Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Πληροφορίες για τη διαφήμιση με τις Υπηρεσίες σύγκρισης αγορών

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για την κεφαλίδα άρθρου του κλασικού Merchant Center.

Αν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με τη διαφήμιση με Υπηρεσίες σύγκρισης αγορών στο Merchant Center Next, κάντε κλικ εδώ.

Οι Υπηρεσίες σύγκρισης αγορών (CSS) μπορούν να τοποθετούν διαφημίσεις Αγορών και δωρεάν καταχωρίσεις προϊόντων στο Google για λογαριασμό εμπόρων στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Φινλανδία.

Πώς λειτουργεί

Οι Υπηρεσίες σύγκρισης αγορών μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για την τοποθέτηση διαφημίσεων Αγορών στις σελίδες γενικών αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google για λογαριασμό των εμπόρων που αντιπροσωπεύουν. Οι Αγορές Google υποβάλλουν προσφορές για λογαριασμό του εμπόρου που αντιπροσωπεύουν με τον ίδιο τρόπο, ενεργώντας όπως και κάθε άλλη CSS.

Αυτό σημαίνει ότι ως έμπορος μπορείτε να επιλέξετε να συμμετάσχετε στις διαφημίσεις Αγορών στη σελίδα γενικών αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google με διάφορους τρόπους: μπορείτε να παράσχετε τα δεδομένα των προϊόντων σας σε οποιαδήποτε CSS, συμπεριλαμβανομένων των Αγορών Google, ενώ μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλές CSS ταυτόχρονα.

Πώς λειτουργεί η διαφήμιση με διαφημίσεις Αγορών (CSS)

Οι CSS χρησιμοποιούν έναν ξεχωριστό λογαριασμό στο Merchant Center για κάθε έναν από τους εμπόρους που αντιπροσωπεύουν. Κάθε λογαριασμός επιτρέπει τη μεταφόρτωση αποθέματος για έναν έμπορο και τη διεξαγωγή καμπανιών μέγιστης απόδοσης και καμπανιών Αγορών για λογαριασμό τους. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε προϊόντα μέσω του Προγράμματος επεξεργασίας προϊόντων στα Επιχειρηματικά προφίλ σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την υποβολή προϊόντων μέσω των Επιχειρηματικών προφίλ

Όλες οι καμπάνιες πρέπει να ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές διαφημίσεων Αγορών και τις απαιτήσεις δεδομένων προϊόντων. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι διαφημίσεις Αγορών πρέπει να μεταφέρουν τους χρήστες απευθείας στη σελίδα προορισμού του εμπόρου όπου μπορούν να αγοράσουν το διαφημιζόμενο προϊόν.

Οι διαφημίσεις Αγορών στις σελίδες γενικών αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google όπου το πρόγραμμα CSS είναι διαθέσιμο θα εμφανίζουν επίσης ποια CSS ανέβασε την προσφορά (ο σύνδεσμος "Μέσω CSS" εμφανίζεται στο κάτω μέρος της διαφήμισης). Αν οι χρήστες κάνουν κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο, μεταφέρονται στον ιστότοπο της CSS.

Συνήθεις ερωτήσεις

Πρέπει να χρησιμοποιήσω μια CSS για την τοποθέτηση διαφημίσεων Αγορών στη σελίδα γενικών αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google;

Ναι, μόνο οι CSS μπορούν να τοποθετούν διαφημίσεις Αγορών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Αγορές Google ή οποιαδήποτε άλλη CSS της επιλογής σας. Μπορείτε επίσης να συμμετέχετε μέσω αρκετών CSS ταυτόχρονα.

Πρέπει να πληρώσω την Google για τις διαφημίσεις που τοποθετούνται από CSS για λογαριασμό μου;

Όχι. Οι CSS (συμπεριλαμβανομένων των Αγορών Google) καταβάλλουν στην Google τα κλικ για τις διαφημίσεις που τοποθετούν. Οι CSS μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο τιμολόγησης των εμπόρων τους. Για παράδειγμα, οι Αγορές Google χρεώνουν σε γενικές γραμμές τους εμπόρους τους με βάση ένα μοντέλο CPC.

