Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Reklamowanie produktów w ramach usługi porównywania cen

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.

Jeśli szukasz informacji o reklamowaniu produktów za pomocą usług porównywania cen w Merchant Center Next, kliknij tutaj.

Usługi porównywania cen wyświetlają reklamy produktowe i bezpłatne informacje o produktach w Google w imieniu sprzedawców w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Jak to działa

W ramach usługi porównywania cen ustalane są stawki reklam produktowych sprzedawców, którzy korzystają z tej usługi. Reklamy te są wyświetlane na ogólnych stronach wyników wyszukiwania Google. Zakupy Google ustalają stawki w imieniu sprzedawców, którzy korzystają z Zakupów Google – a więc działają dokładnie tak samo, jak każda inna usługa porównywania cen.

Oznacza to, że jako sprzedawca możesz wyświetlać reklamy produktowe na ogólnej stronie wyników wyszukiwania Google na różne sposoby: przesyłając dane produktów do dowolnej usługi porównywania cen, w tym do Zakupów Google, albo korzystając z kilku takich usług równocześnie.

Reklamowanie przy użyciu reklam produktowych (usługa porównywania cen)

Usługi porównywania cen korzystają z oddzielnych kont Merchant Center dla każdego sprzedawcy. Każde konto umożliwia im przesyłanie danych o asortymencie konkretnego sprzedawcy i prowadzenie kampanii produktowej lub kampanii Performance Max w jego imieniu. Produkty możesz też dodawać za pomocą Edytora produktów w Profilu Firmy. Więcej informacji o przesyłaniu produktów za pomocą Profili Firmy

Wszystkie kampanie muszą być zgodne z zasadami reklam produktowych i wymaganiami dotyczącymi danych produktów. Oznacza to na przykład, że reklamy produktowe muszą przekierowywać użytkowników bezpośrednio na stronę docelową sprzedawcy, na której mogą oni kupić reklamowany produkt.

Reklamy produktowe na ogólnych stronach wyników wyszukiwania Google – tam, gdzie program usług porównywania cen jest dostępny – muszą także informować, w ramach jakiej usługi porównywania cen została przesłana oferta (w formie linku „Przez:” z nazwą usługi wyświetlanego u dołu reklamy). Jeśli użytkownicy klikną ten link, zostaną przekierowani na stronę internetową danej usługi porównywania cen.

Najczęstsze pytania

Czy muszę korzystać z usługi porównywania cen, aby wyświetlać reklamy produktowe na ogólnych stronach wyników wyszukiwania Google?

Tak, reklamy produktowe mogą być wyświetlane tylko w ramach usługi porównywania cen. Możesz korzystać z Zakupów Google lub dowolnej innej usługi. Możesz też korzystać jednocześnie z kilku takich usług.

Czy muszę płacić Google za reklamy moich produktów wyświetlane w ramach usługi porównywania cen?

Nie. Usługi porównywania cen (w tym Zakupy Google) płacą Google za kliknięcia reklam, które wyświetliły. Usługi porównywania cen określają sposób rozliczania sprzedawców, którzy z nich korzystają. Na przykład Zakupy Google zwykle pobierają opłaty od sprzedawców na podstawie modelu CPC.

Pamiętaj, że kliknięcia linku „Przez:” z nazwą usługi porównywania cen wyświetlanego na dole reklamy (który przekierowuje na stronę usługi porównywania cen) są obecnie bezpłatne w przypadku usług porównywania cen.

Czy moje produkty będą wyświetlane kilka razy obok siebie?

Staramy się nie wyświetlać kilka razy tej samej oferty (np. tego samego produktu jednego sprzedawcy). Jeśli okaże się, że reklama określonego produktu jednego sprzedawcy została przesłana kilka razy w ramach różnych usług porównywania cen, pokażemy ten produkt tylko raz w jednostce reklamowej. W wyjątkowych przypadkach może zdarzyć się, że nie wykryjemy dwóch takich samych ofert i wtedy mogą się obie pojawić w tej samej jednostce reklamy produktowej. CPC płacone przez usługę porównywania cen, która wygra aukcję, nie zwiększa się w takim przypadku, ponieważ kolejne wystąpienie tej samej oferty sprzedawcy nigdy nie jest traktowane jako druga pod względem wysokości oferta zakupu na liście (zobacz odpowiedź na następne pytanie).

Różne produkty tego samego sprzedawcy mogą się wyświetlać w tej samej jednostce w ramach kilku usług porównywania cen. Jeśli na przykład użytkownik szuka butów do biegania, jeden model takich butów sprzedawanych przez Ciebie może pojawić się w reklamie w ramach usługi porównywania cen A, a inny model – w reklamie w ramach usługi porównywania cen B. CPC płacone przez usługę porównywania cen, która wygra aukcję, nie zwiększa się w takim przypadku, ponieważ kolejne wystąpienie tej samej oferty sprzedawcy nigdy nie jest traktowane jako druga pod względem wysokości oferta zakupu na liście (zobacz odpowiedź na następne pytanie).

Czy będę płacić więcej za reklamy produktowe, jeśli moje produkty będą reklamowane w ramach kilku różnych usług porównywania cen?

Sprzedawca nigdy nie będzie obciążony dwukrotnie za żadną ofertę na aukcji, niezależnie od liczby usług porównywania cen, z których korzysta, oraz firm oferujących te usługi. Dlatego też, jeśli dwie różne usługi porównywania cen ustalą stawki w imieniu tego samego sprzedawcy, wygrywająca oferta i cena opłacona przez usługę porównywania cen, która wygra aukcję, będzie taka sama jak w przypadku stawek zaproponowanych przez jedną usługę porównywania cen.

Fakt, że kilka usług porównywania cen wyświetla reklamy w Twoim imieniu, nie oznacza, że Twoje oferty będą się powtarzać lub że Google będzie pobierać większe opłaty za kliknięcie którejś z nich.

Przykłady: usługa porównywania cen A składa ofertę z kosztem kliknięcia ustalonym na 30 groszy. Dla uproszczenia zakładamy, że wszystkie reklamy mają podobną jakość i trafność.

Scenariusz 1: druga najwyższa stawka usługi porównywania cen działającej w imieniu innego sprzedawcy to 20 groszy. Twoja oferta wygra aukcję przy koszcie 20 groszy – to najniższa stawka wystarczająca do jej wygrania.

Oferty przesłane przez Sprzedawca Oferta złożona przez usługę porównywania cen Koszt, jaki poniesie usługa, która wygrała aukcję, jeśli jej reklama zostanie kliknięta
Usługa porównywania cen A Sprzedawca 1 (Ty) 30 20
Usługa porównywania cen A Sprzedawca 2 20
Usługa porównywania cen A Sprzedawca 3 15
Usługa porównywania cen A Sprzedawca 4 12

Scenariusz 2: załóżmy, że inna usługa porównywania cen zaczyna reklamować w Twoim imieniu produkty i ustala stawkę na 25 groszy. Nadal wygrasz aukcję przy stawce 30 groszy (oferta złożona w Twoim imieniu przez usługę porównywania cen A), ale stawka Twojego najbliższego konkurenta to teraz 25 groszy. Jako że tym konkurentem jest usługa porównywania cen, która także ustala stawki w Twoim imieniu, nie użyjemy tej drugiej stawki, aby określić koszt reklamy, jaki poniesie usługa porównywania cen A. Zamiast tego znajdziemy kolejną najwyższą stawkę, która została ustalona dla innego sprzedawcy – 20 groszy. CPC ustalony przez usługę, która wygra aukcję, nie zmieni się i wciąż pozostanie na poziomie 20 groszy.

Oferty przesłane przez Sprzedawca Oferta złożona przez usługę porównywania cen Koszt, jaki poniesie usługa, która wygrała aukcję, jeśli jej reklama zostanie kliknięta
Usługa porównywania cen A Sprzedawca 1 (Ty) 30 20
Usługa porównywania cen B Sprzedawca 1 (Ty) 25
Usługa porównywania cen A Sprzedawca 2 20
Usługa porównywania cen A Sprzedawca 3 15

Scenariusz 3: przyjmijmy teraz, że stawka ustalona w Twoim imieniu przez usługę porównywania cen B jest wyższa niż stawka zaproponowana przez usługę porównywania cen A. W takim przypadku usługa porównywania cen B wygra aukcję. Kolejna najwyższa stawka to 30 groszy, którą również ustaliła usługa porównywania cen A w Twoim imieniu. Obie stawki dotyczą tego samego sprzedawcy, dlatego nie użyjemy stawki usługi porównywania cen A, aby określić koszt kliknięcia, jaki zapłaci usługa porównywania cen B. Zamiast tego wykorzystamy kolejną najwyższą stawkę dla innego sprzedawcy, która nadal wynosi 20 groszy. CPC, jaki zapłaci usługa porównywania cen B za reklamę Twojego produktu wyniesie 20 groszy.

Oferty przesłane przez Sprzedawca Oferta złożona przez usługę porównywania cen Koszt, jaki poniesie usługa, która wygrała aukcję, jeśli jej reklama zostanie kliknięta
Usługa porównywania cen B Sprzedawca 1 (Ty) 40 20
Usługa porównywania cen A Sprzedawca 1 (Ty) 30
Usługa porównywania cen A Sprzedawca 2 20
Usługa porównywania cen A Sprzedawca 3 15

Jak sprawdzić, jaką ofertę złożyła w moim imieniu usługa porównywania cen na aukcji?

Usługa porównywania cen zwykle informuje o liczbie kliknięć wysłanych do sprzedawcy oraz koszcie kliknięcia. W zależności od modelu cenowego może ona również udostępniać dodatkowe informacje albo szczegółowe dane na temat stawek. Zakupy Google również powiadamiają o liczbie kliknięć wysłanych do sprzedawcy oraz koszcie kliknięcia, a oprócz tego przedstawiają też inne dane. Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej Zakupy Google muszą same zapewnić swoją rentowność w przypadku krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego z dostępem do reklam produktowych. Dlatego obecnie, zanim oferta sprzedawcy zostanie złożona na aukcji, odejmujemy określony procent marży. Marża jest wliczona w CPC, jaki zapłaci sprzedawca, i jest pobierana tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie którąś z reklam sprzedawcy. Zachęcamy do tego, by sprzedawcy porównywali koszty i zwroty z inwestycji w poszczególne kanały marketingowe, aby sprawdzić, który z nich najbardziej im odpowiada.

Gdzie będą wyświetlane reklamy moich produktów?

Reklamy produktowe umieszczane przez usługi porównywania cen (w tym Zakupy Google) są wyświetlane na ogólnych stronach wyników wyszukiwania. Aby wszystko było przejrzyste dla użytkownika, reklamy muszą być także pokazywane na stronie internetowej usługi porównywania cen, w ramach której zostały przesłane (w przypadku Zakupów Google tą stroną jest google.com/shopping).

Jak mogę sprawdzić, jakie usługi porównywania cen reklamują w moim imieniu produkty w reklamach produktowych?

Zaloguj się na konto Merchant Center. Kliknij ikonę narzędzia Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate], a potem wybierz Konfiguracja reklam produktowych w sekcji „Narzędzia”. Zobaczysz panel, na którym widoczne będą wszystkie usługi porównywania cen, które przesłały reklamy produktów z Twojej witryny. Znajdziesz tam też informacje kontaktowe dotyczące każdej usługi. Jeśli nie masz konta Merchant Center dla określonej domeny, możesz je bezpłatnie utworzyć. Nie musisz przesyłać ofert, aby mieć dostęp do panelu.

Czy lepiej reklamować produkty za pośrednictwem określonej usługi porównywania cen?

Musisz przemyśleć, jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w przypadku Twojej firmy, Twoich celów oraz usług oferowanych w ramach określonej usługi porównywania cen. Możesz korzystać jednocześnie z kilku usług porównywania cen do reklamowania swoich produktów, aby ustalić, jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze. Wszystkie usługi porównywania cen, w tym Zakupy Google, oferują te same możliwości reklamowania produktów w Google w Twoim imieniu na ogólnych stronach wyników wyszukiwania. Żadna przestrzeń reklamowa nie jest zarezerwowana jedynie dla określonej usługi.

Co w sytuacji, jeśli nie chcę, by moje produkty były reklamowane w ramach którejś z usług porównywania cen?

Różne usługi porównywania cen zapewniają różne korzyści. Rozumiemy jednak, że chcesz mieć wpływ na to, w jaki sposób wyświetlane są Twoje reklamy. Zalecamy skontaktowanie się z konkretną usługą porównywania cen, aby uzyskać szczegółowe informacje (kontakt z obsługą klienta, strona internetowa, numer telefonu i adres e-mail każdej usługi porównywania cen są podane na panelu konta Merchant Center). Wszystkie usługi porównywania cen mogą wpłynąć na liczbę wizyt, które generują, za pomocą dostosowania stawek i budżetów, a także wstrzymania lub ponownego uruchomienia kampanii. Niektóre usługi porównywania cen umożliwiają sprzedawcom kontrolowanie kampanii bezpośrednio w swoim interfejsie. Możesz także użyć panelu w Merchant Center, aby zacząć lub przestać korzystać z określonej usługi porównywania cen. Przetworzenie rezygnacji może potrwać do 24 godzin.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne