installment [rata]: definicja

 
Atrybut installment [rata] pozwala przedstawić użytkownikom plan spłaty w miesięcznych ratach, który oferujesz wraz ze swoim produktem.

Kiedy używać

Ten atrybut informuje użytkowników o tym, czy za produkt można zapłacić w miesięcznych ratach. We wszystkich krajach poza Brazylią i Meksykiem atrybut price [cena] będzie przedstawiać cenę płaconą z góry, a atrybut installment [rata] – miesięczne raty.

W krajach poza Ameryką Łacińską można korzystać z płatności ratalnych tylko w przypadku telefonów komórkowych i tabletów. Atrybut price [cena] (również o wartości 0) będzie traktowany jako płatność z góry (w tym pierwsza wpłata za urządzenie i opłaty aktywacyjne), a atrybut installment [rata] będzie uwzględniał powtarzające się miesięczne płatności ratalne za urządzenie bezprzewodowe. Koszty związane z abonamentem można również dodać za pomocą atrybutu subscription_cost [koszt_abonamentu]. Więcej informacji o atrybucie subscription_cost [koszt_abonamentu]

Tylko kraje Ameryki Łacińskiej: oferta, w której określono atrybut installment [rata] będzie traktowana jako oferta, w ramach której produkt można kupić, płacąc z góry lub na raty. Użyj atrybutu price [cena], aby podać pełną kwotę płatności, oraz atrybutu installment [rata], aby wskazać alternatywne płatności ratalne i ich częstotliwość.

Atrybut installment [rata] ma dwa atrybuty podrzędne:

 • months [miesiące] (wymagany) 
  Liczba całkowita, liczba rat do zapłacenia przez kupującego
 • amount [kwota] (wymagany)
  Miesięczna kwota do zapłacenia przez kupującego podana w standardzie ISO 4217

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz. 

Typ Liczba i waluta
Pole powtarzane Nie
 
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

 

Sformatuj odpowiednio wartość za pomocą atrybutów months [miesiące]amount [kwota] rozdzielonych znakiem dwukropka ( : ). Nie używaj cudzysłowów. Np. dla 6 miesięcznych rat po 50 BRL prześlij:


6:50 BRL

 

Pliki danych w formacie XML

<g:installment>

  <g:months>6</g:months>

  <g:amount>50 BRL</g:amount>

</g:installment>


Informacje dotyczące formatu danych w interfejsie API można znaleźć w dokumentacji Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów, a skuteczność Twoich reklam jest możliwie najwyższa.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełniać, abyśmy mogli wyświetlać reklamy Twojego produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center. 

 • Zachowaj zgodność z planem ratalnym podanym na stronie docelowej. Na stronie docelowej możesz wyświetlać także inne opcje rat, ale informacje o przesyłanym planie muszą być tam umieszczone tak, aby użytkownicy mogli je łatwo znaleźć.
 • Nie wymagaj od użytkowników posiadania karty lojalnościowej, aby mogli wybrać przesłaną przez Ciebie opcję rat.
 • Nie używaj atrybutu installment [rata] w przypadku subskrypcji oprogramowania. Subskrypcje oprogramowania są opłacane z góry, więc roczny koszt należy przesłać za pomocą atrybutu price [cena].
 • Nie podawaj opłat aktywacyjnych w atrybucie price [cena] dla produktów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. Abonamenty nie są obsługiwane w przypadku reklam produktowych w Stanach Zjednoczonych.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności. 

 • Prześlij dokładne wartości kosztu rat zgodnie z normą ISO 4217. Na przykład zamiast 1.0012 MXNwpisz 1.01 MXN – w przeciwnym razie zaokrąglimy otrzymaną wartość.

