Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Giới thiệu về báo cáo tài khoản nhiều khách hàng

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Trong Merchant Center, hãy sử dụng trang chủ của tài khoản nhiều khách hàng (MCA) để xem thông tin tổng quan nhanh về các chỉ số tổng hợp ở cấp tài khoản nhiều khách hàng và danh sách tài khoản phụ với chỉ số của các trường hợp phê duyệt và từ chối.

Bài viết này sẽ giải thích lợi ích của trang chủ MCA và cách bạn có thể sử dụng dữ liệu đã cung cấp.

Lợi ích

  • Xem tổng quan ở dạng biểu đồ về toàn bộ các chỉ số của tài khoản phụ trong 30 ngày vừa qua.
  • Sử dụng danh sách các tài khoản phụ được phân trang để xem các chỉ số chính cho các tài khoản phụ cụ thể.
  • Tải báo cáo xuống để phân tích dữ liệu chuyên sâu.

Cách sử dụng

Trang chủ của MCA hoạt động tương tự như trang Chẩn đoán trong tài khoản Merchant Center. Ở nửa dưới của trang này, bạn có thể xem một danh sách được phân trang có chứa tất cả các tài khoản phụ, cùng một số chỉ số chính. Các tài khoản phụ được sắp xếp theo Mã truy cập Merchant Center. Hãy nhấp vào tên tài khoản phụ để chuyển đến tài khoản đó. Xin lưu ý rằng trang này trình bày các chỉ số của tài khoản phụ tại một thời điểm đã chọn.

Vấn đề về mặt hàng
Bạn có thể xem dữ liệu mặt hàng Đang hoạt động, Hết hạn, Đang chờ xử lý và Bị từ chối. Giống như trang Chẩn đoán, trang chủ của MCA cũng cho phép bạn lọc theo quốc gia và chương trình. Phần này chứa các vấn đề tác động đến từng mặt hàng, từ việc xử lý nguồn cấp dữ liệu cho đến chất lượng dữ liệu và các trường hợp vi phạm chính sách. Nếu bị ảnh hưởng do nhiều vấn đề, các mặt hàng sẽ xuất hiện trong tất cả những vấn đề đó. Để xem danh sách các tài khoản phụ bị ảnh hưởng, hãy nhấp vào Xem danh sách trong cột "Tài khoản chịu ảnh hưởng". Hoặc để xem một ví dụ gồm tối đa 50 mặt hàng trên tất cả các tài khoản chịu ảnh hưởng của vấn đề đó, hãy nhấp vào Xem ví dụ trong cột "Mặt hàng chịu ảnh hưởng". Tìm hiểu thêm về tình trạng của sản phẩm

Vấn đề về tài khoản
Bạn có thể tải báo cáo xuống. Báo cáo này chứa các chỉ số có liên quan của tất cả các tài khoản phụ. Mục này chứa các vấn đề ảnh hưởng tới toàn bộ một tài khoản phụ hoặc toàn bộ một quốc gia mục tiêu trong một tài khoản phụ. Bao gồm các vấn đề như "chưa liên kết tài khoản Google Ads" và "chưa xác minh/xác nhận quyền sở hữu đối với trang chủ". Mục này cũng bao gồm các cảnh báo và trường hợp từ chối ở cấp tài khoản liên quan đến chính sách và chất lượng dữ liệu.

Mẹo

Bạn có thể dùng trang chủ MCA để khám phá dữ liệu trong quá khứ. Trong biểu đồ, hãy nhấp vào ngày mà bạn quan tâm. Sau khi bạn nhấp chuột, dòng di chuột sẽ bị khóa và bảng này (bao gồm cả phiên bản đã tải xuống) sẽ cho biết các chỉ số tại thời điểm đó.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5084884927154299098
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525