Έχετε υπόψη ότι τα κλικ στον σύνδεσμο "Μέσω CSS" στο κάτω μέρος των διαφημίσεων (τα οποία οδηγούν στον ιστότοπο της CSS) είναι προς το παρόν χωρίς χρέωση για τις CSS.

Τα προϊόντα μου θα εμφανίζονται αρκετές φορές το ένα δίπλα στο άλλο;

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην εμφανίζονται πολλές παρουσίες της ίδιας προσφοράς (δηλαδή την προσφορά του ίδιου προϊόντος από τον ίδιο έμπορο). Αν διαπιστώσουμε ότι το ίδιο προϊόν από τον ίδιο έμπορο έχει ανεβεί από αρκετές CSS, θα το εμφανίσουμε μόνο μία φορά στο στοιχείο διαφημίσεων. Στις σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ότι οι δύο προσφορές είναι ίδιες, ενδέχεται να εμφανίζονται και οι δύο στην ίδια μονάδα των Αγορών. Τα CPC που πληρώνονται από τη νικήτρια CSS δεν αυξάνονται σε ένα τέτοιο σενάριο, επειδή ένας έμπορος δεν μπορεί να καταβάλει ποτέ τη δεύτερη τιμή έναντι του εαυτού του (ανατρέξτε στην επόμενη ερώτηση). 

Διαφορετικά προϊόντα από τον ίδιο έμπορο μπορούν να εμφανίζονται μέσω αρκετών CSS στην ίδια μονάδα. Για παράδειγμα, αν ένας χρήστης αναζητά παπούτσια για τρέξιμο, ένα μοντέλο παπουτσιών για τρέξιμο μπορεί να εμφανίζεται σε μια διαφήμιση από τη CSS A, ενώ ένα άλλο μοντέλο από τη CSS B. Τα CPC που πληρώνονται από τη νικήτρια CSS δεν αυξάνονται επίσης σε ένα τέτοιο σενάριο, επειδή ένας έμπορος δεν μπορεί να καταβάλει ποτέ τη δεύτερη τιμή έναντι του εαυτού του (ανατρέξτε στην επόμενη ερώτηση).

Θα καταλήξω να πληρώσω περισσότερα για τις διαφημίσεις Αγορών αν περισσότερες από μία CSS με διαφημίζουν;

Ένας έμπορος δεν μπορεί να καταβάλει ποτέ τη δεύτερη τιμή έναντι του εαυτού του στη δημοπρασία για οποιαδήποτε προσφορά και αυτός ο κανόνας ισχύει ανεξάρτητα από τον αριθμό ή την ταυτότητα των CSS που χρησιμοποιεί. Επομένως, αν δύο CSS υποβάλουν προσφορές για λογαριασμό του ίδιου εμπόρου, η προσφορά που θα κερδίσει και η τιμή που θα πληρώσει η νικήτρια CSS θα είναι η ίδια όπως και στην περίπτωση που οι προσφορές αυτές θα είχαν υποβληθεί από την ίδια CSS.

Το γεγονός ότι αρκετές CSS τοποθετούν διαφημίσεις για λογαριασμό σας δεν σημαίνει ότι οι προσφορές σας επαναλαμβάνονται ή ότι η Google θα χρεώσει περισσότερα για ένα κλικ σε οποιαδήποτε από αυτές.

Παραδείγματα: Η CSS A προσφέρει 30 λεπτά ανά κλικ για την υποβολή της προσφοράς σας. Για λόγους απλότητας, υποθέτουμε ότι όλες οι διαφημίσεις έχουν την ίδια ποιότητα και συνάφεια.

Σενάριο 1: Η επόμενη υψηλότερη προσφορά μιας CSS είναι 20 λεπτά για λογαριασμό ενός διαφορετικού εμπόρου. Η προσφορά σας θα κερδίσει τη δημοπρασία με κόστος 20 λεπτά - μόνο όσο χρειάζεται για τη διατήρηση της θέσης.

Προσφορές που ανέβηκαν μέσω Έμπορος Προσφορά που υποβλήθηκε από τη CSS Τιμή που καταβλήθηκε από τη νικήτρια CSS, αν έγινε κλικ στη διαφήμιση
CSS A Έμπορος 1 (εσείς) 30 20
CSS A Έμπορος 2 20 --
CSS A Έμπορος 3 15 --
CSS A Έμπορος 4 12 --

Σενάριο 2: Τώρα, υποθέστε ότι μια άλλη CSS ξεκινά τη διαφήμιση για λογαριασμό σας και υποβάλει προσφορά 25 λεπτών. Εξακολουθείτε να κερδίζετε τη δημοπρασία με την προσφορά των 30 λεπτών που υπέβαλε η CSS A για λογαριασμό σας, αλλά ο επόμενος πλησιέστερος ανταγωνιστής υποβάλλει πλέον προσφορά 25 λεπτών. Δεδομένου ότι αυτός ο ανταγωνιστής είναι μια CSS που υποβάλλει επίσης προσφορά για λογαριασμό σας, δεν χρησιμοποιούμε αυτήν τη δεύτερη προσφορά για να καθορίσουμε την τιμή που καταβάλλει η CSS A. Αντίθετα, βρίσκουμε την επόμενη υψηλότερη προσφορά που υποβλήθηκε για έναν διαφορετικό έμπορο, η οποία εξακολουθεί να είναι 20 λεπτά. Το CPC που καταβάλλεται για τη νικήτρια προσφορά δεν αλλάζει και παραμένει στα 20 λεπτά.

Προσφορές που ανέβηκαν μέσω Έμπορος Προσφορά που υποβλήθηκε από τη CSS Τιμή που καταβλήθηκε από τη νικήτρια CSS, αν έγινε κλικ στη διαφήμιση
CSS A Έμπορος 1 (εσείς) 30 20
CSS B Έμπορος 1 (εσείς) 25 --
CSS A Έμπορος 2 20 --
CSS A Έμπορος 3 15 --

Σενάριο 3: Τώρα, υποθέστε ότι η προσφορά που υποβλήθηκε για λογαριασμό σας από τη CSS B είναι υψηλότερη από αυτήν που υποβλήθηκε από τη CSS A για λογαριασμό σας. Στην περίπτωση αυτή, η CSS B θα κερδίσει τη δημοπρασία. Η επόμενη υψηλότερη προσφορά είναι η προσφορά των 30 λεπτών που υπέβαλε η CSS A, επίσης για λογαριασμό σας. Δεδομένου ότι και οι δύο προσφορές αφορούν τον ίδιο έμπορο, δεν χρησιμοποιούμε την προσφορά της CSS A για να καθορίσουμε την τιμή του κλικ που καταβάλλει η CSS Β. Αντίθετα, χρησιμοποιούμε την επόμενη υψηλότερη προσφορά για έναν διαφορετικό έμπορο, η οποία εξακολουθεί να είναι 20 λεπτά. Το CPC που καταβάλλεται από τη CSS B για το προϊόν σας θα είναι 20 λεπτά.

Προσφορές που ανέβηκαν μέσω Έμπορος Προσφορά που υποβλήθηκε από τη CSS Τιμή που καταβλήθηκε από τη νικήτρια CSS, αν έγινε κλικ στη διαφήμιση
CSS B Έμπορος 1 (εσείς) 40 20
CSS A Έμπορος 1 (εσείς) 30 --
CSS A Έμπορος 2 20 --
CSS A Έμπορος 3 15 --

Πώς μπορώ να ξέρω πόσες CSS υποβάλλουν προσφορά στη δημοπρασία για λογαριασμό μου;