Przykłady

Wersje (tylko Ameryka Łacińska)

Jeśli produkt jest dostępny w wielu kolorach lub rozmiarach, możesz też podać różne ceny dla każdej z tych wersji. Przykład:

An example of ads without placeholder images

Dane produktu dotyczące zielonej koszulki Android
Atrybut Dane produktu
id [identyfikator] 9876-S-ZIEL
title [tytuł] Koszulka Android – zielona – mała
price [cena] 30 MXN
installment [rata] 3:10 MXN
color [kolor] zielony
rozmiar [size] S
identyfikator [id] 9876-S-ZIEL
identyfikator_grupy_produktów [item_group_id] 9876

 

Dane produktu dotyczące niebieskiej koszulki Android
Atrybut Dane produktu
id [identyfikator] 9876-S-ZIEL
title [tytuł] Koszulka Android – niebieska – mała
price [cena] 30 MXN
installment [rata] 3:10 MXN
color [kolor] niebieski
rozmiar [size] S
item_group_id [identyfikator_grupy_produktów] 9876

 

Dane produktu dotyczące żółtej koszulki Android
Atrybut Dane produktu
id [identyfikator] 9876-S-ZIEL
title [tytuł] Koszulka Android – żółta – mała
price [cena] 30 MXN
installment [rata] 3:10 MXN
color [kolor] żółty
rozmiar [size] S
item_group_id [identyfikator_grupy_produktów] 9876
Telefon komórkowy lub tablet sprzedawany ze spłatą w ratach

Możesz przesłać cenę o wartości 0 za telefony komórkowe lub tablety, jeśli są one sprzedawane na raty opłacane co miesiąc. Więcej informacji o wymaganiach cenowych

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Produkt Google Nexus 6
title [tytuł] Google Nexus 6 – 32 GB – granatowy – na raty
price [cena] 36.95 USD (płatność z góry przy kasie)
installment [rata] 24:29.95 USD
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Telekomunikacja > Telefonia > Telefony komórkowe]

 

Produkt Google Nexus 9
title [tytuł] Google Nexus 9 – 32 GB – czarny – na raty
price [cena] 0 EUR
installment [rata] 12:30 EUR
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Komputery > Tablety]

Telefon lub tablet sprzedawany na raty w pakiecie z abonamentem

Wpisz kwotę pierwszej wpłaty (równą 0) w atrybucie price [cena] i podaj wszelkie opłaty aktywacyjne lub jednorazowe. Wpisz zero w atrybucie price [cena], jeżeli nie ma żadnych kosztów początkowych. Określ w tytule, że zakup telefonu wiąże się z zakupem abonamentu na konkretny okres oraz z opłacaniem rat. Więcej informacji o atrybucie price [cena]

Uwaga: atrybut subscription_cost [koszt_abonamentu] nie jest dostępny w Ameryce Łacińskiej ani w Stanach Zjednoczonych.


An illustration with 3 different colors of one mobile phone
Produkt Google Nexus 6
title [tytuł] Google Nexus 6 – 32 GB – granatowy – z abonamentem i sprzedawany w 12 ratach
price [cena] 40 EUR
installment [rata] 12:18 EUR
subscription_cost [koszt_subskrypcji] miesiąc:12:10.00 EUR
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Telekomunikacja > Telefonia > Telefony komórkowe]

 

Produkt Google Nexus 9
title [tytuł] Google Nexus 9 – 32 GB – czarny – z abonamentem i sprzedawany w 24 ratach
price [cena] 0 EUR
installment [rata] 24:10 EUR
subscription_cost [koszt_subskrypcji] miesiąc:24:10.00 EUR
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Komputery > Tablety]

Telefon lub tablet sprzedawany na raty (tylko kraje Ameryki Łacińskiej)

Prześlij całkowitą wartość kwoty zakupu w atrybucie price [cena]. Podaj również alternatywną opcję spłaty w ratach za pomocą atrybutu installment [rata]. Określ w tytule, że zakup produktu bezprzewodowego wiąże się z opłacaniem rat. Więcej informacji o atrybucie price [cena]
An illustration with 3 different colors of one mobile phone
Produkt Google Nexus 6
title [tytuł] Google Nexus 6 – 32 GB – granatowy – 12-miesięczny plan ratalny
price [cena] 1080 BRL
installment [rata] 12:95 BRL
subscription_cost [koszt_abonamentu] (pozostaw atrybut pusty, ponieważ nie ma abonamentu)
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Telekomunikacja > Telefonia > Telefony komórkowe]

 

Produkt Google Nexus 9
title [tytuł] Google Nexus 9 – 32 GB – czarny – 24-miesięczny plan ratalny
price [cena] 1800 BRL
installment [rata] 24:10 BRL
subscription_cost [koszt_subskrypcji] (pozostaw atrybut pusty, ponieważ nie ma abonamentu)
google_product_category [kategoria_produktów_google] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Komputery > Tablety]
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem