaje umožňujúce zistenie totožnosti, ako napr. informácie o kreditnej karte.
 • Uistite sa, že všetky výrobky, ktoré inzerujete, je do cieľových krajín možné doručiť spôsobom door-to-door. Možnosť doručenia na miesta vyzdvihnutia alebo možnosť vyzdvihnutia iba v obchode sú povolené len v Čile, Švédsku a Nórsku. Ďalšie informácie o doprave 

Poskytnite správne ceny

Ľudia očakávajú, že za vaše výrobky zaplatia inzerovanú cenu. Ak je cena výrobku inzerovaná v reklame v Nákupoch iná ako cena uvedená v nákupnom košíku zákazníka, zákazník môže túto skúsenosť vnímať negatívne a vy môžete prísť o daný nákup. 

Ak sa chcete ubezpečiť, že cena vášho výrobku je jasná, dodržiavajte tieto požiadavky:

 • Cena výrobku by mala byť konzistentná počas celého procesu platby, nielen v rámci informačného kanála výrobkov a vstupnej stránky. Cena by pri platbe nemala byť vyššia. Po pridaní do košíka však môže byť nižšia, a to v prípade pridania proma. 
 • V cene musia byť zahrnuté akékoľvek ďalšie poplatky.
 • Mnoho krajín, napr. Argentína, Brazília a Taliansko, vyžadujú daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá musí byť zahrnutá v atribúte price [cena]. Môžete si prečítať ďalšie informácie o nastaveniach dane a o tom, ktoré krajiny vyžadujú DPH. 
 • Pre USA musí byť daň z predaja jasne uvedená v atribútoch informačného kanála alebo v nastaveniach na úrovni účtu. Nadhodnotenie dane z predaja v službe Merchant Center je povolené, no dane pri platbe nesmú byť vyššie ako tie, ktoré sú uvedené v službe Merchant Center. Ďalšie informácie o nastaveniach dane pre USA
 • Ceny za dopravu je potrebné odosielať samostatne: buď v informačnom kanáli, alebo na úrovni účtu. Upozorňujeme, že sadzby na úrovni informačného kanála prepíšu nastavenia na úrovni účtu. Sadzby dopravného môžete v službe Merchant Center nadhodnotiť, ak budú vyššie ako pri platbe na vašom webe. Ďalšie informácie o nastaveniach dopravy

Ak predávate výrobky s dohodami o minimálnych inzerovaných cenách:

 • Ak predávate výrobok lacnejšie než za cenu povolenú na základe dohôd s tretími stranami, v údajoch o výrobkoch ako cenu zadajte hodnotu minimálnej inzerovanej ceny.
 • Cenu minimálnej inzerovanej ceny uvádzajte na vstupnej stránke výrobku. Pridaním objasňujúceho textu na stránky výrobkov môžete používateľov informovať, že pri platbe účtujete nižšiu sumu. Môžete napríklad zobraziť poznámku „Po pridaní do košíka sa zobrazí konečná cena“ a hodnotu minimálnej inzerovanej ceny môžete uviesť ako prečiarknutú alebo sivou farbou. Na vstupnej stránke sa musí zobrazovať minimálna inzerovaná cena uvedená v údajoch o výrobkoch. Ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa vstupných stránok
 • Ak na svojom webe používate anotácie mikrodát, uveďte v nich aj minimálnu inzerovanú cenu. 

Zachovávajte konzistentnú menu

Ak v informačnom kanáli nemáte povolený prevod mien, na stránke na uskutočnenie nákupu by sa mala zobrazovať mena krajiny, na ktorú zacieľujete. Na všetkých stránkach – od stránky výrobku po stránku s platbou – by sa mala konzistentne zobrazovať tá istá mena. Ďalšie informácie o prevode meny 

Nezabúdajte, že ak nepoužívate prevod mien, musíte pre krajinu predaja použiť správnu menu v informačnom kanáli, na vstupnej stránke aj v rámci procesu platby. 

Používajte jazyk konzistentne

Uistite sa, že jazyk vášho webu sa zhoduje so schváleným jazykom krajiny predaja. V informačnom kanáli, na vstupnej stránke a v rámci procesu platby musíte používať ten istý jazyk. Ak napríklad zacieľujete na Kanadu, môžete použiť angličtinu alebo francúzštinu, no jazyk, ktorý ste použili na nahranie informačného kanála, sa musí zhodovať s tým, ktorý použijete na vstupnej stránke aj v rámci procesu platby. 

Medzi relevantné stránky patria napríklad:

 • vstupné stránky (výrobkov),
 • nákupný košík,
 • platba,
 • zmluvné podmienky,
 • vrátenie platby a pravidlá vrátenia tovaru,
 • informácie (vrátane kontaktných údajov).

Ďalšie informácie o používaní správneho jazyka a meny

Poskytnite relevantné informácie

Uistite sa, že sa dá na relevantné informácie jednoducho prejsť cez proces platby a že zákazníci ľahko nájdu informácie o vrátení platby a pravidlá vrátenia tovaru, dostupné spôsoby platby, zmluvné podmienky a konkrétne kontaktné údaje. Mali by ste poskytnúť aspoň dve z nasledujúcich informácií: kontaktnú e-mailovú adresu podpory, telefónne číslo a fyzickú adresu firmy.

Poznámka: Namiesto kontaktných údajov nestačí pridať formulár Kontaktujte nás. Kontaktné údaje je potrebné uviesť explicitne (e-mailovú adresu, telefón a fyzickú adresu).

Vynechanie relevantných informácií vnímame ako klamlivé informácie o sebe alebo výrobkoch. Nedodržanie pravidiel reklám v Nákupoch môže mať za následok zamietnutie reklám alebo pozastavenie účtu.

Údaje o používateľoch získavajte zodpovedne a bezpečne

V procese platby by ste mali získavať len údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie objednávky. Pri predaji zákazníkom by ste napríklad nemali požadovať názov firmy. V prípade niektorých krajín však môže byť potrebné, aby kupujúci uviedol číslo občianskeho preukazu. Tieto požiadavky sa líšia v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie o nezodpovednom zhromažďovaní a používaní údajov

Pri získavaní informácií od zákazníkov si dávajte pozor. Hlavným účelom vášho webu by nemalo byť zhromažďovanie osobných údajov zákazníkov. Dodržiavajte tieto požiadavky:

 • Osobné údaje, ako napríklad čísla kreditných kariet, získavajte bezpečne prostredníctvom stránky chránenej technológiou SSL.
 • Nepredávajte kontaktné údaje zákazníkov.
 • Osobné údaje a fotky zákazníkov nepoužívajte v reklamách bez ich súhlasu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory