installment [rata]: definicja

 
Użyj atrybutu installment [rata], aby poinformować użytkowników o szczegółach miesięcznego planu spłaty rat, który oferujesz razem ze swoim produktem.

Kiedy używać

Ten atrybut jest dostępny tylko w niektórych krajach:

 • Afryka: Republika Południowej Afryki
 • Azja i Pacyfik: Hongkong, Indie, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Nowa Zelandia, Singapur, Tajlandia, Tajwan
 • Europa: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
 • Ameryka Łacińska: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru
 • Bliski Wschód: Arabia Saudyjska, Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Ameryka Północna: Kanada, Stany Zjednoczone

Ten atrybut informuje użytkowników o tym, czy za produkt można zapłacić w miesięcznych ratach.

Poza Ameryką Łacińską:: atrybut price [cena] (również o wartości 0) będzie traktowany jako płatność z góry (w tym pierwsza wpłata za urządzenie i opłaty aktywacyjne), a atrybut installment [rata] będzie uwzględniał powtarzające się miesięcznie płatności ratalne za urządzenie bezprzewodowe. Koszty związane z abonamentem można również dodać za pomocą atrybutu subscription_cost [koszt_abonamentu].
Tylko kraje Ameryki Łacińskiej: plany spłaty rat są obsługiwane w przypadku wszystkich kategorii produktów. Oferta, w której określono atrybut installment [rata], będzie traktowana jako oferta, w ramach której produkt można kupić, płacąc z góry lub w ratach. Użyj atrybutu price [cena], aby podać pełną kwotę płatności, oraz atrybutu installment [rata], aby wskazać alternatywne płatności ratalne i ich częstotliwość.

Ten atrybut jest obsługiwany tylko w przypadku usług na telefon komórkowy z tymi kodami kategorii produktów Google (GPC):

 • Zegarki: 201
 • Telefony komórkowe: 267
 • Laptopy: 328
 • Tablety: 4745
 • Karty SIM do telefonów komórkowych: 6030
 • Lokalizatory GPS: 6544

Atrybut installment [rata] ma dwa atrybuty podrzędne:

 • months [miesiące] (wymagany)
  Liczba rat, które kupujący musi zapłacić (liczba całkowita)
 • amount [kwota] (wymagany)
  Miesięczna kwota, którą kupujący musi zapłacić, podana w standardzie ISO 4217

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Typ Liczba i waluta
Pole powtarzane Nie
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

Sformatuj wartość za pomocą atrybutów months [miesiące] i amount [kwota] rozdzielonych znakiem dwukropka (:). Nie używaj cudzysłowów. Np. dla 6 miesięcznych rat po 50 BRL prześlij:


6:50 BRL
Pliki danych w formacie XML

<g:installment>

<g:months>6</g:months>

<g:amount>50 BRL</g:amount>

</g:installment>

Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

 • Zachowaj zgodność z planem ratalnym podanym na stronie docelowej. Na stronie docelowej możesz wyświetlać także inne opcje rat, ale informacje o przesyłanym planie muszą być tam umieszczone tak, aby użytkownicy mogli je łatwo znaleźć.
 • Nie wymagaj od użytkowników posiadania karty lojalnościowej, aby mogli wybrać przesłaną przez Ciebie opcję rat.
 • Nie używaj atrybutu installment [rata] w przypadku subskrypcji oprogramowania. Subskrypcje oprogramowania są opłacane z góry, więc roczny koszt należy przesłać za pomocą atrybutu price [cena].
 • Nie uwzględniaj opłat aktywacyjnych w atrybucie price [cena] w przypadku produktów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. Abonamenty nie są obsługiwane w Stanach Zjednoczonych.
 • Używaj tego atrybutu tylko w zatwierdzonych krajach. Zastosowanie atrybutu installment [rata] w niezatwierdzonych krajach spowoduje odrzucenie Twojego produktu.
 • Używaj tego atrybutu tylko w przypadku zatwierdzonych kategorii produktów. Zastosowanie atrybutu installment [rata] w przypadku innych kategorii produktów spowoduje odrzucenie Twojego produktu.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Prześlij dokładne wartości kosztu rat zgodnie z normą ISO 4217. Na przykład zamiast 1.01 MXN wpisz 1.0012 MXN – w przeciwnym razie zaokrąglimy otrzymaną wartość.
 • Jeśli Twój produkt jest połączony z abonamentem, prześlij tę samą liczbę miesięcy w atrybutach subscription_cost [koszt_abonamentu] i installment [rata]. Jeśli liczba miesięcy będzie różna i będziemy musieli połączyć atrybuty installment [rata] i subscription cost [koszt_abonamentu] ze względu na ograniczenie miejsca, użyjemy wyższej z dwóch wartości. Jeśli na przykład Twój plan ratalny jest rozłożony na 12 miesięcy, a Twoja subskrypcja umowy abonenckiej na 24 miesiące, użyjemy 24 miesięcy.
  Uwaga: atrybut subscription_cost [koszt_abonamentu] jest obsługiwany tylko w krajach, w których są obsługiwane raty.
 • Jeśli po pewnym czasie koszt raty za Twój produkt wzrośnie, w atrybucie podrzędnym „amount [kwota]” musisz użyć najwyższej miesięcznej płatności. Jeśli na przykład koszt raty po 6 miesiącach wzrośnie z 20 USD do 40 USD, użyj kwoty 40 USD.

