Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Reklama prostredníctvom porovnávačov cien

Vlastná ikona hlavičky článku centra pomoci klasickej služby Merchant Center

Ak hľadáte informácie o inzerovaní prostredníctvom porovnávačov cien v službe Merchant Center Next, kliknite tu.

Porovnávače cien môžu umiestňovať nákupné reklamy a bezplatné záznamy o výrobkoch na Googli v mene obchodníkov v týchto krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.

Ako to funguje

Porovnávače cien môžu zadávať ponuky na umiestnenie nákupných reklám (ang. Shopping ads) na všeobecných stránkach s výsledkami vyhľadávania Googlu v mene obchodníkov, ktorých zastupujú. Služba Nákupy Google zadáva ponuky v mene obchodníkov, ktorých zastupuje, rovnakým spôsobom ako akékoľvek iné porovnávače cien.

Znamená to, že ako obchodník môžete využívať nákupné reklamy na všeobecnej stránke s výsledkami vyhľadávania Googlu rôznym spôsobom: svoje údaje o výrobkoch môžete poskytovať ľubovoľnému jednému porovnávaču cien, vrátane Nákupov Google, alebo môžete používať viacero porovnávačov cien naraz.

Ako fungujú nákupné reklamy (porovnávače cien)

Porovnávače cien používajú pre každého obchodníka, ktorého zastupujú, samostatný účet Merchant Center. Do jednotlivých účtov nahrávajú inventáre obchodníkov a v ich mene spúšťajú maximálne výkonné kampane (ang. Performance Max Campaigns) a nákupné kampane (ang. Shopping campaigns). Výrobky môžete pridať aj prostredníctvom editora výrobkov vo firemných profiloch. Ďalšie informácie o odosielaní informácií o výrobkoch prostredníctvom firemných profilov

Všetky kampane musia dodržiavať rovnaké pravidlá nákupných reklám a požiadavky na údaje o výrobkoch. Nákupná reklama musí napríklad používateľov presmerúvať priamo na vstupnú stránku obchodníka, kde si môžu inzerovaný výrobok zakúpiť.

Nákupné reklamy na všeobecnej stránke s výsledkami vyhľadávania Googlu v krajinách, kde je program porovnávačov cien dostupný, uvádzajú aj údaj o tom, ktorý porovnávač cien ponuku nahral (naspodku reklamy sa zobrazuje odkaz „Ponuka porovnávača cien“). Keď používateľ na tento odkaz klikne, bude presmerovaný na web samotného porovnávača cien.

Časté otázky

Ak chcem umiestňovať nákupné reklamy na všeobecnú stránku s výsledkami vyhľadávania Googlu, musím používať porovnávač cien?

Áno, nákupné reklamy môžu umiestňovať iba porovnávače cien. Môžete používať Nákupy Google alebo iný porovnávač cien podľa vlastného výberu. Môžete používať aj viacero porovnávačov cien súčasne.

Budem platiť Googlu za reklamy, ktoré porovnávače cien umiestnia v mojom mene?

Nie. Za kliknutia na reklamy, ktoré vo vašom mene umiestni porovnávač cien, vrátane Nákupov Google, platí Googlu daný porovnávač. Porovnávač cien si potom sám vyberie, akým spôsobom bude svoje služby účtovať obchodníkom. Služba Nákupy Google napríklad obchodníkom účtuje podľa modelu ceny za kliknutie (ang. cost-per-click).

Upozorňujeme, že kliknutia na odkaz „Ponuka porovnávača cien“ v dolnej časti reklamy (ktoré vedú na web porovnávača cien) sú v súčasnosti pre porovnávače cien bezplatné.

Môžu sa moje výrobky zobrazovať viackrát vedľa seba?

Snažíme sa, aby sa naraz nezobrazovali viaceré inštancie rovnakej ponuky (rovnaký výrobok ponúkaný rovnakým obchodníkom). Ak zistíme, že rovnaký výrobok jedného obchodníka nahralo viacero porovnávačov cien, v rámci danej reklamnej jednotky ho zobrazíme len raz. Vo výnimočných prípadoch (ak nedokážeme rozpoznať, že ide o rovnaké ponuky) sa môže stať, že sa v rámci jednej jednotky v Nákupoch zobrazia dve rovnaké ponuky. Cena za kliknutie zaplatená víťazným porovnávačom cien sa v takom prípade nezvýši, pretože obchodníkovi sa nikdy neúčtuje cena vo výške vlastnej ponuky postavenej proti druhej rovnakej vlastnej ponuke (pozrite si ďalšiu otázku). 

Rôzne výrobky od rovnakého obchodníka ponúkané rôznymi porovnávačmi cien sa môžu zobraziť v rámci jednej jednotky. Ak napríklad používateľ hľadá bežeckú obuv, jeden model vami predávanej obuvi sa môže zobraziť v reklame porovnávača cien A a druhý model v reklame porovnávača cien B. Ani v tomto prípade sa cena za kliknutie zaplatená víťazným porovnávačom cien nezvýši, pretože obchodníkovi sa nikdy neúčtuje cena vo výške vlastnej ponuky postavenej proti druhej rovnakej vlastnej ponuke (pozrite si ďalšiu otázku).

Ak v mojom mene inzeruje viacero porovnávačov cien, budem za nákupné reklamy platiť viac?

Obchodníkovi sa nikdy nebude účtovať cena vo výške vlastnej ponuky postavenej v aukcii proti druhej rovnakej vlastnej ponuke. Toto pravidlo platí bez ohľadu na počet alebo identitu porovnávačov cien, ktoré obchodník používa. Ak v mene obchodníka zadajú ponuku dva porovnávače cien, víťazná ponuka aj cena zaplatená víťazným porovnávačom cien bude rovnaká, ako keby boli obe ponuky zadané rovnakým porovnávačom cien.

Ak reklamy vo vašom mene umiestňujú rôzne porovnávače cien, neznamená to, že sa vaše ponuky budú opakovať alebo že za kliknutie na ne bude Google účtovať viac.

Príklady: Porovnávač cien A ponúkne za umiestnenie vašej ponuky 30 centov za kliknutie. Pre zjednodušenie budeme predpokladať, že všetky reklamy majú rovnakú kvalitu aj relevanciu.

1. scenár: Ďalšia najvyššia ponuka porovnávača cien je 20 centov v mene iného obchodníka. Vaša ponuka v aukcii zvíťazí za cenu 20 centov – presne toľko je potrebné na to, aby si udržala danú pozíciu.

Služba nahrávajúca ponuky Obchodník Ponuka porovnávača cien Cena zaplatená víťazným porovnávačom cien v prípade kliknutia na reklamu
Porovnávač cien A Obchodník 1 (vy) 30 20
Porovnávač cien A Obchodník 2 20 --
Porovnávač cien A Obchodník 3 15 --
Porovnávač cien A Obchodník 4 12 --

2. scenár: Teraz si predstavme, že vo vašom mene začne inzerovať druhý porovnávač cien a ponúkne 25 centov. S ponukou 30 centov, ktorú vo vašom mene zadal porovnávač cien A, ste stále víťazom aukcie vy, najbližší konkurent však teraz ponúka 25 centov. Vzhľadom na to, že týmto konkurentom je porovnávač cien, ktorý ponuku zadáva takisto vo vašom mene, nepoužijeme túto ponuku na určenie ceny, ktorú zaplatí porovnávač cien A. Namiesto toho vyhľadáme najbližšiu ďalšiu ponuku zadanú v mene iného obchodníka, čo je opäť 20 centov. Cena za kliknutie zaplatená za víťaznú ponuku sa nemení a zostáva na 20 centoch.

Služba nahrávajúca ponuky Obchodník Ponuka porovnávača cien Cena zaplatená víťazným porovnávačom cien v prípade kliknutia na reklamu
Porovnávač cien A Obchodník 1 (vy) 30 20
Porovnávač cien B Obchodník 1 (vy) 25 --
Porovnávač cien A Obchodník 2 20 --
Porovnávač cien A Obchodník 3 15 --

3. scenár: Teraz si predstavme, že ponuka zadaná vo vašom mene porovnávačom cien B je vyššia ako ponuka zadaná vo vašom mene porovnávačom cien A. V tomto prípade vyhrá aukciu porovnávač cien B. Druhá najvyššia ponuka je 30 centov od porovnávača cien A, ktorá bola takisto zadaná vo vašom mene. Vzhľadom na to, že obe ponuky pochádzajú od rovnakého obchodníka, na určenie ceny, ktorú zaplatí porovnávač cien B, nepoužijeme ponuku porovnávača cien A. Namiesto toho použijeme najbližšiu ďalšiu ponuku zadanú v mene iného obchodníka, čo je opäť 20 centov. Cena za kliknutie, ktorú porovnávač cien B v prípade vášho výrobku zaplatí, bude 20 centov.

