installment [splátka]: definícia

Poznámka: Produkty s atribútom installment [splátka] nie sú vhodné na cezhraničný obchod a môžu mať len jednu cieľovú krajinu.
Pomocou atribútu installment [splátka] môžete používateľom poskytnúť podrobnosti o mesačnom splátkovom kalendári, ktorý ponúkate ako možnosť financovania svojho výrobku.

Kedy ich použiť

Tento atribút je k dispozícii iba v niektorých krajinách:

 • Afrika: Južná Afrika
 • Ázia a Tichomorie: Hongkong, India, Japonsko, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Južná Kórea, Taiwan, Thajsko
 • Európa: Rakúsko, Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo
 • Latinská Amerika: Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia, Mexiko, Peru
 • Blízky východ: Izrael, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty
 • Severná Amerika: Kanada, Spojené štáty

Pomocou tohto atribútu môžete používateľov informovať, či si výrobok možno zakúpiť prostredníctvom mesačného splátkového programu.

Austrália: Tento atribút by sa nemal používať v prípade bezdrôtových zariadení (napríklad mobilných telefónov a tabletov) inzerovaných v Austrálii. Pomocou atribútu price [cena] môžete určiť minimálnu celkovú cenu zariadenia („minimálna vyčísliteľná cena“) vrátane prvej platby, splátok a paušálu bezdrôtových služieb. Ak chcete uviesť, že je zariadenie k dispozícii na splátky, použite atribút title [názov].
Mimo Latinskej Ameriky: Atribút price [cena] (s najnižšou možnou hodnotou 0) sa bude považovať za výšku platby vopred (vrátane zálohy za zariadenie a aktivačných poplatkov) a atribút installment [splátka] bude vyjadrovať opakované mesačné splátky za dané bezdrôtové zariadenie. Náklady spojené s paušálom za bezdrôtové služby môžete pridať aj pomocou atribútu subscription_cost [cena_predplatného].

Tento atribút je k dispozícii iba pre mobilné služby s nasledujúcimi kódmi kategórií výrobkov na Googli:

 • Hodinky (201)
 • Mobilné telefóny (267)
 • Tablety (4745)
 • Predplatené karty a SIM karty pre mobilné telefóny (6030)
 • Sledovacie zariadenia GPS (6544)
Iba krajiny Latinskej Ameriky: Splátkové kalendáre sú podporované pre všetky kategórie výrobkov. Ponuka obsahujúca atribút installment [splátka] sa považuje za ponuku, v rámci ktorej je možné výrobok zakúpiť buď zaplatením plnej ceny vopred, alebo platbou na splátky. Pomocou atribútu price [cena] uveďte celkovú sumu a pomocou atribútu installment [splátka] uveďte alternatívne výšky splátok a ich frekvenciu.

Atribút installment [splátka] má dva podradené atribúty:

 • months [mesiace] (povinný)
  Celé číslo, počet splátok, ktoré musí kupujúci zaplatiť.
 • amount [suma] (povinný)
  ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne platiť.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Číslo a mena
Opakované pole Nie
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

Hodnotu naformátujte uvedením hodnôt months [mesiace]amount [suma]. Jednotlivé hodnoty oddeľte dvojbodkou (:) a nepoužívajte úvodzovky. Napríklad pre šesť mesačných platieb po 50 BRL uveďte:


6:50 BRL
Informačné kanály XML

<g:installment>

<g:months>6</g:months>

<g:amount>50 BRL</g:amount>

</g:installment>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Zadaný splátkový program sa musí zhodovať s tým, ktorý uvádzate na svojej vstupnej stránke. Na vstupnej stránke môžete uvádzať aj iné možnosti splácania, ale program, ktorý odošlete, sa na nej musí dať ľahko nájsť.
 • Nevyžadujte od používateľov vernostnú kartu ako podmienku, bez ktorej si vami zadanú možnosť splátok nebudú môcť zvoliť.
 • Atribút installment [splátka] nepoužívajte pri predplatnom softvéru. Predplatné softvéru sa platí vopred a výšku ročného predplatného treba zadať pomocou atribútu price [cena].
 • Pri výrobkoch predávaných v Spojených štátoch do atribútu price [cena] nezahŕňajte aktivačné poplatky. V Spojených štátoch paušály nie sú podporované.
 • Používajte ich iba v schválených krajinách. Použitie atribútu installment [splátka] v neschválených krajinách bude mať za následok zamietnutie vášho výrobku.
 • Používajte iba v schválených kategóriách výrobkov. Použitie atribútu installment [splátka] v iných kategóriách výrobkov bude mať za následok zamietnutie vášho výrobku.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Uveďte presné hodnoty splátok podľa normy ISO 4217. Napríklad namiesto 1.0012 MXN zadajte 1.01 MXN, inak hodnotu zaokrúhlime.
 • Ak je váš výrobok kombinovaný s paušálom, v atribúte subscription_cost [cena_predplatného] uveďte rovnaký počet mesiacov ako v atribúte installment [splátka]. Ak sa počet mesiacov líši a pre nedostatok priestoru musíme splátku skombinovať s cenou predplatného, použijeme vyššiu z týchto dvoch hodnôt. Ak má napríklad váš splátkový kalendár 12 mesiacov, ale vaša zmluva o poskytovaní služieb predplatného má 24 mesiacov, použijeme 24 mesiacov.
  Poznámka: Atribút subscription_cost [cena_predplatného] nie je podporovaný vo všetkých krajinách.
 • Ak sa splátka vášho výrobku po určitom čase zvýši, v podradenom atribúte amount [suma] musíte uviesť najvyššiu mesačnú platbu. Ak sa napríklad suma splátky po 6 mesiacoch zvýši z 20 USD na 40 USD, uveďte 40 USD.

