Różne sposoby pracy w ramach usług porównywania cen

Usługi porównywania cen wyświetlają reklamy produktowe w Google w imieniu sprzedawców w krajach, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), oraz w Szwajcarii. Reklamy produktowe w usługach porównywania cen są obecnie dostępne w tych krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Holandia, Niemcy. Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. 
 

Istnieje wiele usług porównywania cen w Europie, w tym Zakupy Google. Różne usługi porównywania cen specjalizują się w poszczególnych dziedzinach, usługach i modelach naliczania opłat. Niektóre specjalizują się w określonych kategoriach (np. odzieży). Część z nich zarządza plikami danych i kampaniami, a jeszcze inne udostępniają narzędzia do samodzielnego zarządzania danymi produktów i strategiami ustalania stawek. Niektóre usługi porównywania cen pobierają opłatę za kliknięcie, a inne działają na zasadzie prowizji, którą płaci się, kiedy kliknięcie reklamy prowadzi do sprzedaży. Łączenie mocnych stron kilku usług porównywania cen może zwiększyć ogólną skuteczność Twoich reklam produktowych.

Aby wyświetlać reklamy produktowe, musisz współpracować z co najmniej jedną usługą porównywania cen. Jeśli wolisz, możesz jednocześnie współpracować z kilkoma usługami. W tym artykule znajdziesz omówienie niektórych możliwych sposobów konfiguracji, które zaobserwowaliśmy w usługach porównywania cen.

Współpraca z usługą porównywania cen

Istnieje kilka różnych sposobów współpracy między usługą porównywania cen a sprzedawcami.

Usługa zarządzana

W takim przypadku usługa porównywania cen tworzy w Twoim imieniu konto Merchant Center i Google Ads. Podajesz dane produktów usłudze porównywania cen, a ona optymalizuje Twój plik danych, przesyła go do Google i zarządza Twoimi kampaniami. Niektóre usługi porównywania cen mogą również wykorzystywać dane produktów do pozyskiwania potencjalnych klientów z innych kanałów.

Google wystawi fakturę usłudze porównywania cen za kliknięcia reklam, które wyświetla w Twoim imieniu. Koszt, którym Google obciąża usługę porównywania cen, zależy od wyniku aukcji reklam. Następnie usługa porównywania cen obciąży Ciebie. Model wyceny będzie zależał od umowy zawartej z tą usługą porównywania cen (np. niektóre usługi porównywania cen mogą pobierać stałą cenę za kliknięcie, inne – różne ceny za kliknięcia według kategorii, a jeszcze inne – prowizję tylko wtedy, gdy kliknięcie prowadzi do sprzedaży).

Usługa porównywania cen zazwyczaj dostarcza raport o wydajności swoich działań i związanych z nimi kosztach, zwykle w ramach różnych wykorzystywanych kanałów. W tym modelu zazwyczaj nie masz dostępu do kont Merchant Center i Google Ads, które usługa porównywania cen prowadzi w Twoim imieniu, ale możesz mieć dostęp do narzędzi dostarczanych przez usługę.

Samodzielne zarządzanie

W takim przypadku usługa porównywania cen tworzy w Twoim imieniu konto Merchant Center i Google Ads, a następnie daje Ci do nich dostęp. Osobiście zarządzasz swoimi kanałami i kampaniami.

Google wystawi fakturę usłudze porównywania cen za kliknięcia reklam, które wyświetla w Twoim imieniu. Koszt, którym Google obciąża usługę porównywania cen, zależy od wyniku aukcji reklam. Następnie usługa porównywania cen obciąży Ciebie. Model wyceny będzie zależał od umowy zawartej z tą usługą porównywania cen (w tym modelu usługa porównywania cen zwykle nalicza stałą procentową marżę za CPC zapłacony na aukcji Google – istnieją też inne schematy cenowe).

Zwykle masz bezpośredni dostęp do raportów w Merchant Center i Google Ads. Usługa porównywania cen może dostarczać dodatkowe raporty na temat skuteczności kampanii i związanych z nimi kosztów.

