Uw feedregels testen en een voorbeeld ervan bekijken

Gebruik de functie voor het testen van regels in Merchant Center om een voorbeeld van de impact van uw feedregels te bekijken. Voordat u de conceptregels toepast, kunt u met de functie voor het testen van regels zien welke invloed deze regels op uw productgegevens hebben.

Voordat u begint

Voordat u uw regels kunt testen, moet u eerst een regelconcept maken. U maakt als volgt een concept:

 1. Ga naar het gedeelte Feeds in uw Merchant Center-account.
 2. Selecteer een primaire feed waarop u regels wilt toepassen.
 3. Klik op het tabblad Regels voor de feed.
 4. Klik op Regel maken om nieuwe regels voor uw feed te maken en klik vervolgens op OK.
 5. Klik op Concept opslaan.
 6. Navigeer terug naar het hoofdtabblad Regels. Er wordt nu een vak weergegeven met het bericht dat u een concept heeft.

Uw regels testen

Nadat u een regelconcept heeft gemaakt, kunt u het concept testen en zien hoe het uw productgegevens beïnvloedt. U test uw regels als volgt:

 1. Ga naar het tabblad Regels
 2. Klik op Wijzigingen testen.
 3. Wacht tot het rapport is opgesteld. De test kan tussen de tien en twintig minuten in beslag nemen.
 4. Bekijk de resultaten van de test. Controleer of de nieuwe regels goed werken.
 5. Als de regels niet werken zoals u wilt, updatet u de regels die mogelijk moeten worden aangepast.
 6. Klik op Wijzigingen testen om de geüpdatete regels te testen.
  Als u een nieuwe test met dezelfde conceptregels en geüpdatete productgegevens wilt uitvoeren, klikt u op Opnieuw testen.
 7. Wanneer u tevreden bent met uw regels, klikt u op Toepassen. Uw conceptregels worden geactiveerd en op uw productgegevens toegepast.

De resultaten bekijken

De testresultaten worden weergegeven nadat de test is voltooid.

Statusoverzicht

In dit gedeelte ziet u hoe uw nieuwe of geüpdatete regels de status van uw artikelen beïnvloeden.

De tabel bevat het totale aantal goedgekeurde, afgekeurde en uitgesloten artikelen voor uw bestemming (meestal Shopping-advertenties), gebaseerd op het effect van de momenteel toegepaste regels. De tabel toont ook hoe deze aantallen veranderen als u de conceptregels toepast. Als u productgegevens voor meerdere bestemmingen indient, zoals Shopping-advertenties en advertenties met informatie over de winkelvoorraad, kunt u kiezen voor welke bestemming u productgegevens wilt zien.

Status Betekenis
Goedgekeurd Deze status geldt voor artikelen die op het tabblad Diagnostische gegevens als 'Actief', 'In behandeling' of 'Vervalt' worden weergegeven.
Afgekeurd

Afgekeurde artikelen kunnen niet op de door u gekozen bestemming worden weergegeven.

Ga naar het gedeelte Diagnostische gegevens van uw Merchant Center-account om de afkeuringsreden te bekijken.

Uitgesloten
Dit zijn artikelen die u van uw bestemming heeft uitgesloten. U beheert de uitsluiting en insluiting van artikelen met de kenmerken excluded_destination [uitgesloten_bestemming] en included_destination [inbegrepen_bestemming] en met uw feedinstellingen. Uitgesloten artikelen staan niet gelijk aan afgekeurde artikelen. Uitgesloten artikelen kunnen goedgekeurd zijn, maar ze worden niet op uw bestemming weergegeven.

 

Onder de tabel met het statusoverzicht ziet u ook:

 • groepen artikelen waarvan de status verandert als gevolg van nieuwe of geüpdatete regels,
 • voor elke groep de manier waarop de status van de artikelen verandert, bijvoorbeeld van goedgekeurd naar afgekeurd,
 • voor elke groep het aantal artikelen waarvan de status verandert,
 • voor elke groep maximaal vijf voorbeelden van artikelen die veranderen, plus de manier waarop ze veranderen, nadat de nieuwe regels zijn toegepast.

Opmerking: Controleer alle berichten over statuswijzigingen voordat u uw conceptregels toepast. Zo voorkomt u dat u onbedoeld een deel van uw voorraad offline haalt.

Overzicht van kenmerkwijzigingen

In dit gedeelte ziet u:

 • de kenmerken die door nieuwe of geüpdatete regels worden beïnvloed,
 • per kenmerk het aantal artikelen waarvoor dat kenmerk verandert,
 • per kenmerk maximaal vijf voorbeelden van hoe het kenmerk verandert nadat de regels zijn toegepast.

Overzicht van problemen

In dit gedeelte ziet u welke bestaande problemen met artikelen zouden worden opgelost, welke nieuwe problemen met artikelen zouden worden geïntroduceerd en welke bestaande problemen met artikelen ongewijzigd zouden blijven als gevolg van uw regels. Voor elk probleem ziet u ook:

 • het aantal artikelen dat door het probleem is getroffen,
 • maximaal vijf voorbeelden van artikelen die door het probleem zijn getroffen en, indien van toepassing, de huidige en nieuwe waarden voor het aan het probleem gerelateerde kenmerk.

In sommige gevallen wordt hetzelfde probleem mogelijk in verschillende secties van het probleemoverzicht weergegeven. Dit kan gebeuren wanneer u een probleem voor één set producten in uw feed oplost maar niet voor een andere set.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen