Installment [splátka]

Poznámka: Výrobky s atribútom splátka [installment] nie sú vhodné na cezhraničný obchod a môžu mať len jednu cieľovú krajinu.

Ak chcete zákazníkov informovať o podrobnostiach mesačného splátkového kalendára, ktorý ponúkate, použite atribút splátka [installment].

V tomto článku

Kedy ho použiť 

 OptionalNepovinné pre každý výrobok

Tento atribút je k dispozícii iba v niektorých krajinách:

 • Afrika: Južná Afrika
 • Ázia a Tichomorie: Hongkong, India, Japonsko, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Južná Kórea, Taiwan, Thajsko
 • Európa: Rakúsko, Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo
 • Latinská Amerika: Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia, Mexiko, Peru
 • Blízky východ: Izrael, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty
 • Severná Amerika: Kanada, Spojené štáty
Austrália: Tento atribút by sa nemal používať v prípade bezdrôtových zariadení (napríklad mobilných telefónov a tabletov) inzerovaných v Austrálii. Pomocou atribútu cena [price] môžete určiť minimálnu celkovú cenu zariadenia („minimálna vyčísliteľná cena“) vrátane preddavku, splátok a paušálu bezdrôtových služieb. Ak chcete uviesť, že je zariadenie k dispozícii na splátky, použite atribút názov [title].
Mimo Latinskej Ameriky: Atribút cena [price] (s najnižšou možnou hodnotou 0) sa bude považovať za zálohovú platbu (vrátane akéhokoľvek preddavku na zariadenie a aktivačných poplatkov) a atribút splátka [installment] bude vyjadrovať opakované mesačné splátky za dané bezdrôtové zariadenie. Náklady spojené s paušálom za bezdrôtové služby môžete pridať aj pomocou atribútu cena predplatného [subscription_cost].

Tento atribút je k dispozícii iba pre mobilné služby s nasledujúcimi kódmi kategórií výrobkov na Googli:

 • Hodinky (201)
 • Mobilné telefóny (267)
 • Tablety (4745)
 • Predplatené karty a SIM karty pre mobilné telefóny (6030)
 • Sledovacie zariadenia GPS (6544)
Iba krajiny Latinskej Ameriky: Splátkové kalendáre sú podporované pre všetky kategórie výrobkov. Ponuka obsahujúca atribút splátka [installment] sa považuje za ponuku, v rámci ktorej je možné výrobok zakúpiť buď zaplatením plnej ceny vopred, alebo platbou na splátky. Pomocou atribútu cena [price] uveďte celkovú sumu a pomocou atribútu splátka [installment] uveďte alternatívne výšky splátok a ich frekvenciu.

Tento atribút používa dva podradené atribúty:

 • mesiace [months] (povinný)
  Celé číslo, počet splátok, ktoré musí kupujúci zaplatiť.
 • suma [amount] (povinný)
  ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne platiť.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine

Typ Číslo a mena
Opakované pole Nie
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály

Naformátujte hodnotu uvedením hodnôt podradených atribútov (mesiace [months] a suma [amount]) oddelených dvojbodkou (:). Nepoužívajte úvodzovky. Napríklad pre šesť mesačných platieb po 50 BRL uveďte:


6:50 BRL
Informačné kanály XML

<g:installment>

<g:months>6</g:months>

<g:amount>50 BRL</g:amount>

</g:installment>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj Content API for Shopping.

Minimálne požiadavky

Tieto požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a dáme vám o tom vedieť v účte Merchant Center.

 • Zadaný splátkový program sa musí zhodovať s tým, ktorý uvádzate na svojej vstupnej stránke. Na vstupnej stránke môžete uvádzať aj iné možnosti splácania, ale program, ktorý odošlete, sa na nej musí dať ľahko nájsť.
 • Nevyžadujte od používateľov vernostnú kartu ako podmienku, bez ktorej si vami zadanú možnosť splátok nebudú môcť zvoliť.
 • Pri predplatných softvéru nepoužívajte atribút splátka. Predplatné softvéru sa platí vopred a výšku ročného predplatného treba zadať pomocou atribútu cena [price].
 • Aktivačné poplatky by nemali byť zahrnuté v atribúte cena pri výrobkoch predávaných v USA. V USA paušály nie sú podporované.
 • Používajte iba v schválených krajinách. Použitie atribútu splátka [installment] v neschválených krajinách bude mať za následok zamietnutie vášho výrobku.
 • Používajte iba v schválených kategóriách výrobkov. Použitie atribútu splátka [installment] v iných kategóriách výrobkov bude mať za následok zamietnutie vášho výrobku.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Uveďte presné hodnoty splátok podľa normy ISO 4217. Napríklad namiesto 1.0012 MXN zadajte 1.01 MXN, inak hodnotu zaokrúhlime.
 • Ak je váš výrobok kombinovaný s paušálom, v atribúte cena predplatného [subscription_cost] uveďte rovnaký počet mesiacov ako v atribúte splátka [installment]. Ak sa počet mesiacov líši a pre nedostatok priestoru musíme splátku skombinovať s cenou predplatného, použijeme vyššiu z týchto dvoch hodnôt. Ak má napríklad váš splátkový kalendár 12 mesiacov, ale vaša zmluva o poskytovaní služieb predplatného má 24 mesiacov, použijeme 24 mesiacov.
  Poznámka: Atribút cena predplatného [subscription_cost] nie je podporovaný vo všetkých krajinách.
 • Ak sa splátka vášho výrobku po určitom čase zvýši, v podradenom atribúte suma [amount] musíte uviesť najvyššiu mesačnú platbu. Ak sa napríklad suma splátky po 6 mesiacoch zvýši z 20 USD na 40 USD, uveďte 40 USD.

