Διάφοροι τρόποι συνεργασίας με τις Υπηρεσίες σύγκρισης αγορών

Οι Υπηρεσίες σύγκρισης αγορών (CSS) μπορούν να τοποθετούν διαφημίσεις Αγορών και δωρεάν καταχωρίσεις προϊόντων στο Google για λογαριασμό των εμπόρων στις χώρες όπου είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα CSS. Οι διαφημίσεις Αγορών και οι καταχωρίσεις για τις CSS διατίθενται σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και στην Ελβετία: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Φινλανδία. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προβολή διαφημίσεων χρησιμοποιώντας Υπηρεσίες σύγκρισης αγορών (CSS)

Υπάρχουν πολλές CSS, συμπεριλαμβανομένων των Αγορών Google. Οι CSS προσφέρουν διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης, υπηρεσίες και μοντέλα χρέωσης. Ορισμένες ειδικεύονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ. ένδυση). Μερικές διαχειρίζονται ροές και καμπάνιες για λογαριασμό σας, ενώ άλλες παρέχουν εργαλεία με τα οποία μπορείτε να διαχειρίζεστε τα δεδομένα προϊόντων και τις στρατηγικές υποβολής προσφορών μόνοι σας. Επίσης, υπάρχουν υβριδικά μοντέλα και οι CSS μπορεί να προσφέρουν μια ποικιλία πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιες CSS χρεώνουν μια προμήθεια ανά κλικ, ενώ σε άλλες μπορεί να πληρώσετε μια προμήθεια όταν ένα κλικ σε μια διαφήμιση οδηγήσει σε πώληση. Ο συνδυασμός των δυνατοτήτων πολλών CSS μπορεί να αυξήσει τη συνολική απόδοση των διαφημίσεων Αγορών σας.

Πρέπει να συνεργαστείτε με τουλάχιστον μία CSS για να τοποθετήσετε διαφημίσεις Αγορών ή δωρεάν καταχωρίσεις προϊόντων, ενώ μπορείτε να συνεργάζεστε με πολλές ταυτόχρονα, αν το προτιμάτε. Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση ορισμένων από τις διαφορετικές ρυθμίσεις που έχουμε δει να προσφέρουν οι CSS.

Συνεργασία με CSS

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μια CSS και οι έμποροι μπορούν να συμφωνήσουν για τη μεταξύ τους συνεργασία. Οποιαδήποτε δεδομένη CSS μπορεί να προσφέρει πολλά μοντέλα υπηρεσιών ή να προσαρμόσει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Διαχειριζόμενη υπηρεσία

Σε αυτήν την περίπτωση, η CSS δημιουργεί έναν λογαριασμό στο Merchant Center και έναν λογαριασμό στο Google Ads εκ μέρους σας. Εσείς παρέχετε τα δεδομένα προϊόντος στη CSS και η CSS βελτιστοποιεί τη ροή σας, την ανεβάζει στο Google και διαχειρίζεται τις καμπάνιες σας. Ορισμένες CSS ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα προϊόντος για να σας βοηθήσουν στη δημιουργία δυνητικών πελατών από άλλα κανάλια.

Η Google θα τιμολογήσει την CSS για τα κλικ στις διαφημίσεις που τοποθετεί εκ μέρους σας. Το κόστος που η Google θα χρεώσει τη CSS, θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της δημοπρασίας διαφήμισης. Η CSS με τη σειρά της θα σας χρεώσει το ποσό. Το μοντέλο τιμολόγησης θα εξαρτηθεί από το συμφωνητικό που συνάψατε με τη συγκεκριμένη CSS. (Για παράδειγμα, ορισμένες CSS μπορεί να χρεώνουν μια καθορισμένη τιμή ανά κλικ, κάποιες μια διαφορετική τιμή κλικ κατά κατηγορία και άλλες μια προμήθεια μόνο όταν ένα κλικ οδηγεί σε πώληση.)

Η CSS παρέχει συνήθως αναφορές σχετικά με την απόδοση των δραστηριοτήτων της και το σχετικό κόστος, ενδεχομένως για όλα τα διαφορετικά κανάλια που χρησιμοποιεί. Σε αυτό το μοντέλο, δεν θα έχετε συνήθως πρόσβαση στους λογαριασμούς στο Merchant Center και στο Google Ads που εκτελεί η CSS εκ μέρους σας, αλλά ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε εργαλεία που παρέχει η CSS.

