Om annonsering med produktjämförelsetjänster

Med produktjämförelsetjänster (CSS:er) kan du visa Shopping-annonser på Google på uppdrag av säljare i länder där CSS-programmet är tillgängligt. Shopping-annonser för produktjämförelsetjänster är tillgängliga i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Så fungerar det

Produktjämförelsetjänster kan lägga bud för att placera Shopping-annonser på Googles allmänna sökresultatsidor på uppdrag av säljare de representerar. Google Shopping (Googles CSS) lägger bud på uppdrag av säljare som tjänsten representerar på samma sätt som alla andra produktjämförelsetjänster.

Det innebär att du som säljare kan välja att delta i Google Shopping-annonser i allmänna sökresultat på Google på olika sätt: du kan tillhandahålla dina produktdata till produktjämförelsetjänster, inklusive Google Shopping, och du kan också använda flera produktjämförelsetjänster samtidigt.

How advertising with Shopping Ads works (CSS)

Produktjämförelsetjänster använder ett separat Merchant Center-konto för varje säljare de representerar. De kan med varje konto överföra säljarlager och skapa Shopping-kampanjer åt dem.

Alla kampanjer måste följa samma policyer för Shopping-annonser och produktdatakrav. Det innebär till exempel att Shopping-annonser måste leda användarna direkt till en säljares målsida där de kan köpa den annonserade produkten.

Shopping-annonser på Googles allmänna sökresultatsidor där CSS-programmet är tillgängligt visar även vilka produktjämförelsetjänster som laddade upp erbjudandet (via länken ”Från CSS” längst ned i annonsen). Om användaren klickar på länken öppnas produktjämförelsetjänstens egen webbplats.

Vanliga frågor

Måste jag använda en produktjämförelsetjänst för att visa Shopping-annonser på Googles allmänna sökresultatsida?

Ja, endast produktjämförelsetjänster kan placera Shopping-annonser. Du kan använda Google Shopping eller andra produktjämförelsetjänster. Du kan även delta via flera produktjämförelsetjänster samtidigt.

Måste jag betala Google för annonser som placeras genom produktjämförelsetjänster åt mig?

Nej. Produktjämförelsetjänster (inklusive Google Shopping) betalar Google för klick på de annonser de placerar. Produktjämförelsetjänsterna kan välja hur de fakturerar säljarna. Till exempel debiterar Google Shopping i allmänhet sina säljare baserat på en CPC-modell.

Observera att klick på ”By CSS”-länken längst ner i annonserna (som leder till produktjämförelsetjänstens webbplats) för närvarande är kostnadsfria för produktjämförelsetjänster.

Kommer mina produkter visas flera gånger intill varandra?

Vi gör vårt bästa för att inte visa flera förekomster av samma erbjudande (t.ex. samma produkt som erbjuds av samma säljare). Om vi märker att samma produkt från samma säljare har laddats upp av flera produktjämförelsetjänster visar vi bara den en gång i annonsenheten. I de sällsynta fall när vi inte kan upptäcka att två erbjudanden är samma kan båda visas i samma Shopping-enhet. I så fall ökar inte CPC som betalas av de vinnande produktjämförelsetjänsterna eftersom en säljare aldrig konkurrerar med sig själv (se nästa fråga).

Olika produkter från samma säljare kan visas via flera produktjämförelsetjänster i samma enhet. Om en användare till exempel söker efter löparskor kan en modell av löparskor du säljer visas i en annons från produktjämförelsetjänst A medan en annan modell visas i en annons från produktjämförelsetjänst B. I så fall ökar inte CPC som betalas av de vinnande produktjämförelsetjänsterna eftersom en säljare aldrig konkurrerar med sig själv (se nästa fråga).

Kommer jag att betala mer för Shopping-annonser om mer än en produktjämförelsetjänst annonserar åt mig?

En säljare konkurrerar aldrig mot sig själv i auktionen för något erbjudande. Den här regeln gäller oberoende av antalet eller identiteten hos de produktjämförelsetjänster som säljaren använder. Om två produktjämförelsetjänster lägger bud för samma säljare blir det vinnande budet och priset som betalas av den vinnande produktjämförelsetjänsten samma som om dessa bud har placerats av en och samma produktjämförelsetjänst.

Det faktum att flera produktjämförelsetjänster placerar annonser åt dig betyder inte att dina erbjudanden upprepas eller att Google debiterar mer för ett klick på någon av dem.

Exempel: Produktjämförelsetjänst A budar 30 öre per klick för att placera ditt erbjudande. För enkelhetens skull antar vi att alla annonser har samma kvalitet och relevans.

Scenario 1: Näst högsta bud från en produktjämförelsetjänst är 20 öre på uppdrag av en annan säljare. Ditt erbjudande vinner auktionen till en kostnad av 20 öre – bara så mycket som krävs för att annonsen ska behålla positionen.

Erbjudanden laddas upp genom Säljare Bud från produktjämförelsetjänst Pris som betalas av vinnande produktjämförelsetjänst om någon klickar på deras annons
Produktjämförelsetjänst A Säljare 1 (du) 30 20
Produktjämförelsetjänst A Säljare 2 20
Produktjämförelsetjänst A Säljare 3 15
Produktjämförelsetjänst A Säljare 4 12

Scenario 2: Utgå nu från att en annan produktjämförelsetjänst börjar annonsera åt dig och budar 25 öre. Du vinner fortfarande auktionen med 30 öre som produktjämförelsetjänst A gjort åt dig, men näst närmaste konkurrent budar nu 25 öre. Eftersom konkurrenten är en produktjämförelsetjänst som budar åt dig bestämmer vi inte priset som produktjämförelsetjänst A betalar baserat på detta andra bud. I stället hittar vi det näst högsta bud som placerats för en annan säljare, som fortfarande är 20 öre. Betalt CPC för det vinnande budet ändras inte och förblir 20 öre.