Modele hybrydowe

Modele te łączą aspekty modeli usługi zarządzanej i samoobsługi. Na przykład usługa porównywania cen może zarządzać i optymalizować plik danych o produktach, ale kampanie prowadzisz samodzielnie. Albo na odwrót: samodzielnie zarządzasz plikiem danych, a usługa porównywania cen prowadzi dla Ciebie kampanie.

Warianty tych konfiguracji hybrydowych obejmują tworzenie nowego konta Merchant Center przez usługę porównywania cen w Twoim imieniu, które następnie łączysz z istniejącym kontem Google Ads. W ten sposób możesz używać swojego istniejącego konta Google Ads do zarządzania reklamami wyświetlanymi w ramach usługi porównywania cen.

Inne warianty obejmują bezpośrednie fakturowanie przez Google reklam wyświetlanych w ramach usługi porównywania cen. Może to być bardziej odpowiednia konfiguracja, jeśli samodzielnie zarządzasz kampaniami produktowymi. W takich przypadkach usługa porównywania cen zwykle osobno fakturuje swoje usługi.

Używanie raportowania konwersji i automatycznego ustalania stawek

Niezależnie od tego, jakiego modelu używają poszczególne usługi porównywania cen, wszystkie mają dostęp do tych samych funkcji, w tym do raportowania konwersji i narzędzi Google do automatycznego ustalania stawek.

Istnieje kilka sposobów korzystania z raportowania konwersji i automatycznego ustalania stawek w ramach usługi porównywania cen. Poniżej opisujemy te sposoby.

Dodawanie tagu śledzenia konwersji Google Ads do strony

Na stronie umieszczasz tag śledzenia konwersji Google Ads lub fragment kodu pod kątem usługi porównywania cen, z którą chcesz współpracować. Na podstawie tych danych konwersji usługa porównywania cen może następnie prowadzić kampanie z automatycznym ustalaniem stawek w Twoim imieniu.

Więcej informacji o dodawaniu śledzenia konwersji do strony

Udostępnianie konwersji w ramach konta menedżera Google Ads

Jeśli masz już skonfigurowane śledzenie konwersji z jedną usługą porównywania cen, możesz udostępnić dane konwersji innym. Aby to zrobić, nowa usługa porównywania cen łączy konto Google Ads używane w nowych kampaniach z kontem menedżera Google Ads (jeśli go nie masz, możesz je utworzyć). Nowa usługa porównywania cen może następnie prowadzić kampanie z automatycznym ustalaniem stawek na podstawie udostępnionych danych konwersji.

Więcej informacji o śledzeniu konwersji dla wielu kont 

Importowanie konwersji z innego konta 

W Google dostępne jest narzędzie, które pozwala wyeksportować konwersje z jednego konta i zaimportować je na inne konto. Skontaktuj się ze swoją usługą porównywania cen, aby omówić tę opcję, jeśli chcesz ponownie wykorzystać istniejący fragment kodu śledzenia konwersji Google Ads.

Udostępnianie konwersji w ramach Google Analytics 

Jeśli importujesz dane konwersji na koncie Google Ads za pomocą Google Analytics, możesz również użyć tej metody w usłudze porównywania cen, łącząc konto Google Ads używane w kampaniach z Google Analytics. 

Korzystanie z narzędzi do ustalania stawek od firm zewnętrznych 

Wszelkie narzędzia do ustalania stawek od firm zewnętrznych zgodne z Google Ads i kampaniami produktowymi mogą być również używane przez usługę porównywania cen. W modelu usługi zarządzanej usługa porównywania cen używa narzędzia firmy zewnętrznej do zarządzania stawkami w Twoim imieniu. W modelu samoobsługowym osobiście używasz narzędzia firmy zewnętrznej do ustalania stawek w ramach usługi porównywania cen.

Wyświetlanie reklam produktowych poza ogólnym wyszukiwaniem

Domyślnie usługa porównywania cen może wyświetlać reklamy tylko w jednostce zakupowej na ogólnych stronach wyników wyszukiwania Google.