Αυτοεξυπηρέτηση

Σε αυτήν την περίπτωση, η CSS δημιουργεί έναν λογαριασμό στο Merchant Center και έναν λογαριασμό στο Google Ads εκ μέρους σας και, στη συνέχεια, σας παραχωρεί πρόσβαση σε αυτούς τους λογαριασμούς. Μια άλλη εναλλακτική είναι να μεταφέρετε τον υπάρχοντα λογαριασμό σας από μία CSS σε μία άλλη (δείτε παρακάτω). Εσείς διαχειρίζεστε τις ροές και τις καμπάνιες σας.

Η Google θα τιμολογήσει τη CSS για τα κλικ στις διαφημίσεις που τοποθετεί εκ μέρους σας. Το κόστος που η Google θα χρεώσει τη CSS, θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της δημοπρασίας διαφήμισης. Η CSS με τη σειρά της θα σας χρεώσει το ποσό. Το μοντέλο τιμολόγησης θα εξαρτάται από το συμφωνητικό που έχετε με αυτήν τη CSS. Σε αυτό το μοντέλο, η CSS χρεώνει συνήθως μια προσαύξηση σταθερού ποσοστού στο CPC που καταβάλλεται στη δημοπρασία της Google. Υπάρχουν και άλλα σχήματα τιμολόγησης. Ορισμένες CSS επιτρέπουν στους εμπόρους να πληρώνουν απευθείας το τιμολόγιο Google Ads και να χρεώνονται ξεχωριστά για τις υπηρεσίες της CSS.

Συνήθως έχετε άμεση πρόσβαση στις αναφορές στο Merchant Center και στο Google Ads. Η CSS μπορεί να παρέχει πρόσθετες αναφορές σχετικά με την απόδοση των καμπανιών και το σχετικό κόστος. Ορισμένες CSS ενδέχεται να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν με τη δραστηριότητά σας στις διαφημίσεις Αγορών.

Υβριδικά μοντέλα

Αυτά τα μοντέλα συνδυάζουν πτυχές των μοντέλων διαχειριζόμενης υπηρεσίας και αυτοεξυπηρέτησης. Για παράδειγμα, μια CSS μπορεί να διαχειρίζεται και να βελτιστοποιεί τη ροή δεδομένων προϊόντος, αλλά να εκτελείτε τις καμπάνιες μόνοι σας. Ή το αντίστροφο, δηλαδή διαχειρίζεστε τη ροή μόνοι σας, ενώ η CSS εκτελεί τις καμπάνιες για εσάς.

Οι παραλλαγές αυτών των υβριδικών ρυθμίσεων περιλαμβάνουν τη δημιουργία από τη CSS ενός νέου λογαριασμού στο Merchant Center εκ μέρους σας, τον οποίο μπορείτε έπειτα να συνδέσετε με έναν υπάρχοντα λογαριασμό στο Google Ads. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υφιστάμενο λογαριασμό σας στο Google Ads για τη διαχείριση των διαφημίσεων και των δωρεάν καταχωρίσεων που έχετε τοποθετήσει μέσω της CSS.

Άλλες παραλλαγές περιλαμβάνουν την απευθείας τιμολόγησή σας από την Google για διαφημίσεις που τοποθετήθηκαν από μια CSS. Αυτή μπορεί να είναι μια πιο κατάλληλη ρύθμιση αν διαχειρίζεστε οι ίδιοι τις καμπάνιες Αγορών σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η CSS σάς τιμολογεί συνήθως ξεχωριστά για τις υπηρεσίες της.

Ορισμένες CSS μπορεί να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες πέρα από αυτές που περιγράφονται παραπάνω.