Przykłady

Wersje (tylko Ameryka Łacińska)

Jeśli produkt jest dostępny w wielu kolorach lub rozmiarach, możesz też podać różne ceny dla każdej z tych wersji. Przykład:

An example of ads without placeholder images

Dane produktu dotyczące zielonej koszulki Android
Atrybut Dane produktu
id [identyfikator] 9876-S-ZIEL
title [tytuł] Koszulka Android – zielona – mała
price [cena] 30 MXN
installment [rata] 3:10 MXN
color [kolor] zielony
rozmiar [size] S
id [identyfikator] 9876-S-ZIEL
item_group_id [identyfikator_grupy_produktów] 9876

 

Dane produktu dotyczące niebieskiej koszulki Android
Atrybut Dane produktu
id [identyfikator] 9876-S-ZIEL
title [tytuł] Koszulka Android – niebieska – mała
price [cena] 30 MXN
installment [rata] 3:10 MXN
color [kolor] niebieski
rozmiar [size] S
item_group_id [identyfikator_grupy_produktów] 9876
Dane produktu dotyczące żółtej koszulki Android
Atrybut Dane produktu
id [identyfikator] 9876-S-ZIEL
title [tytuł] Koszulka Android – żółta – mała
price [cena] 30 MXN
installment [rata] 3:10 MXN
color [kolor] żółty
rozmiar [size] S
item_group_id [identyfikator_grupy_produktów] 9876
Telefon komórkowy lub tablet sprzedawany ze spłatą w ratach

Możesz przesłać cenę o wartości 0 za telefony komórkowe lub tablety, jeśli są one sprzedawane na raty opłacane co miesiąc. Więcej informacji o wymaganiach cenowych

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Produkt Google Nexus 6
title [tytuł] Google Nexus 6 – 32 GB – granatowy – na raty
price [cena] 36.95 USD (płatność z góry przy kasie)
installment [rata] 24:29.95 USD
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Telekomunikacja > Telefonia > Telefony komórkowe]

 

Produkt Google Nexus 9
title [tytuł] Google Nexus 9 – 32 GB – czarny – na raty
price [cena] 0 EUR
installment [rata] 12:30 EUR
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Komputery > Tablety]

Telefon lub tablet sprzedawany na raty w pakiecie z abonamentem

Wpisz kwotę pierwszej wpłaty (równą 0) w atrybucie price [cena] i podaj wszelkie opłaty aktywacyjne lub jednorazowe. Wpisz 0 w atrybucie price [cena], jeżeli nie ma żadnych kosztów początkowych. Określ w tytule, że zakup telefonu wiąże się z zakupem abonamentu na konkretny okres oraz z opłacaniem rat. Więcej informacji o atrybucie price [cena]
Uwaga: atrybut subscription_cost [koszt_abonamentu] nie jest dostępny w Stanach Zjednoczonych ani Ameryce Łacińskiej.

An illustration with 3 different colors of one mobile phone
Produkt Google Nexus 6
title [tytuł] Google Nexus 6 – 32 GB – granatowy – z abonamentem i sprzedawany w 12 ratach
price [cena] 40 EUR
installment [rata] 12:18 EUR
subscription_cost [koszt_abonamentu] miesiąc:12:10.00 EUR
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Telekomunikacja > Telefonia > Telefony komórkowe]
Produkt Google Nexus 9
title [tytuł] Google Nexus 9 – 32 GB – czarny – z abonamentem i sprzedawany w 24 ratach
price [cena] 0 EUR
installment [rata] 24:10 EUR
subscription_cost [koszt_abonamentu] miesiąc:24:10.00 EUR
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Komputery > Tablety]

Telefon lub tablet sprzedawany na raty (tylko kraje Ameryki Łacińskiej)

Prześlij całkowitą wartość kwoty zakupu w atrybucie price [cena]. Podaj również alternatywną opcję spłaty w ratach za pomocą atrybutu installment [rata]. Określ w tytule, że zakup produktu bezprzewodowego wiąże się z opłacaniem rat. Więcej informacji o atrybucie price [cena]
An illustration with 3 different colors of one mobile phone
Produkt Google Nexus 6
title [tytuł] Google Nexus 6 – 32 GB – granatowy – 12-miesięczny plan ratalny
price [cena] 1080 BRL
installment [rata] 12:95 BRL
subscription_cost [koszt_abonamentu] (pozostaw atrybut pusty, ponieważ nie ma abonamentu)
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Telekomunikacja > Telefonia > Telefony komórkowe]
Produkt Google Nexus 9
title [tytuł] Google Nexus 9 – 32 GB – czarny – 24-miesięczny plan ratalny
price [cena] 1800 BRL
installment [rata] 24:10 BRL
subscription_cost [koszt_abonamentu] (pozostaw atrybut pusty, ponieważ nie ma abonamentu)
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Komputery > Tablety]
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem