Installment [splátka]

Poznámka: Produkty s atribútom installment [splátka] nie sú vhodné na cezhraničný obchod a môžu mať len jednu cieľovú krajinu.
Pomocou atribútu splátka [installment] môžete zákazníkom poskytnúť podrobnosti o mesačnom splátkovom kalendári, ktorý ponúkate ako možnosť financovania svojho výrobku.

Kedy ich použiť

Tento atribút je k dispozícii iba v niektorých krajinách:

 • Afrika: Južná Afrika
 • Ázia a Tichomorie: Hongkong, India, Japonsko, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Južná Kórea, Taiwan, Thajsko
 • Európa: Rakúsko, Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo
 • Latinská Amerika: Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia, Mexiko, Peru
 • Blízky východ: Izrael, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty
 • Severná Amerika: Kanada, Spojené štáty

Pomocou tohto atribútu môžete zákazníkov informovať, či si výrobok možno zakúpiť prostredníctvom mesačného splátkového programu.

Austrália: Tento atribút by sa nemal používať v prípade bezdrôtových zariadení (napríklad mobilných telefónov a tabletov) inzerovaných v Austrálii. Pomocou atribútu cena [price] môžete určiť minimálnu celkovú cenu zariadenia („minimálna vyčísliteľná cena“) vrátane prvej platby, splátok a paušálu bezdrôtových služieb. Ak chcete uviesť, že je zariadenie k dispozícii na splátky, použite atribút názov [title].
Mimo Latinskej Ameriky: Atribút cena [price] (s najnižšou možnou hodnotou 0) sa bude považovať za výšku platby vopred (vrátane zálohy za zariadenie a aktivačných poplatkov) a atribút splátka [installment] bude vyjadrovať opakované mesačné splátky za dané bezdrôtové zariadenie. Náklady spojené s paušálom za bezdrôtové služby môžete pridať aj pomocou atribútu cena predplatného [subscription_cost].

Tento atribút je k dispozícii iba pre mobilné služby s nasledujúcimi kódmi kategórií výrobkov na Googli:

 • Hodinky (201)
 • Mobilné telefóny (267)
 • Tablety (4745)
 • Predplatené karty a SIM karty pre mobilné telefóny (6030)
 • Sledovacie zariadenia GPS (6544)
Iba krajiny Latinskej Ameriky: Splátkové kalendáre sú podporované pre všetky kategórie výrobkov. Ponuka obsahujúca atribút splátka [installment] sa považuje za ponuku, v rámci ktorej je možné výrobok zakúpiť buď zaplatením plnej ceny vopred, alebo platbou na splátky. Pomocou atribútu cena [price] uveďte celkovú sumu a pomocou atribútu splátka [installment] uveďte alternatívne výšky splátok a ich frekvenciu.

Tento atribút používa dva podradené atribúty:

 • mesiace [months] (povinný)
  Celé číslo, počet splátok, ktoré musí kupujúci zaplatiť.
 • suma [amount] (povinný)
  ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne platiť.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Číslo a mena
Opakované pole Nie
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

Hodnotu naformátujte uvedením hodnôt months [mesiace]amount [suma]. Jednotlivé hodnoty oddeľte dvojbodkou (:) a nepoužívajte úvodzovky. Napríklad pre šesť mesačných platieb po 50 BRL uveďte:


6:50 BRL
Informačné kanály XML

<g:installment>

<g:months>6</g:months>

<g:amount>50 BRL</g:amount>

</g:installment>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Zadaný splátkový program sa musí zhodovať s tým, ktorý uvádzate na svojej vstupnej stránke. Na vstupnej stránke môžete uvádzať aj iné možnosti splácania, ale program, ktorý odošlete, sa na nej musí dať ľahko nájsť.
 • Nevyžadujte od používateľov vernostnú kartu ako podmienku, bez ktorej si vami zadanú možnosť splátok nebudú môcť zvoliť.
 • Pri predplatných softvéru nepoužívajte atribút splátka [installment]. Predplatné softvéru sa platí vopred a výšku ročného predplatného treba zadať pomocou atribútu cena [price].
 • Aktivačné poplatky by nemali byť zahrnuté v atribúte cena [price] pri výrobkoch predávaných v USA. V Spojených štátoch paušály nie sú podporované.
 • Používajte iba v schválených krajinách. Použitie atribútu splátka [installment] v neschválených krajinách bude mať za následok zamietnutie vášho výrobku.
 • Používajte iba v schválených kategóriách výrobkov. Použitie atribútu splátka [installment] v iných kategóriách výrobkov bude mať za následok zamietnutie vášho výrobku.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Uveďte presné hodnoty splátok podľa normy ISO 4217. Napríklad namiesto 1.0012 MXN zadajte 1.01 MXN, inak hodnotu zaokrúhlime.
 • Ak je váš výrobok kombinovaný s paušálom, v atribúte cena predplatného [subscription_cost], uveďte rovnaký počet mesiacov ako v atribúte splátka [installment]. Ak sa počet mesiacov líši a pre nedostatok priestoru musíme splátku skombinovať s cenou predplatného, použijeme vyššiu z týchto dvoch hodnôt. Ak má napríklad váš splátkový kalendár 12 mesiacov, ale vaša zmluva o poskytovaní služieb predplatného má 24 mesiacov, použijeme 24 mesiacov.
  Poznámka: Atribút cena predplatného [subscription_cost] nie je podporovaný vo všetkých krajinách.
 • Ak sa splátka vášho výrobku po určitom čase zvýši, v podradenom atribúte suma [amount] musíte uviesť najvyššiu mesačnú platbu. Ak sa napríklad suma splátky po 6 mesiacoch zvýši z 20 USD na 40 USD, uveďte 40 USD.