Erbjudanden laddas upp genom Säljare Bud från produktjämförelsetjänst Pris som betalas av vinnande produktjämförelsetjänst om någon klickar på deras annons
Produktjämförelsetjänst A Säljare 1 (du) 30 20
Produktjämförelsetjänst B Säljare 1 (du) 25
Produktjämförelsetjänst A Säljare 2 20
Produktjämförelsetjänst A Säljare 3 15

Scenario 3: Anta nu istället att budet som produktjämförelsetjänst B lade åt dig är högre än budet som produktjämförelsetjänst A lade åt dig. I det här fallet vinner produktjämförelsetjänst B auktionen. Det näst högsta budet är det bud på 30 öre som produktjämförelsetjänst A placerat, också det åt dig. Eftersom båda buden gäller samma säljare använder vi produktjämförelsetjänst A:s bud när vi bestämmer klickpriset som produktjämförelsetjänst B betalar. Istället använder vi näst högsta bud för en annan säljare som fortfarande är 20 öre. CPC som produktjämförelsetjänst B betalar för din produkt är 20 öre.

Erbjudanden laddas upp genom Säljare Bud från produktjämförelsetjänst Pris som betalas av vinnande produktjämförelsetjänst om någon klickar på deras annons
Produktjämförelsetjänst B Säljare 1 (du) 40 20
Produktjämförelsetjänst A Säljare 1 (du) 30
Produktjämförelsetjänst A Säljare 2 20
Produktjämförelsetjänst A Säljare 3 15

Hur vet jag hur mycket produktjämförelsetjänsterna budar för min räkning?

Produktjämförelsetjänsterna rapporterar antalet klick som skickas till en handlare och den kostnad som debiteras per klick. Beroende på deras prissättningsprogram kan de också rapportera ytterligare information eller dela detaljerad budgivningsinformation. Google Shopping rapporterar också antalet klick som skickas till en säljare och kostnaden per klick, tillsammans med andra mätvärden. EU-kommissionen kräver att Google Shopping är oberoende lönsam i EES-länder där Shopping-annonser är tillgängliga. Google Shopping garanterar för närvarande lönsamheten genom att debitera en fast procentuell marginal från varje säljarbud innan de delges auktionen. Marginalen ingår i den CPC som betalas av säljaren och debiteras endast när en användare klickar på en av säljarens annonser. I allmänhet rekommenderar vi att säljare jämför kostnader och intäkter från olika marknadsföringskanaler för att bedöma vilka som fungerar bäst för dem.

Var visas mina produktannonser?

Shopping-annonser som placerats av produktjämförelsetjänster (inklusive Google Shopping) visas på Googles allmänna sökresultatsidor. För att undvika förvirring hos användarna måste de också visas på webbplatsen tillhörande den produktjämförelsetjänst som skickade in dem (för Google Shopping är det webbplatsen på google.com/shopping).

Hur kan jag ta reda på vilka produktjämförelsetjänster som annonserar åt mig på Shopping-annonser?

Logga in på ditt Merchant Center-konto. Klicka på verktygsikonen och välj Konfigurera Shopping-annonser under Verktyg. I översikten visas alla produktjämförelsetjänster som har laddat upp produkter från din webbplats. Du kan också hitta kontaktuppgifter för var och en av dem. Om du inte har ett Merchant Center-konto för domänen i fråga kan du skapa en gratis. Du behöver inte ladda upp alla erbjudanden om du vill se översikten.

Är det bättre att annonsera via en specifik produktjämförelsetjänst?

Vad som fungerar bäst för dig beror på din verksamhet, dina mål och de tjänster som produktjämförelsetjänsterna erbjuder. Du kan annonsera med flera produktjämförelsetjänster samtidigt för att bestämma den bästa kombinationen för dig. Alla produktjämförelsetjänster, inklusive Google Shopping, har samma möjligheter att placera annonser på dina vägnar på Googles allmänna sökresultatsidor. Inget annonsutrymme är reserverat för någon särskild produktjämförelsetjänst.

Vad händer om jag inte vill att en viss produktjämförelsetjänst ska annonsera mina produkter?

Olika produktjämförelsetjänster kan tillhandahålla olika extratjänster. Vi förstår att du kanske vill kontrollera hur annonserna visas. Vi rekommenderar att du kontaktar den produktjämförelsetjänsten ifråga för att diskutera frågor du kan ha (kundtjänstens webbplats, telefonnummer och e-postadress tillhandahålls för varje produktjämförelsetjänst i instrumentpanelen i Merchant Center). Alla produktjämförelsetjänster kan justera trafikvolymen som de skickar dig med bud och budgetar samt pausa eller aktivera kampanjer. Vissa produktjämförelsetjänster tillåter att deras säljare styr kampanjer direkt via ett gränssnitt de erbjuder. Du kan också använda översikten i Merchant Center för att välja eller välja bort en viss produktjämförelsetjänsts kanal. Om du väljer att inte delta i något kan det ta upp till 24 timmar innan ändringen träder i kraft.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?