Príklady

Varianty (len Latinská Amerika)

Ak má výrobok viaceré farby alebo veľkosti, jednotlivé varianty môžu mať rôzne ceny. Príklad:

Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

Údaje o výrobkoch pre zelené tričko Android
Atribút Hodnota
Identifikátor [id] 9876-S-GRN
Názov [title] Tričko Android – zelené – S
Cena [price] 30 EUR
Splátka [installment] 3:10 EUR
Farba [color] Zelená
Veľkosť [size] S
Identifikátor [id] 9876-S-GRN
Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876

 

Údaje o výrobkoch pre modré tričko Android
Atribút Hodnota
Identifikátor [id] 9876-S-GRN
Názov [title] Tričko Android – modré – S
Cena [price] 30 EUR
Splátka [installment] 3:10 EUR
Farba [color] Modrá
Veľkosť [size] S
Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876

 

Údaje o výrobkoch pre žlté tričko Android
Atribút Hodnota
Identifikátor [id] 9876-S-GRN
Názov [title] Tričko Android – žlté – S
Cena [price] 30 EUR
Splátka [installment] 3:10 EUR
Farba [color] Žltá
Veľkosť [size] S
Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876
Mobilný telefón alebo tablet predávaný na splátky

V prípade mobilných telefónov alebo tabletov predávaných v mesačných splátkach môžete zadať aj cenu 0. Ďalšie informácie o cenových požiadavkách

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Údaje o výrobkoch pre Google Nexus 6 vo farbe Midnight Blue – 32 GB s cenou 36,95 USD s možnosťami splátok
Atribút Hodnota
Názov [title] Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue – s 24 mesačnými platbami
Cena [price] 36.95 EUR (zálohová platba pri pokladni)
Splátka [installment] 24:29.95 EUR
Kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones

 

Údaje o výrobkoch pre Google Nexus 9 vo farbe Black – 32 GB s cenou 0,00 EUR s možnosťami splátok
Atribút Hodnota
Názov [title] Google Nexus 9 – 32 GB – Black – (s 12 mesačnými splátkami)
Cena [price] 0 EUR
Splátka [installment] 12:30 EUR
Kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Computers > Tablet Computers

Telefón alebo tablet predávaný na splátky spolu s paušálom

V atribúte cena [price] uveďte celú sumu preddavku (s najnižšou možnou hodnotou 0) a uveďte aj všetky prípadné aktivačné a jednorazové poplatky. Ak nie je potrebná platba vopred, v atribúte cena [price] uveďte nulu. V názve upresnite, že váš bezdrôtový výrobok vyžaduje paušál na určité obdobie a platby na splátky. Ďalšie informácie o atribúte cena
Poznámka: Atribút cena predplatného [subscription_cost] nie je k dispozícii v USA alebo Latinskej Amerike.
An illustration with 3 different colors of one mobile phone

 

Údaje o výrobkoch pre Google Nexus 6 vo farbe Midnight Blue – 32 GB s cenou 40,00 EUR s možnosťami splátok
Atribút Hodnota
Názov [title] Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue – (so zmluvou a 12 splátkami)
Cena [price] 40 EUR
Splátka [installment] 12:18 EUR
Cena predplatného [subscription_cost] month:12:10.00 EUR
Kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones

 

 

Údaje o výrobkoch pre Google Nexus 9 vo farbe Black – 32 GB s cenou 0,00 EUR s možnosťami splátok
Atribút Hodnota
Názov [title] Google Nexus 9 – 32 GB – Black – (so zmluvou a 24 splátkami)
Cena [price] 0 EUR
Splátka [installment] 24:10 EUR
Cena predplatného [subscription_cost] month:24:10.00 EUR
Kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Computers > Tablet Computers

Telefón alebo tablet predávaný na splátky (len krajiny Latinskej Ameriky)

V atribúte cena [price] uveďte celú sumu nákupu. Pomocou atribútu splátka [installment] uveďte aj ďalšiu možnosť mesačných splátok.
An illustration with 3 different colors of one mobile phone

 

Údaje o výrobkoch pre Google Nexus 6 vo farbe Midnight Blue – 32 GB s cenou 1 080,00 BRL s možnosťami splátok
Atribút Hodnota
Názov [title] Google Nexus 6 – 32 GB – tmavomodrý
Cena [price] 1080 BRL
Splátka [installment] 12:95 BRL
Kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones

 

 

Údaje o výrobkoch pre Google Nexus 9 vo farbe Black – 32 GB s cenou 1 080,00 BRL s možnosťami splátok
Atribút Hodnota
Názov [title] Google Nexus 9 – 32 GB – Black
Cena [price] 1800 BRL
Splátka [installment] 24:10 BRL
Kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Computers > Tablet Computers

 

Atribút cena predplatného [subscription_cost] by sa nemal zadávať, pretože neexistuje žiadna zmluva o poskytovaní služieb.

Ďalšie príklady nájdete v článku Osvedčené postupy inzerovania bezdrôtových výrobkov a služieb.

Telefón alebo tablet predávaný na splátky (len Austrália)

V atribúte cena [price] zadajte celú minimálnu cenu zariadenia vrátane splátok. Ak chcete upresniť, že sa váš bezdrôtový výrobok predáva so splátkovým kalendárom, použite atribút názov [title]. Ďalšie informácie o atribúte cena [price]
Atribút Hodnota
Názov [title] Google Pixel 4 – 32 GB – Midnight Blue s 12 mesačnými splátkami
Cena [price] 1500 AUD
Kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones

 

Atribúty splátka [installment]cena predplatného [subscription_cost] by sa nemali zadávať.

 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
71525
false