Príklady

Varianty (len Latinská Amerika)

Ak má výrobok viaceré farby alebo veľkosti, jednotlivé varianty môžu mať rôzne ceny. Príklad:

Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

Údaje o výrobku pre zelené tričko Android
Atribút Hodnota
identifikátor [id] 9876-S-GRN
názov [title] Tričko Android – zelené – S
cena [price] 30 EUR
splátka [installment] 3:10 EUR
farba [color] Zelená
veľkosť [size] S
identifikátor [id] 9876-S-GRN
identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876

 

Údaje o výrobku pre modré tričko Android
Atribút Hodnota
identifikátor [id] 9876-S-GRN
názov [title] Tričko Android – modré – S
cena [price] 30 EUR
splátka [installment] 3:10 EUR
farba [color] Modrá
veľkosť [size] S
identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876

 

Údaje o výrobku pre žlté tričko Android
Atribút Hodnota
identifikátor [id] 9876-S-GRN
názov [title] Tričko Android – žlté – S
cena [price] 30 EUR
splátka [installment] 3:10 EUR
farba [color] Žltá
veľkosť [size] S
identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876
Mobilný telefón alebo tablet predávaný na splátky

V prípade mobilných telefónov alebo tabletov predávaných v mesačných splátkach môžete zadať aj cenu 0. Ďalšie informácie o cenových požiadavkách

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Údaje o výrobkoch pre tmavomodrý telefón Google Nexus 6 – 32 GB s cenou 36,95 USD s možnosťami splátok
Atribút Hodnota
názov [title] Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue – s 24 mesačnými platbami
cena [price] 36.95 EUR (platba vopred pri pokladni)
splátka [installment] 24:29.95 EUR
kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]

 

Údaje o výrobkoch pre čierne zariadenie Google Nexus 9 – 32 GB s cenou 0,00 EUR s možnosťami splátok
Atribút Hodnota
názov [title] Google Nexus 9 – 32 GB – Black – (s 12 mesačnými splátkami)
cena [price] 0 EUR
splátka [installment] 12:30 EUR
kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Počítače > Tablety]

Telefón alebo tablet predávaný na splátky spolu s paušálom

V atribúte cena [price] uveďte celú sumu prvej splátky (s najnižšou možnou hodnotou 0) a uveďte aj všetky prípadné aktivačné a jednorazové poplatky. Ak nie je potrebná platba vopred, v atribúte cena [price] uveďte nulu. V názve upresnite, že váš bezdrôtový výrobok vyžaduje paušál na určité obdobie a platby na splátky. Ďalšie informácie o atribúte cena [price].
Poznámka: Atribút cena predplatného [subscription_cost] nie je k dispozícii v USA alebo Latinskej Amerike.
An illustration with 3 different colors of one mobile phone

 

Údaje o výrobkoch pre tmavomodrý telefón Google Nexus 6 – 32 GB s cenou 40,00 EUR s možnosťami splátok
Atribút Hodnota
názov [title] Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue – (so zmluvou a 12 splátkami)
cena [price] 40 EUR
splátka [installment] 12:18 EUR
cena predplatného [subscription_cost] mesiac:12:10.00 EUR
kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]

 

 

Údaje o výrobkoch pre čierne zariadenie Google Nexus 9 – 32 GB s cenou 0,00 EUR s možnosťami splátok
Atribút Hodnota
názov [title] Google Nexus 9 – 32 GB – Black – (so zmluvou a 24 splátkami)
cena [price] 0 EUR
splátka [installment] 24:10 EUR
cena predplatného [subscription_cost] mesiac:24:10.00 EUR
kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Počítače > Tablety]

Telefón alebo tablet predávaný na splátky (len krajiny Latinskej Ameriky)

V atribúte cena [price] uveďte celú sumu nákupu. Pomocou atribútu splátka [installment] uveďte aj ďalšiu možnosť mesačných splátok.
An illustration with 3 different colors of one mobile phone

 

Údaje o výrobkoch pre tmavomodrý telefón Google Nexus 6 – 32 GB s cenou 1 080,00 BRL s možnosťami splátok
Atribút Hodnota
názov [title] Google Nexus 6 – 32 GB – tmavomodrý
cena [price] 1080 BRL
splátka [installment] 12:95 BRL
kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]

 

 

Údaje o výrobkoch pre čierne zariadenie Google Nexus 9 – 32 GB s cenou 1 080,00 BRL, s možnosťami splátok
Atribút Hodnota
názov [title] Google Nexus 9 – 32 GB – Black
cena [price] 1800 BRL
splátka [installment] 24:10 BRL
kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Počítače > Tablety]

 

Atribút cena predplatného [subscription_cost] by sa nemal zadávať, pretože neexistuje žiadna zmluva o poskytovaní služieb.

Ďalšie príklady nájdete v článku Osvedčené postupy inzerovania bezdrôtových výrobkov a služieb.

Telefón alebo tablet predávaný na splátky (len Austrália)

V atribúte cena [price] zadajte celú minimálnu cenu zariadenia vrátane splátok. Ak chcete upresniť, že sa váš bezdrôtový výrobok predáva so splátkovým kalendárom, použite atribút názov [title]. Prečítajte si viac o atribúte cena [price].
Atribút Hodnota
názov [title] Google Pixel 4 – 32 GB – Midnight Blue s 12 mesačnými splátkami
cena [price] 1500 AUD
kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]

 

Atribúty splátka [installment]cena predplatného [subscription_cost] by sa nemali zadávať.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false