Príklady

Varianty (len Latinská Amerika)

Ak má výrobok viaceré farby alebo veľkosti, jednotlivé varianty môžu mať rôzne ceny. Príklad:

Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

Údaje o výrobku pre zelené tričko Android
Atribút Údaje o výrobku
id [identifikátor] 9876-S-GRN
title [názov] Tričko Android – zelené – S
price [cena] 3 EUR
installment [splátka] 3:1 EUR
color [farba] zelená
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-GRN
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876

 

Údaje o výrobku pre modré tričko Android
Atribút Údaje o výrobku
id [identifikátor] 9876-S-GRN
title [názov] Tričko Android – modré – S
price [cena] 3 EUR
installment [splátka] 3:1 EUR
color [farba] modrá
size [veľkosť] s
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
Údaje o výrobku pre žlté tričko Android
Atribút Údaje o výrobku
id [identifikátor] 9876-S-GRN
title [názov] Tričko Android – žlté – S
price [cena] 3 EUR
installment [splátka] 3:1 EUR
color [farba] žltá
size [veľkosť] s
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
Mobilný telefón alebo tablet predávaný na splátky

V prípade mobilných telefónov alebo tabletov predávaných v mesačných splátkach môžete zadať aj cenu 0. Ďalšie informácie o cenových požiadavkách

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Výrobok Google Nexus 6
title [názov] Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue – s 24 mesačnými platbami
price [cena] 36.95 EUR (platba vopred pri pokladni)
installment [splátka] 24:29.95 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]

 

Výrobok Google Nexus 9
názov Google Nexus 9 – 32 GB – Black – (s 12 mesačnými splátkami)
price [cena] 0 EUR
installment [splátka] 12:30 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Počítače > Tablety]

Telefón alebo tablet predávaný na splátky spolu s paušálom

V atribúte price [cena] uveďte celú sumu prvej splátky (s najnižšou možnou hodnotou 0) a uveďte aj všetky prípadné aktivačné alebo jednorazové poplatky. Ak nie je potrebná platba vopred, v atribúte price [cena] uveďte nulu. V názve upresnite, že váš bezdrôtový výrobok vyžaduje paušál na určité obdobie a platby na splátky. Prečítajte si viac o atribúte price [cena].
Poznámka: Atribút subscription_cost [cena_predplatného] nie je k dispozícii v USA a Latinskej Amerike.
An illustration with 3 different colors of one mobile phone
Výrobok Google Nexus 6
názov Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue – (so zmluvou a 12 splátkami)
price [cena] 40 EUR
installment [splátka] 12:18 EUR
subscription_cost [cena_predplatného] mesiac:12:10.00 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]
Výrobok Google Nexus 9
názov Google Nexus 9 – 32 GB – Black – (so zmluvou a 24 splátkami)
price [cena] 0 EUR
installment [splátka] 24:10 EUR
subscription_cost [cena_predplatného] mesiac:24:10.00 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Počítače > Tablety]

Telefón alebo tablet predávaný na splátky (len krajiny Latinskej Ameriky)

V atribúte price [cena] uveďte celú sumu nákupu. Pomocou atribútu installment [splátka] uveďte aj ďalšiu možnosť mesačných splátok.
An illustration with 3 different colors of one mobile phone
Výrobok Google Nexus 6
názov Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue
price [cena] 1080 BRL
installment [splátka] 12:95 BRL
subscription_cost [cena_predplatného] (pole musí ostať prázdne, pretože sa neuzatvára zmluva o poskytovaní služieb)
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]
Výrobok Google Nexus 9
názov Google Nexus 9 – 32 GB – Black
price [cena] 1800 BRL
installment [splátka] 24:10 BRL
subscription_cost [cena_predplatného] (pole musí ostať prázdne, pretože sa neuzatvára zmluva o poskytovaní služieb)
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Počítače > Tablety]

Telefón alebo tablet predávaný na splátky (len Austrália)

V atribúte price [cena] zadajte celú minimálnu cenu zariadenia vrátane splátok. Ak chcete upresniť, že sa váš bezdrôtový výrobok predáva so splátkovým kalendárom, použite atribút title [názov]. Ďalšie informácie o atribúte price [cena]
Výrobok Pixel 4
názov Google Pixel 4 – 32 GB – Midnight Blue s 12 mesačnými splátkami
price [cena] 1500 AUD
installment [splátka] (musí byť prázdne)
subscription_cost [cena_predplatného] (musí byť prázdne)
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false