Oznámení

V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Inzerování prostřednictvím služby porovnávání zboží

Vlastní ikona pro záhlaví článku ve službě Merchant Center Classic

Informace o inzerování prostřednictvím porovnávačů ve službě Merchant Center Next najdete zde.

Porovnávač (CSS) mohou na Googlu používat jménem obchodníků reklamy v Nákupech a neplacené záznamy produktů v následujících zemích: Belgie, Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Jak to funguje

Služby porovnávání zboží (CSS) mohou nabízet umístění reklam v Nákupech na hlavní stránce s výsledky vyhledávání Google jménem obchodníků, které zastupují. Nákupy Google vytvářejí nabídky jménem obchodníků stejným způsobem jako ostatní služby CSS.

To znamená, že obchodník může využívat reklamy v Nákupech na hlavní stránce s výsledky vyhledávání Google různým způsobem: může svá data poskytnout vybrané službě CSS, mezi které patří i Nákupy Google, nebo může použít více služeb CSS najednou.

Jak funguje inzerce pomocí reklam v Nákupech (CSS)

Služby CSS používají pro každého zastupovaného obchodníka samostatný účet Merchant Center. Do jednotlivých účtů pak nahrávají inventář obchodníků a jejich jménem používají maximálně výkonné kampaně a kampaně v Nákupech. Produkty můžete přidávat také pomocí Editoru produktů ve Firemních profilech. Další informace o zadávání produktů prostřednictvím Firemních profilů

Všechny kampaně musí dodržovat stejné zásady reklam v Nákupech a požadavky na produktová data. Reklama v Nákupech musí například přesměrovat uživatele přímo na vstupní stránku obchodníka, kde lze inzerovaný produkt zakoupit.

Reklamy v Nákupech na hlavní stránce s výsledky vyhledávání Google, kde je program CSS k dispozici, uvádějí také údaj o tom, která služba CSS nabídku nahrála (v dolní části reklamy se zobrazí odkaz „Ze služby CSS“). Když uživatel na tento odkaz klikne, bude přesměrován na vlastní web služby CSS.

Časté dotazy

Pokud chci umístit reklamy v Nákupech na hlavní stránku s výsledky vyhledávání Google, musím použít službu porovnávání zboží (CSS)?

Ano. Reklamy v Nákupech mohou používat pouze služby CSS. Můžete využít službu Nákupy Google nebo jinou službu CSS podle vlastního výběru. Můžete využít i několika služeb CSS najednou.

Budu platit Googlu za reklamy, které služba CSS umístí mým jménem?

Ne. Za kliknutí na reklamy, které služba CSS (například i Nákupy Google) vaším jménem vloží, platí Googlu tato služba. Služba CSS si pak sama zvolí, jakým způsobem bude své služby účtovat zákazníkům. Nákupy Google například obchodníkům účtují podle modelu CPC.

Upozorňujeme, že kliknutí na odkaz „Služba CSS“ v dolní části reklamy (který vede na web služby CSS) jsou v současné době pro služby CSS dostupná bez poplatků.

Může se moje zboží zobrazovat vícekrát vedle sebe?

Děláme maximum pro to, aby se různé případy jedné nabídky nezobrazovaly společně (stejný produkt nabízený stejným obchodníkem). Pokud zjistíme, že stejný produkt jednoho obchodníka je nabízen prostřednictvím více služeb CSS, v rámci dané reklamní jednotky ho zobrazíme pouze jednou. Ve výjimečných případech (pokud nedokážeme rozpoznat, že se jedná o totožné nabídky) se může stát, že se v rámci jedné jednotky v Nákupech zobrazí dvě stejné nabídky. CPC zaplacená vítěznou službou CSS se v takovém případě nezvýší, protože obchodníkovi nikdy není účtována cena ve výši vlastní nabídky postavené proti druhé stejné vlastní nabídce (viz další otázka). 

Různé produkty od stejného obchodníka nabízené různými službami CSS se mohou v rámci jedné jednotky zobrazit. Pokud například uživatel hledá běžecké boty, jeden model vámi prodávaných bot se může zobrazit v reklamě služby A a druhý model v reklamě služby B. CPC zaplacená vítěznou službou CSS se ani v takovém případě nezvýší, protože obchodníkovi nikdy není účtována cena ve výši vlastní nabídky postavené proti druhé stejné vlastní nabídce (viz další otázka).

Pokud mým jménem inzeruje více služeb CSS, budu za reklamy v Nákupech platit víc?

Obchodníkovi nikdy nebude účtována cena ve výši vlastní nabídky postavené v aukci proti druhé stejné vlastní nabídce. Toto pravidlo platí bez ohledu na počet i typ služeb CSS, které obchodník využívá. Pokud jménem obchodníka podají nabídku dvě služby CSS, vítězná nabídka i cena zaplacená vítěznou službou CSS bude stejná, jako kdyby byly obě nabídky podány stejnou službou CSS.

Pokud reklamy vaším jménem podávají různé služby CSS, neznamená to, že se vaše nabídky budou opakovat nebo že za kliknutí na ně bude Google účtovat více.

Příklady: Služba CSS A nabídne za umístění vaší nabídky 30 haléřů za kliknutí. Pro zjednodušení budeme předpokládat, že všechny reklamy mají stejnou kvalitu i relevanci.

1. scénář: Další nejvyšší nabídka služby CSS je 20 haléřů jménem jiného obchodníka. Vaše nabídka v aukci zvítězí za cenu 20 haléřů – přesně tolik je potřeba, aby si udržela danou pozici.

