installment [splátka]: definícia

 
Pomocou atribútu installment [splátka] môžete používateľom poskytnúť podrobnosti o mesačnom splátkovom programe, ktorý ponúkate ako možnosť financovania svojho výrobku.

Kedy sa má použiť

Tento atribút je k dispozícii iba v niektorých krajinách:

 • Afrika: Južná Afrika
 • Ázia a Tichomorie: Hongkong, India, Japonsko, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Južná Kórea, Taiwan, Thajsko
 • Európa: Rakúsko, Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo
 • Latinská Amerika: Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia, Mexiko, Peru
 • Blízky východ: Izrael, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty
 • Severná Amerika: Kanada, Spojené štáty

Pomocou tohto atribútu môžete používateľov informovať, či si výrobok možno zakúpiť prostredníctvom mesačného splátkového programu. Vo všetkých krajinách okrem Brazílie a Mexika sa bude hodnota atribútu price [cena] chápať ako platba vopred a atribút installment [splátka] ako mesačné splátky, ktoré treba zaplatiť okrem platby vopred.

V krajinách mimo Latinskej Ameriky sa môžu používať platby na splátky len pri mobilných telefónoch a tabletoch. Atribút price [cena], ktorého najnižšia hodnota môže byť 0, sa bude pokladať za výšku platby vopred (vrátane platby vopred a aktivačných poplatkov), a atribút installment [splátka] bude vyjadrovať opakované mesačné splátky za dané bezdrôtové zariadenie. Náklady spojené s bezdrôtovou tarifou predplatného môžete pridať pomocou atribútu subscription_cost [cena_predplatného]. Ďalšie informácie o atribúte subscription_cost [cena_predplatného]

Len krajiny Latinskej Ameriky: Ponuka obsahujúca atribút installment [splátka] bude vyjadrovať, že výrobok sa dá kúpiť zaplatením plnej ceny vopred alebo platbou na splátky. Atribút price [cena] použite na odoslanie úplnej ceny za zariadenie vopred a atribút installment [splátka] na uvedenie možnosti výšky splátok a ich frekvencie.

Atribút installment [splátka] má dva podradené atribúty:

 • months [mesiace] (povinné) 
  Celé číslo, počet splátok, ktoré musí kupujúci zaplatiť
 • amount [suma] (povinné)
  ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne zaplatiť

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Číslo a mena
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

 

Hodnotu naformátujte uvedením hodnôt months [mesiace]amount [suma]. Jednotlivé hodnoty oddeľte dvojbodkou (:). Nepoužívajte úvodzovky. Napríklad pre 6 mesačných platieb po 50 BRL uveďte:


6:50 BRL

 

Informačné kanály XML

<g:installment>

  <g:months>6</g:months>

  <g:amount>50 BRL</g:amount>

</g:installment>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Zadaný splátkový program sa musí zhodovať s tým, ktorý uvádzate na svojej vstupnej stránke. Na vstupnej stránke môžete uvádzať aj iné možnosti splácania, ale program, ktorý odošlete, sa na nej musí dať ľahko nájsť.
 • Nevyžadujte od používateľov vernostnú kartu ako povinnú podmienku, bez ktorej si vami zadanú možnosť splátok nebudú môcť zvoliť.
 • Atribút installment [splátka] nepoužívajte pri predplatných softvéru. Predplatné softvéru sa platí vopred a výšku ročného predplatného treba zadať pomocou atribútu price [cena].
 • Pri výrobkoch predávaných v USA do atribútu price [cena] nezahŕňajte aktivačné poplatky. V USA pre reklamy v Nákupoch nie sú podporované paušály.
 • Používajte iba v schválených krajinách. Použitie atribútu installment [splátka] v neschválených krajinách bude mať za následok zamietnutie vášho výrobku.
  Používajte iba v schválených kategóriách výrobkov. Použitie atribútu installment [splátka] v iných kategóriách výrobkov bude mať za následok zamietnutie vášho výrobku. 

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Uveďte presné hodnoty splátok podľa normy ISO 4217. Napríklad namiesto 1.0012 EUR zadajte 1.01 EUR, inak hodnotu zaokrúhlime.