Χρήση αναφορών μετατροπών και αυτόματων υποβολών προσφορών

Όποιο και αν είναι το μοντέλο που σας προσφέρεται, όλες οι CSS έχουν πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς μετατροπών και των εργαλείων αυτόματης υποβολής προσφορών της Google.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αναφορά μετατροπών και την αυτόματη υποβολή προσφορών με μια CSS, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, όπως οι εξής:

Προσθέστε μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών του Google Ads στον ιστότοπό σας

Μπορείτε να προσθέσετε μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών του Google Ads ή ένα απόσπασμα κώδικα στον ιστότοπό σας για την CSS με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε. Με βάση αυτά τα δεδομένα μετατροπών, η CSS μπορεί, στη συνέχεια, να εκτελεί καμπάνιες αυτόματης υποβολής προσφορών για λογαριασμό σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη της παρακολούθησης μετατροπών στον ιστότοπό σας

Μοιραστείτε τις μετατροπές μέσω ενός λογαριασμού υπευθύνου Google Ads

Αν έχετε ήδη ρυθμίσει την παρακολούθηση μετατροπών με μία CSS, μπορείτε να μοιραστείτε αυτά τα δεδομένα μετατροπών με μια άλλη CSS. Για να το κάνετε αυτό, η νέα CSS συνδέει τον λογαριασμό Google Ads που χρησιμοποιείται για τις νέες καμπάνιες σας με τον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads (αν δεν έχετε, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν). Η νέα CSS μπορεί, στη συνέχεια, να εκτελεί καμπάνιες αυτόματης υποβολής προσφορών με βάση αυτά τα κοινόχρηστα δεδομένα μετατροπών.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών

Μοιραστείτε τις μετατροπές μέσω του Google Analytics

Αν εισάγετε δεδομένα μετατροπών στον λογαριασμό σας στο Google Ads χρησιμοποιώντας το Google Analytics, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο με τις CSS συνδέοντας τον λογαριασμό Google Ads που χρησιμοποιείται για τις καμπάνιες σας με τον λογαριασμό σας στο Google Analytics.

Χρήση εργαλείων υποβολής προσφορών τρίτου μέρους

Οποιαδήποτε εργαλεία υποβολής προσφορών τρίτου μέρους που είναι συμβατά με το Google Ads και τις καμπάνιες Αγορών, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τις CSS. Σε ένα μοντέλο διαχειριζόμενης υπηρεσίας, η CSS χρησιμοποιεί το εργαλείο τρίτου μέρους για τη διαχείριση των προσφορών εκ μέρους σας. Σε ένα μοντέλο αυτοεξυπηρέτησης, χρησιμοποιείτε μόνοι σας το εργαλείο τρίτου μέρους για να τοποθετήσετε προσφορές μέσω CSS.

Τοποθέτηση προϊόντων πέρα από τη γενική αναζήτηση

Από προεπιλογή, μια CSS μπορεί να τοποθετεί προϊόντα μόνο στη μονάδα των Αγορών στις σελίδες αποτελεσμάτων γενικής αναζήτησης του Google.

Ορισμένες CSS επιλέγουν, επίσης, να συμμετέχουν στην τοποθέτηση προϊόντων στο Δίκτυο προβολής και σε άλλες πλατφόρμες πέρα από τις σελίδες αποτελεσμάτων γενικής αναζήτησης του Google (όπως η καρτέλα Αγορές, το YouTube κ.λπ.). Αν συνεργάζεστε με μία από αυτές τις CSS, τότε μπορεί να τοποθετεί προϊόντα για λογαριασμό σας στις σελίδες αποτελεσμάτων γενικής αναζήτησης του Google και στις άλλες πλατφόρμες, για οποιοδήποτε λειτουργία διατίθεται σε αυτές τις πλατφόρμες.

Χρήση δωρεάν καταχωρίσεων προϊόντων

Αν θέλετε να τοποθετήσετε προϊόντα σε δωρεάν καταχωρίσεις, μπορείτε να το κάνετε μέσω οποιασδήποτε CSS στην Ευρώπη. Επιλέξτε ποια CSS θα χρησιμοποιείται για δωρεάν καταχωρίσεις στον πίνακα ελέγχου CSS.

Εναλλαγή λογαριασμού από μία CSS σε άλλη

Αν θέλετε να διατηρήσετε έναν υπάρχοντα λογαριασμό στο Merchant Center, αλλά να συνεργαστείτε με διαφορετική CSS, η Google μπορεί να μετεγκαταστήσει τον λογαριασμό σας από μία CSS σε άλλη. Αυτό είναι εφικτό μόνο αν και οι δύο CSS συμφωνούν σε αυτήν τη μετεγκατάσταση. Ζητήστε από τη νέα CSS να επικοινωνήσει με την Υποστήριξη Google για τη μετεγκατάσταση. Έχετε υπόψη ότι ένας λογαριασμός Merchant Center μπορεί να συσχετιστεί μόνο με μία CSS τη φορά.