Podávající služba Obchodník Nabídka Cena zaplacená vítěznou CSS v případě kliknutí
CSS A Obchodník 1 (vy) 30 20
CSS A Obchodník 2 20
CSS A Obchodník 3 15
CSS A Obchodník 4 12

2. scénář: Teď si představme, že vaším jménem začne inzerovat druhá služba CSS a nabídne 25 haléřů. S nabídkou 30 haléřů, kterou vaším jménem podala služba CSS A, jste stále vítězem aukce vy, nejbližší konkurent ale nyní nabízí 25 haléřů. Vzhledem k tomu, že tímto konkurentem je služba CSS, která nabídku podává také vaším jménem, nepoužijeme tuto nabídku k určení ceny, kterou zaplatí služba CSS A. Místo toho vyhledáme nejbližší další nabídku podanou jménem jiného obchodníka, což je znovu 20 haléřů. Cena CPC zaplacená za vítěznou nabídku se nemění a zůstává na 20 haléřích.

Podávající služba Obchodník Nabídka Cena zaplacená vítěznou CSS v případě kliknutí
CSS A Obchodník 1 (vy) 30 20
CSS B Obchodník 1 (vy) 25
CSS A Obchodník 2 20
CSS A Obchodník 3 15

3. scénář: Teď si představme, že nabídka podaná vaším jménem službou CSS B je vyšší než nabídka podaná vaším jménem službou CSS A. V tomto případě vyhraje aukci služba CSS B. Druhá nejvyšší nabídka je 30 centů od služby CSS A, podaná také vaším jménem. Vzhledem k tomu, že obě nabídky jsou od stejného obchodníka, nepoužijeme k určení ceny, kterou zaplatí služba CSS B, nabídku služby CSS A. Místo toho použijeme nejbližší další nabídku podanou jménem jiného obchodníka, což je znovu 20 haléřů. Cena CPC, kterou služba CSS B u vašeho produktu zaplatí, bude 20 haléřů.

Podávající služba Obchodník Nabídka Cena zaplacená vítěznou CSS v případě kliknutí
CSS B Obchodník 1 (vy) 40 20
CSS A Obchodník 1 (vy) 30
CSS A Obchodník 2 20
CSS A Obchodník 3 15

Jak zjistím, jak vysokou nabídku služba CSS mým jménem podává?

Služba CSS obvykle uvádí počet prokliků k obchodníkovi a cenu, která je za tyto prokliky účtována. Podle nastaveného tarifu může také uvádět další informace nebo poskytovat podrobná data o nabídkách. Služba Nákupy Google také uvádí počet prokliků k obchodníkovi a cenu, která je za tyto prokliky účtována (společně s dalšími metrikami). Evropská komise vyžaduje, aby v zemích EHP, kde jsou reklamy v Nákupech k dispozici, byly zisky služby Nákupy Google nezávislé. Nákupy Google v současné době zajišťují svůj zisk účtováním pevně daného procenta marže z každé nabídky obchodníka před tím, než tato nabídka vstoupí do aukce. Tato marže je zahrnuta do CPC, kterou platí obchodník, a naúčtuje se pouze v případě, že uživatel na některou reklamu obchodníka klikne. Obecně doporučujeme obchodníkům, aby si porovnali náklady a zisky z různých marketingových kanálů a sami se rozhodli, co je pro ně nejvýhodnější.

Kde se reklamy na moje produkty zobrazí?

Reklamy v Nákupech vkládané službami CSS (včetně Nákupů Google) se zobrazují na hlavní stránce s výsledky vyhledávání Google. Aby nedocházelo k omylům, zobrazují se také na webu služby CSS, která je vložila (v případě Nákupů Google je to web google.com/shopping).

Jak zjistím, které služby CSS mým jménem inzerují v reklamách v Nákupech?

Přihlaste se k účtu Merchant Center. Klikněte na ikonu klíče Ikona nabídky nastavení a nástrojů [Gear] a poté v části Nástroje vyberte možnost Nastavení reklam v Nákupech. Zobrazí se panel se všemi službami CSS, které nahrály produkty z vašeho webu. U každé služby jsou uvedeny kontaktní informace. Pokud pro danou doménu účet Merchant Center nemáte, můžete si ho bez poplatků vytvořit. Panel si můžete zobrazit i v případě, že žádné nabídky nenahrajete.

Kterou službu CSS si mám vybrat?

Záleží na vaší firmě, na vašich cílech a také na možnostech, které vám služba CSS nabízí. Můžete inzerovat prostřednictvím různých služeb CSS najednou a najít si tak optimální kombinaci. Všechny služby CSS včetně Nákupů Google mají stejné podmínky pro umisťování reklam na hlavní stránku s výsledky vyhledávání Google vaším jménem. Žádná služba CSS nemá vyhrazen vlastní reklamní prostor.

Co když nechci, aby moje produkty inzerovala konkrétní služba CSS?

Různé služby CSS mohou nabízet různou přidanou hodnotu. Chápeme ale, že možná chcete mít zobrazování vlastních reklam plně pod kontrolou. Doporučujeme kontaktovat přímo vybranou službu CSS a společně vaše obavy a připomínky projednat (web zákaznické podpory, telefonní číslo a emailovou adresu služeb CSS najdete na panelu v účtu Merchant Center). Všechny služby CSS mohou upravovat objem návštěvnosti vašich stránek pomocí nabídek a rozpočtů a také pozastavováním či aktivací kampaní. Některé služby CSS umožňují obchodníkům přímou kontrolu nad kampaněmi prostřednictvím vlastního rozhraní. Na panelu účtu Merchant Center si můžete spolupráci s jednotlivými kanály CSS aktivovat nebo deaktivovat. V případě deaktivace může trvat až 24 hodin, než se změna projeví.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
11628215650016946347
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
71525