Giới thiệu về trang web thương mại

Trang web thương mại (còn gọi là sàn thương mại) là nền tảng trực tuyến nơi nhiều người bán cá nhân có thể bán sản phẩm của mình. Bài viết này giải thích cách gửi dữ liệu nếu bạn là một trang web thương mại.

Bài viết này không áp dụng cho bạn trong trường hợp:

  • Bạn quản lý trang web của riêng mình. Bạn quản lý trang web và cửa hàng của riêng mình mà không tham gia một trang web thương mại.
  • Bạn là một đại lý trung gian quản lý nhiều người bán. Đại lý trung gian là bên thứ ba thay mặt cho các nhà bán lẻ cá nhân gửi mặt hàng đến Google. Mỗi nhà bán lẻ cá nhân là một pháp nhân riêng biệt và có một tên miền duy nhất cho trang web của mình, chẳng hạn như vidu.com.
  • Bạn là người bán cá nhân trên một trang web thương mại. Người bán cá nhân cần gửi dữ liệu sản phẩm trực tiếp đến trang web thương mại và đảm bảo rằng tất cả sản phẩm đều tuân thủ các chính sách của Google Mua sắm. Nếu trang web thương mại không gửi nguồn cấp dữ liệu thay mặt cho người bán, thì người bán có thể hướng dẫn trang web thương mại xem bài viết này.

Lưu ý: Nếu bạn có dự định tải một số lượng lớn nguồn cấp dữ liệu lên hoặc thường xuyên thay đổi dữ liệu sản phẩm, thì bạn rất nên trực tiếp tải lên qua Content API.

Quản lý người bán trên trang web thương mại

Trang web thương mại phải cân nhắc một số yếu tố riêng biệt cả về mặt thiết lập và bảo trì liên tục.

Thiết lập

  • Đăng ký bằng địa chỉ email mà bạn thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh lựa chọn ưu tiên để đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin cập nhật mới nhất về tài khoản và nội dung đề xuất chất lượng cao. Chọn nhận email thông báo về “cơ hội” cùng “mẹo và các phương pháp hay nhất”. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn ưu tiên dành cho email trên Merchant Center
  • Yêu cầu chuyển đổi tài khoản sang chế độ thiết lập tài khoản nâng cao. Chọn “Trang web thương mại”. Nếu chuyển đổi được sang chế độ thiết lập tài khoản nâng cao, bạn sẽ nhận được một tài khoản nhiều khách hàng (MCA) mới. 
  • Tách riêng từng người bán thành tài khoản phụ riêng trong MCA. Đây là thông tin bắt buộc và sẽ giúp bạn quản lý nhiều người bán. 
  • Gửi dữ liệu sản phẩm thay mặt người bán của bạn trong các tài khoản phụ tương ứng. Đừng yêu cầu người bán gửi dữ liệu của riêng họ, vì những yêu cầu gửi đó sẽ không được chấp nhận. Bạn nên sử dụng Content API để tải trực tiếp dữ liệu sản phẩm lên.
Lưu ý: Nếu có tài khoản nhiều người bán, thì bạn phải cung cấp thuộc tính mã người bán bên ngoài [external_seller_id] và phải đáp ứng các tiêu chí xác thực. Nếu không, sản phẩm sẽ bị từ chối. Tìm hiểu thêm về thuộc tính mã người bán bên ngoài [external_seller_id]

Bảo trì liên tục

Các trang web thương mại cần làm theo các nguyên tắc sau đây.

  • Giúp đỡ người bán. Vì bạn đang sử dụng một tài khoản, bạn cần phải xử lý bất kỳ câu hỏi nào mà người bán cá nhân của bạn đặt ra.
  • Tuân thủ chính sách của quảng cáo Mua sắm. Tất cả sản phẩm trong mỗi tài khoản phụ đều phải tuân thủ chính sách của quảng cáo Mua sắm. Nếu không, tài khoản phụ đó hoặc thậm chí toàn bộ tài khoản có thể bị vô hiệu hoá
  • Tránh sản phẩm trùng lặp. Đảm bảo rằng bạn không gửi các sản phẩm giống nhau đối với cùng một người bán. Bạn chỉ được phép gửi các sản phẩm giống nhau nếu chúng là sản phẩm của những người bán khác nhau.

Lưu ý

Google giữ quyền vô hiệu hoá tài khoản phụ của người bán cá nhân trên trang web thương mại. Tìm hiểu thêm về việc từ chối mặt hàng do vi phạm chính sách

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525
false