Οι λογαριασμοί Google Ads δεν χρειάζονται μετεγκατάσταση. Ο λογαριασμός σας στο Merchant Center καθορίζει με ποια CSS συσχετίζονται οι διαφημίσεις και οι δωρεάν καταχωρίσεις σας. Αν χρησιμοποιείτε δεδομένα προϊόντων από έναν λογαριασμό στο Merchant Center που συσχετίζεται με μια συγκεκριμένη CSS για οποιαδήποτε καμπάνια σε οποιονδήποτε λογαριασμό Google Ads, τότε αυτή η καμπάνια θεωρείται ότι ανήκει στη συσχετισμένη CSS.

Αν κάνετε μετεγκατάσταση ενός λογαριασμού Merchant Center από τις Αγορές Google σε μια άλλη CSS, έχετε υπόψη τα εξής:

  • Διαφημίσεις στο επαναληπτικό μάρκετινγκ Δικτύου προβολής και σε πλατφόρμες πέρα από τη γενική αναζήτηση: Αν η CSS στην οποία κάνετε μετεγκατάσταση δεν συμμετέχει στην προβολή διαφημίσεων στο επαναληπτικό μάρκετινγκ Δικτύου προβολής και σε πλατφόρμες πέρα από τη γενική αναζήτηση, οι διαφημίσεις σας θα εμφανίζονται μόνο στις σελίδες αποτελεσμάτων γενικής αναζήτησης του Google και θα σταματήσουν να προβάλλονται σε άλλες πλατφόρμες.
  • Δεδομένα προϊόντος για χώρες όπου το πρόγραμμα CSS δεν είναι διαθέσιμο: Αν ο μετεγκατεστημένος λογαριασμός Merchant Center περιέχει δεδομένα προϊόντος για χώρες όπου το πρόγραμμα CSS δεν είναι διαθέσιμο, αυτές οι διαφημίσεις και οι δωρεάν καταχωρίσεις θα σταματήσουν να προβάλλονται, επειδή οι CSS δεν μπορούν να τοποθετούν διαφημίσεις και καταχωρίσεις σε αυτές τις χώρες. Αν θέλετε να συνεχίσετε να προβάλλετε διαφημίσεις και δωρεάν καταχωρίσεις τόσο σε χώρες όπου το πρόγραμμα CSS είναι διαθέσιμο όσο και σε χώρες όπου δεν είναι, τότε έχετε δύο επιλογές:
    • Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό Merchant Center στις Αγορές Google για τα δεδομένα προϊόντος σας σε χώρες όπου το πρόγραμμα CSS δεν είναι διαθέσιμο. Μετεγκαταστήστε τον υπάρχοντα λογαριασμό Merchant Center στη CSS για τοποθέτηση διαφημίσεων και καταχωρίσεων σε χώρες του προγράμματος CSS.
    • Ζητήστε από τη νέα CSS να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό Merchant Center για τα δεδομένα προϊόντος σας για τις χώρες του προγράμματος CSS. Διατηρήστε τον υπάρχοντα λογαριασμό στο Merchant Center των Αγορών Google, για την τοποθέτηση διαφημίσεων και δωρεάν καταχωρίσεων σε χώρες όπου το πρόγραμμα CSS δεν είναι διαθέσιμο.

Με τη μεταφορά του λογαριασμού σας στο Merchant Center από τις Αγορές Google σε μια CSS, είναι δυνατές δύο διαφορετικές ρυθμίσεις:

  • Ο λογαριασμός μεταφέρεται ως δευτερεύων λογαριασμός του λογαριασμού πολλών πελατών της CSS. Σε αυτήν την περίπτωση, η CSS αποκτά αυτόματα πρόσβαση στον λογαριασμό σας.
  • Ο λογαριασμός μεταφέρεται ως αυτόνομος λογαριασμός. Σε αυτήν την περίπτωση, η CSS δεν αποκτά αυτόματα πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Το προσωπικό της CSS πρέπει να προστεθεί με μη αυτόματο τρόπο ως χρήστης στον λογαριασμό.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;