Niektóre usługi porównywania cen wyświetlają reklamy produktowe także w ramach remarketingu w sieci reklamowej i w innych miejscach poza ogólnymi stronami wyników wyszukiwania Google (np. na karcie Zakupów Google, w YouTube itp.). Jeśli współpracujesz z takimi usługami porównywania cen, mogą one wyświetlać reklamy w Twoim imieniu na ogólnych stronach wyników wyszukiwania Google i w innych miejscach.

Zmiana konta z jednej usługi porównywania cen na inną  

Jeśli chcesz zachować istniejące konto Merchant Center, ale współpracować z inną usługą porównywania cen, Google może przenieść Twoje konto z jednej usługi do innej. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy obie usługi porównywania cen wyrażą zgodę na takie przeniesienie. Poproś nową usługę porównywania cen o skontaktowanie się z pomocą Google w sprawie przeniesienia. Pamiętaj, że każde konto Merchant Center może być powiązane tylko z jedną usługą porównywania cen.

Konta Google Ads nie muszą być przenoszone. Twoje konto Merchant Center określa, z którą usługą porównywania cen powiązane są Twoje reklamy. Jeśli używasz danych produktu z konta Merchant Center powiązanego z konkretną usługą porównywania cen dla dowolnej kampanii na dowolnym koncie Google Ads, przyjmujemy, że ta kampania jest prowadzona w ramach powiązanej usługi porównywania cen.

Podczas przenoszenia konta Merchant Center z Zakupów Google do innej usługi porównywania cen zwróć uwagę na te kwestie:

  • Dostęp dla Twojego zespołu zarządzającego kontem Google: Twój zespół zarządzający kontem Google nie ma dostępu do konta Google Ads w zakresie, w jakim jest ono używane w kampaniach usługi porównywania cen. Jeśli Twoje konto Google Ads obejmuje zarówno reklamy produktowe, jak i inne typy reklam Google (np. reklamy tekstowe), zalecamy użycie innego konta Google Ads w reklamach produktowych powiązanych z inną usługą porównywania cen. Możesz połączyć wszystkie konta Google Ads z tym samym kontem menedżera Google Ads, aby mieć pełny obraz sytuacji.
  • Reklamy w ramach remarketingu w sieci reklamowej i miejscach poza ogólnymi wynikami wyszukiwania:  jeśli usługa porównywania cen, do której przenosisz konto, nie korzysta z wyświetlania reklam w ramach remarketingu w sieci reklamowej i miejscach poza ogólnymi wynikami wyszukiwania, Twoje reklamy będą wyświetlane tylko na ogólnych stronach wyników wyszukiwania Google i przestaną być wyświetlane gdzie indziej.
  • Dane produktów dla krajów poza Europą: jeśli przeniesione konto Merchant Center zawiera dane produktów dla krajów spoza Europy, reklamy przestaną być wyświetlane, ponieważ usługi porównywania cen mogą wyświetlać reklamy tylko w Europie. Jeśli chcesz nadal wyświetlać reklamy zarówno w Europie, jak i poza nią, masz dwie możliwości:
    • Utwórz nowe konto Merchant Center z Zakupami Google dla danych produktów dla krajów spoza Europy. Przenieś dotychczasowe konto Merchant Center do usługi porównywania cen, aby wyświetlać reklamy w Europie.
    • Poproś nową usługę porównywania cen o utworzenie nowego konta Merchant Center dla danych produktów dla Europy. Zachowaj dotychczasowe konto Merchant Center, aby wyświetlać reklamy w krajach poza Europą.  

​Podczas przenoszenia konta Merchant Center z Zakupów Google do usługi porównywania cen, możliwe są dwie różne konfiguracje:

  • Konto zostanie przeniesione jako subkonto dla multikonta klientów usługi porównywania cen. W takim przypadku usługa porównywania cen automatycznie uzyska dostęp do Twojego konta.
  • Konto zostanie przeniesione jako konto samodzielne. W takim przypadku usługa porównywania cen nie uzyska automatycznie dostępu do Twojego konta. Pracownicy usługi porównywania cen muszą zostać dodani ręcznie jako użytkownicy konta.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem