I Hjælp kan du finde indhold om både Merchant Center Next og den klassiske version af Merchant Center. Se efter logoet øverst i hver artikel for at sikre, at artiklen omhandler den version af Merchant Center, du bruger. 

Test dine feedregler, og se en forhåndsvisning af dem

Et tilpasset ikon for artiklens overskrift i det klassiske Merchant Center

Brug funktionen til test af regler i Merchant Center for at se en forhåndsvisning af effekten af dine feedregler. Funktionen til test af regler giver dig mulighed for at se, hvordan de regler, du har oprettet kladder for, vil påvirke og ændre dine produktdata, inden du anvender dem.

Før du begynder

Før du kan teste dine regler, skal du oprette en kladde for dine regler. Sådan opretter du en kladde:

 1. Log ind på din Merchant Center-konto.
 2. Klik på Feeds under "Produkter".
 3. Vælg et primært feed, der skal anvendes regler for.
 4. Klik på fanen Feedregler for feedet.
 5. Klik på plusikonet for at oprette nye regler for dit feed, og angiv eller vælg den attribut, du vil oprette en regel for.
 6. Opret din regel.
  • Når du har oprettet en regel, kan du med det samme se en forhåndsvisning af ændringerne i attributværdien ved hjælp af ruden Direkte forhåndsvisning til højre.
  • Hvis du har flere regler for den samme attribut, viser den direkte forhåndsvisning den ændring, som hver enkelt regel har forårsaget, på listen. Hvis du vil se en forhåndsvisning af attributændringen for et bestemt produkt, kan du enten finde det ved at gå igennem tilbuddene i dit feed manuelt eller ved at søge efter produkt-id'et.
  • Hvis dine regler forårsager et vareproblem, vises det nederst. Hvis vi ikke forventer, at dine regler forårsager vareproblemer for denne attribut, vises teksten "Alt ser fint ud".
 7. Klik på Gem kladde.
 8. Gå tilbage til fanen Regler. Du kan nu se et felt, der angiver, at du har en kladde.

Test dine regler

Når du har oprettet en kladde for en regel, kan du begynde at teste kladden og se eksempler på, hvordan reglen vil påvirke dine produktdata. Sådan tester du dine regler:

 1. Gå til fanen Feedregler.
 2. Klik på Test ændringer.
 3. Vent, mens rapporten genereres. Denne test kan tage mellem 10 og 20 minutter.
 4. Gennemgå testens resultater, og bekræft, at de nye regler gør det, du forventer.
 5. Hvis reglerne ikke fungerer som forventet, skal du opdatere dem efter behov.
 6. Klik på Test ændringer for at køre en test med dine nye opdateringer.
 7. Hvis du vil bruge de samme kladderegler og de opdaterede produktdata til at køre en ny test, skal du klikke på Test igen.
 8. Når du er tilfreds med dine regler, skal du klikke på Anvend. De regler, du har lavet kladder for, vil træde i kraft og blive anvendt på dine produktdata.

Gennemgå resultaterne

Testresultaterne vises, når en test er fuldført.

Statusoversigt

Denne sektion viser, hvordan dine nye eller opdaterede regler vil påvirke dine produkters status.

Tabellen indeholder det samlede antal produkter, der er "Godkendt", "Ikke godkendt" og "Udelukket" for din destination på baggrund af effekten af dine aktuelt anvendte regler. Den viser også, hvordan disse tal vil ændres, hvis du anvender de regler, du har oprettet kladder for. Hvis du indsender produktdata for flere destinationer som f.eks. Shopping-annoncer og annoncer for lokalt butikslager, kan du vælge, hvilken destination du vil se produktdata for.

Status Betydning
Godkendt Denne status omfatter varer, der vises på fanen Diagnostik som "Aktive", "Afventer" eller "Udløber".
Ikke godkendt

Hvis en vare er "Ikke godkendt", betyder det, at den ikke kan vises på din valgte destination.

Dette omfatter samtlige årsager til afvisning, som vises i sektionen Diagnostik på din Merchant Center-konto.

Udelukket Dette er varer, som du vælger at udelukke fra din destination. Du kan administrere, om dine varer udelukkes eller ej, ved at bruge attributterne 'udelukkede destinationer' [excluded_destination] og 'inkluderede destinationer' [included_destination] samt dine feedindstillinger. "Udelukket" er ikke det samme som "Afvist". Udelukkede varer kan godkendes, men de vises ikke på din destination.

Under tabellen i statusoversigten kan du også se:

 • Grupper af produkter, hvis status vil ændre sig som følge af nye eller opdaterede regler.
 • Ændringer i status for produkterne i hver gruppe, f.eks. fra godkendt til ikke godkendt.
 • Antallet af produkter i hver gruppe, hvis status vil ændre sig.
 • Op til 5 eksempler på, hvilke produkter der vil ændre sig for hver gruppe, og hvordan, når de nye regler anvendes.
Bemærk! Du skal gennemgå alle meddelelser om statusændringer, før du anvender de regler, du har oprettet kladder for, så du undgår at sætte en del af dit lager offline uden at ville det.

Oversigt over ændrede attributværdier

I denne sektion kan du se:

 • De attributter, der vil blive berørt af nye eller opdaterede regler.
 • For hver enkelt attribut: Antallet af produkter, hvor der vil ske en ændring af den pågældende attribut.
 • Op til 5 eksempler på, hvordan hver enkelt attribut ændres, når reglerne anvendes.

Kort om problemet

I dette afsnit kan du se, hvilke eksisterende vareproblemer der vil blive løst, hvilke nye vareproblemer der vil opstå, og hvilke eksisterende vareproblemer der vil forblive uændrede som følge af dine regler. For hvert problem vil du også kunne se:

 • Antallet af produkter, der er berørt af problemet.
 • Op til fem eksempler på produkter, der er berørt af problemet, samt de eksisterende og nye værdier for attributten, der er relateret til problemet, hvis det er relevant.

I nogle tilfælde får du vist det samme problem i forskellige sektioner af problemoversigten. Dette kan ske, hvis du løser et problem for én gruppe af produkter i dit feed, men ikke løser det samme problem for en anden gruppe af produkter.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
71525