Οι CSS αναφέρουν συνήθως τον αριθμό των κλικ που στάλθηκαν σε έναν έμπορο και το κόστος που χρεώνεται ανά κλικ. Ανάλογα με το σύστημα τιμολόγησης τους, ενδέχεται επίσης να αναφέρουν πρόσθετες πληροφορίες ή να μοιράζονται λεπτομερή δεδομένα για την υποβολή προσφορών. Οι Αγορές Google αναφέρουν επίσης τον αριθμό των κλικ που στάλθηκαν σε έναν έμπορο και το κόστος που χρεώνεται ανά κλικ, μαζί με άλλες μετρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί από τις Αγορές Google να έχουν ανεξάρτητη κερδοφορία σε χώρες του ΕΟΧ όπου είναι διαθέσιμες οι διαφημίσεις Αγορών. Οι Αγορές Google εξασφαλίζουν επί του παρόντος την κερδοφορία αφαιρώντας ένα περιθώριο σταθερού ποσοστού από κάθε προσφορά εμπόρου πριν από την είσοδό της στη δημοπρασία. Το περιθώριο περιλαμβάνεται στο CPC που καταβάλλει ο έμπορος και χρεώνεται μόνο όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μία από τις διαφημίσεις του εμπόρου. Σε γενικές γραμμές, συνιστούμε στους εμπόρους να συγκρίνουν το κόστος και τις αποδόσεις διαφόρων καναλιών μάρκετινγκ για να εκτιμήσουν ποια από αυτά λειτουργούν καλύτερα για αυτούς.

Πού θα εμφανίζονται οι διαφημίσεις των προϊόντων μου;

Οι διαφημίσεις Αγορών που τοποθετούνται από CSS (συμπεριλαμβανομένων των Αγορών Google) εμφανίζονται στις σελίδες γενικών αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google. Για να αποφευχθεί η σύγχυση των χρηστών, πρέπει επίσης να εμφανίζονται στον ιστότοπο της CSS που τις υπέβαλε (στην περίπτωση των Αγορών Google στον ιστότοπο στη διεύθυνση google.com/shopping).

Πώς μπορώ να μάθω ποιες CSS διαφημίζουν για λογαριασμό μου στις διαφημίσεις Αγορών;

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Merchant Center. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Εικονίδιο μενού εργαλείων και ρύθμισης [Γρανάζι] και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις διαφημίσεων Αγορών στην ενότητα Εργαλεία. Θα βρείτε έναν πίνακα ελέγχου ο οποίος θα εμφανίζει όλες τις CSS που έχουν ανεβάσει προϊόντα από τον ιστότοπό σας. Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες επικοινωνίας για κάθε μία από αυτές. Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Merchant Center για τον συγκεκριμένο τομέα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν χωρίς χρέωση. Δεν χρειάζεται να ανεβάσετε προσφορές για να δείτε τον πίνακα ελέγχου.

Είναι καλύτερο να διαφημίζομαι μέσω μιας συγκεκριμένης CSS;

Αυτό που λειτουργεί καλύτερα για εσάς εξαρτάται από την επιχείρησή σας, τους στόχους σας και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη CSS. Μπορείτε να διαφημιστείτε με αρκετές CSS ταυτόχρονα για να καθορίσετε τον καλύτερο συνδυασμό για εσάς. Όλες οι CSS, συμπεριλαμβανομένων των Αγορών Google, έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να τοποθετήσουν διαφημίσεις για λογαριασμό σας στις σελίδες γενικών αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google. Δεν γίνεται κράτηση διαφημιστικού χώρου για καμία συγκεκριμένη CSS.

Τι γίνεται αν δεν θέλω μια συγκεκριμένη CSS να διαφημίσει τα προϊόντα μου;

Οι διαφορετικές CSS ενδέχεται να παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, κατανοούμε ότι μπορεί να θέλετε να ελέγξετε τον τρόπο εμφάνισης των διαφημίσεών σας. Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στη σχετική CSS για να συζητήσετε τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχετε (ο ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχονται για κάθε CSS στον πίνακα ελέγχου σας στο Merchant Center). Όλες οι CSS μπορούν να προσαρμόσουν τον όγκο επισκεψιμότητας που σας στέλνουν χρησιμοποιώντας προσφορές και προϋπολογισμούς, καθώς και με την παύση ή την ενεργοποίηση καμπανιών. Μερικές CSS επιτρέπουν στους εμπόρους τους να ελέγχουν τις καμπάνιες απευθείας μέσω μιας διεπαφής που παρέχουν. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου στο Merchant Center για να επιλέξετε να συμμετέχετε ή να εξαιρεθείτε από ένα συγκεκριμένο κανάλι CSS. Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 24 ώρες ώστε οι εξαιρέσεις να τεθούν σε ισχύ.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού