Olika sätt att arbeta med produktjämförelsetjänster

Med produktjämförelsetjänster (CSS:er) kan du visa Shopping-annonser på Google på uppdrag av säljare i länder där CSS-programmet är tillgängligt. Shopping-annonser för produktjämförelsetjänster är tillgängliga i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Läs mer om annonsering med produktjämförelsetjänster

Det finns många produktjämförelsetjänster, däribland Google Shopping. Produktjämförelsetjänster består av olika kunskapsområden, tjänster och betalningsmodeller. Vissa är specialiserade på specifika kategorier (till exempel kläder). Vissa hanterar flöden och kampanjer åt dig, medan andra ger dig verktyg som du kan använda för att hantera produktdata och budstrategier själv. Det finns också hybridmodeller och produktjämförelsetjänster kan erbjuda en mängd ytterligare tjänster. Vissa produktjämförelsetjänster tar ut en avgift per klick, medan andra får en provision när ett klick på en annons leder till en försäljning. Genom att kombinera fördelarna med flera produktjämförelsetjänster kan du förbättra resultatet för dina Shopping-annonser.

Du måste arbeta med minst en produktjämförelsetjänst för att visa Shopping-annonser men du kan arbeta med flera samtidigt om du föredrar det. I den här artikeln får du en översikt över några olika lösningar som erbjuds av produktjämförelsetjänster.

Arbeta med ett företag som erbjuder en produktjämförelsetjänst

Det finns ett antal olika sätt för företag som erbjuder produktjämförelsetjänster och säljare att samarbeta. Varje produktjämförelsetjänst kan erbjuda flera servicemodeller eller skräddarsy tjänster efter dina specifika behov.

Hanterad tjänst

I det här fallet skapar det företag som erbjuder produktjämförelsetjänsten ett Merchant Center-konto och ett Google Ads-konto åt dig. Du skickar din produktdata till produktjämförelsetjänsten och de optimerar ditt flöde, laddar upp det till Google och hanterar dina kampanjer. Vissa produktjämförelsetjänster kan också använda din produktdata för att värva potentiella kunder åt dig från andra kanaler.

Google fakturerar produktjämförelsetjänsten för klick på de annonser de visar för din räkning. Kostnaden som Google debiterar produktjämförelsetjänsten beror på resultatet av annonsauktionen. Sedan debiteras du av produktjämförelsetjänsten. Prismodellen beror på det avtal du har med produktjämförelsetjänsten. (Exempelvis kan vissa produktjämförelsetjänster ta ut ett fast pris per klick, ett annorlunda klickpris per kategori eller en provision endast när ett klick leder till en försäljning.)

Vanligtvis får du rapporter för resultatet och tillhörande kostnader, eventuellt fördelat på de olika kanalerna de använder, av produktjämförelsetjänsten. I den här modellen har du normalt inte tillgång till det Merchant Center-konto och Google Ads-konto som används av produktjämförelsetjänsten för din räkning, men du kan ha tillgång till verktyg som erbjuds av produktjämförelsetjänsten.

Självbetjäning

I det här fallet skapar det företag som erbjuder produktjämförelsetjänsten ett Merchant Center-konto och ett Google Ads-konto åt dig. Sedan får du tillgång till dessa konton. Ett annat alternativ är att migrera ditt befintliga konto från en produktjämförelsetjänst till en annan (se nedan). Du hanterar dina flöden och kampanjer själv.

Google fakturerar produktjämförelsetjänsten för klick på de annonser de visar för din räkning. Kostnaden som Google debiterar produktjämförelsetjänsten beror på resultatet av annonsauktionen. Sedan debiteras du av produktjämförelsetjänsten. Prismodellen beror på det avtal du har med produktjämförelsetjänsten. (I den här modellen tar produktjämförelsetjänsten vanligtvis ut ett fast procentuellt påslag på CPC-beloppet från Google-auktionen. Det finns även andra prissättningssystem.) Vissa produktjämförelsetjänster ger säljare möjligheten att betala Google Ads-fakturan direkt och debitera separat för produktjämförelsetjänsterna.

Du har vanligtvis direkt tillgång till rapporter i Merchant Center och Google Ads. Du kan få ytterligare rapporter för kampanjens prestanda och tillhörande kostnader från produktjämförelsetjänsten. Vissa produktjämförelsetjänster kan erbjuda konsulttjänster för att hjälpa dig med din Shopping-annonsaktivitet.

Hybridmodeller

Hybridmodeller är en kombination av egenskaperna i hanterad service och självbetjäning. Produktdataflödet kan till exempel hanteras och optimeras av en produktjämförelsetjänst medan du själv kör kampanjerna. Det kan också vara tvärtom: du hanterar flödet själv medan kampanjerna körs av produktjämförelsetjänsten.

En typ av hybridlösning är att produktjämförelsetjänsten skapar ett nytt Merchant Center-konto åt dig och att du sedan länkar det kontot till ett befintligt Google Ads-konto. På så sätt kan du hantera annonser som visas via produktjämförelsetjänsten med ditt befintliga Google Ads-konto.

Andra varianter är till exempel att Google fakturerar dig direkt för annonser som visas av en produktjämförelsetjänst. Det kan vara en bättre lösning om du själv hanterar dina Shopping-kampanjer. I så fall faktureras du vanligtvis separat för tjänsterna av produktjämförelsetjänsten.

Vissa produktjämförelsetjänster kan erbjuda ytterligare tjänster utöver de som beskrivs ovan.

Använda konverteringsrapporter och automatisk budgivning

Oavsett vilken modell du använder ger produktjämförelsetjänster tillgång till samma funktioner, bland annat konverteringsrapportering och Googles verktyg för automatisk budgivning.

Du kan använda konverteringsrapportering och automatisk budgivning med en produktjämförelsetjänst på flera olika sätt:

Lägga till en Google Ads-tagg för konverteringsspårning på webbplatsen

Du lägger till en Google Ads-tagg för konverteringsspårning (ett kodavsnitt) på din webbplats för den produktjämförelsetjänst du vill arbeta med. Utifrån den konverteringsinformationen kan produktjämförelsetjänsten sedan köra kampanjer med automatisk budgivning för din räkning.

Läs mer om hur du lägger till konverteringsspårning på din webbplats

Dela konverteringar via ett Google Ads-förvaltarkonto

Om du redan har konfigurerat konverteringsspårning med en produktjämförelsetjänst kan du dela den konverteringsinformationen med en annan produktjämförelsetjänst. Den nya produktjämförelsetjänsten länkar då det Google Ads-konto som används för dina nya kampanjer till ditt Google Ads-förvaltarkonto (om du inte har ett förvaltarkonto kan du skapa ett). Den nya produktjämförelsetjänsten kan sedan köra kampanjer med automatisk budgivning utifrån den delade konverteringsinformationen.

Läs mer om konverteringsspårning över flera konton

Dela konverteringar via Google Analytics

Om du importerar konverteringsdata i ditt Google Ads-konto med hjälp av Google Analytics kan du också använda den här metoden med produktjämförelsetjänster genom att länka det Google Ads-konto som används för dina kampanjer till ditt Google Analytics-konto.

Använda budgivningsverktyg från tredje part

Alla budgivningsverktyg från tredje part som är kompatibla med Google Ads och Shopping-kampanjer kan också användas av produktjämförelsetjänster. Om lösningen hanteras av företaget som erbjuder produktjämförelsetjänsten använder företaget verktyget från tredje part för att hantera bud för din räkning. Om du har självbetjäning använder du själv tredjepartsverktyget för att lägga bud via produktjämförelsetjänsten.

Visa produkter bortom allmänna sökresultat

Som standard kan en produktjämförelsetjänst endast visa produkter i Shopping-enheten på Googles sökresultatsidor.

Vissa produktjämförelsetjänster kan visa produkter även på Display-nätverket och på andra plattformar än Googles sökresultatsidor (till exempel fliken Google Shopping, YouTube, etc.). Om du arbetar med en sådan produktjämförelsetjänst kan de visa produkter för din räkning på Googles sökresultatsidor och tillgängliga program på de andra plattformarna.

Använda Googles plattformar

Om du vill visa produkter på Googles plattformar och dra nytta av gratisannonser kan du göra det via valfri produktjämförelsetjänst i Europa. Välj vilken produktjämförelsetjänst du vill använda för Googles plattformar i CSS-översikten.

Flytta ett konto från en produktjämförelsetjänst till en annan

Om du vill behålla ett befintligt Merchant Center-konto men arbeta med en annan produktjämförelsetjänst kan Google migrera ditt konto från en produktjämförelsetjänst till en annan. Det går bara förutsatt att båda produktjämförelsetjänsterna godkänner migreringen. Be det nya företaget som erbjuder produktjämförelsetjänsten att kontakta Googles support angående migreringen. Observera att ett Merchant Center-konto endast kan länkas till en produktjämförelsetjänst åt gången.

Google Ads-konton behöver inte migreras. Ditt Merchant Center-konto avgör vilken produktjämförelsetjänst dina annonser är kopplade till. Om du använder produktdata från ett Merchant Center-konto som är länkat till en viss produktjämförelsetjänst för en kampanj i ett Google Ads-konto anses den kampanjen tillhöra den produktjämförelsetjänsten.

Om du migrerar ett Merchant Center-konto från Google Shopping till en annan produktjämförelsetjänst bör du tänka på följande:

  • Annonser på Display-nätverk för remarketing och plattformar utöver vanliga sökresultatsidor: Om den produktjämförelsetjänst du migrerar till inte kan visa annonser på Display-nätverk för remarketing och plattformar utöver vanliga sökresultatsidor visas dina annonser endast på Googles sökresultatsidor och slutar visas på andra plattformar.
  • Produktdata för länder där CSS-programmet inte är tillgängligt: Om det migrerade Merchant Center-kontot innehåller produktdata för länder där CSS-programmet inte är tillgängligt slutar annonserna att visas eftersom produktjämförelsetjänster inte kan placera annonser i dessa länder. Om du vill fortsätta att visa annonser både i länder där CSS-programmet är tillgängligt och i länder där det inte finns, har du två alternativ:
    • Skapa ett nytt Merchant Center-konto med Google Shopping för din produktdata för länder där CSS-programmet inte är tillgängligt. Migrera det befintliga Merchant Center-kontot till produktjämförelsetjänsten för att placera annonser i länder med CSS-programmet.
    • Be den nya produktjämförelsetjänsten att skapa ett nytt Merchant Center-konto för produktdata för länder med CSS-programmet. Behåll det befintliga Google Shopping Merchant Center-kontot för att placera annonser i länder där CSS-programmet inte är tillgängligt.

När du flyttar ditt Merchant Center-konto från Google Shopping till en produktjämförelsetjänst finns det två olika konfigurationer:

  • Kontot migreras som ett underkonto till produktjämförelsetjänstens konto för flera kunder. I det här fallet får produktjämförelsetjänsten automatiskt åtkomst till ditt konto.
  • Kontot migreras som ett fristående konto. I det här fallet får produktjämförelsetjänsten inte tillgång till ditt konto automatiskt. Produktjämförelsetjänstens personal måste läggas till som användare i kontot manuellt.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?