Služba nahrávajúca ponuky Obchodník Ponuka porovnávača cien Cena zaplatená víťazným porovnávačom cien v prípade kliknutia na reklamu
Porovnávač cien B Obchodník 1 (vy) 40 20
Porovnávač cien A Obchodník 1 (vy) 30 --
Porovnávač cien A Obchodník 2 20 --
Porovnávač cien A Obchodník 3 15 --

Ako zistím, akú vysokú ponuku zadáva porovnávač cien v aukcii v mojom mene?

Porovnávač cien zvyčajne uvádza počet prekliknutí na obchodníka a cenu, ktorá sa za tieto kliknutia účtuje. Podľa nastaveného modelu cien môže uvádzať aj ďalšie informácie alebo poskytovať podrobné údaje o ponukách. Služba Nákupy Google takisto uvádza počet prekliknutí na obchodníka a cenu, ktorá sa za tieto kliknutia účtuje (spolu s ďalšími metrikami). Európska komisia vyžaduje, aby boli zisky služby Nákupy Google v krajinách EHP, kde sú nákupné reklamy dostupné, nezávislé. Nákupy Google v súčasnosti zaisťujú svoj zisk účtovaním pevne daného percenta marže z každej ponuky obchodníka pred tým, ako daná ponuka vstúpi do aukcie. Táto marža je zahrnutá do ceny za kliknutie, ktorú platí obchodník, a naúčtuje sa iba v prípade, že používateľ klikne na jednu z reklám obchodníka. Vo všeobecnosti obchodníkom odporúčame, aby si porovnali náklady a zisky z rôznych marketingových kanálov a sami sa rozhodli, čo je pre nich najvýhodnejšie.

Kde sa reklamy na moje výrobky zobrazia?

Nákupné reklamy umiestňované porovnávačmi cien, vrátane Nákupov Google, sa zobrazujú na všeobecnej stránke s výsledkami vyhľadávania Googlu. Aby nedochádzalo k omylom, zobrazujú sa aj na webe porovnávača cien, ktorý ich vložil (v prípade Nákupov Google je to web google.com/shopping).

Ako zistím, ktoré porovnávače cien inzerujú v mojom mene v nákupných reklamách?

Prihláste sa do účtu Merchant Center. Kliknite na ikonu kľúča Ikona ponuky nástrojov a nastavení [ozubené koliesko] a v sekcii Nástroje kliknite na Nastavenie nákupných reklám. Zobrazí sa informačný panel, na ktorom budú uvedené všetky porovnávače cien, ktoré nahrali výrobky z vášho webu. Pri každom porovnávači cien budú uvedené kontaktné údaje. Ak pre danú doménu nemáte účet Merchant Center, môžete si ho bezplatne vytvoriť. Informačný panel môžete zobraziť aj v prípade, že ste nenahrali žiadne ponuky.

Je lepšie inzerovať prostredníctvom konkrétneho porovnávača cien?

Najlepšia možnosť závisí od vašej firmy, vašich cieľov a služieb, ktoré vám porovnávače cien ponúkajú. Môžete inzerovať prostredníctvom viacerých porovnávačov cien súčasne a nájsť tak optimálnu kombináciu. Všetky porovnávače cien vrátane Nákupov Google majú rovnaké podmienky umiestňovania reklám na všeobecné stránky s výsledkami vyhľadávania Googlu vo vašom mene. Žiadny porovnávač cien nemá vyhradený vlastný reklamný priestor.

Čo ak nechcem, aby moje výrobky inzeroval konkrétny porovnávač cien?

Rôzne porovnávače cien môžu ponúkať služby s rôznou pridanou hodnotou. Chápeme však, že chcete mať zobrazovanie vlastných reklám pod kontrolou. Odporúčame vám kontaktovať priamo vybraný porovnávač cien a prediskutovať vaše obavy a pripomienky (web služieb zákazníkom, telefónne číslo a e‑mailovú adresu porovnávačov cien nájdete na informačnom paneli v účte Merchant Center). Všetky porovnávače cien môžu upravovať objem návštevnosti vašich stránok pomocou ponúk a rozpočtov, ako aj pozastavovaním alebo aktiváciou kampaní. Niektoré porovnávače cien poskytujú obchodníkom priamu kontrolu nad kampaňami prostredníctvom vlastného rozhrania. Na informačnom paneli v účte Merchant Center môžete spoluprácu s jednotlivými kanálmi porovnávačov cien aktivovať alebo deaktivovať. V prípade deaktivácie môže trvať až 24 hodín, kým sa zmena prejaví.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
13441780938852198787