Príklady

Varianty (len Latinská Amerika)

Ak má výrobok viaceré farby alebo veľkosti, jednotlivé varianty môžu mať rôzne ceny. Príklad:

An example of ads without placeholder images

Údaje o výrobku pre zelené tričko Android
Atribút Údaje o výrobku
id [identifikátor] 9876-S-ZLN
title [názov] Tričko Android – zelené – S
price [cena] 30 EUR
installment [splátka] 3:10 EUR
color [farba] zelená
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-ZLN
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876

 

Údaje o výrobku pre modré tričko Android
Atribút Údaje o výrobku
id [identifikátor] 9876-S-ZLN
title [názov] Tričko Android – modré – S
price [cena] 30 EUR
installment [splátka] 3:10 EUR
color [farba] modrá
size [veľkosť] s
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876

 

Údaje o výrobku pre žlté tričko Android
Atribút Údaje o výrobku
id [identifikátor] 9876-S-ZLN
title [názov] Tričko Android – žlté – S
price [cena] 30 EUR
installment [splátka] 3:10 EUR
color [farba] žltá
size [veľkosť] s
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
Mobilný telefón alebo tablet predávaný na splátky

V prípade mobilných telefónov alebo tabletov predávaných v mesačných splátkach môžete zadať aj cenu 0. Ďalšie informácie o cenových požiadavkách

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Výrobok Google Nexus 6
title [názov] Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue – s mesačnými splátkami
price [cena] 36.95 USD (platba vopred pri pokladni)
installment [splátka] 24:29.95 USD
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]

 

Výrobok Google Nexus 9
title [názov] Google Nexus 9 – 32 GB – Black – s mesačnými splátkami
price [cena] 0 EUR
installment [splátka] 12:30 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Počítače > Tablety]

Telefón alebo tablet na splátky v balíku s tarifou predplatného

V atribúte price [cena] zadajte celú výšku platby vopred (minimálne 0) a uveďte všetky prípadné aktivačné a jednorazové poplatky. Ak nie je potrebná platba vopred, v atribúte price [cena] uveďte nulu. V názve uveďte, či bezdrôtový výrobok vyžaduje tarifu predplatného na určité obdobie a mesačné splátky. Prečítajte si ďalšie informácie o atribúte price [cena].

Poznámka: Atribút subscription_cost [cena_predplatného] nie je k dispozícii v USA a v Latinskej Amerike.


An illustration with 3 different colors of one mobile phone
Výrobok Google Nexus 6
title [názov] Google Nexus 6, 32 GB – Midnight Blue – so zmluvou na 12 splátok
price [cena] 40 EUR
installment [splátka] 12:18 EUR
subscription_cost [cena_predplatného] mesiac:12:10.00 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]

 

Výrobok Google Nexus 9
title [názov] Google Nexus 9, 32 GB – Black – so zmluvou na 24 splátok
price [cena] 0 EUR
installment [splátka] 24:10 EUR
subscription_cost [cena_predplatného] mesiac:24:10.00 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Počítače > Tablety]

Telefón alebo tablet na splátky (len krajiny Latinskej Ameriky)

V atribúte price [cena] zadajte celú výšku nákupu. Prostredníctvom atribútu installment [splátka] zadajte aj ďalšiu možnosť mesačných splátok. V názve uveďte, či sa bezdrôtový výrobok predáva s mesačným splátkovým programom. Prečítajte si ďalšie informácie o atribúte price [cena].
An illustration with 3 different colors of one mobile phone
Výrobok Google Nexus 6
title [názov] Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue – 12 mesačných splátok
price [cena] 1080 BRL
installment [splátka] 12:95 BRL
subscription_cost [cena_predplatného] (pole musí ostať prázdne, pretože sa neuzatvára zmluva o poskytovaní služieb)
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]

 

Výrobok Google Nexus 9
title [názov] Google Nexus 9 – 32 GB – Black – 24 mesačných splátok
price [cena] 1800 BRL
installment [splátka] 24:10 BRL
subscription_cost [cena_predplatného] (pole musí ostať prázdne, pretože sa neuzatvára zmluva o poskytovaní služieb)
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Počítače > Tablety]
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory